Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Veckans predikan: Mandat från tronen

Inser du att du har mandat från Jesus, till att vara ett redskap för hans rådande på jorden?

Med utgångspunkt från Jesu himmelsfärd, och hur han träder in i himlen och sätter sig på Faderns högra sida, ska vi se hur han har utrustat oss för vår tjänst. Läs mer

2020/08/04 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Återblicken: Kom nära Jesus

Ps 73:28
Men för mig är det gott att vara nära Gud …

Asaf sa inte att det är gott att få bönesvar. Han sa att det är gott att VARA NÄRA Gud.

Hur ser ditt förhållande till Jesus ut?

Är Jesus abstrakt för dig? Är han någon långt borta, som du ber till? Eller är Jesus en person som du kan komma riktigt nära?

Kan du se dig själv komma in i Jesu armar, och han kramar om dig? Den relationen vill han ha med dig. Läs mer

2020/08/01 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Kämpa trons goda kamp

Kampen om tron

1 Tim 6:12
Kämpa trons goda kamp …

Ytterst handlar kampen om vår tro om striden mellan Gud och djävulen. Djävulen kan inte övervinna Gud, men han kan attackera oss människor.

Kampen om frälsningen

Rom 10:9
För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.

Frälsningen bygger på vår tro. Fienden försöker hindra människor från att tro och bli räddade.

2 Kor 4:4
Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Läs mer

2020/07/28 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Återblicken: Effekten av våra ord

Har du någon gång sagt: ”Allt är hopplöst” eller ”Jag kommer aldrig att lyckas”? När vi säger så, så uttrycker vi hur det känns, samtidigt som vi egentligen inte menar det fullt ut.
Det är lätt att tala utifrån känslorna, men vi måste förstå att våra ord har en effekt. Läs mer

2020/07/25 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Kärleksrelation med Gud

Upp 2:3-4
3 Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna.
4 Men jag har en sak emot dig: att du har övergett din första kärlek.

Jesus förebrådde inte församlingen i Efesus för saker de gjort fel, utan för att de tappat kärleken. Det visar att det är viktigt för Gud att vi älskar honom.

Gud älskar oss, men vill också få gensvar

Rom 8:38-39
38 För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter,
39 höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Gud älskar oss, och vi kan inte få honom att sluta att älska oss, men han vill att vi ska älska honom tillbaka. Läs mer

2020/07/18 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Vi behöver överlåta oss

Den grundläggande överlåtelsen

Rom 10:9 /Svenska Kärnbibeln)
Du blir räddad (frälst, helad, upprättad, får tillbringa evigheten med Gud) om du med din mun bekänner Jesus som Herre (tänker och agerar på samma sätt som Jesus och låter honom vara Herre i allt) och i ditt hjärta tror (litar, förtröstar på) att Gud har uppväckt honom från de döda.

Har du bekänt Jesus som din Herre? Tänker du i så fall på vad det innebär?
Att Jesus är Herre innebär att det är han som har rätten att bestämma. Det är hans vilja som ska ske, inte din.

Du är köpt

1 Kor 6:20
ni är köpta till ett högt pris …

När Jesus köpte dig med sitt eget blod så räddade han dig från att gå evigt förlorad. Men att han köpte dig innebär också att du inte längre tillhör dig själv.

Det är ägaren, Jesus, som har bestämmanderätten. Är det så vi lever? Läs mer

2020/07/14 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Återblicken: Lev utifrån Guds sanning om dig

För att leva fullt ut för Herren behöver vi påminna oss vad Guds ord säger om oss, vi som har valt att ta emot Jesus i våra liv.

Du är friköpt

Kol 1:14
I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder.

Jesus har köpt dig med sitt blod. Betalningen, Jesu blod, är förvarad i himlen.

1 Kor 6:20
ni är köpta till ett högt pris …

Du kan inte ändra på sanningen att priset är betalt. Det har inte med dina känslor att göra. Priset ÄR betalt oavsett vad du känner. Det är fullbordat! Läs mer

2020/07/11 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Tjäna Gud utifrån den nya skapelsen

Vi blir en ny skapelse när vi tar emot Jesus

När vi föddes in i den här världen så fick vi fysiskt liv, men vi var andligt döda. Vi hade ingen kontakt med Gud. Vi styrdes av vår egen vilja, våra känslor, våra tankar, våra önskningar.

När vi bjöd in Jesus så blev vi en ny skapelse. Läs mer

2020/07/07 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Återblicken: Verkligen fri

Jesus har gjort det möjligt för oss att bli fria

Joh 8:36
Om nu Sonen gör er fria blir ni verkligen fria.

När sa Jesus detta? Han sa det före Golgata. Senare, på korset, gjorde han det möjligt för oss att bli fria.

Kol 2:15
Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset.

På korset vann Jesus seger över de onda andarna.

Joh 19:30
När Jesus hade fått ättikvinet, sade han: ”Det är fullbordat.” Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande.

När Jesus sa: ”Det är fullbordat” så handlade det inte bara om frälsning och förlåtelse från synd. Det handlade också om befrielse. Läs mer

2020/07/04 Posted by | AK-skolan, predikan | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Jesus har lagt grunden för ditt helande

Grunden för helande

Jes 53:4-5
4 Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad.
5 Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Grunden för vårt helande är att Jesus har burit våra sjukdomar. Han har burit DIN sjukdom och DIN smärta.

1 Petr 2:24
… Genom hans sår är ni helade.

När det står att vi ÄR helade så betyder det att Jesus har BERETT EN VÄG ut ur sjukdomarna. Vi ska inte förneka sjukdom eller smärta, men vi behöver hålla fast vid vad Jesus har gjort. Att helandet kanske inte ännu har visat sig ändrar inte på vad Jesus HAR GJORT. Läs mer

2020/06/30 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar