Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Återblicken: Du har den helige Andes kraft inom dig

Den helige Ande bor i dig

1 Kor 3:16
Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er?

Du, som har tagit emot Jesus, vet säkert, i alla fall rent teoretiskt, att den helige ande bor i dig. Men hur mycket tänker du på det?
Vi behöver bli mycket mer medvetna om hans närvaro. Läs mer

2020/02/22 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Våga sträcka dig efter mer

Joh 10:10 (Svenska Kärnbibeln)
… Jag har kommit för att de ska ha (äga) liv (med kraft, mening, syfte, ett liv värt att levas) och detta i överflöd (fullaste mått, upp till brädden så att det flödar över)!

Är det så ditt liv ser ut just nu? Och om du inte lever i fullheten av vad Jesus har för dig, hur ser du på fortsättningen? Tänker du att det är omöjligt att nå fullheten, eller är du fast besluten att få allt vad Gud har tänkt? Läs mer

2020/02/08 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Du har fått en kallelse från Gud

2 Tim 1:9
Han har frälst oss och kallat oss …

När du tog emot Jesus som din Frälsare så blev du inte bara räddad, du fick också en kallelse över ditt liv.

Du är till för att tjäna Gud

Rom 11:36
Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen.

Vi är skapade av Gud, och hela vårt syfte är att tjäna honom.

Det är först när vi lever i kallelsen som vi lever i fullheten. Världen kan aldrig ge oss den tillfredsställelsen som kallelsen ger.

Gud har förberett din kallelse

Ef 2:10
Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.

Gud har en kallelse för var och en av oss, och den är förberedd. Det handlar inte om att hitta på något bra att göra för Gud, utan om det som han har förberett. Läs mer

2020/02/01 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Fiendens attackplanering

En kosmisk strid

Vi är inblandade i en kosmisk strid mellan Gud och djävulen, och valet att ta emot Jesus eller inte avgör vilken sida i striden som vi befinner oss på. När du tog emot Jesus så fördes du över till segersidan i striden.

Kol 1:13
Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.

Även som frälsta befinner vi oss i strid

Vi måste förstå att vi befinner oss i strid även som frälsta. Skillnaden är att vi befinner oss på den segrande sidan i striden. Man skulle då kunna tänka att allt blir problemfritt, vi är ju på segersidan, i gemenskap med honom som har vunnit en evig och total seger, men sanningen är att vi möter MER motstånd från fienden som frälsta. Det beror på att vi då är ett större hot eftersom vi har fått auktoritet över fienden. Läs mer

2020/01/25 Posted by | Återblicken, predikan | 1 kommentar

Återblicken: Vi kan lita helt på Jesus

(I den här predikan är bibelställena hämtade från Handbok för Livet om inget annat anges)

Vi finner det verkliga livet genom att lita på Gud

Rom 1:17
… den människa som finner livet, finner det genom att lita på Gud.

Vill du leva det fulla livet med Gud? Det finns bara EN väg dit. Du finner livet genom att LITA PÅ GUD. Läs mer

2020/01/11 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Gud har omsorg om oss

Ps 139:5
Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.

Gud har omsorg om oss, mycket mer än vi förstår. Vi kan hamna i svårigheter där vi inte alltid ser Guds omsorg, men det ändrar ingenting. Han HAR omsorg om oss.

Ps 40:18 (Levande bibeln)
Jag är fattig och svag, men ändå tänker Herren på mig just nu!

David erkände att han var fattig och svag. Han var deprimerad och led brist. MEN Han talade ut sanningen. Han påminde sig själv om Herrens omsorg.

Jes 49:15-16
15 Kan en mor glömma sitt lilla barn, att förbarma sig över sin livsfrukt? Och även om hon skulle glömma, så glömmer jag inte dig.
16 Se, jag har skrivit dig på mina händer …

Jesus hade sådan omsorg om dig att han lät sig spikas fast på korset för att köpa dig fri. Läs mer

2020/01/04 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Gud har omsorg om oss

Ps 139:5
Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.

Gud har omsorg om oss, mycket mer än vi förstår. Vi kan hamna i svårigheter där vi inte alltid ser Guds omsorg, men det ändrar ingenting. Han HAR omsorg om oss.

Ps 40:18 (Levande bibeln)
Jag är fattig och svag, men ändå tänker Herren på mig just nu!

David erkände att han var fattig och svag. Han var deprimerad och led brist. MEN Han talade ut sanningen. Han påminde sig själv om Herrens omsorg.

Jes 49:15-16
15 Kan en mor glömma sitt lilla barn, att förbarma sig över sin livsfrukt? Och även om hon skulle glömma, så glömmer jag inte dig.
16 Se, jag har skrivit dig på mina händer …

Jesus hade sådan omsorg om dig att han lät sig spikas fast på korset för att köpa dig fri. Läs mer

2019/12/28 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Julkrubbans budskap om ödmjukhet

Den här predikan handlar om ödmjukhet, och det är verkligen något som hör samman med julens budskap.

Jesus ödmjukade sig

Joh 17:5
Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till.

Jesus levde i härligheten i himlen innan han kom till jorden, och han lämnade härligheten för att födas som ett barn. Läs mer

2019/12/21 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Frid i allt

Vad är frid?

Låt oss börja med att konstatera att frid inte detsamma som frihet från lidande. Vi kan ha Guds frid oavsett omständigheter.

Joh 16:33
Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen.”

Hebreiskans ”shalom” översätts ofta frid, t.ex. i Jer 29:11.

Jer 29:11
Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

”Fridens (tankar) är just ordet shalom.

Shalom kan också översätt:

• Ett helt el. oskadat tillstånd
• Hälsa
• Fred
• Säkerhet
• Trygghet
• Ordning

Ett helt el. oskadat tillstånd

Vi kan bli skadade, fysiskt och psykiskt, men Guds plan är att upprätta oss. Läs mer

2019/12/14 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: De tre arméerna

(En predikan av Samuel Johansson)

Tre arméer

I sin bok “En profetisk vision av det 21 seklet”, berättar Rick Joyner om en syn han fick 1998. Synen äger rum i den yttersta tiden och handlar om tre arméer. De tre arméerna står för tre nivåer av kristet liv, och som troende och församling tillhör vi någon av dessa tre arméer.

Jag skulle vilja uppmuntra dig att fundera över följande fråga medan du läser om synen:

Vilken armé tillhör jag och min församling idag?

Den första armén

Den första armén Rick Joyner ser i sin syn består av helt överlåtna troende, både gamla och unga, med Guds fulla vapenrustning på sig. Soldaterna har olika rang och det är tydligt vilka som leder och för befäl. Men ingen är överdrivet fokuserad på vilken position man har, utan alla står tillsammans. De är beslutsamma, fokuserade, och disciplinerade. Men trots beslutsamheten och allvaret finns det ingen fruktan i armén. De är beredda på kriget som väntar, men ingen är orolig. Guds frid vilar över dem.

I den första armén är ingen fokuserad på sig själv. Eftersom alla är fullt medvetna om vad Gud har kallat dem till, har de inga egna ambitioner. Trots att var och en är helt unik vandrar de alla helt och hållet i fullständig harmoni.

Den andra armén

Den andra armén är mycket större, men är inte lika välordnad. Många bär inte full rustning, och vissa har inte ens några vapen. Soldaterna i armén är beslutsamma, men saknar fokus. De blir distraherade av vilken rang de och andra har. De blir även distraherade av egna ambitioner och avundsjuka. Men trots allt detta finns det ändå en hög nivå av överlåtelse och målmedvetenhet. Den här armén är stark, men inte lika stark som den första armén.

Den tredje armén

Till sist har vi den tredje armén. Den är gigantisk och består av miljontals människor, men det liknar inte en armé. Människorna i armén har trasiga uniformer och många är sårade på grund av ständiga slagsmål. Endast ett fåtal bär rustning och ingen har vapen.

Vissa försöker marschera men de flesta följer bara den stora massan. De flesta är likgiltiga, och de olika grupperna är upptagna med att slåss med varandra. Denna armé tillför ingenting, och är bara en belastning för de andra två arméerna. Läs mer

2019/12/07 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar