Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Har vi sett församlingen sådan den är tänkt att vara?

Jag har försökt finna det som Rick Joyner skrev inför millennieskiftet, men eftersom jag inte kan hitta det så får jag försöka återge det så gott jag minns. Han skrev alltså ungefär så här:

Församlingen, som den egentligen är tänkt att vara, har vi inte sett ännu. När den kommer, så kommer världens människor inte att förstå att det finns ett samband mellan den och det som har varit.
När det nya kommer så får de gamla sammanhangen en möjlighet att förändras till detta nya. Där man väljer att inte låta sig förändras, dit kommer allt mörker att samlas. Till sist kommer var och en som vill ha med Gud att göra att tvingas lämna ett sådant sammanhang.

Jag hoppas att ni har överseende med om ovanstående inte är ordagrant återgivet. Innehållet är i alla fall helt klart i linje med det som Rick Joyner skrev.

Vad är det för ny slags församling som kommer? För min egen del är jag övertygad om att det handlar om församlingar som känner till sin auktoritet, och använder den. Det är församlingar som kommer att förstå sitt uppdrag, och därför förgör den onda andevärldens fästen och fängslar demonerna i avgrunden.

De församlingar som vägrar att låta sig förändras, kommer enligt Rick Joyners förutsägelse att fyllas av mörker. Det är egentligen en ganska självklar konsekvens av att de onda andarna tvingas fly när de troende har intagit sin rätta position. Vart flyr de onda andarna? De flyr till de sammanhang där de får vara ifred!

 

2008/05/01 Posted by | församling, Profetior | , , | Lämna en kommentar

Andens enhet

När en församling lyssnar till den helige Ande, och gör som han säger, och en annan församling också lyssnar till den helige Ande och gör det han säger åt den församlingen att göra, då har de två församlingarna Andens enhet. Vad dessa församlingar gör utifrån den helige Andes ledning kanske är helt olika saker, men just i lydnaden för den helige Ande uppstår enhet.

Enhet idag tycks handla om att bli så lika varandra som möjligt, men likheten är framför allt att Jesus är församlingens Herre och att han vill bygga sin församling genom att den helige Ande uppenbarar hans vilja.

Matt 16:18
… på denna klippa skall jag bygga min församling …

Joh 16:13-14
13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.
14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.

Jesus bygger sin universella församling, men han bygger också sin lokala församling, och hans detaljplan för en viss församling behöver inte nödvändigtvis vara densamma som för en annan församling.

Låt oss söka enhet utifrån lydnad för den helige Andes ledning!

 

2008/04/23 Posted by | enhet, församling | , , | 1 kommentar