Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Spännande träff i lördags

I lördags var vi på en samling utanför Höör i Skåne. Där finns ett jättefint kristet spa, och där samlades ett antal troende till härlig gemenskap och till undervisning och betjäning av Roger Larsson.
Det visade sig att bland oss som samlats fanns folk från 4 olika autonoma husförsamlingar, varav vi representerade en. Det verkade som om vi alla blev uppmuntrade av att upptäcka varandra.

Det skulle vara kul att få kontakt med fler autonoma husförsamlingar. Tillhör du en sådan, eller känner till någon, så hör gärna av dig till oss genom en kommentar till det här inlägget eller via kellporten(snabel-a)tele2.se.

2008/10/27 Posted by | husförsamling | | Lämna en kommentar

Är det bibliskt med husförsamlingar?

Vi låter bibelordet tala för sig själv:

Rom 16:3-5
3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus,
4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar.
5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus …

1 Kor 16:19
Församlingarna i Asien hälsar till er. Akvila och Priska tillsammans med församlingen i deras hus hälsar hjärtligt till er i Herren.

Kol 4:15
Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas och församlingen som kommer samman i hans hus.

Filem 1:1-2
1 Från Paulus, Kristi Jesu fånge, och från brodern Timoteus till vår älskade vän och medarbetare Filemon
2 och till vår syster Appfia, vår medkämpe Arkippus och till församlingen i ditt hus.

 

2008/04/25 Posted by | husförsamling | | 1 kommentar

Vad är en husförsamling?

Vi kanske ska börja med att säga vad en husförsamling inte är:

En husförsamling är inte detsamma som en bönegrupp, även om bön naturligtvis är en viktig del av församlingslivet.
En husförsamling är inte heller detsamma som en cellgrupp. En cellgrupp är ju en del av en större församling, inte hela församlingen.

Men vad är då en husförsamling? Det är en församling som möts i ett hem. Det innebär att en husförsamling med nödvändighet har ett mindre antal medlemmar än vad en traditionell församling, med en kyrkobyggnad, har.

Husförsamlingen är lite av en familj, där alla känner varandra. Samtidigt fungerar den som vilken annan församling som helst.

En husförsamling kanske inte kan klara lika stora projekt som en församling med många medlemmar klarar att hantera. Om man å andra sidan ser församlingsbyggande som att resa upp människor till fullheten av Guds plan för dem, då har troligen husförsamlingarna större möjlighet att klara detta.

 

2008/04/20 Posted by | husförsamling | , | 5 kommentarer

Välkommen till församlingen Källportens blogg

Församlingen Källporten är en husförsamling i södra Sverige. På vår blogg kommer vi att skriva om andlig krigföring och mycket annat.

Vi hoppas att du ska bli välsignad av det som publiceras på den här bloggen!

Lars Erik

 

2008/04/19 Posted by | husförsamling, Källporten | , , | 5 kommentarer