Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Enhet kontra religiösa andar i den lokala församlingen

 

Ps 74:4
Dina fiender har skränat på den plats där du möter oss, de har satt upp sina egna tecken som rätta tecken

Religiösa andar försöker ersätta det äkta livet i församlingen med ett falskt.

Den onda andevärlden har inte förmågan att skapa, men väl att pervertera, och detta är vad som sker i de församlingar som ger utrymme för onda andar.

De religiösa andarna har inget typiskt beteende, utan de anpassar sig till just den form som en lokal församling har. De kan lika gärna ”hjälpa” folk att hoppa och skutta, som att få folk att vara tysta och stilla.

Religiösa andar försöker kväva de andliga gåvor som Gud har lagt ner i människor, och de försöker ersätta dessa gåvor med falsk smörjelse. I det yttre behöver det inte se ut att vara någon direkt skillnad, i alla fall inte till att börja med, men den verkliga skillnaden är som dag och natt, eller som skillnaden mellan liv och död.

Det talas mycket om enhet i Kristi kropp. Första steget behöver vara enhet inom den lokala församlingen, och då inte vilken enhet som helst, utan den helige Andes enhet. Först när de religiösa andarna har drivits ut från en församling finns det en verklig möjlighet till denna enhet. Först då kommer vi att få se församlingar som är som Gud har menat dem att vara. Dessa församlingar kommer också att ha sann enhet sinsemellan.

När kommer de religiösa andarna att kastas ut från våra församlingar? Det kommer att ske när de troende har fått undervisning om den strid som pågår i det osynliga, och man utifrån denna kunskap väljer att sluta att anklaga människor och i stället använder sin auktoritet mot de onda andarna.

 

2008/06/04 Posted by | enhet | , , , | 3 kommentarer

Sanningen splittrar inte på ett felaktigt sätt

Förra lördagen hölls ett endagsseminarium i Örebro ang. att nyandlighet smyger sig in i kristenheten. Inte minst togs felaktigheter inom Katolska kyrkan upp. Det har varit olika reaktioner på detta, och vissa har reagerat negativt och menat att det skadar den enhetsmanifestation som ska hållas i Stockholm i morgon.

Låt oss på en gång slå fast att sanningen inte splittrar på annat sätt än att det sker ett nödvändigt åtskiljande gentemot det som inte är av Gud.

Vem orsakar felaktig splittring? Det gör den som väljer en annan väg än Guds, och en annan sanning än bibelns. Även i de fall där majoriteten accepterar något felaktigt, så är det fortfarande felaktigt. Att många tycker på ett visst sätt gör det inte automatiskt riktigt. Att avslöja det falska är församlingens ansvar, och om det så bara är en ensam individ som ställer sig upp för sanningen så är det ändå en Gudstjänst.

Manifestation av enhet får inte bygga på kompromiss gentemot falsk lära. Låt oss med tacksamhet ta emot det man bidrog med i Örero i lördags, nämligen att avslöja mörkrets gärningar.

 

2008/05/02 Posted by | enhet | , , , | 1 kommentar

Vilken är vägen till enhet?

Gud vill enhet, dvs. han vill att vi ska ha Andens enhet. Vad Andens enhet är har vi talat om förut här på bloggen, så det går vi inte in på nu. Istället ska vi tala om vad som leder fram till full enhet i Kristi kropp.

Den onda andevärlden kämpar med alla medel för att förhindra att Guds folk kommer in i Andens enhet. Det är en ständig beskjutning från fiendens sida. Låt oss ta ett exempel från ett världsligt krig.

Tänk dig att en fiendearmé har lägrat sig utanför en stad, riggat upp raketramper och börjat skjuta missiler in i staden. Där missilerna träffar uppstår förödelse. Människor dör och byggnader och gator skadas. Folket i staden kan då reagera på olika sätt.
Man kan försöka reparera skadorna så gott det går, och intala sig att det ska bli bra så småningom. Problemet med detta är att det kommer nya missiler hela tiden. Det blir ett ständigt reparerande av hus och gator.
Folket i staden kan också bestämma sig för att agera på ett annat sätt, nämligen konfrontera fiendearmén och stoppa beskjutningen. När så fienden har stoppats är det dags att få ordning på staden.

När det gäller enhet i Kristi kropp så kan vi antingen börja med att göra allt för att reparera de skador som splittring har åstadkommit, eller så kan vi ta strid mot den fiende som orsakar splittring. Kan vi stoppa fiendens härjningar? Ja, det kan vi!

Självklart både kan och ska man arbeta på att skapa Andens enhet även under tiden som man tar strid mot den onda andevärlden. Men om man väljer bort striden, då kommer det att få förödande konsekvenser.

 

2008/05/02 Posted by | andlig krigföring, enhet | , , | Lämna en kommentar

Splittring i den helige Ande

För en hel del år sedan hade en småländsk församling en konferenshelg med flera talare. Första konferensdagen talade en predikant om hur rätt det var med barndop, hur förfärlig trosrörelsen var och att vi alla är ett. En ganska märklig kombination får man säga.

Nästa dag, när den predikant som skulle tala den dagen klev upp på podiet, så var det första han sa: ”Jag proklamerar splittring i den helige Ande!” Det var nog ganska många ögonbryn som lyftes den gången.

Vad menade han med att säga som han gjorde? Står inte den helige Ande för enhet? Visst gör han det, men inte vilken enhet som helst. Den helige Ande verkar enbart för enhet mellan det som är av Gud. Han kommer aldrig att verka för enhet mellan ljuset och mörkret, mellan sann och falsk lära. Aldrig!
Den helige Andes verk innebär ett närmande mellan det som är av Gud, men det innebär samtidigt ett frånskiljande av det som inte är av Gud. Detta avskiljande gäller även det som säger sig vara av Gud, men som inte är det.

Det har sagts att det ska gå en skiljelinje genom Kristi kropp. Den ska inte gå mellan församlingar eller samfund, utan den kommer att gå rakt igenom församlingarna. Vilken är skiljelinjen? Skiljelinjen kommer att vara om man väljer att följa den helige Andes ledning eller inte. De som väljer att följa den helige Ande kommer in i hans enhet. De som väljer att inte följa den helige Ande, utan istället väljer att låta sig styras av traditioner, känslor, intellekt m.m., kommer att få en död, religiös gemenskap.

Hebr 4:12
Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Låt oss be om den helige Andes enhet, men låt oss också be om den helige Andes åtskiljande, hans splittring!

2008/04/28 Posted by | enhet | , , | Lämna en kommentar

Enhet – ett resultat av seger över den onda andevärlden

Det talas mycket om enhet i de här dagarna, och det med all rätt. Vi behöver få bort alla de murar som finns mellan enskilda troende, mellan församlingar och mellan samfund. Å andra sidan behöver det också bli slut på all kompromiss gentemot andra religioner. Ingen kommer till Fadern utom genom Jesus. Den sanningen måste vi våga stå upp för.

När det gäller brist på enhet så behöver vi inse att det finns en fiende som gör allt för att splittra Guds folk. Det började redan vid syndafallet. Innan Adam och Eva föll i synd så hade de en underbar gemenskap med Gud, men omedelbart efter att de hade lurats av djävulen att äta av den förbjudna frukten så gömde de sig för Gud.

Vi måste förstå att djävulen och hans andar jobbar för högtryck på att dels skapa splittring i Kristi kropp, dels få till en falsk ekumenik där enheten bygger på kompromiss i stället för på lydnad för den helige Ande.

Om vi troende inte reser oss, och står emot fienden så att han måste fly, kommer vi att få se den ena manifestationen efter den andra av fiendens verksamhet. I Kristi kropp!

Jesus sa att de som tror ska kasta ut onda andar. Han lovade aldrig att han skulle kasta ut andarna i vårt ställe. Däremot har han gett oss auktoritet att förlösa den helige Andes kraft mot de onda andarna.

Att försöka prata sig fram till sann enhet är en omöjlighet. Varför är det så? Jo, det finns ett osynligt, demoniskt motstånd mot sann enhet, och dessa attacker måste stoppas för att enheten ska bli möjlig. Därför är inte samtal tillräckliga. Som någon sa: ”Man snackar inte med demoner!”

Man skulle kunna säga att den sanna enheten mellan frälsta människor redan finns där, men att fienden har perverterat den till oigenkännlighet. När så fienden måste backa undan, utifrån att troende tar sin auktoritet, kommer den sanna enheten fram.

Enheten börjar med dem som kommer överens om att driva undan fienden från sig själva och sina sammanhang. Den fortsätter på grund av att, genom dem, fler blir fria att stå stå med och strida. Enheten blir fullständig när fienden måste hålla sig borta från hela Kristi kropp. Är det en utopi? Mänskligt sett kan det vara frestande att svara ja på den frågan. Men, kom ihåg att Jesus bad att vi alla skulle vara ett. Enheten är på Guds hjärta, och utifrån detta är det möjligt.

 

2008/04/24 Posted by | enhet | , | 1 kommentar

Andens enhet

När en församling lyssnar till den helige Ande, och gör som han säger, och en annan församling också lyssnar till den helige Ande och gör det han säger åt den församlingen att göra, då har de två församlingarna Andens enhet. Vad dessa församlingar gör utifrån den helige Andes ledning kanske är helt olika saker, men just i lydnaden för den helige Ande uppstår enhet.

Enhet idag tycks handla om att bli så lika varandra som möjligt, men likheten är framför allt att Jesus är församlingens Herre och att han vill bygga sin församling genom att den helige Ande uppenbarar hans vilja.

Matt 16:18
… på denna klippa skall jag bygga min församling …

Joh 16:13-14
13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.
14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.

Jesus bygger sin universella församling, men han bygger också sin lokala församling, och hans detaljplan för en viss församling behöver inte nödvändigtvis vara densamma som för en annan församling.

Låt oss söka enhet utifrån lydnad för den helige Andes ledning!

 

2008/04/23 Posted by | enhet, församling | , , | 1 kommentar