Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Problem att få fram Krönikeböckerna på svenska e-sword

I tidigare versioner (före vers. 9.9.1) av e-sword fanns ett litet problem med den svenska versionen av programmet. När man använde svensk meny, och försökte läsa Första eller Andra Krönikeboken i bibelfönstret, så visades Första resp. Andra Moseboken istället. Därför, om du inte har uppdaterat till den senaste versionen, föreslår vi att du gör det.

För att kontrollera vilken version du har, och ev. uppdatera, gör du följande:

1. Klicka på Hjälp i menyn, och klicka sedan på Om e-sword. Där ser du vilken version du har för närvarande.
2. Klicka på Hämta uppe i rubriken, och välj e-sword uppdateringar.
3. Om du märker att det har kommit en senare version (högre nummer) klickar du på den blå nedåtpilen för att ladda ner den nya versionen.

Vi har tidigare publicerat en svensk manual för nedladdning av e-sword. Klicka här om du vill komma till manualen.

2011/01/04 Posted by | e-sword | 1 kommentar

Enkät ang. användning av bibelprogrammet e-sword

2010/07/31 Posted by | e-sword, Enkäter | Lämna en kommentar

Ny version av bibelprogrammet e-sword

OBS! Det här inlägget är 5 år gammalt och nya versioner har tillkommit. Det innebär att instruktionerna inte alltid är aktuella. Uppdatering kommer så småningom.

Nu finns det en ny version (9.6.0) av bibelprogrammet e-sword. Skillnaden mot föregående version är inte så stor, men du kan nu markera texten (med färg el. understrykningar) även i kommentarer och ordböcker.

Du som har programmet sedan tidigare och vill ladda ner nya versionen

Klicka här och klicka sedan på den mörkblåa nedåtpilen vid ”e-Sword v9.6.0 application installation” och följ instruktionerna.

Du som inte har bibelprogrammet sedan tidigare

Vi rekommenderar dig verkligen att ladda ner e-sword. Du kan sedan använda programmet även när du inte är online. Programmet är mycket bra, och det bästa är att det är gratis.

 • Klicka här och klicka sedan på den mörkblåa nedåtpilen vid ”e-Sword v9.6.0 application installation” och följ instruktionerna.
 • Efter nedladdningen av programmet kan du ladda ner en tilläggsmodul som ger dig svensk text i menyerna. Klicka här och klicka sedan på den mörkblåa nedåtpilen vid ”e-Sword GUI Localization” och följ instruktionerna. Efter nedladdningen av ”e-Sword GUI Localization”gör du följande: Starta bibelprogrammet, klicka på Inställningar uppe i menyn, välj Språk och välj sedan Svenska i sidomenyn.
 • Så här gör du för att ladda ner t.ex. Svenska Folkbibeln till e-sword:
 1. Klicka här för att komma till  e-swords sida för nedladdning av biblar.
 2. Bläddra ner till Svenska Folkbibeln 98, klicka på den blå nedåtpilen och följ instruktionerna

2010/07/29 Posted by | e-sword | 1 kommentar

Så fungerar bibelprogrammet e-sword (del 19)

Fönstret för kommentarer

Vi fortsätter att titta på hur du använder funktionen Studieanteckningar.

Studieanteckningar (2)

I förra avsnittet använde vi Studieanteckningar för att göra en kommentar till Joh 3:16. Vi ska fortsätta där, så gör Joh 3:16 till aktiv vers i bibelfönstret, se till att Studieanteckningar är aktiv i kommentarsfönstret, och visa kommentarsfönstret i helskärmsläge genom att klicka på på C-knappen uppe i huvudmenyn.

Vi ska nu prova att skriva in en bibelreferens i kommentaren till Joh 3:16. Låt oss välja Rom 8:32.

 • Skriv Rom 8:32 i kommentarsrutan.
 • Placera pekaren före R:et, håll ner vänster musknapp, och dra åt höger tills bibelreferensen är markerad.
 • Klicka på knappen med den ljusgula pratbubblan i kommentarsfönstrets meny.
 • Nu är texten Rom 8:32 grön och understruken, och när du placerar pekaren där så får du en popup-ruta som visar bibeltexten.

Vi arbetar ju med en kommentar till Joh 3:16, och vi ska nu prova att lägga in den bibeltexten i studieanteckningar.

 • Klicka på den lilla rutan i huvudmenyn som gör att alla fönster visas samtidigt (rutan med små rutor inuti)
 • Se till att Joh 3:16 fortfarande är aktiv vers i bibelfönstret.
 • Flytta ner bibelreferensen Rom 8:32 två rader i rutan för studieanteckningar, genom att klicka fast pekaren före referensen och trycka Enter ett par gånger. Klicka sedan fast pekaren överst till vänster i rutan.
 • Gå till bibelfönstret och högerklicka någonstans på texten till Joh 3:16.
 • Du får upp en popup-ruta
 • Vänsterklicka på alternativet ”Klistra in i studieanteckningar [Joh 3:16]”
 • Titta nu i rutan för studieanteckningar i kommentarsfönstret, så ser du att bibeltexten klistrats in där.

2009/12/10 Posted by | e-sword | Lämna en kommentar

Så fungerar bibelprogrammet e-sword (del 18)

Fönstret för kommentarer

Innan vi går vidare vill vi tipsa om en mycket användbar bibelkommentar som heter ”Treasury of Scriptural Knowledge”. Den ger parallellställen till de flesta bibelställen. För att ladda ner den gör du precis lika som beskrivs för ”Barnes” i avsnitt 16.

Nu ska vi se på en mycket användbar funktion i kommentarfönstret.

Studieanteckningar

På e-sword kan du göra din egen bibelkommentar. I kommentarfönstret finner du en knapp ”Studieanteckningar”. När du klickar på den knappen blir kommentarfönstret tomt, eftersom det ju inte finns några kommentarer där ännu. Till skillnad från ”Barnes” där du bara kan läsa en färdig kommentar, kan du här i Studieanteckningar skriva in din egen text.

Låt oss ta ett exempel:

 • Gör Joh 3:16 till aktiv bibelvers i bibelfönstret.
 • Kolla i kommentarfönstret att synkroniseringsknappen, den med en länk, är markerad (den ser då ut att vara en aning intryckt).
 • Klicka på knappen Studieanteckningar.
 • Klicka i kommentarfönstret och prova att skriva in något, t.ex. ”Gud älskar oss”
 • Klicka sedan på knappen ”Spara studieanteckningar” (den som ser ut som en blå diskett).
 • Gå till bibelfönstret och markera Joh 3:17
 • Kommentarfönstret är nu tomt
 • Gå tillbaka och markera Joh 3:16 igen
 • Nu dyker din anteckning upp i kommentarfönstret, och du ser också att knappen för Studieanteckningar markerar att det finns en kommentar för den versen.

I nästa avsnitt fortsätter vi att beskriva hur du använder Studieanteckningar.

2009/11/23 Posted by | e-sword | Lämna en kommentar

Så fungerar bibelprogrammet e-sword (del 17)

Fönstret för kommentarer

Så här använder du bibelkommentaren ”Barnes”

(Vi förutsätter att du redan har laddat ner bibelkommentaren enl. instruktionen i del 16. Har du redan fler kommentarer nedladdade klickar du på Barnes för att göra den kommentaren aktiv.)

Gör Joh 3:16 aktiv i bibelfönstret. Om allt är som det ska så ser du nu en kommentar till den bibelversen i kommentarsfönstret (Om kommentarsfönstret är tomt kan du prova att klicka på den lilla knappen med en länk på).

Det första vi lägger märke till är att kommentaren är på engelska, och att den baserar sig på King James bibelöversättning. Kommentaren delar in bibelversen i flera delar. Det som är markerat med fetstil är en del av bibelversen, och sedan följer kommentaren för just den delen.

Låt oss nu förstora kommentarsfönstret för att lättare se det i sin helhet. Klicka på den lilla knappen med ett rött C uppe i huvudmenyn (För att komma tillbaka till normal visning klickar du på knappen till vänster om B-knappen, dvs. knappen med små rutor i).

Du ser ett antal gröna bibelreferenser i texten. Placera pekaren på en av dem (utan att klicka). Ett Popup-fönster visar nu den bibelvers som det refereras till. Om du i stället klickar på en sådan referens, kommer den bibelversen att bli aktiv i bibelfönstret.

Klicka nu på den ljusblå knappen med ett B i kommentarsfönstrets meny. Här står B:t för ”bok” och du får en övergripande kommentar för Johannesevangeliet eftersom Joh 3:16 är aktiv bibelvers.

Den ljusblå knappen med ett C visar övergripande kommentar för kapitlet, i det här fallet kap. 3. Om du klickar på den knappen blir kommentarsfönstret tomt, eftersom det inte finns någon övergripande kommentar i Barnes för just det kapitlet.

Klicka nu på knappen med ett V, vers, så är du tillbaka till kommentaren för Joh 3:16.

Till sist klickar vi i den lilla rutan som innehåller mindre rutor, uppe i huvudmenyn. Nu är du tillbaka till den normala e-sword-skärmen.

2009/11/21 Posted by | e-sword | Lämna en kommentar

Så fungerar bibelprogrammet e-sword (del 16)

Fönstret för kommentarer

Nu ska vi gå över till att studera kommentarsfönstret. Där finns flera intressanta funktioner som grundläggande kan delas in i följande delar:

 • Kommentar till den bibeltext som visas i bibelfönstret
 • Studieanteckningar
 • Temastudier

Så här laddar du ner en bibelkommentar från e-sword

1. Se till att du är uppkopplad till Internet, klicka på Hämta uppe i menyn, och välj Kommentarer
2. Du får upp en lista på bibelkommentarer. Scrolla ner i listan tills dollartecknen tar slut, och de mörkblå nedåtpilarna börjar. Där finner du ”Albert Barnes’ Notes on the Bible” (du kan naturligtvis välja en annan kommentar om du vill).
3. Klicka på den mörkblå nedåtpilen för att ladda ner den och följ sedvanliga nedladdningsrutiner för din dator.
4. I popup-fönstret ”Öppna fil – Säkerhetsvarning” klickar du på Kör
5. Det kommer upp en installationsguide:
5a. Klicka på Next
5b. Klicka på Next
5c. Klicka på Install
5d. Installationen sker. Det kan dröja en liten stund.
5e. Klicka på Finish
6. För att se bibelkommentaren i Kommentarsfönstret behöver du stänga e-sword och sedan öppna programmet igen.
7. Efter omstarten ser du nu en knapp ”Barnes” i Kommentarsfönstret.

Så här kopplar du ihop bibeltext och kommentar

I menyn i Kommentarsfönstet ser du en knapp med några länkar i varandra (till höger om knappen med ett förstoringsglas). Om du klickar på den kommer den att aktiveras (det ser ut som om den är intryckt), och klickar du en gång till avaktiveras den. Se nu till att knappen är aktiverad.

Det finns också tre blå knappar, B, C och V. Klicka på V (vers).

Den bibelvers, som du har markerad i bibelfönstet, kommer nu Kommentarsfönstret att innehålla en kommentar till. Nu finns det inte kommentarer till precis alla bibelns verser. Så länge du bara har Barnes som bibelkommentar ser du ju om det blir någon kommentar i Kommentarsfönstret, men du kan ha flera olika bibelkommentarer. För att du ska se om en bibelkommentar har en kommentar för den aktuella bibelversen, markeras knappen för bibelkommentaren med en blå rundel med ett ”i” inuti.

2009/11/19 Posted by | e-sword | Lämna en kommentar

Så fungerar bibelprogrammet e-sword (del 15)

Fönstret för bibeltext – Menyn (2)

Vi fortsätter att se på de olika knapparna i bibelfönstrets meny. Genom att placera pekaren (utan att klicka) på de olika knapparna, kan du se namnet på dem.

Knappen Sök i bibeln (visas som en kikare) hoppas vi att du känner till vid det här laget, eftersom vi har talat om den i tidigare avsnitt.

Om du klickar på knappen Markera allt (knappen med bilden av ett dokument), markeras hela bibelfönstrets text. Du ser det genom att det blir blåfärgat. Du använder den om du vill kopiera hela bibelfönstrets text. För att få bort markeringen klickar du någonstans i bibelfönstret.

Knappen Kopiera (symboliserad med två dokument) är gråfärgad tills du markerar någon del av texten i bibelfönstret. När text är markerad visas knappen med två blåfärgade dokument. Prova att markera några ord i bibelfönstrets text genom att placera pekaren i början av ett ord, håll ner vänster musknapp och dra så långt som du vill markera. Klicka sedan på ”Kopiera”. Du ser inget hända, men om du öppnar ett ordbehandlingsprogram och provar att klistra in text, så ser du att den text som du markerade i bibelfönstret nu klistrats in i dokumentet.

Med knappen Kopiera bibelverser kan du kopiera en eller flera bibelverser, för att sedan kopiera in dem i t.ex. ett dokument. När du klickar på knappen visas en popup-ruta som i stort sett överensstämmer med popup-rutan för ”Skriv ut bibelverser”. Den knappen talade vi om i föregående avsnitt (14), så är du osäker kan du gå tillbaka dit.

Knappen Klistra in i studieanteckningar använder du för att klistra in text, som du har markerat i bibelfönstret, i ”Studieanteckningar”. Studieanteckningar finner du i menyn för Kommentarsfönstret. Vi återkommer senare med en beskrivning av detta.

Vi har nu kommit till knappen Markera referens. Den används till att färgmarkera text, dvs. motsvarande när du använder en färgpenna till att markera en text i din bibel. Innan du har markerat någon text i bibelfönstret är knappen gråfärgad, men när ett eller flera ord är markerade visas knappen med en gul markering bredvid en penna. Under pennan visas den färg som är vald för tillfället. Det innebär att innan du valt någon färg visas en vit färgmarkering nedtill på knappen.
Så här gör du:

 • Markera några ord av texten i bibelfönstret, och klicka på den lilla nedåtpilen i högerkanten av knappen ”Markera referens”
 • Du får upp en ruta där du kan välja vilken färg du vill använda. Klicka på någon av dem (men inte på vit färg)
 • Nu är den text du markerade markerad med den färg som du valde
 • Markera en ny text och titta på knappen ”Markera referens”. Den visar nu den färg du nyss valde. Om du klickar på den vänstra delen av knappen, dvs. på färgen och inte på nedåtpilen, markeras den nya texten med samma färg. Vill du i stället byta färg, klickar du på nedåtpilen och väljer den färg du vill ha
 • För att ta bort en färgmarkering markerar du den och väljer vit färg

Knappen Stryk under referens gör precis det som namnet anger. Du använder den knappen för att göra understrykningar i bibeltexten, och den fungerar i princip likadant som knappen ”Markera referens”. Först markerar du de ord i bibeltexten som du vill ha understrukna, sedan klickar du på högra delen (nedåtpilen) av knappen ”Stryk under referens”. Klicka på den typ av understrykning som du vill ha, och genast visas de ord som du valt, som understrukna i bibelfönstret.
För att ta bort en understrykning markerar du texten, klickar på nedåtpilen på knappen, och väljer alternativet utan understrykning (längs till höger).

Knappen Zooma (ser ut som ett förstoringsglas med ett + i) används till att förstora texten i bibelfönstret. Klicka en gång för att förstora texten, och klicka en gång till för att få texten normalstor igen.

Knappen Dela ser ut som två rutor ovanpå varandra, och det är precis det som sker när du klickar på den. Bibelfönstret delas upp i två lika stora fönster. Det undre fönstret håller kvar texten där du började, samtidigt som du i det övre av fönstren kan gå till helt andra bibelställen eller bibelversioner.
För att återgå till ett enda fönster klickar du på knappen ”Dela” en gång till.

2009/10/17 Posted by | e-sword | Lämna en kommentar

Så fungerar bibelprogrammet e-sword (del 14)

Fönstret Biblar – Menyn (1)

Det finns flera olika menyer. Nu ska vi se på den meny som finns i fönstret Biblar.

Utöver bibelversionsknapparna, och knapparna ”Jämförelse” och ”Parallell”, som vi redan har kommenterat, finns följande knappar:

 • Förhandsgranska
 • Skriv ut bibelverser
 • Sök i bibeln
 • Markera allt
 • Kopiera
 • Kopiera bibelverser
 • Klistra in i temastudier
 • Markera referens
 • Stryk under referens
 • Zooma
 • Dela
 • Föregående kapitel
 • Nästa kapitel

Förhandsgranska (knappen med ett förstoringsglas över ett dokument, till vänster i menyn) visar vad som kommer att skrivas ut, och hur den utskrivna sidan kommer att se ut.
Prova gärna med att markera* lite olika text i fönstret och sedan klicka på Förhandsgranska.

* Markering sker enklast genom att du håller ner vänster musknapp och drar musen till slutet av det som ska markeras. Det markerade området blåfärgas.

Skriv ut bibelverser (knappen med en skrivare) gör precis vad namnet säger.
När du klickar på knappen visas popup-rutan ”Skriv ut”. Aktuell bibelvers i fönstret är förvald, och visas i popup-rutans fönster. Bibelreferens anges genom fem små rutor, var och en med en blå nedåtpil i högerkanten. Genom att använda de blå nedåtpilarna kan du ändra vilka bibelverser som ska skrivas ut.

Låt oss ta ett exempel:

 • Markera Matt 1:1 i bibelfönstret, och klicka sedan på knappen ”Skriv ut bibelverser”.
 • Popup-rutan visar följande referens: Matteusevangeliet 1 : 1 – 1 : 1 och texten visas i rutans fönster.
 • Klicka på den blå nedåtpilen i den sista av de fem små rutorna (dvs. rutan med den sista 1:an), och klicka på 2. Nu visas både vers 1 och 2 i fönstret, och båda dessa verser kommer att skrivas ut när du klickar på knappen ”Skriv ut”.
 • Genom att klicka i de olika rundlarna under ”Format” , kan du ändra formatering på den text som ska skrivas ut. Prova att klicka i de olika rundlarna, och se hur formateringen förändras.
 • Under rubriken ”Alternativ” finns tre smårutor som du kan välja om de ska vara förbockade eller inte. Klicka i rutorna, en i taget, och se vad som händer.
 • Det finns också en rubrik ”Avgränsningstecken” med två smårutor, ”Början” och ”Slutet”. Skriv in t.ex. en vänsterparentes i rutan ”Början” och en högerparentes i rutan ”Slutet”, och se vad som händer. Du kan naturligtvis skriva in vilka tecken du vill i de två rutorna.
 • När du har fått allt som du vill ha det, klickar du på knappen ”Skriv ut”, men eftersom det här var ett exempel klickar du istället på knappen ”Avbryt”.

2009/10/15 Posted by | e-sword | 1 kommentar

Så fungerar bibelprogrammet e-sword (del 13)

Fönstret Biblar – Att söka efter ord eller fraser (forts.)

Att använda knapparna ”Skriv ut” och ”Kopiera” i sökfönstret

I föregående avsnitt tittade vi på knappen för att göra sökresultat till en bibelverslista. Bredvid den knappen finns det två ytterligare knappar, en med en skrivare som symbol och en med två dokument. Dessa kan du använda till att skriva ut resp. kopiera sökresultat.

Så här använder du knappen ”Skriv ut”:

1. Gör en sökning i sökfönstret, så att du får fram en lista med sökträffar.
2. Klicka på knappen med en skrivare (längst till höger i sökfönstet, strax ovanför mitten).
3. Du får fram ett nytt fönster ”Skriv ut”.
4. Det finns tre rubriker: Alternativ, Avgränsningstecken och Format.
5. Under rubriken Alternativ finns ”Förkorta boknamn” förbockat. Klicka i rutan, så att den gröna bocken försvinner, så ser du hur bibelboknamnet skrivs ut, dvs. det står t.ex. ”Matteusevangeliet 1:1” i stället för ”Mat 1:1”.
6. Klicka nu i de andra rutorna för att se vilken förändring det inebär.
7. Under rubriken Avgränsningstecken finns två rutor, ”Början” och ”Slutet”. Skriv in en vänsterparentes i rutan ”Början” och en högerparentes i rutan ”Slutet”. Du ser nu att bibelreferensen visas i en parentes. Prova att skriva in andra tecken i rutorna, t.ex. ”<” och ”>”.
8. Under rubriken Format finns flera rundlar. Prova att klicka i dem, en efter en, och se hur layouten förändras. Prova gärna, när du klickat i en rundel, att klicka på de olika alternativen under Alternativ.
9. Längst ner i ”Skriv ut – fönstret” finns en ruta ”Lägg till kommentarens anteckningar”. Om du klickar i rutan, så att den förbockas, kommer en ev. kommentar i kommentarsfönstret att läggas till texten som ska skrivas ut.
10. När du har gjort de ändringar som du vill ha, kan du sedan klicka på Skriv ut.

Så här använder du knappen ”Kopiera”:

När du klickar på knappen Kopiera får du upp ett fönster ”Kopiera bibelverser” som är nästan identiskt med fönstret ”Skriv ut” som vi just har beskrivit. Enda skillnaden är att det finns en knapp ”Klistra in i studieanteckningar”. Genom att klicka på den förs listan med sökresultat över till fliken ”Studieanteckningar” i Kommentarsfönstret (Vi återkommer med beskrivning av både Studieanteckningar och Kommentarsfönster)
När du gjort de ändringar som du vill ha, kan du sedan klicka på knappen Kopiera. Sedan kan du t.ex. klistra in texten i ett Wordsdokument, eller vilket ordbehandlingsprogram du nu använder.

2009/10/03 Posted by | e-sword | Lämna en kommentar