Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Församlingens uppgift inför Jesu återkomst – del 6

Vad innebär det att Jesu fiender ska läggas som en fotpall under hans fötter?

Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har sedan satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter.
(Hebr 10:12-13)

1917 års översättning använder uttrycket ”fotapall” och SFB98 talar om ”fotpall”.

En fotpall är något man sätter fötterna på [13], och bilden är hämtad från en sed man hade för att markera att fienden blivit fullständigt besegrad. Ett exempel på detta finner vi i Josua bok.

Då sade Josua: ”Öppna ingången till grottan och för ut de fem kungarna ur grottan till mig.” De gjorde så och förde ut de fem kungarna från grottan till honom: Jerusalems kung, Hebrons kung, Jarmuts kung, Lakishs kung och Eglons kung. När de hade fört ut kungarna till Josua, kallade han till sig alla Israels män och sade till befälhavarna för krigsfolket som hade varit med honom: ”Kom fram och sätt era fötter på dessa kungars nackar.” De kom fram och satte sina fötter på deras nackar.” (Jos 10:22-24)

De fem kungarna och deras arméer hade besegrats av Josua och hans folk. Efter striden beordrade Josua att de infångade kungarna skulle hämtas fram, och sedan sade han till sina befälhavare att sätta sina fötter på deras nackar.

Hur är detta tillämpbart på Jesus och församlingen? Låt oss titta på Hebr 10:13 igen.

[Jesus] ”väntar nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter.” (Hebr 10:13)

Utifrån vad vi tidigare sagt kan vi konstatera att Jesus väntar på att hans fiender, den onda andevärlden, ska läggas under hans fötter. Jesus väntar med andra ord på att den onda andevärlden ska oskadliggöras.

Lägg nu märke till att det talas om Jesu fötter [14]. Jesus är huvudet och församlingen är hans kropp, så var sitter fötterna? Sitter de på huvudet eller på kroppen? De sitter på kroppen, eller hur?

När det gäller Jesus som huvud så är fienden redan besegrad och lagd under honom.

… När han lade allt under honom utelämnade han inget, allt skulle vara lagt under honom. Än ser vi inte att allt är lagt under honom.” (Hebr 2:8)

När det gäller församlingen så har, från Guds sida sett, den onda andevärlden lagts under den också, men det är upp till församlingen att verkställa det. Därför ser vi ännu inte allt vara underlagt Jesus.

Jorden är Guds fotapall

Så säger Herren: Himlen är min tron och jorden är mina fötters pall …” (Jes 66:1)

Jesaja visar oss att Gud ser jorden som sin fotapall. När vi läser Ps 110:1 utifrån det synsättet så hjälper det oss att förstå att det är något som ska göras på jorden medan Jesus sitter på Faderns högra sida.

Noter:

[13]
Det talas om fotpall på flera ställen i bibeln:
1 Krön 28:2, Ps 99:5, Ps 110:1, Ps 132:7, Jes 66:1, Klag 2:1, Matt 5:35, Luk 20:43, Apg 2:35, Apg 7:49, Hebr 1:13 och Hebr 10:13.

[14]
Intressanta bibelställen som talar om fötter:
Jos 10:24, 2 Sam 22:39, 1 Kung 5:3, Ps 8:7, Ps 18:39, Ps 47:4, Ps 110:1, Jes 25:5-6, Mal 4:3, Matt 22:44, Mark 12:36, Luk 20:43, Apg 2:35, Rom 16:20, 1 Kor 15:25, 1 Kor 15:27,
Ef 1:22, Hebr 1:13, Hebr 2:8 och Hebr 10:13.

Föregående avsnitt:

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5

2018/10/19 - Posted by | AK-skolan

Inga kommentarer ännu.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: