Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Veckans predikan: Där du går ska din väg öppnas för dig, steg för steg

Det finns en väg vidare oavsett omständigheterna

Det finns en sång som lyder: ”Där du går ska din väg öppnas för dig, steg för steg”.

Det är när vi sätter oss i rörelse som vägen öppnas, och den öppnas ett steg i taget.

Herren vet vilken väg vi ska gå

Ord 20:24
Av HERREN beror en mans steg, vad vet en människa om sin väg?

Gud har hela överblicken över den väg som vi har framför oss, men själva ser vi bara en liten bit framöver, och ibland ser vi inte någon fortsättning alls. Vi bedömer vilket steg vi ska ta utifrån våra erfarenheter, eller våra känslor, men på grund av det som ligger framför kan det visa sig vara ett felaktigt beslut. När vi däremot söker Guds ledning visar han oss vilket steg som är rätt.

Det finns en beredd väg

Ef 2:10
Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Din väg var planerad redan innan du fanns till. Det betyder förstås inte att du är ”ödesbestämd” att gå på den, utan Gud har gett dig en fri vilja. Du kan välja att gå på den väg som Gud i sin godhet och kärlek har berett för dig, men du kan också välja att gå en annan väg.

Gud vill visa oss vägen

Ps 32:8
Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.

Gud sitter inte som en passiv åskådare och hoppas att du ska finna den väg som han har berett för dig. Han vill ”lära dig och undervisa dig” om den.

Vi är kallade att följa Guds ledning

Det är en sak att Gud undervisar oss om vägen, men det är en annan sak om vi tar emot hans vägledning. Så ofta får förståndet komma före, men verkligt förstånd är att lita på Gud och hans ledning.

Ord 3:5
Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.

Josua skulle följa Guds ord för att få framgång

Jos 1:7-8
7 Ja, var stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig. Vik inte av från den vare sig till höger eller till vänster, så skall du ha framgång vart du än går.
8 Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då skall du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång.

Har du också tänkt, när du har läst Jos 1:7-8, att Gud uppmanade Josua att vara stark och frimodig att inta löfteslandet? Visst skulle han vara det, men det står inte så. Det står att Josua skulle vara stark och frimodig i att följa Guds ord! Utifrån det skulle han ha framgång. Detta gäller även oss. När vi frimodigt håller fast vid Guds ord, och vandrar den väg som han undervisar oss om, kommer vi att få framgång.

Gud är med dig

Jos 1:9
Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty HERREN, din Gud, är med dig vart än du går.”

Det är så viktigt att vi är medvetna om att Gud är med oss. Det gör hela skillnaden.

När vi tar emot Jesus i våra liv så kommer han att vara med oss varje dag av vårt liv.

Matt 28:20
… Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.

Tänk dig att Jesus skulle stå där synligt vid din sida i all sin härlighet och makt. Skulle du vara rädd för något då? Naturligtvis inte. Men han är faktiskt med dig även när du inte ser honom, så du behöver aldrig vara rädd.

För Gideon, som hade så dålig självbild, blev den avgörande skillnaden att Gud var med honom. Från att ha gömt sig gick han in i sin kallelse och befriade en hel nation.

Dom 6:14-16
14 Då vände HERREN sig till honom och sade: ”Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig.”
15 Han svarade honom: ”O Herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ätt är ju den oansenligaste i Manasse och jag själv den ringaste i min fars hus.”
16 HERREN sade till honom: ”Jag är med dig, och du skall slå midjaniterna som om de vore en enda man.”

Herren var med Josua och Gideon, och han är med dig.

Jesus banar en väg

Mik 2:13
En som banar väg drar ut framför dem, de bryter sig igenom och tågar fram, genom porten vandrar de ut. Deras kung tågar framför dem, HERREN går i spetsen för dem.

Vem banade vägen? Jo, Kungen som tågade framför dem, Herren som gick i spetsen för dem.

Jesus banar din väg. Även om du är en pionjär, som måste gå där det inte har funnits en väg tidigare, så handlar det om att följa honom som banar väg. Det handlar om att följa Jesus.

Viktigt att vi tar de steg som vi kan ta

”Där du går ska din väg öppnas för dig, steg för steg”. Vi kan inte sitta och vänta på att få se hela vägen innan vi börjar gå. Det är när vi tar de steg vi kan ta, som vi får se mer av vägen.

När jag för ett antal år sedan gick bibelskola hade jag bestämt mig för att gå bara ett år, även om det fanns möjlighet att gå två år. Men Gud hade andra planer. Först använde han en härlig bibelskolekompis som talade med mig om att gå även det andra året. Sedan talade Gud direkt till mig. Det hände när jag satt vid en sjöstrand och bara njöt av stillheten. Plötsligt sa Gud: ”Vill du följa mig?” ”Ja, Gud, det vill jag”, svarade jag. Detta upprepades två gånger till. Sedan sa Gud: ”Gå tvåan!” En tid senare profeterade en kvinna över mig. Samma sak igen, ”Gå tvåan!”
Hösten kom, det blev dags att börja bibelskolan, och jag gick till uppstarten. Nu hör det till saken att man skulle betala bibelskoleavgiften vid första samlingen. Avgiften var 3000 kr, men jag hade bara ca. 10 kr. Studierektorn uppmanade oss som var samlade att gå och registrera oss, betala avgiften och sätta på oss den namnbricka man då fick. Om vi återvände med brickan på oss kunde vi komma in tillbaka, annars fick man vänta tills avgiften var betald. Med sorg i hjärtat gick jag ut i vestibulen. Registreringen för oss som skulle gå tvåan var på övre våningen, men för mig återstod att gå hem. Just då dök en tanke upp inom mig. Gud hade ju talat på flera sätt att jag skulle gå tvåan. Jag funderade på om det fanns något mer jag kunde göra. Det enda jag kom på var att jag i alla fall kunde gå upp på övervåningen och ställa mig, och det gjorde jag. Som jag stod där kom en man fram till mig. ”Hur är det, har du pengar till avgiften?” frågade han mig. Nej, det hade jag ju inte. ”Här kommer de, för Gud har talat till mig att jag skulle ta ut pengar till två avgifter”, sa mannen och överlämnade 3000 kr. Jag tackade honom förstås, men jag stod och grät av tacksamhet en lång stund innan jag gick fram till registreringsbordet.

Gud hade kunnat säga till mig i förväg att det skulle lösa sig med avgiften, men det gjorde han inte. Han lät mig ta de steg jag kunde ta, innan han kom med lösningen. Vad hade hänt om jag inte hade gått till samlingen, och om jag inte gått trappan upp till övervåningen? Om vi inte tror på och gör de små sakerna, eller tar de små stegen, så kommer inte det stora.

Gud är mäktig att ta oss igenom hinder

2 Mos 14:13-15
13 Mose svarade folket: ”Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som HERREN i dag skall ge er. Ty så som ni ser egyptierna i dag, skall ni aldrig någonsin se dem igen.
14 HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.”
15 Sedan sade HERREN till Mose: ”Varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de skall dra vidare.

Gud hade fört israeliterna ut ur Egypten, och nu stod de framför Röda havet med faraos här i antågande bakom dem. De hade inte som vi läst om vad som skulle ske, det var ännu inte skrivet, så för dem framstod naturligtvis situationen som helt omöjlig. I det läget sa Gud till Mose att han skulle uppmana folket att dra vidare. Det var viktigt att folket fick en förväntan på att det fanns en väg vidare. Sedan vet vi ju hur Gud öppnade en väg rakt igenom Röda havet.

Står du framför hinder på din väg? Följer du Gud är han mäktig att bana en väg igenom det.

Jes 43:2
Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd, lågan skall inte bränna dig.

Gud öppnar dörrar

Ibland känns det som om det bara är stängt framför oss. Men Gud är mäktig att öppna dörrar.

Upp 3:8
Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.

Nyligen, när vi en söndag skulle in i hörsalen på biblioteket för att ha vårt söndagsmöte, så funkade inte den nyckel som vi hade hämtat ut dagen innan. Flera försökte, men nyckeln gick inte runt och dörren förblev låst. Då bad vi, och plötsligt fungerade nyckeln så att vi kunde komma in. Nästa dag fick vi besked att vi hade fått fel nyckel. Den var inte avsedd för den dörren. Inget är omöjligt för Gud!

Det finns inget motstånd som inte måste vika sig för Gud

Kommer du ihåg berättelsen om hur Josua och folket intog Jeriko? Staden hade enorma murar. De var både höga och breda. Men murarna kunde inte stå emot Gud.

Jos 6:1-2
1 Jeriko var stängt och tillbommat för Israels barn och ingen gick ut eller in.
2 Och HERREN sade till Josua: ”Se, jag har givit Jeriko med dess kung och dess tappra stridsmän i din hand.

När folket på den sjunde dagen upphävde ett härskri, så störtade murarna samman.

Jos 6:20
Då upphävde folket ett härskri och man blåste i hornen. Ja, när folket hörde ljudet från hornen, upphävde de ett kraftigt härskri. Då störtade murarna samman och folket drog in i staden, var och en rakt fram, och intog den.

Det sägs att Jerikos murar inte rasade, utan att de trycktes ner i marken. Undrar om det var ett antal änglar som satte sina fötter på muren och tryckte till… Änglarna är mäktiga.

Mat 28:2
Och se, då blev det en stor jordbävning, ty en Herrens ängel steg ner från himlen …

Olika slags hinder

Jes 45:1-2
1 Så säger HERREN till sin smorde, till Koresh som jag har fattat vid hans högra hand för att slå ner folken inför honom, lossa bältet från kungars höfter och öppna dörrar för honom, så att inga portar mer är stängda:
2 Själv skall jag gå framför dig, höjderna skall jag jämna ut. Kopparportarna skall jag spränga och järnbommarna skall jag bryta sönder.

Kopparportarna” och ”järnbommarna” talar om hinder. Gud, som går framför och banar väg, spränger hindren.

Det finns oerhört många hinder som kan komma i vår väg. Här ska vi bara ge exempel på några.

Dålig självbild

Gideon såg sig inte som den som skulle rädda nationen. Hans dåliga självbild var ett hinder för det han var kallad att göra.

Dom 6:14-15
14 Då vände HERREN sig till honom och sade: ”Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig.”
15 Han svarade honom: ”O Herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ätt är ju den oansenligaste i Manasse och jag själv den ringaste i min fars hus.”

Gud hade lösningen. Han visade att han var med Gideon.

Dom 6:16
HERREN sade till honom: ”Jag är med dig, och du skall slå midjaniterna som om de vore en enda man.”

Det behövdes ingen mångårig terapi. När Gideon fick klart för sig att Gud var med honom förvandlades han.

Gud banar en väg för dig. Han spränger din dåliga självbild. Gå vidare i medvetenhet om att Gud är med dig.

Fruktan

Fruktan är ett hinder för många att tjäna Gud.

Min pappa brukade säga: ”Det du är rädd för att göra, gör det i alla fall!” Det låg en stor vishet i detta. När vi tar ett steg, trots vår fruktan, så tappar fruktan makten över oss, och vi upptäcker att Gud är med oss.

Josua 1:9
Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty HERREN, din Gud, är med dig vart än du går.

Besvikelse, bitterhet och oförlåtelse

Många har hamnat vid sidan av Guds väg pga. besvikelse, bitterhet och oförlåtelse. Det hindrade dem att stanna kvar i sin församling, och de lever nu ett isolerat kristenliv. Gud vill spränga de begränsningarna, men det krävs att man tar steg.

Ef 4:31
Lägg bort all bitterhet …

Jesus tog allt på sig. Han tog all din besvikelse och bitterhet på sig, men han tog också på sig allt det som människor gjort fel mot dig. Han bar deras synd upp på Golgata kors för att de skulle kunna bli förlåtna. Nu går Jesus med dig. Kan du, i hans närhet, vägra att förlåta? Välj att förlåta dem som skadat dig, och gå vidare med Jesus.

Att våga bli svag

Det finns ett hinder som kan vara svårt att upptäcka. Det handlar om att se sin egen svaghet. Vi vill så gärna vara duktiga och klara av saker. När vi lyckas känner vi oss nöjda med oss själva, och när vi misslyckas kan vi lätt känna oss misslyckade. Så länge vi kämpar på i vår egen förmåga blir det ett hinder för oss att ta emot fullheten av Guds kraft.

2 Kor 12:9
men han svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.

Att upptäcka din egen svaghet och oförmåga är inte slutet på din väg, utan början. Det är när vi inser vår egen oförmåga som vi kan ta emot Guds förmåga. I Guds kraft förmår vi gå hela vägen med honom.

Det kan ta tid innan hindret bryts

Vi tänker lätt att Gud snabbt ska ta itu med hindren i våra liv. Ibland gör han det, men det kan också ta tid. I Apg kap. 23-28 läser vi om hur Paulus blev fängslad i Jerusalem. På natten talade Gud till honom och visade att han skulle komma att vittna i Rom. Hade det varit oss det hade gällt hade vi kanske tänkt att vi snabbt skulle slippa ut ur fängelset, och börjat planera resan till Rom. Men Paulus blev flyttad till ett nytt fängelse och fick vara där flera år. När han så kom iväg till Rom, som fånge, så hamnade han i skeppsbrott och fick stanna en tid på Malta. Men, till sist kom han fram till Rom.

Det blir som Gud har sagt om vi inte ger upp.

”Där du går ska din väg öppnas för dig, steg för steg”

Ta de steg som du kan ta, och förvänta dig, när du möter det ”omöjliga”, att Gud ska spränga hindren. Den väg som han har bestämt för dig, den är han mäktig att ta dig fram på. Men det är Gud som bestämmer takten. Ibland dröjer det innan vi ser det som Gud har talat om. Men håller vi ut får vi se det gå i fullbordan.

2010/02/02 - Posted by | predikan |

7 kommentarer »

 1. Kommer att tänka på en dröm jag hade som nyfrälst som hjälpt mig oerhört mycket:

  Jag stod på en strand vid okänt vatten med flera andra, vi undrade om man skulle våga sig ut – det kunde vara djupt, dyig botten eller kanske farliga djur under ytan. Till sist tog jag mod till mig och sprang ut. Glad upptäckte jag att vattnet bara nådde en liten bit upp, så jag vände mig om viftande och ropade ivrigt att ”Jag bottnar, jag bottnar, kom ut!”. Då kom det en person hoppande över mig, som från en trampolin, rakt ut på djupt vatten. ”Så skulle jag också vilja göra” tänkte jag ”men det vågar jag inte”…
  I nästa sekvens av drömmen var jag uppe på stranden igen och nu var inte vattnet farligt längre i mina ögon. Jag tog steg för steg ut på allt djupare vatten tills det nådde mig upp till halsen. Där ute fick jag se den person som hoppat direkt ut på djupet, och jag tänkte: ”det gick ju lika bra att gå i”.
  I den sista delen av drömmen låg jag helt avslappnat och flöt på rygg i en ström.
  Drömmen har i olika situationer i livet hjälpt mig att våga ta steg trots fruktan, i tillit till att Gud hjälper mig fram med sin förmåga och i den takt han vet är bäst.

  Kommentar av Annica Johansson | 2010/02/04

 2. Tack för denna predikan, som jag lite i efterhand just läst. Allt i predikan instämmer jag helt och fullt med och det som Annica kommenterade var till mycket god hjälp för mig.

  Tack!

  P-O

  Kommentar av P-O | 2010/02/11

 3. Vilken inspirerande predikan! Att ta steg i tro…i Herrens ledning och omsorg, det är spännande! Att leva så nära/ innerligt med Herren, gör att vi är i ” rätt” – tid med Herren. Vilken Nåd och kärlek i överflöd!

  Kommentar av karmel2010 | 2010/11/25

 4. Sångtexten kom till mig i bönen så jag sökte på den och fann din predikan. Fantastiska ord. Så starkt. Herren välsigne dig./ Anne-Lill

  Kommentar av Anneli R. Eriksson | 2016/06/10

 5. Tack Anne-Lill! Herren välsigne dig också!

  Kommentar av kellporten | 2016/06/10

 6. Tack så mycket för denna predikan. Stor inspiration till oss som läser efter några år. Gud talar till oss i olika tider och nu behövde vi just denna !! Gud välsigne dig!

  Kommentar av Margot Boman Ögren | 2018/10/23

 7. Tack Margot! Gud välsigne dig också!

  Kommentar av kellporten | 2018/10/23


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: