Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 70

Bibelvers:

Ords 11:2
När högfärd kommer, följer förakt …

Kommentar:

Högfärd och förakt behöver nödvändigtvis inte vara demoniskt orsakade, men de kan vara det. Och även när de inte är det, så finns risken att de öppnar upp oss för den onda andevärlden.

Ande av högfärd banar väg för ande av förakt. Men den banar väg för något annat också, nämligen undergång.

Ords 16:18
Stolthet går före undergång och högmod går före fall.

Ibland är andlig krigföring väldigt praktisk. När Jesus tvättade lärjungarnas fötter, så visade han dem en helt motsatt väg än högfärdens och föraktets väg. Även vi behöver böja oss ner och tjäna, i stället för att bli tjänade. Då skyddas vi från att komma på fall.

2018/09/17 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

… Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma (1 Kor 3:20).

Det har funnits många stora tänkare i historien, och de har mötts av respekt och beundran, men Gud bedömer människors tankar på ett annat sätt. Gud ser på mänskliga tankar som tomma. Anledningen till att Gud ser människors tankar som tomma är att han inte finns med i dem. Ta med Gud i dina tankar så blir de inte tomma.

2018/09/17 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar