Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Återblicken: Sverige är i skriande behov av Guds församling

Två andliga riken påverkar Sverige

Det finns två andliga riken som påverkar Sverige – djävulens rike och Guds rike – och det finns inget andligt ”ingenmansland”.

Det pågår en strid i Sverige mellan de andliga rikena

De två andliga rikena är i strid med varandra, och alla människor är indragna i den striden vare sig de vill eller inte. Vi troende tillhör Gud och ingår därmed i Guds rike, medan de ofrälsta är i den ondes våld, dvs. de tillhör djävulens rike.

1 Joh 5:19
Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld.

Den andliga striden är inte mot människor, utan mot den onda andevärlden.

Ef 6:12
Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Församlingen befinner sig i strid med den fiende som har världen i sitt våld.

Sverige tillhör Gud men är i den ondes våld

5 Mos 10:14
Se, himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt som är på den tillhör HERREN, din Gud.

Jorden, med alla dess nationer, tillhör Gud. Adam och Eva fick rådandet på jorden, men inte äganderätten. Den behöll Gud. Jorden, och därmed Sverige, har med andra ord alltid tillhört Gud och gör så fortfarande. Ändå konstaterar Johannes att hela världen är i den ondes våld.

1 Joh 5:19
… hela världen är i den ondes våld.

Sverige tillhör Gud, men är samtidigt i den ondes våld, dvs. vårt land utsätts för fiendens attacker. Läs mer

2018/10/09 Posted by | Återblicken, Phil Driscoll | Lämna en kommentar

Återblicken: Sverige är i skriande behov av Guds församling

Två andliga riken påverkar Sverige

Det finns två andliga riken som påverkar Sverige – djävulens rike och Guds rike – och det finns inget andligt ”ingenmansland”.

Det pågår en strid i Sverige mellan de andliga rikena

De två andliga rikena är i strid med varandra, och alla människor är indragna i den striden vare sig de vill eller inte. Vi troende tillhör Gud och ingår därmed i Guds rike, medan de ofrälsta är i den ondes våld, dvs. de tillhör djävulens rike.

1 Joh 5:19
Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld.

Den andliga striden är inte mot människor, utan mot den onda andevärlden.

Ef 6:12
Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Församlingen befinner sig i strid med den fiende som har världen i sitt våld. Läs mer

2017/05/06 Posted by | Återblicken, Phil Driscoll | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Sverige är i skriande behov av Guds församling

Två andliga riken påverkar Sverige

Det finns två andliga riken som påverkar Sverige – djävulens rike och Guds rike – och det finns inget andligt ”ingenmansland”.

Det pågår en strid i Sverige mellan de andliga rikena

De två andliga rikena är i strid med varandra, och alla människor är indragna i den striden vare sig de vill eller inte. Vi troende tillhör Gud och ingår därmed i Guds rike, medan de ofrälsta är i den ondes våld, dvs. de tillhör djävulens rike.

1 Joh 5:19
Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld.

Den andliga striden är inte mot människor, utan mot den onda andevärlden.

Ef 6:12
Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Församlingen befinner sig i strid med den fiende som har världen i sitt våld. Läs mer

2016/05/31 Posted by | Phil Driscoll | | Lämna en kommentar

Phil Driscoll – Soldier

Lyssna gärna även på Phil Driscolls Warriors, som finns på vår engelska blogg.

2010/07/21 Posted by | Phil Driscoll | 1 kommentar