Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Ande–själ-kropp – del 1

Människan – tre och ändå en

Man skulle kunna säga att människan, precis som Gud, är treenig. Du består av ande, själ och kropp men du är ändå en enda person.

Någon har uttryckt det som att vi är ande, har en själ och bor i en kropp.

Finns indelningen av människan i ande, själ och kropp i bibeln?

Ja, den indelningen finns t.ex. i 1 Tess 5:23.

1 Tess 5:23
Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.

Är inte människans ande och människans själ samma sak?

Nej, bibeln talar om att Guds Ord kan skilja mellan ande och själ.

Hebr 4:12
Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande

Om själen och anden vore samma sak skulle det inte gå att skilja mellan dem, eller hur?

Varför är det viktigt att förstå att vi är både ande, själ och kropp?

Eftersom vår ande och vår själ är två olika delar av oss, är det viktigt att vi förstår att skilja mellan dem, och det är också viktigt att vi förstår hur de fungerar. Det kommer bl.a. att ha betydelse när vi ska se på frågan om frälsta kan ha demoner eller inte, och när vi talar om skillnaden mellan att vara besatt och att vara demoniserad.

Den yttre och den inre människan

Vi ska i det här avsnittet till sist se på ett annat sätt att dela in människan, nämligen i en yttre och en inre människa. Din kropp är din yttre människa, medan din ande och din själ är din inre människa.

2013/09/20 Posted by | AK-skolan, Ande-Själ-Kropp | Lämna en kommentar