Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Återblicken: Se på Jesus – se hans makt

Sången ”Se på Jesus, jag vill lyfta min blick, och se honom såsom han är” är inte en uppmaning att försöka se Jesus med våra fysiska ögon. Vad sången handlar om är att inse vem han är, och inte minst att inse vilken makt han har.

I den här predikan ska vi tala om vilken betydelse Guds makt har för oss som troende.

Jesus har makt

Det finns en annan sång, vars refräng är ”Jesus har makt, han har all makt, han vunnit seger där på Golgata”. Precis som sången säger så har Jesus ALL makt. Jesus sa ”… Jag har fått all makt i himlen och på jorden” (Matt 28:18).

Församlingen är mäktig

Jesus har makt, och han ger oss av den makten.

Joh 1:12
Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn

Jesus ger dem som tar emot honom RÄTT att bli Guds barn. Ordet ”rätt” är en översättning av grekiskans exousía som också kan översättas auktoritet. Vi har fått auktoritet att bli allt det som Gud har tänkt för sina barn.

Vad har då vi, som Guds barn, för rättigheter? Vi har bl.a. fått rätten, auktoriteten, att förlösa Guds makt genom att tala ut befallningar mot den onda andevärlden.

Ps 8:3
Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull till att förgöra fiende och hämnare

I Guds hand finns makt, och han kan ge den till oss

1 Krön 29:11- 12
11 Dig, HERRE, tillhör storhet och makt, härlighet och glans och majestät, ja, allt vad i himlen och på jorden är. Ditt, o HERRE, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud över allt
12 Rikedom och ära kommer från dig, du råder över allt, och i din hand är kraft och makt. Det står i din hand att göra vad som helst, stort och starkt

Är du i Guds hand? Du är där om du har tagit emot Jesus som din Frälsare, och om du inte vandrar iväg ifrån honom i uppror. I Guds hand finns kraft och makt, ingen annanstans.

Ser du att det står att Gud kan göra vad som helst, stort och starkt? Han kan göra VEM som helst stor och stark också. När Gud ger makt får vi makt. Det handlar inte om vår egen förmåga, det handlar inte om hur våra omständigheter ser ut, och det handlar inte om hur det känns. Vad det handlar om är att när Gud ger makt så har vi verkligen makt.

Att tro på Jesu namn

Joh 1:12
Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn

Att tro på Jesu namn är att tro på makten i hans namn.

Fil 2:9-10
9 Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn,
10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden,

För makten i namnet Jesus måste alla knän böja sig. För den makten måste alla omständigheter böja sig. För den makten måste alla demoner böja sig.

Vi är kallade att förlösa den makten genom att tala ut namnet Jesus.

Jesu position

Låt oss se på vilken maktposition Jesus har. Vi har redan konstaterat att Jesus sa att han har fått all makt i himlen och på jorden (Matt 28:18). Nu sitter han på Faderns högra sida, högt över varje ond andemakt.

Ef 1:20-21
20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen,
21 över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande.

Bibeln säger också att Fadern har lagt allt under Jesu fötter. Med det menas att han har total seger.

Hebr 2:8
Allt har du lagt under hans fötter. När han lade allt under honom, utelämnades inget, allt skulle vara lagt under honom. Ännu ser vi inte allt vara lagt under honom

Det står att vi ännu inte ser allt vara lagt under Jesu fötter. Delvis beror det på att vi, Kristi kropp, inte förlöser Guds makt så som vi borde göra.

Vår position

Vilken position har då vi troende? Vår andliga auktoritetsposition är faktiskt enorm.

Ef 2:6
Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus

Vi sa nyss att Jesus sitter HÖGT ÖVER alla onda andar, och vi är satta MED honom. Vi har en auktoritetsposition där vi är över den onda andevärlden och inte under den.

Församlingen är tänkt att vara huvud

5 Mos 28:13
HERREN skall göra dig till huvud och inte till svans. Du skall endast vara över och aldrig vara under, om du lyssnar till HERRENS, din Guds, bud som jag i dag ger dig för att du skall hålla och följa dem

Att vara huvud innebär att utöva auktoritet, att ha makt. Detta är vad Gud har tänkt för församlingen.

Ef 1:22-23 (1917)
22 ”Allt lade han under hans fötter.” Och honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting –
23 åt församlingen, ty den är hans kropp och är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla.

Jesus är satt att vara huvud, dvs. att utöva auktoritet, över allting, genom församlingen. Vi är kanalen för hans makt.

Fienden ska inte ha makt över församlingen

Eftersom vi är kanal för Guds makt säger det sig självt att fienden, den onda andevärlden, inte ska ha makt över oss.

Luk 10:19
Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er

Det står att ingenting ska kunna skada oss. Eftersom Jesus sa det, så måste det vara så. Men vi kommer inte att få se fullheten av detta förrän vi intar vår sanna auktoritetsposition.

Trons betydelse

Låt oss nämna lite om trons betydelse för att vi ska kunna fungera som kanaler för Guds kraft.

Matt 21:21
Jesus svarade dem: ”Amen säger jag er: Om ni har tro och inte tvivlar, skall ni inte bara kunna göra det jag gjorde med fikonträdet. Ni skall också kunna säga till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och det skall ske

Jesus sa ”Om ni har tro … skall ni kunna …”. Tron är en förutsättning, men det handlar inte om tro på att vi ska kunna, utan tro på att Gud kan genom oss. Det handlar om att LITA PÅ Gud, att det är som han säger i sitt ord.

Lägg också märke till att Jesus talar om tro att TALA, inte om tro att kasta berget i havet.

Matt 21:21
… Ni skall också kunna säga till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och det skall ske

Det är vår sak att tala, i tro, men det är Guds sak att förse med kraften.

Vi måste tänka rätt

Kol 2:8-10
8 Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus.
9 Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt,
10 och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter.

Vi får inte låta oss luras att acceptera något annat än att vår andliga auktoritetsposition bygger på Guds ord, och inte på mänskliga idéer och traditioner. Traditioner kan vara bra, men de måste vara underställda Guds ord. När t.ex. Katolska kyrkans katekes säger att ”den heliga Traditionen” och bibeln inte kan fortbestå utan varandra, då har man upphöjt traditionen till en position som den inte ska ha.

Det handlar inte om mänsklig visdom eller religiös enhet. Det handlar om Guds makt. Församlingen är Guds maktfaktor på jorden. Vi måste se vår position som ÖVER, och se att vi är uppfyllda av honom som sitter högt över alla makter och väldigheter

Ef 1:22 (1917)
… Och honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting

Vi har en auktoritetsposition även under attackerna

Vi har talat om vår auktoritetsposition, och vi behöver påminna oss att vi har den positionen även när vi drabbas av svåra omständigheter. Paulus fick lida mycket, men han konstaterar att det finns seger i varje attack.

Rom 8:37
Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss

Vi är skapade till goda gärningar

Ef 2:10
Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem

De goda gärningarna bygger på Jesu makt, förlöst genom församlingen. Vi kan inte utföra Guds fulla vilja och plan utifrån vår egen kraft och förmåga. Först när vi inser vilken makt Jesus har, och agerar utifrån den, kan vi fullt ut tjäna Gud i de förberedda gärningarna.

Församling, res dig!

Jes 52:1-2
1 Vakna upp, vakna upp, kläd dig i din styrka, du Sion, kläd dig i din högtidsskrud, du Jerusalem, du heliga stad, ty ingen oomskuren eller oren skall härefter komma in i dig.
2 Skaka stoftet av dig, stå upp och intag din plats, Jerusalem. Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion.

Ovanstående bibeltext handlar om Jerusalem, men gäller också församlingen. Församlingen behöver vakna, och klä sig i sin styrka. Vi behöver skaka det religiösa dammet av oss, resa oss upp, och inta vår andliga auktoritetsposition.

Låt oss se på Jesus, han som har all makt, och agera utifrån det vi ser!

2011/07/09 - Posted by | Återblicken, Katolska kyrkan, predikan

Inga kommentarer ännu.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: