Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Återblicken: Har du beslutat att följa Jesus?

Att följa Jesus handlar om val

Valet att ta emot Jesus

För att följa Jesus behöver vi välja att ta emot honom som vår personliga Frälsare.

Valet att fortsatt följa Jesus

Det handlar inte bara om att ta emot Jesus, att ”bli frälst”, utan vi måste följa honom.

Ps 23:1
… Herren är min herde

Fåren följer herden. Är Herren din herde? Det visar sig i om du följer honom.

För att följa Jesus behöver vi göra flera konkreta val:

1. Valet att låta döpa sig
2. Valet att gå med i en församling
3. Valet att tillåta den helige Ande att göra oss mer och mer lika Jesus
4. Valet att tjäna Gud utifrån hans vilja och plan
Läs mer

2019/07/20 Posted by | Återblicken, predikan | | Lämna en kommentar

Återblicken: Ta strid för Guds goda plan för ditt liv

Gud, som är kärleken, har goda gåvor och planer för oss. Samtidigt finns det en fiende som vill hindra oss från att få del av det Gud har för oss, och därför behöver vi ta strid och driva fienden på flykten.

Gud är bara god

Jak 1:17
Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens Far, som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker.

Gud förändras inte. Han är bara god. Läs mer

2019/07/16 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Vad vi har i Kristus

Vi behöver påminna oss om vad Jesus har gjort för oss, och vad som finns tillgängligt för oss tack vare honom. Alltför lätt accepterar vi begränsningar i våra liv, och försöker leva med dem så gott det går, samtidigt som Jesus har gett sitt liv för att vi ska kunna leva i frihet.

Frälsningen är en gåva

Ef 2:8
Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det

Frälsningen är Guds gåva till dig att tas emot i tro

Kungens bröllop

Matt 22:11-13
11 När kungen kom in för att se sina gäster, fick han där syn på en man som inte var klädd i bröllopskläder.
12 Han sade till honom: Min vän, hur kom du in hit utan bröllopskläder? Mannen teg.
13 Då sade kungen till tjänarna: Bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför! Där ska man gråta och gnissla tänder.

När en kung hade bröllop på den tiden så skickade han inte bara en inbjudan. Han skickade också bröllopskläder. Mannen som inte hade bröllopskläder hade alltså haft möjlighet att klä sig i de kläder som kungen gett honom, men han hade valt att använda sina egna kläder. Det var en klar förolämpning mot kungen.

På samma sätt som kungen i berättelsen delade ut bröllopskläder, så erbjuder Fadern oss att ta emot sin son Jesus som en gåva. Frälsningen handlar inte om att kvalificera sig genom att vara tillräckligt duktig, eller omvänt att tänka att man är för misslyckad för att ta emot frälsning. Det handlar om att ta emot gåvan. Läs mer

2019/07/13 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Gud har en väg för dig genom hindren

Gud har tänkt att vi ska gå framåt

Ords 4:12
När du går ska inget hindra dina steg …

Guds plan för dig är att INGENTING ska hindra dig.

Gud tänker framgång, dvs att du ska kunna gå framåt. Han tänker inte att du ska ha tillbakagång. Han tänker inte att du ska ha stillestånd. Han tänker att du ska gå framåt. Läs mer

2019/07/09 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Återblicken: När Herren är med dig är allting möjligt

I den här predikan ska vi titta på olika personer i bibeln som fick göra storverk för Herren. De tyckte inte att de hade tillräcklig förmåga att göra det Herren kallade dem till, men han visade dem att det viktiga var att han var med dem.

Herren var med Gideon

Israel hade invaderats av en enorm fiendearmé. Landet plundrades och folket måste gömma sig. Då kom Herren till Gideon.

Dom 6:12
För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sade till honom: ” Herren är med dig, du tappre stridsman!”

Herren sa att han var med Gideon, och kallade honom för tapper stridsman. Gideon kände sig inte som en tapper stridsman, men Gud visste vad som skulle komma.

Vi ser ofta på oss själva utifrån den nuvarande situationen, medan Gud talar till oss utifrån vad han vet kommer att komma. Läs mer

2019/07/06 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Gud kallar dig att förändra

Vi är inte kallade att suckande acceptera det fienden ställer till med i våra och andras liv. Den här predikan handlar om vår uppgift att med Guds kraft skapa förändring.
Läs mer

2019/07/02 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Återblicken: Våga hoppas

Drömmer du om att tjäna Gud ännu mer? Sträcker du dig efter Guds lösningar för ditt liv, med en stark förvisning att Gud ska gripa in? Eller har du slutat hoppas?

Den här predikan handlar om vikten att behålla hoppet, och om att ha stora förväntningar.

Jesus har kommit för att vi ska ha ett överflödande liv

Joh 10:10 (Kärnbibeln)
… Jag har kommit för att de ska ha (äga) liv (med kraft, mening, syfte, ett liv värt att levas) och detta i överflöd (fullaste mått, upp till brädden så att det flödar över)!

Jesus talar om ett överflödande liv här och nu, inte bara i himlen en gång. Läs mer

2019/06/29 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Valet mellan Guds ord och känslorna

Guds ord är alltid rätt

Utifrån KÄNSLORNA finns det ingenting som är absolut rätt. En sak kan kännas rätt för en person, men fel för en annan, och samma person kan se olika på en sak beroende på hur känslorna är för tillfället. Men, Guds ord är ALLTID rätt.

Ps 33:4
för Herrens ord är rätt och han är trofast i allt han gör.

Guds ord ÄR rätt oavsett om det blir som vi har tänkt eller inte. Läs mer

2019/06/25 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Återblicken: Ge inte djävulen något tillfälle

Den här predikan handlar om att vi inte ska tillåta fienden att hindra oss från att utföra det uppdrag som Jesus har gett oss.

En kosmisk strid

1 Mos 1:26
Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden.”

Guds avsikt är att människan ska råda på jorden utifrån hans ledning, medan fienden vill använda människan för sitt onda syfte.

I det yttre lever vi våra liv och försöker få det att bli så bra som möjligt, men samtidigt är vi involverade i en kosmisk andlig strid. Vi kan inte stoppa huvudet i sanden och förtränga den striden. Vi måste bli ännu mer medvetna om vad som pågår. Läs mer

2019/06/22 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Den helige Ande har kommit för vårt bästa

Joh 16:7
Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er.

Jesus sa: ”Det är för ert bästa” när han lämnade jorden för att sända Hjälparen till oss. Inser vi hur VÄRDEFULLT det är att vi har fått ta emot den helige Ande? Läs mer

2019/06/18 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar