Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Veckans predikan: Kom nära Jesus

Ps 73:28
Men för mig är det gott att vara nära Gud …

Asaf sa inte att det är gott att få bönesvar. Han sa att det är gott att VARA NÄRA Gud.

Hur ser ditt förhållande till Jesus ut?

Är Jesus abstrakt för dig? Är han någon långt borta, som du ber till? Eller är Jesus en person som du kan komma riktigt nära?

Kan du se dig själv komma in i Jesu armar, och han kramar om dig? Den relationen vill han ha med dig. Läs mer

2019/02/19 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Återblicken: Guds glädje inom oss

Världens glädje och Guds glädje

Ps 4:8
Du har gett mig glädje i hjärtat, mer än när andra får säd och vin i mängd.

Ofrälsta människor har bara en yttre glädje, t.ex. genom framgång, god ekonomi och liknande, medan vi troende får ta emot Guds glädje inom oss.

Den YTTRE glädjen kan aldrig fylla vårt behov av INRE glädje. Det kvittar hur mycket framgång du får, eller hur mycket pengar du samlar på hög, det kommer inte att ge dig verklig glädje. Den verkliga glädjen får vi från Gud.

Joh 15:11
Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig.

Det är den glädje som JESUS ger som gör vår glädje fullkomlig.
Läs mer

2019/02/16 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Effekten av våra ord

Har du någon gång sagt: ”Allt är hopplöst” eller ”Jag kommer aldrig att lyckas”? När vi säger så, så uttrycker vi hur det känns, samtidigt som vi egentligen inte menar det fullt ut.
Det är lätt att tala utifrån känslorna, men vi måste förstå att våra ord har en effekt. Läs mer

2019/02/12 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Återblicken: Din stund på jorden

Vi lever i en begränsad del av evigheten

Ps 90:12
Lär oss att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan.

Gud är evig, han har ingen början och inget slut, men våra liv på jorden är begränsade och den nuvarande jorden kommer att förgås.

Vi är evighetsvarelser

Även om kroppen kommer att förintas så kommer anden att finnas kvar. Vi kommer att leva vidare i evighet, antingen tillsammans med Jesus eller i eldsjön. Det finns inget mellanting.

Våra liv här på jorden avgör fortsättningen

Det är de val vi gör medan vi lever här på jorden som avgör hur evighetslivet blir. När vi har dött finns det ingen återvändo. Det är här och nu som vi kan välja.
Läs mer

2019/02/09 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Kärleksrelation med Gud

Upp 2:3-4
3 Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna.
4 Men jag har en sak emot dig: att du har övergett din första kärlek.

Jesus förebrådde inte församlingen i Efesus för saker de gjort fel, utan för att de tappat kärleken. Det visar att det är viktigt för Gud att vi älskar honom.

Gud älskar oss, men vill också få gensvar

Rom 8:38-39
38 För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter,
39 höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Gud älskar oss, och vi kan inte få honom att sluta att älska oss, men han vill att vi ska älska honom tillbaka. Läs mer

2019/02/05 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Återblicken: Tro

Tron är nödvändig

Hebr 11:6
Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom.

Tron är nödvändig, inte bara för frälsningen utan för hela det kristna livet.

Vad är tro?

Man kan mena olika saker med tro. När man i världen säger ”Jag tror att det blir fint väder imorgon” så menar man att man gissar att vädret blir bra. Biblisk tro är något helt annat.

Hebr 11:1
Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser.

Tro är en ÖVERTYGELSE, en VISSHET, om något som ännu inte finns i det synliga.
Läs mer

2019/02/02 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Lev utifrån Guds sanning om dig

För att leva fullt ut för Herren behöver vi påminna oss vad Guds ord säger om oss, vi som har valt att ta emot Jesus i våra liv.

Du är friköpt

Kol 1:14
I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder.

Jesus har köpt dig med sitt blod. Betalningen, Jesu blod, är förvarad i himlen.

1 Kor 6:20
ni är köpta till ett högt pris …

Du kan inte ändra på sanningen att priset är betalt. Det har inte med dina känslor att göra. Priset ÄR betalt oavsett vad du känner. Det är fullbordat! Läs mer

2019/01/29 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Återblicken: Kontakt med det andliga

Vi lever i en fysisk, synlig värld, men vi påverkas av en osynlig andevärld.

Två slags andliga riken

Det finns två andliga riken:

• Guds rike
• Den onda andevärlden

I Guds rike finns Fadern, Sonen, den helige Ande och Guds änglar.
I den onda andevärlden finns djävulen, andemakter och demoner.

Gud vill rädda människorna – fienden vill förgöra dem

Gud vill att alla människor ska bli frälsta

1 Tim 2:3-4
3 … Gud, vår Frälsare,
4 som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.

Den onda andevärlden vill förgöra människorna

Joh 10:10
Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda …

Den helige Ande är vår Hjälpare – fienden bedrar oss

Den helige Ande hjälper oss

Joh 14:26
Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.

Den onda andevärlden bedrar oss

Joh 8:44
… Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader.
Läs mer

2019/01/26 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Verkligen fri

Jesus har gjort det möjligt för oss att bli fria

Joh 8:36
Om nu Sonen gör er fria blir ni verkligen fria.

När sa Jesus detta? Han sa det före Golgata. Senare, på korset, gjorde han det möjligt för oss att bli fria.

Kol 2:15
Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset.

På korset vann Jesus seger över de onda andarna.

Joh 19:30
När Jesus hade fått ättikvinet, sade han: ”Det är fullbordat.” Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande.

När Jesus sa: ”Det är fullbordat” så handlade det inte bara om frälsning och förlåtelse från synd. Det handlade också om befrielse. Läs mer

2019/01/22 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Återblicken: Närheten i församlingen avgör dess styrka

Församlingen är involverad i striden mellan Gud och djävulen

Som församling är vi involverade i striden mellan Gud och djävulen. Därför är det viktigt att församlingen är stark.

Två faktorer som avgör församlingens styrka

Församlingens styrka beror på …
• Om vi är medvetna om vår auktoritet och använder den mot fienden
• Hur nära vi står tillsammans

I den här predikan ska vi fokusera på hur församlingen kan bli starkare genom att vi står nära tillsammans.
Läs mer

2019/01/19 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar