Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Dagens tanke

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas … (Rom 12:2)

Den helige Andes uppgift är att göra oss lika Jesus och olika världen.

2019/01/21 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram … (Jes 55:12)

Som troende vill du säkert ta nya steg tillsammans med Jesus. Ju mer du låter dig fyllas av hans frid, ju mer kan han föra dig vidare in i tjänst för honom.

2019/01/19 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

… frid från Gud, Fadern, och från Jesus Kristus, Faderns Son, vare med oss i sanning … (2 Joh 1:3)

Guds frid är med oss när vi lever i sanning. Vi kan leva i lögn, så att vi bedrar både oss själva och andra, men det finns ingen frid i lögnen. När vi däremot väljer att vara sanna mot oss själva och andra så kan vi leva i frid.

2019/01/18 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Jesus, som var syndfri, kunde inte dö. Men när han tog på sig vår synd, våra lidanden, våra
misstag, ja allt, då blev han dödlig. Därför, när han sa ”Det är fullbordat”, och dog, så betyder
det att han även tagit hand om just dina svårigheter. Han bar dem för att du skulle få del av
hans seger.

2019/01/17 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft” (Fil 4:13)

Det står inte att vi förmår lite grann, utan att vi förmår ALLT. Men det är i HONOM, dvs när vi följer Jesus, som vi förmår.

2019/01/16 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron …(Rom 15:13)

Paulus bad att Gud skulle uppfylla de troende med frid, men ser du VAR han säger att Gud skulle fylla dem? I tron. När vi tror på Guds frid kan Gud fylla oss med den.

2019/01/15 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. (Joh 14:27)

När Jesus sa att han ger oss sin frid, så sa han samtidigt att vi inte ska oroa oss. Friden är en gåva, men vi har samtidigt ansvaret att välja att inte oroa oss.

2019/01/14 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, … (Gal 5:22)

Den helige Ande ger sin frukt frid inom oss, och det är viktigt att förstå att han gör det oberoende av om vi befinner oss i svåra omständigheter eller inte. Vi kan tänka att frid är detsamma som att inte ha några problem, men den helige Ande kan ge oss frid mitt i våra problematiska situationer.

2019/01/13 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Av barns och spädbarns mun har du berett en makt för dina fienders skull, för att förgöra fiende och hämnare. (Ps 8:3)

När vi talar ut befallningar mot onda andar så handlar det egentligen om att vi förlöser den helige Andes kraft. Den kraften kan inte andarna försvara sig emot.

2019/01/12 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

… Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. (1 Joh 3:8)

… Som Fadern har sänt mig sänder jag er (Joh 20:21)

Jesus var sänd för att göra slut på djävulens gärningar, och han har sänt oss med samma uppdrag.

2019/01/11 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar