Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Veckans predikan: Glädje i Herren

Bibeln talar mycket om att vi ska glädja oss i Herren

Ps 32:11
Gläd er i Herren och fröjda er, ni rättfärdiga …

Ps 37:3-4
3 Lita på Herren och gör det goda, bo i landet och lev i trofasthet,
4 och ha din glädje i Herren

Jes 29:19
De ödmjuka ska få allt större glädje i Herren

Jes 61:10
Jag gläder mig stort i Herren, min själ fröjdar sig i min Gud …

Fil 3:1
För övrigt, mina bröder, gläd er i Herren! …

Fil 4:4
Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er!

Världens glädje och glädje i Herren är inte samma sak

Det är viktigt att vi lär oss göra skillnad mellan mänsklig glädje och glädje i Herren.

2 Kor 6:10
vi är bedrövade men alltid glada …

Paulus visar att vi kan vara bedrövade, men att vi ALLTID kan vara glada.

Den naturliga glädjen försvinner lätt när vi hamnar i svårigheter, medan glädjen i Herren finns där oavsett hur omständigheterna ser ut.

2 Kor 8:2
Trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

Paulus säger att de hade …
• MÅNGA HÅRDA prövningar
• DJUP fattigdom
• ÖVERSVALLANDE glädje

I det naturliga går inte detta ihop. Förklaringen är att Paulus inte talar om naturlig, mänsklig glädje, utan om Guds slags glädje.

1 Tess 1:6
Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige Ande ger.

Lägg märke till att de hade SVÅRA LIDANDEN och samtidigt ”den glädje som den helige Ande ger”. Deras glädje hade ingenting med det naturliga att göra. Glädjen var en gåva från den helige Ande.

1 Petr 4:13
… gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden …

Normalt sett TAPPAR vi glädjen ju mer vi får lida. Ändå uppmanar Petrus oss att vi ska GLÄDJA oss. Petrus talar om Guds slags glädje.

1 Petr 1:8
Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar i obeskrivlig, himmelsk glädje

Det finns en världslig glädje, och det finns en obeskrivlig, himmelsk glädje. Vi måste lära oss att göra skillnad på dessa två olika slags glädje, annars kommer vårt förstånd att göra motstånd mot Guds ord.

Fil 4:4
Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er!

När Paulus säger att vi alltid ska glädja oss, så talar han om Guds slags glädje.

Vet du att Paulus satt fängslad i Rom när han skrev detta? Det var ju absolut inget att glädja sig över. Hur kunde han skriva som han gjorde? Förklaringen är att han talade om Guds slags glädje, inte om mänsklig glädje.

Förståndet säger att vi inte alltid KAN glädja oss, därför att vi vet att vi ibland hamnar i svårigheter, men Guds ord är alltid sant. Guds glädje finns ALLTID där för oss.

Vi är kallade att alltid vara glada

1 Tess 5:16
Var alltid glada

Fil 4:4
Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er!

2 Kor 6:10
vi är bedrövade men alltid glada …

Vi är kallade att ALLTID vara glada, dvs. vi är kallade att gensvara till Guds glädje inom oss. Det leder till en kamp inom oss mellan å ena sidan känslorna och förståndet, och å andra sidan Guds ord. Vi avgör om vi ska gensvara till känslorna och tankarna, eller till Guds glädje inom oss.

Varför ska vi glädja oss i Herren?

Låt oss titta på några anledningar varför vi ska glädja oss i Herren.

Glädjen öppnar upp för kontakt med Gud

Ps 105:3
… De som söker Herren ska glädja sig av hjärtat.

Visst vill vi ha kontakt med Gud? Guds glädje hjälper oss med det. Missmod gör det svårare i kontakten med Gud, eftersom vi då fokuserar på oss själva och omständigheterna. När vi istället gensvarar till Guds glädje inom oss, så öppnar det upp för kontakt med honom.

Glädjen hjälper oss att ta emot Guds ord

1 Tess 1:6
Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige Ande ger.

Glädjen öppnar upp för bönesvar

Ps 37:3-4
3 Lita på Herren och gör det goda, bo i landet och lev i trofasthet,
4 och ha din glädje i Herren. Då ska han ge dig vad ditt hjärta begär.

Lägg märke till ordet ”Då”. Först säger psalmförfattaren att vi ska ha vår glädje i Herren, oc h sedan säger han att Gud DÅ ska ge oss vad hjärtat begär.

Glädjen är ett beskydd

Neh 8:10
… glädje i Herren är er styrka.

Grundtextens ord för ”styrka” kan också översättas fästning eller beskydd. Glädjen i Herren är ett beskydd. Fienden, som vill stjäla allt från oss, börjar ofta med att försöka stjäla glädjen, dvs. han börjar med att stjäla beskyddet. Om han lyckas kan han sedan fortsätta och ta resten.

Glädjen är Guds svar på våra bekymmer

Ps 94:19
När mitt inre är fullt av bekymmer, då gläder din tröst min själ.

Gud betjänar dig med sin glädje i din själ för att hela dig.

Glädjen påverkar kroppen

Ords 17:22
Glatt hjärta ger god läkedom, brutet mod suger märgen ur benen.

T.o.m. världslig glädje är bra för kroppen. Hur mycket mer då Guds glädje.

Glädjen är ett beskydd under förföljelse

Luk 6:22-23
22 Saliga är ni när människorna hatar er och när de utesluter er och hånar och smutskastar ert namn för Människosonens skull.
23 Gläd er på den dagen och hoppa av glädje, för er lön blir stor i himlen …

Jesus visar att en anledning till glädje är den lön vi kommer att få i himlen, men det finns ytterligare en anledning. Glädje i Herren är ett FÖRSVAR mot ondskan vi möter.

Glädjen leder till frihet

Fil 1:17-19
17 De andra predikar Kristus av rivalitet, med orena motiv, och tror att de kan göra min fångenskap tyngre.
18 Än sen? Kristus blir i alla fall predikad, för syns skull eller uppriktigt, och det gläder jag mig över. Och jag tänker fortsätta glädja mig,
19 för jag vet att allt detta kommer att leda till min frälsning genom er förbön och Jesu Kristi Andes hjälp.

Paulus säger: ”Jag tänker fortsätta att glädja mig, för jag vet att allt detta kommer att leda till min frälsning”. Han insåg att det var viktigt att behålla glädjen.

Paulus satt i fängelse, och han förväntade sig att komma ut i frihet igen. Därför bestämde han sig för att fortsätta att glädja sig, som ett medel till frihet. Du kanske inte sitter i fängelse, men det finns många slags fångenskap. Glädje i Herren är en väg till frihet.

Glädjen är ett vapen mot fienden

1 Sam 2:1
Hanna bad och sade: ”Mitt hjärta fröjdar sig i Herren, mitt horn är upphöjt genom Herren. Min mun är vidöppen mot mina fiender, för jag gläder mig i din frälsning.

Hanna säger att hennes mun är vidöppen mot fienden. På vilket sätt stred hon? Genom att glädja sig över Guds frälsning!

Det pågår en andlig strid, och glädje i Herren är ett mäktigt vapen. Fienden avskyr vår glädje, eftersom glädjen är ett vapen som besegrar honom.

Vår tjänst för Gud har med glädje att göra

Ps 100:2
Tjäna Herren med glädje …

Vi kan tolka den här bibeltexten på två sätt:

• Vi ska Guds glädje när vi tjänar honom
• Vi använder Guds glädje för att tjäna honom

Vi ska inte vara tröga i att tjäna Herren, utan vi ska göra det med glädje. Men glädjen är också ett medel att tjäna honom.

Hur får vi Guds slags glädje?

När vi nu har sett hur viktigt det är med Guds slags glädje i våra liv, så är det dags att titta på hur vi får del av den.

Glädje är en Andens frukt

Gal 5:22
Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet,

Guds slags glädje är inget vi presterar, utan den är en frukt av den helige Ande inom oss.

Trons betydelse för glädje

Rom 15:13
Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.

Paulus visar att Gud fyller oss med glädje i vår TRO. Det är alltså viktigt att vi har en förväntan och tro på Guds glädje. Om vi inte har en tro på glädje, så har Gud inget att fylla sin glädje i.

Vi behöver välja glädjen

Ps 9:3
Jag vill glädja mig och jubla i dig, jag vill lovsjunga ditt namn, du den Högste.

David säger: ”Jag vill”. Glädje är ett val, inte en känsla.

Glädje i den nära gemenskapen med Gud

Ps 16:11
… Jag mättas av glädje inför ditt ansikte …

Att mättas betyder att bli helt fylld. Vi mättas av Guds glädje när vi söker nära gemenskap med honom.

Lydnad för Guds instruktioner ger glädje

Ps 19:9
Herrens befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat …

När vi lyder Guds ord, och hans personliga tilltal, så öppnar det för hans glädje.

Till sist

Ps 51:14
Låt mig åter få glädjas över din frälsning …

Känns det som att du har tappat glädjen? Den finns inom dig oavsett omständigheterna. Sträck dig i tro efter Guds glädje inom dig.

Känner du till följande lovsång?

Din glädje bor i mig
Din glädje bor i mig
Jag tackar dig min Jesus
Din glädje bor i mig

Tacka Jesus för Guds glädje som bor i dig!

2018/09/18 - Posted by | predikan |

Inga kommentarer ännu.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: