Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

1 maj tåg

George Othis Jr, mannen bakom Transformationfilmerna, hävdar att processioner som inte upphöjer Jesus istället förlöser demonisk aktivitet. Om detta är sant behöver vi ta oss en funderare angående 1 maj tågen. Politik är en sak, den andliga verkligheten är något annat. Därför behöver vi, oavsett politisk åsikt, binda alla andar som man imorgon i okunnighet förlöser över hela vårt land.

2015/04/30 Posted by | andlig krigföring | Lämna en kommentar

Fiendens vapen: Osäkerhet

Osäkerhet kan tolkas på flera sätt. Här talar vi om osäkerhet i betydelsen blyghet, försagdhet, låg självkänsla.

Gideon är ett bra exempel på låg självkänsla. När Gud kallade honom så talade han nedvärderande om sig själv.

Dom 6:14-15
14 Då vände HERREN sig till honom och sade: ”Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig.”
15 Han svarade honom: ”O Herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ätt är ju den oansenligaste i Manasse och jag själv den ringaste i min fars hus.”

Är osäkerhet en attack från fienden?

Man kan ibland känna sig osäker inför människor man möter, t.ex. inför personer i hög ställning eller kändisar. Trots att man i vanliga fall vågar uttrycka sina åsikter bland sina vänner så känner man sig plötsligt blyg och blir tyst. Är då inte detta något mänskligt? Är det verkligen en attack från fienden? Vi måste förstå att fienden använder sig av det ”mänskliga” i sina attacker.

Hur attackerar fienden med osäkerhet?

Fienden försöker få oss in i osäkerhet genom att felaktigt upphöja personer vi möter, och samtidigt få oss att se ner på oss själva.

Varför attackerar fienden med osäkerhet?

Gud vill att vi ska tjäna honom i frimodighet, och eftersom fienden vill sabotera vår tjänst för Gud så attackerar han oss bl.a. med osäkerhet.

Hur ska vi hantera fiendens attack av osäkerhet?

Vi behöver påminna oss att vi har ett oerhört värde, eftersom vi är köpta med Jesu blod, och att vi har en hög ställning eftersom vi är ambassadörer för Guds rike. Vi har ingen anledning att känna oss osäkra och underlägsna..

Till sist

Låt mig till sist berätta om en bekant som jobbade som distriktsåklagare. Han berättade för mig att när han skulle äta tillsammans med domare och advokater så kände han sig osäker. Därför skyllde han på något ärende och åt en varmkorv ute på stan istället. Att bli attackerad av osäkerhet har alltså inget att göra med vilken position man har i samhället.

2014/09/17 Posted by | andlig krigföring | Lämna en kommentar

Fiendens vapen: Omognad

Vad innebär det att vara omogen? Låt oss se på några synonymer till ordet omogen: Barnslig, oerfaren, förhastad, omdömeslös, omedveten.

Vi befinner oss alla i en mognadsprocess. En del har kommit långt, andra lever tyvärr ett barnsligt kristet liv fast de har varit frälsta i många år. Guds vilja är att vi ska lägga bort det barnsliga och nå full mognad.

1 Kor 13:11
När jag var barn, talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn, och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man, har jag lagt bort det barnsliga.

Vilka konsekvenser får ett omoget kristet liv?

Omognad gör bl.a. att vi får svårt att ta till oss tyngre undervisning.

Hebr 5:13-14
13 Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn.
14 Den fasta födan är till för vuxna …

1 Kor 3:1-3
1 Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor utan som till köttsliga människor, spädbarn i Kristus.
2 Mjölk gav jag er att dricka. Fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte …

Kan detta vara förklaringen till att det finns så mycket underhållningsmentalitet bland oss troende?

En annan konsekvens av omognad är att man lätt fångas av ”det senaste”. Plötsligt ska alla på en viss konferens eftersom det är där ”det händer”. Mognad innebär att inte rusa iväg, utan istället söka den helige Andes ledning.

Ef 4:14
Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse.

Hur använder sig fienden av omognad?

Fienden gör allt för att hålla oss troende kvar i omognad, eftersom vi då bl.a. får svårt att ta till oss viktig undervisning och lätt förhastar oss.

Hur ska vi komma ut ur omognad?

Vi mognar genom att vi läser Guds Ord, lyssnar till den helige Ande och lyder.

Hebr 5:14
Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont.

2014/09/10 Posted by | andlig krigföring | Lämna en kommentar

Fiendens vapen: Okunnighet – del 1

Hos 4:6
Mitt folk går under i brist på kunskap …

Okunnighet är ett av fiendens mest effektiva vapen.

Okunnighet hindrar människors frälsning

Fienden använder okunnighet för att hindra människor att ta emot vad Jesus redan har gjort för dem. Många har en helt felaktig bild av vad frälsning och församlingsliv innebär. Fienden har målat upp detta som något tråkigt, världsfrånvänt och oviktigt, och så länge människor förblir i okunnighet om sanningen kommer de inte att sträcka sig efter Jesus och bli räddade.

Det finns också en annan variant där okunnighet hindrar människors frälsning. Så länge som vi troende inte inser att vi måste befalla bort andevärldens påverkan på människor, innan vi försöker nå dem med evangelium, så länge kommer skörden att bli mycket begränsad.

2 Kor 4:4
Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.

Låt oss se på ett exempel som visar vilken betydelse andlig krigföring har för att människor ska ta emot Jesus.

Vintern 1982 inbjöds en predikant till en liten församling i Yukon-territoriet i Canada. Församlingsmedlemmarna var hängivna i att vittna för människor, men de var nedslagna eftersom det inte blev något resultat. Ingen hade blivit frälst på länge. Efter undervisning i andlig krigföring började 12 medlemmar träffas en timme före söndagsmötet, för bön och andlig krigföring. Andarna över Yukon bands. Redan vid första bönesamlingen fick de uppenbarelse om vilken andefursten över området var.
Efter kort tid kom ett definitivt genombrott. Personer började komma till mötena på eget initiativ, och ville veta hur de kunde bli frälsta. Lägg märke till att man tidigare inte hade sett något resultat trots att man varit ute och evangeliserat, men nu började alltså folk självmant komma till församlingen och be om att få bli frälsta.

Har du hört det sägas att vi inte kan sitta inom fyra väggar och vänta på att folk ska komma? Det ligger en stor sanning i detta, men det var ändå precis vad som hände som svar på andlig krigföring. Pastorn berättade senare att det fortsatt var genombrott, och att man kunde känna en annorlunda atmosfär över hela området.

2014/08/27 Posted by | AK-skolan, andlig krigföring | Lämna en kommentar

Facebookgrupp om andlig krigföring

Ni vet väl om att vi har skapat en facebookgrupp om andlig krigföring där vi kommenterar avsnitten här på bloggen lite mer?

Välkomna att besöka gruppen, och den som vill är naturligtvis välkommen att bli medlem.

Klicka här för att komma till facebookgruppen.

 

2013/08/26 Posted by | andlig krigföring | Lämna en kommentar

Undervisning om andlig krigföring förekommer sällan i församlingarna

För några dagar sedan ställde vi frågan: ”Hur vanligt tror du det är med undervisning om andlig krigföring i församlingarna?” De som svarat har samtliga åsikten att sådan undervisning förekommer sällan, och med all säkerhet är det på det sättet.

Anledningarna till att det undervisas så lite om andlig krigföring kan nog vara väldigt många, men det finns en stor bakomliggande faktor. Den onda andevärlden vet hur farlig församlingen, Kristi kropp, egentligen är för dem. Speciellt om de troende får rätt undervisning. Därför är undervisningen utsatt för attack, och den onda andevärlden försöker lägga ett lock över församlingarna när det gäller andlig krigföring. Nu är det dags att kasta av det locket, och resa sig upp i den andliga striden. Detta är en förutsättning för att vi ska få se Guds rike manifesteras i vårt land.

2008/10/18 Posted by | andlig krigföring | , | 3 kommentarer

Den unge soldaten

I en låda med begagnade böcker fann jag ”Den unge soldaten”. Det handlar om Frälsningsarméns barntidning från 1912 som bundits samman till en bok. Tidningen gavs tydligen ut varje vecka.

Vad jag särskilt fäste mig vid var tidningens namn, ”Den unge soldaten”, och underrubriken ”Officiellt organ för Frälsningsarméns barnkrig”.

Tänk att det på den tiden var så tydligt att vi befinner oss i strid! Jag undrar hur reaktionen skulle bli om något samfund idag skulle försöka sig på att ge ut en barntidning med ett sådant namn och underrubrik.

Gud give att vi kommer tillbaka dit där både unga och äldre troende ser striden, och frimodigt tar del i den.

 Lars Erik

 

2008/05/16 Posted by | andlig krigföring | , | 2 kommentarer

Slagruteförbundet har haft konvent i Åhus

Jag läste i en tidning att Svenska Slagruteförbundet har haft konvent i Åhus. Artikeln beskriver hur folk gick omkring med galgar, plastpinnar och koppartrådar, på en gräsmatta utanför det hotell där konventet hölls. Man sökte efter vatten och strålning. En person förklarade för journalisten att det handlar om ”elektromagnetiska fält som är så svaga att vanliga elektriska instrument inte kan känna dem”. Men det kan alltså galgar, plastpinnar och koppartrådar…. Tala om tro! Tyvärr är det ju perverterad tro det handlar om.

Vad beror det då på att folk ägnar sig åt gå omkring med slagruta, s.k. rutgängeri? Är det bara fråga om inbillning? Nej, med alla ”lyckade” resultat av att t.ex. söka efter vatten, så går det inte att avfärda det hela som inbillning eller humbug.
Är det redskapen man använder sig av som har förmågan att registrera vatten och annat? Naturligtvis inte! Klädhängare och plastpinnar m.m. är döda ting och kan inte registrera någonting över huvud taget.
Vad det handlar om är att människor, som ägnar sig åt rutgängeri, medvetet eller omedvetet ställer sig till den onda andevärldens förfogande. Onda andar vet var det t.ex. finns vatten. När redskapet i en rutgängares hand vippar, så handlar det om demonisk kraft, medan rutgängaren själv tror att det är hans förmåga eller redskapet det beror på. Detta sagt om dem som inte är medvetet inblandade i det ockulta. Det finns även de som är medvetna om den demoniska kopplingen, och genom dem kan fienden jobba ännu ”effektivare”.

Naturligtvis påverkas en person, som har blivit ett redskap för den onda andevärlden, själv av detta, men det har mer omfattande verkan än så. En rutgängare förlöser demonisk verksamhet över det område där han rör sig med sin slagruta. Detta gäller oavsett om rutgängaren agerar medvetet eller omedvetet.
Konventet i förra veckan hölls på ett hotell i Åhus. Åhus är en turistort som kommer att besökas av många, många människor i sommar. Där är demonisk verksamhet nu förlöst. Som väl är kan vi troende, utifrån den auktoritet som Jesus har gett oss, bryta det demoniska inflytandet och befalla bort de onda andarna.

2008/05/05 Posted by | andlig krigföring | , , | Lämna en kommentar

Vilken är vägen till enhet?

Gud vill enhet, dvs. han vill att vi ska ha Andens enhet. Vad Andens enhet är har vi talat om förut här på bloggen, så det går vi inte in på nu. Istället ska vi tala om vad som leder fram till full enhet i Kristi kropp.

Den onda andevärlden kämpar med alla medel för att förhindra att Guds folk kommer in i Andens enhet. Det är en ständig beskjutning från fiendens sida. Låt oss ta ett exempel från ett världsligt krig.

Tänk dig att en fiendearmé har lägrat sig utanför en stad, riggat upp raketramper och börjat skjuta missiler in i staden. Där missilerna träffar uppstår förödelse. Människor dör och byggnader och gator skadas. Folket i staden kan då reagera på olika sätt.
Man kan försöka reparera skadorna så gott det går, och intala sig att det ska bli bra så småningom. Problemet med detta är att det kommer nya missiler hela tiden. Det blir ett ständigt reparerande av hus och gator.
Folket i staden kan också bestämma sig för att agera på ett annat sätt, nämligen konfrontera fiendearmén och stoppa beskjutningen. När så fienden har stoppats är det dags att få ordning på staden.

När det gäller enhet i Kristi kropp så kan vi antingen börja med att göra allt för att reparera de skador som splittring har åstadkommit, eller så kan vi ta strid mot den fiende som orsakar splittring. Kan vi stoppa fiendens härjningar? Ja, det kan vi!

Självklart både kan och ska man arbeta på att skapa Andens enhet även under tiden som man tar strid mot den onda andevärlden. Men om man väljer bort striden, då kommer det att få förödande konsekvenser.

 

2008/05/02 Posted by | andlig krigföring, enhet | , , | Lämna en kommentar

Andemakten över Sverige ska falla

På lovsången här ikväll sjöng vi bland annat sången ”Sverige ska bli frälst”. En del av texten är:

Om du har tro och jag har tro
och vi tillsammans ber
då måste anden falla ner
och Sverige ska bli frälst

Vi har valt att skriva anden med litet ”a” av en speciell anledning. Det är inte den helige Ande vi menar när vi sjunger den här sången. Han har redan kommit, och finns nu i verksamhet i varje troende. Vad vi menar när vi sjunger är att andemakten över Sverige ska falla. Den faller när Guds folk kommer tillsammans i tro och ber. Då ska Sverige bli frälst.

 

2008/04/25 Posted by | andlig krigföring, Sverige | , , | Lämna en kommentar