Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Dagens tanke

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. (1 Joh 1:9)

När vi bekänner våra synder blir vi förlåtna och renade. När sedan ”åklagaren” kommer med anklagelser kan du tala om för honom att Jesus har burit din skuld. ”Satan, kommer du ihåg korset? Där tog Jesus all min skuld.”

2019/04/21 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

… Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. (Kol 2:13-14)

När någon dömdes till fängelse så skrev man ett ”skuldebrev”, dvs. en lista på anklagelserna mot personen, och spikade upp den på utsidan av fängelsedörren. När sedan straffet var sonat, tog man bort skuldebrevet och skrev ”Det är fullbordat”.

2019/04/20 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder … (Ef 1:7)

Vi var räddningslöst förlorade och på väg mot eldsjön. Då köpte Jesus oss fria med sitt blod.
Där, på korset, räddade Jesus våra liv. Vi behöver förstås VÄLJA att ta emot vad han har gjort för oss, för han tvingar oss inte.

2019/04/19 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Korset är inte bara något vi kom till för att ta emot Jesus, utan vi behöver påminna oss om korset hela tiden. Det är utifrån vad Jesus gjorde på korset som vi får kraft att leva våra kristna liv.

2019/04/18 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom. (Rom 12:2)

Vi behöver förvandlas från att ha varit anpassade till den här världen. I Guds rike gäller andra ordningar. Där handlar det om vad som behagar Gud, inte vad som behagar oss.

2019/04/17 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Jag säger er sanningen: Om någon säger till det här berget: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. (Mark 11:23)

När vi talar i tro till olika hinder i våra liv så förlöser vi egentligen den helige Andes kraft. Det är den kraften som kastar undan hindren.
Det är inte meningen att du ska försöka övertyga hindret att flytta sig. Du ska tala i tro och därigenom förlösa den helige Andes kraft mot hindret.

2019/04/16 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom. (Apg 10:38 SFB98)

Samma kraft, den helige Andes kraft, som var i Jesus, finns i dig. Det är inte olika krafter, utan SAMMA kraft, dvs. den helige Andes kraft.

2019/04/15 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

… Utan mig kan ni ingenting göra. (Joh 15:5)

Du kan hitta på de mest fantastiska saker både för dig själv och ”för Gud”, men om inte Gud är bakom det så är det INGENTING. Det avgörande är inte om det är ”bra saker” som vi gör, utan om det vi gör är inspirerat av Gud. Det handlar inte om att det vi gör ska se stort och häftigt ut. Det handlar om att vi gör det Gud vill att vi ska göra.

2019/04/14 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. (Ords 3:5)

När Guds ord säger en sak och förståndet en annan sak så behöver vi böja förståndet under Guds ord. Det är vårt förstånd som behöver ändras, inte Gud

2019/04/13 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Från den tiden började Jesus predika och säga: ”Omvänd er, ty himmelriket är nu här.” (Matt 4:17)

Omvändelse handlar inte bara om att välja att ta emot Jesus. Hela vårt kristna liv handlar om omvändelse. Det handlar om att vända sig FRÅN allt felaktigt, och att vända sig TILL Gud och hans vilja.

2019/04/11 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar