Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Dagens tanke

Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8).

Många läser Apg 1:8 som att vi ska få kraft ATT bli vittnen, men det står inte så. Det står att vi ska få kraft OCH bli vittnen.

2018/11/19 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

… du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud … (Apg 26:18).
 
• De ofrälsta är djävulens barn – och de vet inte om det!
• De ofrälsta tillhör mörkrets rike – och de vet inte om det!
• De ofrälsta är under djävulens våld – och de vet inte om det!
• De ofrälsta är förblindade – så att de inte ser sin situation!
 
De behöver få hjälp att se sanningen om sin situation, så att de kan välja att ta emot Jesus.

2018/11/18 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. (2 Kor 4:4)

Djävulen och hans andar förblindar de ofrälsta andligt så att de får svårt att ta till sig budskapet om frälsning (2 Kor 4:4). Vi har ett uppdrag att befalla bort fienden ifrån dem.

2018/11/17 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Situationen i vårt land är en direkt konsekvens av att Kristi kropp inte använder sin auktoritet.

2018/11/16 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. (Fil 4:6)

Vi uppmanas att inte göra oss bekymmer för NÅGOT. Det innebär ett val för oss. Antingen fortsätter vi att bekymra oss, och förklarar det med att det är befogat att bekymra sig, eller så böjer vi oss för Guds ord och vägrar att bekymra oss.

2018/11/15 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Många har inställningen att vi inte ska prata så mycket om fienden utan bara se på Jesus. Det är en felaktig och farlig inställning. Tänk dig att du hamnar mitt i ett brinnande krig och frågar en överste: ”Vilken är er fiende? Var är han och vad gör han just nu?” Om då översten skulle svara: ”Vi vet inte. Vi fokuserar inte på fienden”, så skulle något vara allvarligt fel, eller hur?
Hur kan vi stå emot fienden om vi inte är medvetna om vad han gör? Vi behöver ha blicken på Jesus, och samtidigt ha blicken på fienden och stå emot honom.

2018/11/13 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Gud har gett oss troende ett rådande. Det innebär att vi även har möjlighet att råda över sinnet. Vi är inte utlämnade till att styras av alla slags tankar och känslor.

2018/11/12 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Att vinna seger i den andliga striden handlar om mer än att befalla bort demoner. När vi vinner seger i vårt sinne så får fienden svårt att attackera oss.

2018/11/11 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Man gjorde ett experiment med loppor i en burk. En bit upp i burken satte man ett tak. När lopporna hoppade så slog de emot taket, men efter en tid så hade de lärt sig att hoppa lite lägre. Till sist tog man bort taket i burken. Lopporna hade lätt kunnat hoppa ut ur burken, men det gjorde de inte. De hoppade fortfarande bara så högt som de hade lärt sig.
Låt inte gamla erfarenheter hindra dig att tjäna Gud!

2018/11/10 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

HERREN drar ut som en hjälte, han eggar upp sig med en stridsmans iver. Han ropar högt, han ger upp ett härskri och visar sin makt mot sina fiender. (Jes 42:13)

Det står att Herren eggar upp sig med en stridsmans iver och att han ropar högt. Är du beredd att ropa högt mot fienden?  Vi ska bli lika Jesus, eller hur? ”Ja, men han går omkring med ett lamm på axeln, och är bara mild och god”, kanske du säger. Min vän, du kommer att få en överraskning när Jesus kommer tillbaka. Han kommer som en stridsman!

2018/11/09 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar