Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Återblicken: Jesu befrielsetjänst och vår

Är du medveten om att Jesus ägande sig lika mycket åt att befria människor som att bota och predika? Befrielse var inte något som han gjorde undantagsvis, utan det var ett vanligt inslag i hans verksamhet. Det borde det vara för oss också.

Direkt efter dopet fördes Jesus ut i öknen till en konfrontation med djävulen

Mark 1:9-13
9 Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes.
10 Och se, när han steg upp ur vattnet, såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva.
11 Och en röst kom från himlen: ”Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.”
12 Genast förde Anden honom ut i öknen,
13 och han vistades i öknen under fyrtio dagar och frestades av Satan. Där levde han bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.

Vilken fantastisk upplevelse det måste ha varit när Fadern talade från himlen vid Jesu dop, men lägg märke till vad som hände direkt efter det. Den helige Ande förde ut Jesus i öknen för konfrontation med djävulen.

Matt 4:1
Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen.

Det var inte demoner som förde Jesus ut i öknen, det var den helige Ande. Varför gjorde han det?

1 Joh 3:8
… Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.

Jesus hade kommit för att göra slut på djävulens gärningar, och den helige Ande förde Jesus in i konfrontation med den han skulle ta itu med.

Jesus har sänt oss med samma uppdrag som han själv hade

Joh 20:21
… Som Fadern har sänt mig sänder jag er

Jesus var sänd för att göra slut på djävulens gärningar, och vi har samma uppdrag. Frågan är då om vi är beredda att låta den helige Ande föra oss i konfrontation med fienden? Eller vill vi ha ett så enkelt liv som möjligt? Vi borde inte bli så överraskade av att möta demoniskt motstånd, utan vi behöver inse att vi är kallade att ta itu med fiendens gärningar och stoppa dem.
Läs mer

2016/12/03 Posted by | Arkiv, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Ödmjukhet

Ödmjukhet kan betyda så olika saker för olika människor. I den här predikan ska vi tala om biblisk ödmjukhet. Någon har sagt att ”sann, biblisk ödmjukhet handlar om en vilja att böja sig under Gud och hans vilja.” Ytterligare någon har sagt att ”sann ödmjukhet är göra det Gud säger att jag ska göra”.

Ödmjukhet är grundläggande

Låt oss börja med att konstatera att ödmjukhet är något väldigt centralt i bibeln.

Mik 6:8
Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl HERREN av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud?

Ödmjukhet inför Guds ord

Jak 1:21-22
21 … ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och som har makt att frälsa era själar.
22 Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.

Ödmjukhet inför Guds ord handlar om att …

• ta emot ordet
• göra som ordet säger

ta ödmjukt emot ordet

Vi tar ödmjukt emot Guds ord när vi böjer oss för det, dvs. när vi accepterar det som rätt och inte gör uppror mot det.

Var ordets görare

Det räcker inte med att hålla med om det som bibeln säger. Vi måste GÖRA som bibeln säger.
Jag måste böja min vilja till att lyda Gud.

Ödmjukheten mäts i om vi gör som Guds ord säger eller inte.
Läs mer

2016/06/18 Posted by | Arkiv, predikan | Lämna en kommentar

Ny sida: Arkiv

Nu finns en ny sida, Arkiv, här på bloggen. Du kommer till den genom att klicka på Arkiv i menyn uppe till höger, mellan Böneämnen och För medlemmar.

Sidan innehåller ett tomt fält, med en blå nedåtpil i högerkanten. Om du klickar på pilen får du fram en förteckning med rull-list, över samtliga inlägg som gjorts på den här bloggen.

Scrolla ner i listan, och klicka på det inlägg du vill läsa.

Vi hoppas att Arkiv ska bli en bra hjälp för alla läsare.

2009/08/22 Posted by | Arkiv | Lämna en kommentar