Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Återblicken: Det finns en väg igenom hindren

I Einar Ekbergs sång ”Spärras Din väg utav hinder så väldiga” sjunger vi:

Var ej försagd sade Herren till Josua.
Gå över floden så skummande bred.
Hotar än Jordan att vägen helt spärra av,
delar sig vattnet när Herren är med.

Berättelsen om när Josua och folket skulle gå över Jordanfloden finner vi i Josua kapitel 3.

Jos 3:14-17
14 Folket bröt då upp från sina tält för att gå över Jordan, och prästerna som bar förbundsarken gick framför folket.
15 När de som bar arken kom till Jordan och prästerna, som bar den, med sina fötter rörde vid yttersta randen av vattnet i Jordan, som under hela skördetiden svämmar över alla sina bräddar,
16 då stannade det vatten som kom uppifrån och det blev stående som en hög vall långt borta, uppe vid Adam, staden som ligger bredvid Saretan. Det vatten som flöt ner mot Hedmarkshavet, Döda havet, skars på det sättet av helt och hållet. Och folket gick över mitt emot Jeriko.
17 Prästerna som bar HERRENS förbundsark stod stadigt på torr mark mitt i Jordan. Och hela Israel gick över på torr mark, till dess allt folket helt och hållet kommit över Jordan.

Floden var översvämmad

Jos 3:15
… Jordan, som under hela skördetiden svämmar över alla sina bräddar

Mänskligt sett gick det inte att ta sig över den översvämmade floden. På samma sätt kan vi möta hinder som ser helt omöjliga ut. Hur gör vi då?

• Vi kan ge upp totalt, och leva resten av livet som offer
• Vi kan ta en annan väg, och missa Guds A-plan
• Vi kan bestämma oss för att vi ska igenom
Läs mer

2018/10/20 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Guds soldater

Den här predikan handlar om att Gud kallar oss att vara soldater i sin armé. Tanken på andlig strid kan kännas ovan för många troende, men vi har faktiskt inget val om vi vill göra Guds vilja.

Måste man strida?

Det är nog många troende som ställer frågan: ”Måste man strida?” Svaret är: ”Ja, det måste vi”. Vi ska se på en förklaring till det.

Jesus har kallat oss att göra slut på djävulens gärningar

1 Joh 3:8
… Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.

Jesus kom för att göra slut på djävulens gärningar, och han har sänt oss med samma uppdrag.

Joh 20:21
Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”

För att göra slut på djävulens gärningar måste vi stå emot honom

Vi kan inte utföra det uppdrag vi har fått av Jesus om vi förhåller oss passiva. Det finns bara ett sätt vi kan göra slut på djävulens gärningar på, och det är att driva bort djävulen och hans andar.

Jak 4:7
… Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

Det finns inget annat sätt att stoppa djävulen än att stå emot honom.

Vi kan inte gråta bort djävulen

Det kan vara mycket tufft att drabbas av fiendens attacker, men det är viktigt att förstå att vi inte kan sörja eller gråta bort fienden. Det funkar inte så. Det är BARA genom att stå emot fienden som vi kan få honom att fly.

Fienden försöker få dig att backa och fly, men det är han som ska fly – inte du!. Läs mer

2018/10/13 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Sverige är i skriande behov av Guds församling

Två andliga riken påverkar Sverige

Det finns två andliga riken som påverkar Sverige – djävulens rike och Guds rike – och det finns inget andligt ”ingenmansland”.

Det pågår en strid i Sverige mellan de andliga rikena

De två andliga rikena är i strid med varandra, och alla människor är indragna i den striden vare sig de vill eller inte. Vi troende tillhör Gud och ingår därmed i Guds rike, medan de ofrälsta är i den ondes våld, dvs. de tillhör djävulens rike.

1 Joh 5:19
Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld.

Den andliga striden är inte mot människor, utan mot den onda andevärlden.

Ef 6:12
Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Församlingen befinner sig i strid med den fiende som har världen i sitt våld.

Sverige tillhör Gud men är i den ondes våld

5 Mos 10:14
Se, himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt som är på den tillhör HERREN, din Gud.

Jorden, med alla dess nationer, tillhör Gud. Adam och Eva fick rådandet på jorden, men inte äganderätten. Den behöll Gud. Jorden, och därmed Sverige, har med andra ord alltid tillhört Gud och gör så fortfarande. Ändå konstaterar Johannes att hela världen är i den ondes våld.

1 Joh 5:19
… hela världen är i den ondes våld.

Sverige tillhör Gud, men är samtidigt i den ondes våld, dvs. vårt land utsätts för fiendens attacker. Läs mer

2018/10/09 Posted by | Återblicken, Phil Driscoll | Lämna en kommentar

Återblicken: Församlingen – långvård eller armé?

Hur fungerar församlingarna idag? Är det långvårdsinrättningar eller arméer?

Det är skillnad mellan att bedriva långvård och att vara en armé

Långvård
Vård av människor i väntan på att de ska dö, och göra väntetiden så behaglig som möjligt för dem.

Armé
Soldater som tränats för strid, och som är beredda att ge sina liv i försvar för sitt land.

Jesus är både stridande och vårdande

Jes 40:10-11
10 Ja, Herren, HERREN kommer med makt, hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom.
11 Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram.

Jesus kommer med makt. Han vill agera med makt genom sin församling i den här tiden, och han kommer att komma med makt vid sin återkomst. Samtidigt är han en herde som vårdar sig om sin hjord.

Jesus vårdar församlingen

Jes 40:11
Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram.

Han för sin hjord i bet

Jesus ger församlingen mat från Ordet, men inte för att ge oss ett drägligt stillasittande liv utan för att vi ska få kraft att gå vidare. Läs mer

2018/10/06 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Gud väntar på dina böner

Det är vår förhoppning att du, efter att ha läst den här undervisningen, ännu mer ska förstå vikten av bön och känna dig inspirerad att be.

Gud valde att begränsa sitt agerande på jorden genom att ge människan rådandet

Gud gav människan rådandet på jorden

1 Mos 1:26
Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.”

När Gud skapade Adam och Eva så ÖVERLÄMNADE han rådandet på jorden till dem. Läs mer

2018/10/02 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Helande för Sverige

2 Krön 7:14
men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.

Gud vill skaffa läkedom åt vårt land men det sker inte villkorslöst. Guds folk förväntas agera på rätt sätt. Läs mer

2018/09/29 Posted by | Återblicken, predikan | | Lämna en kommentar

Återblicken: Den reformatoriska församlingen

År 1517 spikade Martin Luther upp 95 teser på kyrkdörren i Wittenberg. I första hand angrep han handeln med avlatsbrev. Han stod upp för att frälsningen är av nåd, och att den inte kan köpas för pengar.

Luthers agerande ledde till frigörelse från Katolska kyrkan, frigörelse från felaktig lära och steg framåt. 500 år senare görs det nu försök att få till stånd en återgång till Katolska kyrkan, men vi ska inte tillbaka till det som Gud en gång tog oss ut ur.

En annan sak som händer i vår tid är att Guds ord urvattnas, tolkas om, och anpassas för att behaga människor. Det är dags att återta och stå upp för sanningen!

Det är dags för en ny reformation – FRAMÅT! Vi ska inte tillbaka till vare sig Katolska kyrkan eller till Apostlagärningarnas församling. Det är dags för Kristi kropp att ta steg framåt och bli det Gud har tänkt för sin församling i den här tiden.

Vi ska nu titta på vad vi tror kommer att vara kännetecknande för det vi kallar ”den reformatoriska församlingen”. Läs mer

2018/09/22 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Gud har gett dig andliga vapen

Gud har ställt andliga vapen till vårt förfogande, och det är viktigt att vi känner till dem och använder dem.

2 Kor 10:4-5
4 De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader
5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus

Läs mer

2018/09/15 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Det är dags att ta livet med Gud på allvar

Det har naturligtvis alltid varit angeläget att ta livet med Gud på allvar, men det är tyvärr så lätt att komma in i mönster och slumra till. Vi befinner oss i en tid när det är oerhört viktigt att vi reser oss och går fullt ut med Gud. Läs mer

2018/09/11 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Det är fullbordat! Gör anspråk på segern!

Jesus sa: ”Det är fullbordat!” Han vann seger. Det är dags att vi gör anspråk på den segern, och utifrån den utför vårt uppdrag att göra slut på djävulens gärningar.

Gud skapade allt mycket gott

1 Mos 1:31
Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott …

Gud skapade allt mycket gott. I början var allt helt och oskadat. Ingenting var fel.

Gud skapade människan till att råda

I den perfekta miljö som Gud hade skapat satte han människan att råda.

1 Mos 1:26
Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.”

Den kosmiska striden

Alltifrån Lucifers uppror mot Gud har det pågått en kosmisk strid mellan Gud och djävulen. Djävulens syfte är att skada Guds skapelse. Genom syndafallet fick djävulen rättighet att råda på jorden, och han använde rådandet till att pervertera allt det goda som Gud hade gjort..

Joh 10:10
Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda …

Djävulen introducerade bl.a. …
• Andlig död
• Sjukdom
• Fångenskap
• Fattigdom
• Skadade relationer

Det är resultatet av djävulens pervertering som vi ser idag.

Jesus vann en total seger på korset

Jesus kom till jorden med ett uppdrag.

1 Joh 3:8
… Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.

Jesus hade ett uppdrag att göra slut på djävulens gärningar, och han fullbordade det uppdraget. Läs mer

2018/09/08 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar