Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 1

Bibelvers:

Ords 1:1-2
1 Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels kung.
2 Av dem lär man känna vishet och förmaning och att förstå kloka ord.

Kommentar:

Som en början av studiet av Ordspråksboken behöver vi konstatera att den är en del av bibeln. Med det menar vi att det som står där är Guds ord, inspirerat av den helige Ande. Man kan naturligtvis också se på Ordspråksboken som ”vishetslitteratur” eller som en av de så kallade poetiska böckerna, men först och främst är den alltså Guds ord.

2 Tim 3:16-17
16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet,
17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

Vi kan lära känna vishet och förmaning genom Ordspråksboken (Ords 1:2).

Av dem lär man känna vishet …

När det talas om vishet behöver vi förstå att verklig vishet kommer från den helige Ande. Han talar till oss från Ordspråksboken, precis som från varje annan del av bibeln.

Av dem lär man känna … förmaning …

Det ord som har översatts förmaning kan också betyda fostran. Guds ord fostrar oss. Många vill inte ta emot fostran, och det får konsekvenser.

I andlig krigföring är vi beroende av både den helige Andes vishet och hans fostran. Utan detta kommer vi förr eller senare att hamna fel.

2018/01/01 Posted by | Andlig krigföring i Ords. | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 230

Bibelvers:

Ords 26:12
Ser du en man som är vis i egna ögon, då finns mer hopp om dåren än om honom.

Kommentar:

Vi troende behöver frimodighet, utifrån vilka vi är i Kristus, för att ta den andliga striden på rätt sätt. Samtidigt är det oerhört viktigt att vi bevarar vår ödmjukhet. Tappar vi den så är vi illa ute. Detta vet fienden och försöker därför få oss att hamna i högmod. Högmod var djävulens grundsynd, och han försöker få oss att synda på samma sätt.

Ingen är helt och hållet färdig. Oavsett hur långt vi har kommit i mognadsprocessen så finns det mer kvar som Gud vill ta itu med i våra liv. Fienden försöker då antingen få oss att bara se på allt som brister i våra liv, och få oss att tänka att vi inte duger, eller få oss att tycka att vi kommit så långt på vägen så vi inte behöver mer helgelse. Det är den senare varianten som Ords 26:12 talar om.

Att vara vis i sina egna ögon, dvs. att upphöja sig själv och inte se sina brister, får förödande konsekvenser. Bibeln talar om att högmod går före fall.

Ords 16:18
Stolthet går före undergång och högmod går före fall.

Problemet med högmodet är att om man har hamnat i det, så är det svårt att ta emot tillrättavisning. En sådan människa kan t.ex. säga att hon lyssnar på Gud men inte på människor, medan Gud ofta talar genom människor, inte minst genom dem som i världens ögon är oansenliga.

1 Kor 1:27-29
27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam,
28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till,
29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

2013/09/13 Posted by | Andlig krigföring i Ords. | , , | 1 kommentar

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 229

Bibelvers:

Ords 26:4
Svara inte dåren efter hans oförnuft, så att du inte själv blir honom lik.

Kommentar:

När vi möter människor som talar och agerar dåraktigt ska vi inte bemöta dem på fel sätt. Om vi bemöter dem genom att t.ex. bli irriterade på deras felaktigheter så beter vi oss lika dåraktigt som de gör. Detsamma gäller om vi i högmod sätter oss själva över dem. Gud vill att vi ska älska alla människor, även de oförnuftiga.

Mark 12:29-31
29 Jesus svarade: ”Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en,
30 och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.
31 Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa.”

Att vi ska älska människor med Guds kärlek innebär förstås inte att vi ska acceptera allting. Den kärlek som är av Gud gläder sig över sanningen.

1 Kor 13:6
Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen.

Låt oss nu se på Ords 26:5.

Ords 26:5
Svara dåren efter hans oförnuft, annars anser han sig vara vis.

Hur ska vi då ”svara dåren” på rätt sätt? Svaret är att vi på ett kärleksfullt sätt behöver hjälpa honom att se sanningen. Men, vi behöver också ta strid mot de onda andar som förlett honom att tänka och agera dåraktigt.

2013/09/06 Posted by | Andlig krigföring i Ords. | , , , | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 228

Bibelvers:

Ords 26:2 (1917)
Såsom sparven far sin kos, och såsom svalan flyger bort, så far en oförtjänt förbannelse förbi.

Kommentar:

Många hävdar att Ords 26:2 ska tolkas som att kristna inte kan drabbas av förbannelser under förutsättning att de inte begår någon allvarlig synd. Samtidigt är det många troendes erfarenhet att de har varit påverkade av förbannelse.

Vilka orsaker finns det till att kristna drabbas av förbannelser?

I Ords 26:2 talas det om en ”oförtjänt” förbannelse far förbi. Därför behöver vi se på hur man kan ”förtjäna” förbannelse. En orsak kan vara synd, och handen på hjärtat, vem är helt syndfri?

1 Joh 1:8
Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.

För att inte synd ska öppna dörren för förbannelse så behöver vi snabbt bekänna synden inför Gud.

1 Joh 1:9
Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Jesus gav oss makt att stå emot fiendens hela välde

Luk 10:19
Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er.

Ser du att det står att Jesus har gett oss makt, auktoritet, att stå emot fiendens hela välde? Gör vi det så lovar Jesus att ingenting ska skada oss. Men vad händer om vi inte använder den auktoritet vi har fått?

Ords 26:2 (1917)
Såsom sparven far sin kos, och såsom svalan flyger bort, så far en oförtjänt förbannelse förbi.

Om vi inte använder vår auktoritet att stå emot fienden så ”förtjänar” vi att drabbas av förbannelse. Vi har helt enkelt varit olydiga mot Jesus, och får ta konsekvensen av det.

Det är dags att vända om och ta andlig krigföring på allvar. Då måste förbannelserna flyga förbi.

2013/08/30 Posted by | Andlig krigföring i Ords. | , , , | 2 kommentarer

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 227

Bibelvers:

Ords 25:28
Som en nerbruten stad utan murar är den man som inte kan styra sitt sinne.

Kommentar:

Murarna runt en stad var till för att skydda den mot attackerande fiender. Här talas det om en stad som saknade murar och var nerbruten. Fienden hade tydligen haft fritt tillträde till staden, och resultatet var att den hade förstörts.

I bibelstället jämförs den nedbrutna staden med en man som inte kan styra sitt sinne. En sådan person har inget beskydd för sin själ, och fienden kan därför orsaka honom stor skada. Det är alltså viktigt att vi kan styra, kontrollera, våra känslor och tankar.

Hur kan vi då ha kontroll över vårt sinne? Svaret är att det egentligen inte är vi som ska ha kontrollen, utan Jesus via den helige Ande. Vår sak är att ge honom tillträde till vår själ.

Upp 3:20
Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Den helige Ande bryter sig inte in i själen. Han knackar, och det är vår sak att öppna för honom. När så den helige Ande får tillträde till ett område av vår själ så skapas det ordning där och vi får ett starkt beskydd.

Vad har då detta att göra med andlig krigföring? Svaret är att andlig krigföring inte bara handlar om att attackera onda andar, utan också om att försvara sig mot deras angrepp. Eftersom själen är ett av de främsta slagfälten i det andliga kriget så kommer vi inte att klara av striden särskilt länge om vi inte tillåter den helige Ande att ha full kontroll.

2013/06/28 Posted by | Andlig krigföring i Ords. | , | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 226

Bibelvers:

Ords 25:26
Som en grumlad källa och en förorenad brunn är en rättfärdig som ger efter för en ogudaktig.

Kommentar:

Som troende ska vi aldrig ge efter för den onda andevärlden.

I bibelstället talas det om ”en rättfärdig”. Har du tagit emot Jesus så har du också tagit emot hans rättfärdighet. Samtidigt har du tagit emot den helige Ande, och han beskrivs som strömmar av levande vatten.

Joh 7:38-39
38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.”
39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom …

Den helige Andes flöde inom oss är friskt och livgivande, och det är tänkt att flöda från oss till människor i vår omgivning. Naturligtvis är det Guds vilja att det bara ska vara den helige Andes vatten och ingenting annat som ska flöda ut ifrån oss, men kompromissar vi med den onda andevärldens attacker så kan vi också bli kanaler för det onda. Som troende kan vi alltså vara kanaler både för den helige Ande och för fienden. Då riskerar vi att bli grumlade källor.

Vi ska aldrig kompromissa med den onda andevärlden. Jesus har gett oss auktoritet att befalla bort onda andar när de attackerar oss eller andra i vår omgivning.

Luk 10:19
Se, jag har gett er makt att … stå emot fiendens hela välde …

Använd den auktoritet som har blivit dig given, annars kompromissar du med fienden. Gud, som vill göra dig till sitt kompromisslösa redskap för att människor ska bli frälsta, helade och upprättade, vill att du ska vara en ren källa, ett flöde av levande vatten.

2013/06/14 Posted by | Andlig krigföring i Ords. | , , | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 225

Bibelvers:

Ords 25:21
Om din fiende är hungrig, ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka.

Kommentar:

Människor kan bete sig fientligt emot oss, och då uppmanas vi att hjälpa dem i deras nöd. Det kan vara svårt för oss att lyda Gud i detta, eftersom vi i vår naturliga människa hellre vill ta avstånd från dem som behandlar oss illa. Men varför uppmanas vi att göra gott mot våra fiender? Rom 12:20-21 ger oss svaret.

Rom 12:20-21
20 Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud.
21 Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda.

I vers 20 talas det om att samla glödande kol på någons huvud. Det innebär inte att vi försöker plåga personen, utan att vår godhet får honom att få dåligt samvete. Sedan läser vi i vers 21 att vi besegrar det onda genom att göra gott. Detta är svaret på frågan varför vi ska göra gott mot dem som uppträder fientligt mot oss.

Det är viktigt att vi förstår att det inte är människor utan onda andar som är våra egentliga fiender.

Ef 6:12
Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Människor kan vara fiendens redskap, men det är de onda andarna bakom deras beteende som är vårt egentliga problem. När vi gör gott mot de människor som behandlar oss illa så får de onda andarna svårare att använda dem emot oss.

2013/06/03 Posted by | Andlig krigföring i Ords. | , , | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 224

Bibelvers:

Ords 25:12
Som en ring av guld och ett dyrbart smycke är en vis förmanare för ett lyssnande öra.

Kommentar:

En mycket viktig del av andlig krigföring handlar om att vägleda och förmana människor. Målet är naturligtvis att onda andar ska tvingas backa undan från människor, men det finns en väg dit.

Andar kommer inte in i en människa hur som helst, utan det krävs öppningar. För att vi ska bli fria måste inte bara de onda andarna kastas ut, öppningarna måste också stängas. Därför är en viktig del av befrielsearbetet att hjälpa människor att upptäcka öppningar så att de kan bekänna det felaktiga inför Gud. Först när vi har bekänt inför Gud stängs öppningarna.

1 Joh 1:9
Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Gud har tänkt att varje troende ska kasta ut onda andar (Mark 16:17). Därför är det viktigt att troende får undervisning och personlig vägledning så att de själva kan ta itu med det som attackerar dem.

Lägg till sist märke till att Ords 25:12 också talar om ”ett lyssnande öra”. Ingen förmaning eller undervisning blir till nytta om mottagaren inte är beredd att ta emot. Därför har fienden jobbat hårt på att skapa misstänksamhet mot allt som handlar om andlig krigföring.

2013/05/24 Posted by | Andlig krigföring i Ords. | , | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 223

Bibelvers:

Ords 25:5
Tag de ogudaktiga ur kungens tjänst, så blir hans tron befäst genom rättfärdighet.

Kommentar:

Jesus, kungars Kung, har gjort oss till kungar.

Upp 1:5-6
5 och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod
6 och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen.

Vi behöver göra oss av med ”de ogudaktiga” om vi ska tjäna Gud på rätt sätt. Det innebär bl.a. att inte låta sig styras av världsligt tänkande. Tyvärr har den här världens system fått ett stort inflytande på Guds församling. Det måste bli en ändring på detta för att Guds rike ska kunna utbredas.

Att göra sig av med ”de ogudaktiga” innebär också att vi behöver avslöja religiösa andar och befalla bort dem. Det som religiösa andar inspirerar oss att tänka och göra kan till att börja med verka vara riktigt bra, men avsikten är att förstöra. De religiösa andarna har samma uppdragsgivare som de ockulta andarna, dvs. djävulen. Skillnaden är bara att de religiösa andarna anpassar sig till församlingens gudstjänstliv för att anfalla inifrån.

Det är hög tid för varje enskild troende, och för församlingarna, att ta strid mot den onda andevärlden. Vi har fått auktoritet och vi måste använda den. Då kommer Jesu herravälde att bli synligt i vårt land.

2013/05/20 Posted by | Andlig krigföring i Ords. | , | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 222

Bibelvers:

Ords 25:4
Tag bort slagget från silvret, så får guldsmeden fram en klenod av det.

Kommentar:

Det finns säkert fler tolkningar av vad slagg och silver står för. Här väljer vi att tolka silver som det rätta som vi troende talar.

Ords 10:20
Den rättfärdiges tunga är utvalt silver …

Det är viktigt att vi talar på rätt sätt. Precis som silver kan vara utblandat med slagg, så kan det vi talar ibland vara felaktigt.

Tänk dig att du håller på att be för din stad, och att du proklamerar ut genombrott för Guds rike. Tänk dig sedan att du träffar en kompis och säger t.ex: ”Det är så andligt mörkt i vår stad. Jag undrar om vi någonsin kommer att få uppleva väckelse här?” Genom att tala på det sättet bryter du effekten av det som du bad tidigare.

Gud vill använda dig i den andliga striden, och han vill att du ska få bli ett effektivt redskap. Därför vill han hjälpa dig att sluta att tala det som är negativt och fyllt av otro. I den processen har du ett ansvar att tänka på vad du säger. Välj att tala tro, och stäng din mun för felaktigt tal!

2013/05/17 Posted by | Andlig krigföring i Ords. | , | Lämna en kommentar