Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Återblicken: De tre arméerna

(En predikan av Samuel Johansson)

Tre arméer

I sin bok “En profetisk vision av det 21 seklet”, berättar Rick Joyner om en syn han fick 1998. Synen äger rum i den yttersta tiden och handlar om tre arméer. De tre arméerna står för tre nivåer av kristet liv, och som troende och församling tillhör vi någon av dessa tre arméer.

Jag skulle vilja uppmuntra dig att fundera över följande fråga medan du läser om synen:

Vilken armé tillhör jag och min församling idag?

Den första armén

Den första armén Rick Joyner ser i sin syn består av helt överlåtna troende, både gamla och unga, med Guds fulla vapenrustning på sig. Soldaterna har olika rang och det är tydligt vilka som leder och för befäl. Men ingen är överdrivet fokuserad på vilken position man har, utan alla står tillsammans. De är beslutsamma, fokuserade, och disciplinerade. Men trots beslutsamheten och allvaret finns det ingen fruktan i armén. De är beredda på kriget som väntar, men ingen är orolig. Guds frid vilar över dem.

I den första armén är ingen fokuserad på sig själv. Eftersom alla är fullt medvetna om vad Gud har kallat dem till, har de inga egna ambitioner. Trots att var och en är helt unik vandrar de alla helt och hållet i fullständig harmoni.

Den andra armén

Den andra armén är mycket större, men är inte lika välordnad. Många bär inte full rustning, och vissa har inte ens några vapen. Soldaterna i armén är beslutsamma, men saknar fokus. De blir distraherade av vilken rang de och andra har. De blir även distraherade av egna ambitioner och avundsjuka. Men trots allt detta finns det ändå en hög nivå av överlåtelse och målmedvetenhet. Den här armén är stark, men inte lika stark som den första armén.

Den tredje armén

Till sist har vi den tredje armén. Den är gigantisk och består av miljontals människor, men det liknar inte en armé. Människorna i armén har trasiga uniformer och många är sårade på grund av ständiga slagsmål. Endast ett fåtal bär rustning och ingen har vapen.

Vissa försöker marschera men de flesta följer bara den stora massan. De flesta är likgiltiga, och de olika grupperna är upptagna med att slåss med varandra. Denna armé tillför ingenting, och är bara en belastning för de andra två arméerna.

Guds armé

När du väljer att ta emot Jesus som Herre i ditt liv får du först och främst en rätt ställning inför Gud och blir räddad för evigheten, men du går också automatiskt med i hans armé. Du är nu en soldat, även om du kanske inte känner dig som en.

2 Tim 2:3-4
3 Lid också du som en god Kristi Jesu soldat.
4 Ingen soldat trasslar in sig i civila angelägenheter, han vill stå i tjänst hos den som har värvat honom.

Soldaterna i den tredje armén betedde sig inte som soldater, för de hade varken blivit utrustade eller tränade. Precis som i vilken armé som helst räcker det inte att ha titeln soldat, man måste bli tränad och få rätt utrustning för att kunna segra.

Den troendes utrustning

En soldat i Guds armé behöver rätt utrustning. Det är ingen bra idé att bege sig ut i krig i morgonrocken.

Ef 6:13
Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt.

Vapenrustningen är:

Sanningens bälte

Ett bälte håller ihop resten av vapenrustningen, vilket innebär att utan sanningens bälte kommer resten av rustningen trilla av. När vi talar och lever i sanningen begränsar vi fiendens möjligheter att attackera oss.

Vad innebär det då att tala och leva i sanningen? För det första innebär det ju att inte ljuga, vilket är ganska självklart. Men jag tror det handlar om mer än så. Om vi tittar i följande bibelställen, ser vi att det inte står sanningen, utan din (Guds) sanning.

Ps 40:12
Du, Herre, tar inte din barmhärtighet ifrån mig. Din nåd och din sanning ska alltid bevara mig,

Psa 26:3
Jag har din nåd för ögonen och vandrar i din sanning.

Vad är då skillnaden mellan vanlig sanning och Guds sanning? Det finns väldigt ofta flera sanningar om till exempel en situation. Om jag har blivit illa behandlad kan jag antingen fokusera på sanningen att jag är sårad och sedan bli bitter på grund av det, eller så kan jag fokusera på sanningen att vi ska förlåta och på det sättet låta Gud hela de sår som jag fick när jag blev felbehandlad. Det är Guds sanning vi ska tala och leva i, alltså sanning som inte bara stämmer med hur det verkar eller hur det känns, utan som också stämmer med Guds ord och vilja.

Beredskapens skor

Beredskapens skor står för den beredskap som fridens evangelium ger. Skor har man på fötterna bland annat för att stå stadigt. Det är så viktigt att vi har Guds frid inom oss, eftersom den gör att vi kan stå stadigt när det stormar runt omkring.

Ps 17:5
Mina steg går stadigt på dina stigar, mina fötter stapplar inte.

Ps 119:165
Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.

Trons sköld

Det är väldigt intressant att tron är en sköld. Det första man tänker på är att det är ett försvar, och det är såklart sant. Trons sköld släcker fiendens brinnande pilar. Men faktum är att en sköld även kan vara ett väldigt kraftfullt vapen om den används på rätt sätt. I en strid väntar motståndaren sig inte i första hand att bli attackerad med skölden, så när attacken kommer finns det en god chans att motståndaren blir överrumplad och kommer av sig. Så är det också med tron. En enda människa med tro kan åstadkomma fantastiska och oväntade resultat.

1 Joh 5:4
… allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.

Luk 17:6
Herren svarade: ”Om ni har tro, bara som ett senapskorn, ska ni kunna säga till det här mullbärsträdet: Ryck upp dig med rötterna och plantera dig i havet! Och det skulle lyda er.

I svårigheter vet alltid tron att Gud har en lösning, oavsett hur osannolikt det kanske verkar i det yttre. Genom detta beskyddar den oss också från uppgivenhet när det kommer emot oss.

Frälsningens hjälm

När vi är medvetna om att vi är frälsta, gör det oss frimodiga och skyddar oss mot fruktan.

Ps 27:1
Herren är mitt ljus och min frälsning. Vem skulle jag frukta? Herren försvarar mitt liv. Vem skulle jag vara rädd för?

Fienden älskar att skjuta tankepilen “Är du frälst egentligen?”, och det är därför viktigt att vi är fast övertygade om detta. Det finns ett väldigt enkelt sätt att bli säker på om man är frälst.

Rom 10:9
För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.

Det är inte bara en bra grej att vara säker på att man är frälst. Det är så pass viktigt att det är en del av vapenrustningen. Om du bekänner att Jesus är Herren och tror på att Gud uppväckt honom från de döda, så ÄR du frälst. Punkt slut. Om du har gjort detta, ta då inte emot tvivelstankarna när de kommer. De kommer bara för att distrahera dig från det som verkligen är viktigt.

Rättfärdighetens pansar

Rättfärdighet betyder att ha det rätt ställt med Gud, alltså att allt är bra mellan oss och honom. Enda sättet att få det, är genom att tro på vad Jesus gjorde på korset.

Rom 3:21-22
21 Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om,
22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad.

2 Kor 9:9
Skriften säger: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet består för evigt.

När vi tror på honom får vi hans rättfärdighet. Kan du göra något för att stoppa Jesus från att dö på korset för 2000 år sedan? Inte ens om du byggde en tidsmaskin och åkte tillbaka i tiden skulle du kunna stoppa honom.

Joh 10:17-18
17 Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka.
18 Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min Far.”

Så länge du tror på Jesus, finns det inte heller något du kan göra som tar bort din rättfärdighet i honom.

1 Tim 6:11
… Sträva efter rättfärdighet …

2 Tim 2:22
Fly ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet …

Hur kan vi sträva efter något vi redan har? Svaret är att det handlar om en annan rättfärdighet här. Denna rättfärdighet har inte något med vår ställning inför Gud att göra. Här handlar det istället om att göra rättfärdiga gärningar. Våra gärningar blir inte automatiskt rättfärdiga bara för att vi tror på Jesus. Vi behöver aktivt sträva efter att göra dem.

Det är ett mycket starkt skydd både att vara medveten om den rättfärdighet vi har i Jesus, och att göra rättfärdiga gärningar.

Ords 10:30
Den rättfärdige ska aldrig vackla, men de gudlösa får inte bo i landet.

Ords 11:4
… rättfärdighet räddar från döden.

Ords 24:16
För den rättfärdige kan falla sju gånger och resa sig igen, men de gudlösa stupar när olyckan kommer.

Andens svärd

Andens svärd är Guds ord. Ett svärd kan användas på många sätt; Man kan bland annat parera med det, och man kan attackera med det. På samma sätt är det med Guds ord. Guds ord kan användas och tillämpas i alla situationer.

2 Tim 3:16-17
16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet,
17 så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

Hebr 4:12
Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar.

Jesus använde skriften för att stå emot satan.

Matt 4:10-11
10 Då sade Jesus till honom: ”Gå bort, Satan! Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna.”
11 Då lämnade djävulen honom, och änglar kom fram och betjänade honom.

Guds ord avslöjar all synd och alla gömda motiv i våra liv, vilket leder till en möjlighet att omvända sig och bli ren.

1 Joh 1:9
Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Här skulle jag vilja passa på att nämna att det finns ett viktigt ”om” här. Det räcker inte att ha inställningen “Jesus dog för mig på korset, och då tog han all synd på sig, så jag är förlåten för alla fel jag har gjort och kommer göra”. Nej, vi måste ödmjuka oss när den Helige Ande visar oss att vi gjort fel, och bekänna det inför Gud. Då blir vi förlåtna och renade.

Kom ihåg att du inte behöver gå och vara orolig över ifall du har någon obekänd synd som du glömt bort, den kommer Gud påminna dig om i så fall. Sådana tankar ger bara fruktan, och fruktan kommer aldrig från Gud.

Be för varandra

Slutligen ger Paulus oss en mycket viktig instruktion direkt efter han har beskrivit vapenrustningen.

Ef 6:18
Gör detta (ta på er vapenrustningen) under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga.

Det är jätteviktigt att vi ber för varandra, och särskilt bön i Anden är otroligt viktigt eftersom det bygger upp oss och stärker oss.

1 Kor 14:4
Den som talar tungomål bygger upp sig själv …

Den troendes träning

För att kunna klara av det som väntar oss som soldater i Guds armé måste vi låta honom träna oss. Vi måste ta träningen på allvar. Gud vill att vi ska tillhöra den första armén i synen, men om vi inte låter oss tränas, kommer han inte kunna sätta oss där. Vi skulle inte klara av det.

För en troende är den största träningen helgelsen.

2 Kor 7:1
När vi nu har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som befläckar kött och ande och fullborda vår helgelse i vördnad för Gud.

Vi måste lyssna när Gud talar till oss om vad som behöver förändras i våra liv, och börja ta itu med det direkt. Ibland är det svåra saker att ta itu med som kan ta tid, men det är värt det. Det är inte för att vara jobbig som Gud tillrättavisar oss, utan det är för vårt bästa.

Ef 5:29-30
29 Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen,
30 eftersom vi är delar i hans kropp.

Hebr 12:10-11
10 Våra fäder fostrade oss en kort tid så som de tyckte var rätt, men Gud gör det för vårt bästa, för att vi ska få del av hans helighet.
11 För stunden verkar ingen fostran vara till glädje utan snarare till sorg, men för dem som har tränats genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt.

Guds soldat i vardagen

Disciplin

Soldaterna i den första armén i synen var disciplinerade, men vad innebär det? Det innebär att de gör vad de ska utan att låta sig distraheras av annat.

Har du varit med om att när du ska sätta dig och läsa bibeln blir du jättefort trött, men du kan utan problem titta på TV, läsa en tidning, eller kolla Facebook? Eller har du kanske varit med om att när du börjar be, kommer tankar om att du glömde svara på det där sms:et du fick tidigare, eller att du borde passa på att avfrosta frysen?

Joh 10:10
Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.

Detta är inte snilleblixtar som du får helt plötsligt. Väldigt ofta är det fienden som försöker distrahera oss från det som är viktigt. Om vi inte har disciplin kommer vi lyssna på allt det där och prioritera de sakerna istället. Då finns det en risk att vi går miste om vad Gud ville säga till oss eller göra genom oss i den stunden.

Skvaller

När vi får reda på att någon gjort något fel, är det så lätt att börja prata om det med någon annan. Man kanske till och med har en bra ursäkt för det, som att “Jag vill bara veta om det finns fler än jag som tycker så här”, men vi måste inse att allt prat om andras problem som inte är avsett att vara till hjälp för den personen det gäller, är skvaller.

2 Kor 12:20
För jag är rädd att jag inte ska finna er sådana som jag skulle önska när jag kommer, och att ni inte ska finna mig sådan som ni skulle önska. Jag är rädd att jag ska finna … skvaller …

Eph 4:29
Låt inga smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs, så att det blir till glädje för dem som hör det.

Vi måste vara stenhårda mot oss själva så vi inte börjar prata negativt om andra. När någon har ett problem måste vårt fokus vara på att be för och hjälpa den personen. Gud behöver inte våra ojanden eller diskussioner om varför det blivit som det blivit, Gud behöver vår bön.

Matvanor

Ibland hör man folk säga, och jag har själv sagt det många gånger, att vi behöver gå på möte för att ladda batterierna inför veckan. Det är inget fel med det i sig, men om vi bara laddar batterierna en gång i veckan kommer vi inte särskilt långt.

Det är inte meningen att vi ska ladda upp ett batteri som i bästa fall räcker under måndagen och som sedan är tomt resten av veckan. Då är vi alltid fokuserade på oss själva under mötet och vill få något från Gud som uppmuntrar oss och styrker oss.

Det är inget fel i att bli styrkt och uppmuntrad av ett möte, men Gud har tänkt att det ska vara så mycket mer än så. Tanken är att vi ska ta till oss av Guds ord varje dag, så att vi ständigt har fullt batteri. Då blir vi inte lika självfokuserade och blir mer fria att kunna betjäna andra under mötet.

Luk 11:3
Ge oss var dag vårt dagliga bröd.

Lägg märke till att det står vårt dagliga bröd, inte vårt veckoliga bröd.

Den lediga tiden vi har är så otroligt dyrbar. Den är värd så mycket mer än att bara kastas bort på TV-tittande, Facebook-kollande, och annat som vi gärna sätter oss med i lediga stunder. Det är såklart inte nödvändigtvis fel i sig att titta på TV eller kolla Facebook, men det tar så lätt över all tid om man inte är försiktig. Vi behöver fylla oss med Guds ord under vardagen om vi ska vara effektiva soldater under hela veckan.

Församlingen

Gud har redan från början planerat att församlingen ska utföra hans vilja i denna tiden, och vinna en seger över fienden.

Ef 3:8-11
8 Jag, den allra minste av alla heliga, har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom för hedningarna
9 och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från evighet har varit dold i Gud, alltings Skapare.
10 Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen.
11 Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus, vår Herre.

Följande är ett citat av Rick Joyner om den sista tidens församling.

Församlingen, som den egentligen är tänkt att vara, har vi inte sett ännu. När den kommer, så kommer världens människor inte att förstå att det finns ett samband mellan den och det som har varit. När det nya kommer får de gamla sammanhangen en möjlighet att förändras till detta nya. Där man väljer att inte låta sig förändras, dit kommer allt mörker att samlas. Till sist kommer var och en som vill ha med Gud att göra att tvingas lämna ett sådant sammanhang.

Anledningen till att vi inte kommer känna igen den riktiga församlingen är för att de flesta församlingar idag tillhör den tredje armén. Den levande Gudens församling tillhör den första armén, och det är upp till oss som troende att ta emot den utrustning och den träning som behövs för att vi ska vara redo att stå med i den.

Till sist

Som en sammanfattning och påminnelse:

Vi behöver
• Ta på oss hela Guds vapenrustning
• Lyssna till och ta emot Guds tillrättavisning när den kommer, både direkt från Gud och genom andra människor
• Ta till oss av Guds ord varje dag
• Be ofta för varandra och be i Anden

Kol 2:6-7
6 Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom,
7 rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över.

2019/12/07 - Posted by | Återblicken, predikan

Inga kommentarer ännu.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: