Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Besatt, demoniserad eller under inflytande?

I det här avsnittet ska vi försöka reda ut begreppen när det gäller vilka olika sätt som onda andar attackerar på.

Allra först behöver vi göra skillnad mellan inre och yttre attacker.

Inre och yttre attacker

Onda andar kan antingen attackera oss på vår insida eller utifrån. Naturligtvis kan det också förekomma samordnade attacker, där olika andar samtidigt attackerar inifrån och utifrån, men grundläggande kan vi alltså dela in attackerna i inre och yttre.

Inre attacker

Onda andar kan komma in i oss, men låt oss genast konstatera att de inte kan göra det hur som helst. Vad som öppnar för dem ska vi återkomma till senare.

Onda andars påverkan på oss från vår insida kan ske helt eller delvis. En total påverkan, där onda andar tar över kontrollen över en människa helt och hållet, kallar vi besatthet. Den som är besatt har ingen egen kontroll över vad han gör, eller över vad han säger.
En frälst människa kan inte bli besatt.

När onda andar har en begränsad påverkan på en människa, på hennes insida, talar vi om demonisering. När en person är demoniserad är han medveten om vad som händer, och han kan styra sitt beteende, förutom på det område där demonerna finns.
En frälst människa kan vara demoniserad.

Yttre attacker

När onda andar attackerar oss utifrån, kan man säga att vi är under inflytande. Vi påverkas av dem utan att de finns inom oss.

Onda andar kan ha inflytande, inte bara över enskilda individer, utan även över grupper av människor, t.ex. invånare i ett geografiskt område.

2018/09/20 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse (2 Tim 1:9).

Hur ofta tänker du på att du har en kallelse från Gud? Och hur ofta tänker du på att din kallelse är HELIG?

2018/09/20 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar