Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Demonologi – 193

193. ANDE AV ÖVERDRIVEN EFTERGIVENHET

Vad menar vi med ”överdriven eftergivenhet”?

Det finns ett tålamod som är en frukt från den helige Ande, och vi behöver få del av den frukten mer och mer i våra liv. Samtidigt har inte Gud tänkt att vi ska acceptera vad som helst. Det är inte meningen att vi ska låta oss köras över. När vi går för långt i att acceptera det som inte är rätt, då har vi hamnat i överdriven eftergivenhet.

Det finns också en helt annan form av överdriven eftergivenhet. En människa kan välja att vara oerhört underdånig i syfte att vinna någonting. Det ser ut som om en sådan person är mycket lojal, men om där i verkligheten finns dolda motiv, då handlar det om manipulation.

Hur agerar en ande av överdriven eftergivenhet?

En sådan ande använder olika metoder.

När det gäller överdriven eftergivenhet i form av att felaktigt acceptera det som inte är rätt, använder sig denna ande nog oftast av fruktan. Genom att måla upp en bild av hur arg, alternativt ledsen, en person skulle bli om man sa sanningen till honom/henne, så kan denna ande sedan komma med förslaget att det är bäst att acceptera det felaktiga.

När syftet är att manipulera fram en fördel, så arbetar ande av överdriven eftergivenhet på ett annat sätt. Då hjälper denna ande en person att klara av att vara eftergiven.

Vilken nytta har Isebels ande av andar av överdriven eftergivenhet?

Isebels ande, som agerar både genom kontroll och genom manipulation, har nytta av det arbete som andar av överdriven eftergivenhet utför.

2012/04/04 Posted by | Demonologi | | Lämna en kommentar

Demonologi – 192

192. ANDE AV ÖVERFÖRING AV SKULD

Vad menar vi med ”överföring av skuld”?

Med överföring av skuld menar vi det som sker när någon, som är medveten om sin skuld, lägger över den på någon annan. Detta kan ske på olika sätt. En sådan variant är att man helt enkelt skyller på någon annan för de fel man begått. Adam var den förste att falla för den frestelsen.

1 Mos 3:12
Mannen svarade: ”Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt.”

Det kan också handla om att avreagera sig på någon annan för att man känner sig obehaglig till mods för de fel man har gjort. Det är inte ovanligt att i sådana lägen visa irritation mot människor i sin omgivning.

Sammanfattningsvis kan man säga att överföring av skuld handlar om en ovilja att ta ansvar för sitt handlande.

Hur agerar en ande av överföring av skuld?

En sådan ande arbetar på att ”hjälpa” oss att förklara bort vår egen skuld, och att finna orsaker hos andra till vad som har skett. Den försöker använda vårt känsloliv till att förlösa anklagelse och irritation mot andra.

Vilken nytta har Isebels ande av andar av överföring av skuld?

När människor skyller ifrån sig på andra så hindrar det dem från att bekänna sin synd och ta emot förlåtelse. Detta kommer att hindra dem i deras tjänst för Gud, och Isebels ande har naturligtvis stor nytta av detta.

2012/03/28 Posted by | Demonologi | | Lämna en kommentar

Demonologi – 191

191. ANDE AV VÄRLDSLIG VISHET

Vad gör en ande av världslig vishet?

En ande av världslig vishet försöker få oss att tänka ”förståndigt” där vi i stället behöver lyda Guds ord och den helige Andes ledning.

Hur arbetar en ande av världslig vishet?

Den försöker få oss att akta oss för att bli ”fanatiska”. ”Vad ska folk tänka om jag inte agerar förståndigt?”

Guds ord säger att vi behöver förtrösta, dvs. lita på, Herren av hela vårt hjärta.

Ords 3:5
Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd

Vid ett tillfälle för många år sedan frågade jag en teolog vad ovanstående bibelställe betyder, och han svarade mig att vi har fått vårt förstånd för att vi ska använda det. Han hade delvis rätt. Vi har fått vårt förstånd för att lägga det under den helige Andes ledning.
Hade det varit idag som jag hade hört teologens svar så hade jag varit böjd att tro att han hade problem med en ande av världslig vishet.

Vilken nytta har Isebels ande av andar av världslig vishet?

Isebels ande är fiende till all uppenbarelse från den helige Ande. Kan vi fås att fastna i världsligt tänkande när vi borde lyssna till den helige Ande, då är det till stor nytta för Isebels ande.

2012/03/21 Posted by | Demonologi | | Lämna en kommentar

Demonologi – 190

190. ANDE AV VILLKORLIG KÄRLEK

Vad menas med villkorlig kärlek?

Låt oss börja med att göra ett konstaterande:
Att älska, och att bli älskad, är grundläggande behov hos människan.

När vi här talar om kärlek så handlar det inte enbart om känslor mellan en man och en kvinna, utan även om känslor mellan föräldrar och barn, mellan vänner osv. Vi behöver få signaler om att vi är omtyckta, och vi behöver också få förmedla till andra att vi tycker om dem. Detta är något som vi mår bra av.

Villkorlig kärlek bygger på ovanstående sanning. Samtidigt som kärlek är så viktig för oss, så kan det också bli en möjlighet att ställa krav på oss. ”Om du inte gör som jag säger, så visar jag fientlighet mot dig”. Det kan tyckas enkelt att se igenom en sådan manipulation, men när det handlar om nära relationer kan det vara mycket svårt att hantera.

Vi har tidigare talat om sängkammarutpressning (se avsnitt 177), och det är naturligtvis en variant av villkorlig kärlek, men som vi redan har konstaterat så handlar villkorlig kärlek om mycket mer än så.

Villkorlig kärlek, i alla dess former, står i stark motsats till Guds kärlek. Den kärleken är utgivande. Den sträcker sig till människorna, även när de inte förtjänar den.

Hur agerar en ande av villkorlig kärlek?

En ande av villkorlig kärlek vill få oss att bedöma om människor i vår närhet är värda att älska eller inte, och den vill få oss att bemöta människorna utifrån deras sätt att bemöta oss. Den försöker ge oss attityden ”Om du är snäll mot mig, så är jag snäll mot dig”.

Vilken nytta har Isebels ande av andar av villkorlig kärlek?

När människor skadas av kärlekslöst bemötande, erbjuder Isebels ande sin hjälp. De som tar emot den ”hjälpen” blir redskap för Isebels ande, och kommer bl.a. att agera kärlekslöst.

2012/03/14 Posted by | Demonologi | | Lämna en kommentar

Demonologi – 189

189. ANDE AV VEDERGÄLLNING

Vad gör en ande av vedergällning?

Vedergällning, dvs. hämnd, är något som guds folk inte är kallade till. Vi är inte kallade att ge igen, utan vi är tvärtom kallade att välsigna.

En ande av vedergällning försöker uppmuntra sitt offer till att hämnas de oförrätter som han/hon har drabbats av.

Vem drabbas av vår hämnd?

Om vi hämnas på en människa, så hämnas vi egentligen bara på det redskap som fienden arbetat igenom. Vår verkliga fiende är den onda andevärlden.
När du hämnas på en människa blir det till nytta för de onda andarna. Först har de lyckats få en person att behandla dig fel, och när du hämnas på den personen så drabbas han/hon och blir på så sätt frestad att hämnas på dig. Hela tiden står de onda andarna och gnuggar händerna av förtjusning.

Vilken nytta har Isebels ande av andar av vedergällning?

Isebels ande har nytta av allt som får oss att synda. Att inte följa Jesu instruktion att välsigna och be för våra fiender är att synda.

2012/03/07 Posted by | Demonologi | | Lämna en kommentar

Demonologi – 188

188. ANDE AV VASS TUNGA

Hur agerar en ande av vass tunga?

En ande av vass tunga ”hjälper” en människa att bl.a. ge vad man brukar kalla ett dräpande svar. Över lag handlar det om att tala på ett sätt så att orden skär på djupet i den man talar med.

Ords 12:18
Ord från en tanklös kan hugga som svärd …

Det må vara att en människa kan tala i tanklöshet, men bakom detta kan det mycket väl finnas en ande av vass tunga.

Vilken nytta har Isebels ande av andar av vass tunga?

Människor kan t.ex. hamna i fruktan för en person som har en vass tunga, och Isebels ande kan använda detta till kontroll.
Isebels ande kan även använda de uttalade orden till att såra en människa på djupet, för att sedan leda den människan in i självömkan och isolering.

2012/02/29 Posted by | Demonologi | | Lämna en kommentar

Demonologi – 187

187. ANDE AV VANKELMOD

Vad innebär det att vara vankelmodig?

Synonymordboken ger oss bl.a. orden obeslutsam, tvekande, vacklande, ombytlig som alternativa ord för vankelmodig.

Det handlar alltså om en oförmåga att fatta beslut, och kanske framför allt en oförmåga att stå fast vid ett fattat beslut.

Hur agerar en ande av vankelmod?

En sådan ande kan t.ex. komma med olika idéer, både för och emot en sak. Den kan också försöka få en person, som fattat ett beslut, att börja tveka om han/hon fattade rätt beslut. Till sist kan ande av vankelmod också försöka övertala en person att strunta i ett fattat beslut.

Vilken nytta har Isebels ande av andar av vankelmod?

Andar av vankelmod kan t.ex. få en person att överge ett riktigt beslut, eller få personen in i beslutsångest så att han/hon aldrig fattar något beslut. Detta blir till nytta för Isebels ande.

2012/02/22 Posted by | Demonologi | | Lämna en kommentar

Demonologi – 186

186. ANDE AV UPPROR

Uppror är djävulens egen grundsynd. Fienden jobbar hårt på att dra oss med i den synden.

Vilka områden kan man göra uppror på?

Det finns knappast något område i livet där man inte kan välja att göra uppror.

Vilken form av uppror är den vanligaste?

Troligtvis är uppror mot auktoritet den vanligaste formen. Det kan handla om uppror mot föräldrar, lärare, arbetsgivare, myndigheter osv. I kristna sammanhang kan det vara fråga om uppror mot pastorn, mot Guds ordningar, mot Guds ord och mot Gud själv.

Vad gör en ande av uppror?

En ande av uppror arbetar på att få oss att göra uppror.

Vilken nytta har Isebels ande av andar av uppror?

Isebels ande drar nytta av den pervertering av tilliten till Gud som upproret orsakar.

2012/02/15 Posted by | Demonologi | Lämna en kommentar

Demonologi – 185

185. ANDE AV UPPMÄRKSAMHETSBEHOV

Vad gör en ande av uppmärksamhetsbehov?

En sådan ande arbetar på att få människor att söka uppmärksamhet. Det kan ske på olika sätt, och vi ska bara nämna några:

  • att gå utöver gränser, t.ex. vandalisera och vansinnesköra
  • att tala om sina problem med vem som än vill lyssna
  • att hela tiden veta bäst och ha synpunkter på andra
  • att gråta för att få medömkan
  • att skära sig
  • att hota med självmord

Dessa exempel är naturligtvis bara ett axplock bland alla de varianter som finns för att skaffa uppmärksamhet.

Kan vi fylla en människas behov av uppmärksamhet?

Vi har ett naturligt behov av uppmärksamhet, och människor kan fylla det till viss del, men det är viktigt att låta Gud vara den som först och främst fyller våra behov, även behovet av uppmärksamhet. Guds kärlek är lösningen.

När det handlar om ett behov som är skapat av ande av uppmärksamhetsbehov, så kommer vi aldrig att kunna fylla det. Lösningen blir i det fallet befrielse, och sedan hjälp att ta emot Guds kärlek i sitt liv.

Vilken nytta har Isebels ande av andar av uppmärksamhetsbehov?

Isebels ande vill pervertera alla Guds ordningar. En av dessa ordningar är att vi ska älska varandra och fylla varandras behov. När ande av uppmärksamhetsbehov får en människa att fokusera på sig själv, och sina egna behov, så passar det in i Isebels andes plan.

2012/02/08 Posted by | Demonologi | | Lämna en kommentar

Demonologi – 184

184. ANDE AV TÄVLAN

Vad innebär tävlan?

Synonymordboken ger oss bl.a. orden konkurrens och kraftmätning som alternativ till tävlan. Det är i den bemärkelsen som vi här tar upp om ande av tävlan.

Vad gör en ande av tävlan?

En ande av tävlan skapar konkurrens och kraftmätningar. Den kan använda sig av t.ex. avundsjuka och/eller behov av att vara bäst för att få fram detta.

Genom att det uppstår konkurrenstänkande skapas det murar och spänningar i relationen mellan människor.

Vilken nytta har Isebels ande av andar av tävlan?

Isebels ande har stor nytta av sådana andar. Allt som skapar distans mellan människor, och allt som får oss att försöka överglänsa varandra, blir till nytta för Isebels ande.

2012/02/01 Posted by | Demonologi | | Lämna en kommentar