Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Återblicken: Låt ingen ta ditt värde ifrån dig!

Vad bestämmer ditt värde?

Vi bedömer så lätt vårt värde utifrån …

• hur vi känner oss
• vad folk tycker om oss
• våra misslyckanden

Det är viktigt att vi håller fast vid vårt VERKLIGA värde.

Ditt verkliga värde beror på priset som du är köpt med

En varas värde bestäms av priset som betalats för den. Låt oss ta exemplet med en plastmugg. Plastmuggen i sig har inget större värde, och det är inte svårt att slänga den i soporna när den blivit använd. Men om någon skulle köpa en plastmugg för en miljon kronor så skulle han garanterat inte slänga den. Plastmuggen i sig själv har samma låga värde, men priset som betalats för den skulle göra den värdefull.

Det är samma sak med dig och mig. Det pris som Jesus har betalat för oss är oerhört stort.

1 Kor 6:20
ni är köpta till ett högt pris …

Jesus har betalat för dig med sitt eget blod. Det priset bestämmer ditt värde.

1 Petr 1:18-19
18 Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder,
19 utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.
Läs mer

2018/12/15 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Att följa Jesus

Jesus är Herre

Rom 10:9
För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.

Att bekänna Jesus som Herre är att överlåta ALLT till honom. Om Jesus VERKLIGEN är Herre avgörs av om vi tillåter honom att bestämma över oss.

Matt 7:21
Inte alla som säger ‘Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Att låta Jesus vara Herre är ett val

Jesus ÄR ”herrarnas Herre och konungarnas Konung”, men vi avgör om han ska få vara det i våra liv. Vi har fått en fri vilja.

Varje område i våra liv där vi inte följer Jesus, där har vi valt att inte låta Jesus vara Herre.

Du är till för Jesus

Rom 11:36
Av honom, genom honom och till honom är allting …

Allt är till för Jesus, och därmed är även du till för honom. Du är inte till för dig själv, utan syftet med ditt liv är att följa Jesus och tjäna honom.

Att vi gör bra saker innebär inte automatiskt att vi följer Jesus

Att vi ber, läser bibeln och går på möten innebär inte nödvändigtvis att vi följer Jesus. Allt detta ska vi göra, men bara för att vi t.ex. ber så betyder det inte att vi låter Jesus bestämma över våra liv. Först när vi låter honom vara Herre kan vi säga att vi följer honom. Läs mer

2018/12/08 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: I alla fall!

Den här predikan handlar om att göra Guds vilja oavsett hur det känns eller hur omständigheterna ser ut. Vi är kallade att tjäna honom ”i alla fall”.

Petrus gick på vattnet – i alla fall

Matt 14:28-29
28 Petrus svarade: ”Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet.”
29 Han sade: ”Kom!” Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus.

Det är inte möjligt att gå på vatten. Men det var möjligt i alla fall.

Mark 10:27
Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt.”

När vi väljer att lita på Gud blir det omöjliga möjligt.

Om Jesus inte hade sagt ”Kom!” så hade Petrus sjunkit direkt. Petrus gick i tro på Jesu TILLTAL. Han gick på tilltalet men tron var nödvändig. När tron sviktade så sjönk han, men han visade ändå att det omöjliga var möjligt i alla fall. Läs mer

2018/12/01 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Det är makt i dina ord

Det du säger ska behaga Gud

Ps 19:15
Låt min muns ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, Herre, min klippa och återlösare.

Vi talar så mycket, men talar vi det som behagar Gud?

• Behagar det Gud när vi talar illa om dem som gjort oss illa? Nej, det är när vi förlåter dem , ber för dem, och välsignar dem som det behagar honom.
• Behagar det Gud när vi säger att vi är värdelösa? Nej, men det behagar honom när vi tackar honom för att han tycker vi är så värdefulla.
• Behagar det Gud när vi säger att vi lika gärna kunde dö? Naturligtvis inte! Det behagar Gud när vi tackar Jesus för att han har gett oss liv i överflöd.

Tala utifrån din ande – inte utifrån känslorna

Vi kan tala utifrån vår ande, vår inre människa, men vi kan också tala utifrån våra känslor.

Att tala utifrån vår ande

Den helige Ande bor i vår ande. När vi talar från vår ande så kommer vi att tala rätt. Den helige Ande kommer aldrig att få oss att tala det som inte stämmer med Guds Ord.

Att tala utifrån våra känslor

Känslor kan få oss att säga saker som KÄNNS sanna men som inte stämmer med Guds Ord.

1 Petr 4:11
Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord …
Läs mer

2018/11/27 Posted by | Återblicken | Lämna en kommentar

Återblicken: Den levande Gudens församling

I den här predikan ska vi se på olika funktioner som en församling har. Det kommer inte att bli heltäckande, du kommer säkert på viktiga funktioner som vi inte hat tagit med här, men vi vill lyfta fram några sanningar som vi tycker är viktiga.

Man skulle kunna säga att församlingen grundläggande har två huvudfunktioner, varav den ena handlar om gemenskap, omvårdnad och fostran och vi ska börja med att titta på den delen. Den andra huvudfunktionen kommer vi att tala om senare i predikan.
Läs mer

2018/11/24 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Förtröstan och förväntan

I den här predikan ska vi titta på två sätt att beskriva vad tro är, nämligen som förtröstan och som förväntan. Man skulle också kunna säga att det är två sidor av tron.

Förtröstan handlar om att lita på Gud

Ps 115:11
Ni som vördar Herren, lita på Herren! …

Vi kan ha en helig respekt för Gud, men det är också viktigt att vi litar på honom. Det hör ihop.

Det är meningen att vi ska lita helt och fullt på Gud

Ords 3:5
Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.

Vi är kallade att lita helt och fullt på Gud. Gud har i och för sig gett oss förstånd för att vi ska använda det, men när förståndet säger en sak och Guds ord säger en annan sak så ska vi välja att lita på Gud.

Abraham gick i förtröstan på Gud

1 Mos 12:1
Herren sade till Abram: ”Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig.

Abraham fick inte veta vart han skulle, men han gick ändå.

Hebr 11:8
I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv, och han gav sig i väg utan att veta vart han skulle komma.

Abraham litade på Gud. Han satte inte förståndet före tilliten.
Läs mer

2018/11/17 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Herrens övervinnande armé

Det är skillnad på att se sig som en del av Herrens armé, och att se sig som Herrens arme. Vi är inte arma, fattiga syndare. Vi är Guds barn, kallade att övervinna fienden.

Guds tanke är att ingenting ska skada oss

Luk 10:19
Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er.

När det står ”Ingenting ska någonsin skada er” så står ”ska” i konjunktiv som uttrycker önskan eller villkor. Jesus lovar inte att vi aldrig ska behöva lida. Han visar att det är möjligt att vinna seger OM vi använder vår auktoritet.
Läs mer

2018/11/13 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Jesus är svaret

Jesus han är svaret för vår värld idag
och han har makt att göra
under än idag

Den här predikan handlar om att vi behöver välja att tro att Jesus är lösningen på alla våra problem. Det är en sak att tro att han finns, men vi behöver bli starkare i vår tro att ingenting är omöjligt för honom.
Läs mer

2018/11/10 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Det finns en fortsättning

Gud är trofast och kärleksfull

Ps 145:13b
HERREN är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör.

Vilken bild har du av Gud? Ser du honom som trofast och kärleksfull? Han ÄR det, oavsett hur dina omständigheter ser ut, men allt som sker är inte hans vilja. Herren är trofast i allt HAN säger och kärleksfull i allt HAN gör, men det finns en tjuv.

Joh 10:10
Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda …

Tjuven försöker stjäla Guds välsignelser innan de når oss

Jak 1:17
Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

Gud har bara goda gåvor för oss, han älskar oss och vill välsigna oss, men det är inte alltid hans välsignelser når oss. Låt oss ta historien om mormodern och hennes barnbarn för att förklara vad vi menar.

Läs mer

2018/11/03 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Du behöver Guds kärlek för att bli hans redskap till människorna

Gud är kärlek

1 Joh 4:8
… Gud är kärlek.

Gud inte bara HAR kärlek, han ÄR kärlek.

Allt som sker är inte ett resultat av Guds kärlek

Ps 145:13b
HERREN är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör.

Gud är kärleksfull i allt HAN gör, men han är inte bakom allt som sker på jorden. Det finns även en tjuv och han är inte kärleksfull.

Joh 10:10
Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda …

Djävulen och hans andar är INTE redskap som utför Guds vilja. De lever i uppror mot Gud, och det är vår sak att med Guds kraft stoppa deras verksamhet här på jorden.

Guds kärlek

I 1 Kor 13 finner vi en beskrivning på Guds kärlek. Låt oss se hur Levande bibeln uttrycker det.

1 Kor 13:4-7 (Levande bibeln)
4 Kärleken är tålmodig, god och hänsynsfull, aldrig misstänksam eller avundsjuk, aldrig skrytsam eller stolt,
5 och aldrig överlägsen, självisk eller fräck. Kärleken kräver inte att få sin egen vilja fram. Den är inte irriterad över andra, inte lättretad och den lägger knappast märke till när andra handlar fel.
6 Den är aldrig glad över orättvisan, men gläder sig när sanningen segrar.
7 Kärleken är trogen vad det än kostar. Den förväntar sig alltid det bästa, hoppas i det längsta och är beredd att uthärda allt.
Läs mer

2018/10/27 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar