Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Återblicken: Sverige behöver kompromisslösa församlingar

Sverige behöver få höra Guds ord

Jer 22:29
O land, land, land, hör HERRENS ord!

Antingen kompromissar vi och accepterar att Sverige går åt fel håll, eller så väljer vi att kompromisslöst tala Guds ord till landet.

Gud behöver ett folk i Sverige som är helt överlåtet till honom

För att Guds ord ska förkunnas på rätt sätt i vårt land, måste Guds folk vara helt överlåtet till honom.

2 Krön 16:9
Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom …

Gud söker efter dem som ger sig hän åt honom, eller som är helt överlåtna till honom som en engelsk översättning uttrycker det.

Vi är inte kallade att anpassa oss till världen

Rom 12:2
Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Varje form av anpassning till världens system innebär en kompromiss med Guds sanningar.

Jak 4:4
Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.

Jakob visar oss att den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Ändå pågår det för fullt en anpassning till världen. Vi måste börja se anpassning till världen som kompromiss med Gud. Vi kan inte ha både världens tänkesätt och Guds tänkesätt. Det måste bli ett åtskiljande.

Församlingen ska stå för sanningen

1 Tim 3:15
Men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval.

Det är församlingen, inte världen, som har sanningen. Församlingen måste stå rak och stabil för Guds sanning.

Det världsliga systemet

1 Joh 5:19
… hela världen är i den ondes våld.

Hela världen, eller närmare bestämt det världsliga systemet, är i den ondes våld. Vi måste inse att det världsliga systemet är uppbyggt av djävulen. Demokrati, rättsväsende, social omvårdnad osv. är en effekt av kristendomens påverkan på samhället. Resten är ett gudsfientligt system.

Församlingens uppdrag är att göra slut på djävulens gärningar

1 Joh 3:8
… Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.

Jesu uppdrag, att göra slut på djävulens gärningar, innebar en konfrontation med det gudsfientliga systemet, och vi har samma uppdrag.

Joh 20:21
Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”

Om vi anpassar oss till världens system kan vi inte utföra vårt uppdrag

Rom 12:2
Och anpassa er inte efter den här världen …

För att vi ska kunna göra slut på djävulens gärningar krävs det att vi INTE anpassar oss till världens tänkande. Vi kan inte göra slut på djävulens gärningar om vi samtidigt är involverade i dem.

Församlingarnas kompromiss får konsekvens för landet

Joh 10:10
Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda …

Fiendens syfte är att förstöra, och om inte fienden stoppas kommer han att förstöra vårt land. Därför får inte församlingen kompromissa med fienden. All kompromiss med fienden och hans världssystem innebär att vi tillåter honom att fortsätta att förstöra vårt land.

Fästningen Sveaborgs fall

Berättelsen om fästningen Sveaborgs fall är en bra bild på faran av kompromiss med fienden.

Den 21 febr 1808 anfölls Finland, som då tillhörde Sverige, av Ryssland. Fästningen Sveaborg fick då instruktion att hålla ställningarna tills hjälp kunde anlända från Sverige. I fästningen fanns 7000 soldater, massor av kanoner, handeldvapen och ammunition, och mat för en lång tid.

Ryssarna belägrade fästningen men gjorde inga direkta försök att inta den. Istället sökte de kontakt med fästningens ledning och började ha samtal. Vid en sådan träff bad ryssarna att få tre små öar. På grund av eldgivningen från fästningen kunde ryssarna inte inta dem. När så ryssarna lovade att inte befästa öarna om de fick tillgång till dem, så gick fästningens ledning gick med på det.

Så snart som ryssarna hade fått öarna gjorde de tvärt emot vad de hade lovat. De befäste omedelbart öarna med kanoner. När så den svenska flottan kom för att undsätta fästningen kunde de inte segla in hamnen på grund beskjutningen från öarna.

Eftersom fästningen var belägrad kunde man inte ta emot post, men ryssarna lovade att låta posten komma fram till dem. Vad man inte visste på fästningen var att ryssarna hade förfalskat posten. De falska nyheter som fästningen fick gick ut på att Sverige hade gjort stora förluster och att allt var förlorat för Sverige och Finland. Detta bröt ner försvarsviljan hos folket på fästningen, och till sist kapitulerade man. Hela fortets bemanning tågade ut och blev krigsfångar.

Ledningen för Sveaborg gjorde grundläggande fyra misstag: Man hade dialog med fienden, man gav fienden utrymme, man tog emot fiendens lögnpropaganda utan urskillning, och man gav upp.

Församlingen behöver ta lärdom av de misstag som gjordes på Sveaborg. Vi behöver inse att vi …

• inte kan ha dialog med fienden
• inte kan ge fienden någon som helst tillåtelse att få utrymme
• måste hålla fast vid sanningen, Guds ord
• inte kan ge upp

Det krävs underordnande under Gud för att kunna stå emot fienden

Jak 4:7
Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

Vi måste underordna oss Gud för att kunna stå emot fienden. Om vi istället kompromissar med Guds ords sanning så hindrar det oss att stoppa fienden. Fienden inser naturligtvis detta och gör allt för att få oss in i kompromiss.

Hur försöker fienden få församlingen att kompromissa?

Låt oss se på några olika sätt som fienden försöker få oss att kompromissa på.

Kompromiss med sanningen

2 Kor 13:8
Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan för sanningen.

Vi är kallade att förmedla liv, men då är det viktigt att vi talar sanning. Vi behöver vara kompromisslösa när det gäller Guds ord.

Kompromiss med andra religioner

Joh 14:6
Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Jesus, Guds son och själv Gud, är enda vägen till Fadern. Att erkänna islam, buddhism, eller annat som är i strid mot sann kristendom innebär kompromiss med Guds ord.

Religionsdialog leder till kompromiss. I Charta Oecumenica talar man t.ex. som om alla religioner hade samma Gud. Kompromissen hindrar församlingen att göra slut på djävulens gärningar. Det hindrar människor från att bli frälsta.

Församlingen måste få en kompromisslös syn på religioner.

Kompromiss med synen på homosexualitet

Rom 1:26-27
26 … Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga.
27 På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.

Gud älskar homosexuella människor men han kallar homosexualitet för förvillelse.

I 1 Kor 6:9 skriver Paulus att de som utövar homosexualitet, eller som låter sig utnyttjas för sådant, inte får ärva Guds rike. Sedan säger han (vers 11): ”Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena …”. Det fanns de i Korint som hade varit homosexuella, men de hade blivit fria från det.

Världen försöker få oss att se på homosexualitet som något naturligt och rätt. Om då församlingen kompromissar med sanningen så hindras homosexuella människor från att komma ut i frihet. Församlingen måste bli kompromisslös!

Kompromiss med förlåtelse

Kol 3:13
Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra.

Vi kan frestas att inte förlåta, men oförlåtelse innebär kompromiss med Guds ord. Konsekvensen blir att vi inte kan utföra vårt uppdrag att göra slut på djävulens gärningar.

Kompromiss med kärlek

Joh 15:17
Och det befaller jag er att ni skall älska varandra.

Att inte älska är att kompromissa med Jesu befallning. Han menar inte att vi ska bli dörrmattor att trampa på, men han befaller oss att älska människor oavsett hur de beter sig. Å andra sidan är Guds kärlek alltid kopplad till sanningen.

1 Kor 13:6
Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen.

Kompromiss med världen för att bli omtyckt och accepterad

Joh 15:19
Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er.

Vi kan inte kompromissa för att bli älskade. Vi måste vara kompromisslösa för Gud, även om det innebär att vi blir hatade och oförstådda.

Kompromiss med sjukdom

Jes 53:5
… genom hans sår är vi helade.

Fienden försöker få oss att acceptera sjukdom, men vi måste kompromisslöst hålla fast vid att sjukdom MÅSTE böja sig för Jesus.

Kompromiss med ekonomi

Ps 37:16
Det lilla som en rättfärdig har är bättre än många ogudaktigas stora rikedom.

Vi kan frestas att kompromissa när det gäller att lämna tionde, men tänker vi på att kompromiss hindrar oss att stoppa fienden, han som bl.a. försöker stjäla vår ekonomi?

Kompromiss för att få det lite lättare

Ords 12:13
… den rättfärdige slipper ut ur nöden.

The Amplifieds version av Ords 12:13 säger att den kompromisslöst rättfärdige kommer ut ur bekymmer. Det är när vi går kompromisslöst med Jesus som vi kan komma igenom våra svårigheter.

Rom 8:37
Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.

Den kompromisslösa församlingen har kapacitet att göra slut på djävulens gärningar

Församlingen har kapacitet att göra slut på djävulens gärningar i Sverige, och vi har en stabil grund att stå på i detta.

Jesus har ALL makt

Matt 28:18
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden.

Jesus har gett oss auktoritet

Luk 10:19
Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er.

Vi är sända av Jesus

Joh 20:21
Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”

Den kompromisslösa församlingen kan rädda landet

Den katolska drottningen Mary av Skottland sa: ”Mer än Europas samlade arméer fruktar jag John Knox böner”.

Hebr 11:33
Genom tron besegrade de kungariken …

Vår tro, om den är kopplad till Guds ords sanning, kan besegra fiendens felaktiga inflytande över landet. Församlingen har kapacitet att förändra Sverige, men bara om den väljer att bli kompromisslös.

2016/06/11 - Posted by | Återblicken, Uncategorized

Inga kommentarer ännu.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: