Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Återblicken: Låt ingen ta ditt värde ifrån dig!

Vad bestämmer ditt värde?

Vi bedömer så lätt vårt värde utifrån …

• hur vi känner oss
• vad folk tycker om oss
• våra misslyckanden

Det är viktigt att vi håller fast vid vårt VERKLIGA värde.

Ditt verkliga värde beror på priset som du är köpt med

En varas värde bestäms av priset som betalats för den. Låt oss ta exemplet med en plastmugg. Plastmuggen i sig har inget större värde, och det är inte svårt att slänga den i soporna när den blivit använd. Men om någon skulle köpa en plastmugg för en miljon kronor så skulle han garanterat inte slänga den. Plastmuggen i sig själv har samma låga värde, men priset som betalats för den skulle göra den värdefull.

Det är samma sak med dig och mig. Det pris som Jesus har betalat för oss är oerhört stort.

1 Kor 6:20
ni är köpta till ett högt pris …

Jesus har betalat för dig med sitt eget blod. Det priset bestämmer ditt värde.

1 Petr 1:18-19
18 Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder,
19 utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.
Läs mer

2018/12/15 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Vill du ha mer av Gud i ditt liv?

Vi är till för Gud

Rom 11:36
Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen.

Du har inte blivit till av en slump. Du är planerad av Gud, och syftet med ditt liv är att leva för honom.

Du är inte här för att få ett så bra liv som möjligt, utan för att göra Guds vilja. Läs mer

2018/12/11 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Återblicken: Att följa Jesus

Jesus är Herre

Rom 10:9
För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.

Att bekänna Jesus som Herre är att överlåta ALLT till honom. Om Jesus VERKLIGEN är Herre avgörs av om vi tillåter honom att bestämma över oss.

Matt 7:21
Inte alla som säger ‘Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Att låta Jesus vara Herre är ett val

Jesus ÄR ”herrarnas Herre och konungarnas Konung”, men vi avgör om han ska få vara det i våra liv. Vi har fått en fri vilja.

Varje område i våra liv där vi inte följer Jesus, där har vi valt att inte låta Jesus vara Herre.

Du är till för Jesus

Rom 11:36
Av honom, genom honom och till honom är allting …

Allt är till för Jesus, och därmed är även du till för honom. Du är inte till för dig själv, utan syftet med ditt liv är att följa Jesus och tjäna honom.

Att vi gör bra saker innebär inte automatiskt att vi följer Jesus

Att vi ber, läser bibeln och går på möten innebär inte nödvändigtvis att vi följer Jesus. Allt detta ska vi göra, men bara för att vi t.ex. ber så betyder det inte att vi låter Jesus bestämma över våra liv. Först när vi låter honom vara Herre kan vi säga att vi följer honom. Läs mer

2018/12/08 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Guds kärlek i oss och mellan oss

Som troende har du Guds kärlek inom dig

Rom 5:5
… Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.

Har du tagit emot Jesus? Då har du GUDS kärlek inom dig. Peka på dig själv och säg: ”Jag har Guds kärlek inom mig.

Guds kärlek inom oss är annorlunda än mänsklig kärlek

Vi ska inte blanda ihop Guds kärlek med mänsklig ”känslokärlek”. Guds kärlek är annorlunda. Paulus talar om den i 1 Kor 13.

1 Kor 13:1
Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek, är jag bara ekande brons eller en skrällande cymbal.

Paulus talar om vikten att ha Guds kärlek, inte bara mänsklig kärlek, inom sig. Läs mer

2018/12/04 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Återblicken: I alla fall!

Den här predikan handlar om att göra Guds vilja oavsett hur det känns eller hur omständigheterna ser ut. Vi är kallade att tjäna honom ”i alla fall”.

Petrus gick på vattnet – i alla fall

Matt 14:28-29
28 Petrus svarade: ”Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet.”
29 Han sade: ”Kom!” Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus.

Det är inte möjligt att gå på vatten. Men det var möjligt i alla fall.

Mark 10:27
Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt.”

När vi väljer att lita på Gud blir det omöjliga möjligt.

Om Jesus inte hade sagt ”Kom!” så hade Petrus sjunkit direkt. Petrus gick i tro på Jesu TILLTAL. Han gick på tilltalet men tron var nödvändig. När tron sviktade så sjönk han, men han visade ändå att det omöjliga var möjligt i alla fall. Läs mer

2018/12/01 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Den levande Gudens församling

I den här predikan ska vi se på olika funktioner som en församling har. Det kommer inte att bli heltäckande, du kommer säkert på viktiga funktioner som vi inte hat tagit med här, men vi vill lyfta fram några sanningar som vi tycker är viktiga.

Man skulle kunna säga att församlingen grundläggande har två huvudfunktioner, varav den ena handlar om gemenskap, omvårdnad och fostran och vi ska börja med att titta på den delen. Den andra huvudfunktionen kommer vi att tala om senare i predikan.
Läs mer

2018/11/24 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Han som är i dig är större

1 Joh 4:4
… han som är i er är större än den som är i världen.

Han som är i oss är STÖRRE, men är det så vi tänker? Vi vet det med huvudet, men har vi verkligen tagit in det? Lever vi utifrån den sanningen? Läs mer

2018/11/20 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Återblicken: Förtröstan och förväntan

I den här predikan ska vi titta på två sätt att beskriva vad tro är, nämligen som förtröstan och som förväntan. Man skulle också kunna säga att det är två sidor av tron.

Förtröstan handlar om att lita på Gud

Ps 115:11
Ni som vördar Herren, lita på Herren! …

Vi kan ha en helig respekt för Gud, men det är också viktigt att vi litar på honom. Det hör ihop.

Det är meningen att vi ska lita helt och fullt på Gud

Ords 3:5
Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.

Vi är kallade att lita helt och fullt på Gud. Gud har i och för sig gett oss förstånd för att vi ska använda det, men när förståndet säger en sak och Guds ord säger en annan sak så ska vi välja att lita på Gud.

Abraham gick i förtröstan på Gud

1 Mos 12:1
Herren sade till Abram: ”Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig.

Abraham fick inte veta vart han skulle, men han gick ändå.

Hebr 11:8
I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv, och han gav sig i väg utan att veta vart han skulle komma.

Abraham litade på Gud. Han satte inte förståndet före tilliten.
Läs mer

2018/11/17 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Herrens övervinnande armé

Det är skillnad på att se sig som en del av Herrens armé, och att se sig som Herrens arme. Vi är inte arma, fattiga syndare. Vi är Guds barn, kallade att övervinna fienden.

Guds tanke är att ingenting ska skada oss

Luk 10:19
Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er.

När det står ”Ingenting ska någonsin skada er” så står ”ska” i konjunktiv som uttrycker önskan eller villkor. Jesus lovar inte att vi aldrig ska behöva lida. Han visar att det är möjligt att vinna seger OM vi använder vår auktoritet.
Läs mer

2018/11/13 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Jesus är svaret

Jesus han är svaret för vår värld idag
och han har makt att göra
under än idag

Den här predikan handlar om att vi behöver välja att tro att Jesus är lösningen på alla våra problem. Det är en sak att tro att han finns, men vi behöver bli starkare i vår tro att ingenting är omöjligt för honom.
Läs mer

2018/11/10 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar