Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Återblicken: Brinnande iver för Gud

2 Krön 16:9 (SFB98)
Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom …

Gud söker dem som ger sig hän åt honom. Han både vill och kan hjälpa, men han vill att vi ska ge oss hän åt honom.

Olika grader av att ge sig hän till Gud

Vilken kategori av nedanstående anser du ger sig hän åt Gud?

• De som vägrar att acceptera att det finns en Gud
• De som tror att det finns något mer – men stannar där
• De som väljer att ta emot Jesus som sin Frälsare – och stannar där
• De som tagit emot Jesus och som är ivriga att göra hans vilja

De som vägrar att acceptera att det finns en Gud, kan knappast ge sig hän åt honom. Detsamma gäller dem som tänker att det måste finnas ”en högre makt” men inte söker Gud. När det gäller dem som i tro har tagit emot Jesus, så har de på ett vis gett sig hän, men om de bara nöjer sig med att ha ”biljett till himlen” så är hängivenheten begränsad. Det är de som har tagit emot Jesus, och som ivrigt söker honom för att göra hans vilja, som verkligen ger sig hän.

Ps 119:2
Saliga är de som tar vara på hans vittnesbörd, som söker honom av hela sitt hjärta

Hur är den som är ivrig för Gud?

Den ivrige söker Gud redan på morgonen

Ps 5:4 (SFB98)
HERRE, om morgonen hör du min röst, om morgonen vänder jag mig till dig och väntar ivrigt.

David var ivrig för Gud. Han ville ha kontakt med Gud från början på dagen. Är det så du lever?  Läs mer

2019/09/21 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Tro för förändring

Hur ser vi på problem i våra liv, i andras liv och i samhället? Ser vi problemen som något jobbigt, eller som något som kan och ska lösas?

Vi är kallade till förändring

Vi är inte här för att acceptera det felaktiga. Vi är här för att förändra. Vi är här för att förlösa Jesu seger.

Vi strider inte OM segern, utan FRÅN segern.

Matt 28:18
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.

Joh 20:21
Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”

Jesus, som har ALL MAKT, har sänt DIG att skapa förändring. Läs mer

2019/09/17 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Återblicken: Vikten av ödmjukhet

Vad är ödmjukhet?

Ödmjukhet är att böja sig för Guds vilja.

Jesus ödmjukade sig

Fil 2:7-9
7 … När han till det yttre hade blivit som en människa,
8 ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.
9 Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn

Ser du att det står att Jesus ödmjukade sig och blev lydig? Ödmjukhet och lydnad hör ihop.

Därför att Jesus ödmjukade sig blev han upphöjd.

Ödmjukhet är vägen till fullheten av Guds vilja

1 Petr 5:6
Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne.

Grundtextens ord för ”upphöja” kan också översättas ”lyfta upp”. Om vi ödmjukar oss så kommer Gud att lyfta upp oss.

Jes 55:9
… liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.

Guds väg är HÖGRE än vår och därför måste han LYFTA OSS upp till sin väg.

Låt oss nu läsa 1 Petr 5:6 utifrån Kärnbibelns version:

1 Petr 5:6 (Kärnbibeln)
Gud ska upphöja er i rätt tid, om ni ödmjukar er under Guds mäktiga hand

Lägg märke till att Gud ska upphöja oss OM vi ödmjukar oss. Ödmjukhet är en förutsättning för att Gud ska ta oss in i fullheten av det han har för oss. Läs mer

2019/09/14 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Vägen till frihet

”Målet för vår frihetskamp är fria individer i fria församlingar i ett fritt land”
(Kjell Sjöberg)

Ett land blir inte fritt om inte församlingarna är fria, och församlingarna blir inte fria om inte de troende är fria. Det börjar alltså med att vi troende kommer ut i frihet.

Vi är kallade till frihet

Gal 5:13
Ni är kallade till frihet, bröder …

Guds plan för oss är att vi ska vara fullständigt fria att följa honom.

Ps 68:7
Gud ger … de fångna frihet och lycka …

Vad är frihet?

2 Kor 3:17
…där Herrens Ande är, där är frihet.

Frihet handlar om att ta emot den helige Ande i ALLT.

I den nya skapelsen ÄR vi fria. Den helige Ande har full tillgång till den nya skapelsen. När det gäller SJÄLEN så bestämmer VI om den helige Ande ska få råda där eller inte, och det bestämmer i sin tur om vi ska ha frihet där eller inte. Läs mer

2019/09/10 Posted by | predikan | | 1 kommentar

Veckans predikan: Hur ser du på Jesus?

2 Kor 5:16
… Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte så längre.

Vi kan ha en ytlig kunskap om Jesus, men vi behöver få en djupare upplevelse av honom.

En man upplevde vid ett tillfälle att han såg Jesus framför sig. Jesus sa: ”Slå till mig!” Mannen vägrade först att göra det, men när han till sist lydde befallningen så föll ”Jesus”. Det visade sig nämligen att mannen bara hade sett en pappfigur av Jesus. Bakom stod den verkliga Jesus.

Det är så lätt hänt att vi försöker göra om Jesus, så att han ska passa oss. Självklart går det inte att göra om honom, han är och förblir densamme, men om vår uppfattning om honom inte formas av Guds ord, så kan det bli som med mannen som trodde det var Jesus när det bara var en kuliss. Läs mer

2019/09/07 Posted by | Återblicken, predikan | 2 kommentarer

Veckans predikan: Din trygga plats

Mycket händer som kan ge oss oro och smärta, men det finns en trygg plats – den nya skapelsen. Läs mer

2019/09/03 Posted by | predikan | | 1 kommentar

Återblicken: Vägen till fullheten av Guds plan för ditt liv

Gud har goda tankar för oss

Jer 29:11
Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

Gud har goda tankar för oss. Han vill ge var och en av oss en framtid och ett hopp. Det är ett underbart löfte som vi får vila i. Men, samtidigt är vi inte här för att tillfredsställa oss själva. Syftet med våra liv är att tjäna Gud.

Rom 11:36
Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen.

Till HONOM är allting. Du är till för Gud!

Hur kommer vi in i fullheten av Guds vilja?

Har du tagit emot Jesus så handlar det nu om att tjäna honom, och då är frågan hur mycket du vill tjäna honom. Vill du tjäna Gud bara lite grand, eller vill du tjäna honom fullt ut? Förhoppningsvis vill du det senare, och vi ska nu titta på hur vi kan komma in i fullheten av Guds vilja. Läs mer

2019/08/30 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Återblicken: Hur tänker du?

Moget tänkande

1 Kor 13:11
När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men sedan jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga.

Det finns ett omoget sätt att tänka, och det finns ett moget sätt. Gud vill att vi ska mogna i vårt sätt att tänka.

Paulus visar oss hur vi ska tänka som mogna.

Fil 3:13-15
13 Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än. Men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför
14 och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.
15 Så bör vi tänka, vi som är mogna …

Gud känner våra tankar

1 Krön 28:9
… Herren rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar …

Gud vet vad vi tänker. Vi kan aldrig gömma våra tankar för honom.

Ps 139:2
Om jag sitter eller står vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån.

Varifrån kommer tanken?

Det är viktigt att vi lär oss identifiera var en tanke kommer ifrån.

Tankar kan komma från …
• oss själva
• från Gud
• från fienden

Läs mer

2019/08/27 Posted by | Återblicken, predikan | | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Att betjäna utifrån den nya skapelsen

Den här predikan är del tre i en serie om den nya skapelsen. Läs gärna de två första delarna.

Del 1
Del 2

Den nya skapelsen är inte bara utgångspunkten för ett eget liv i frihet. Den är också grunden för att betjäna andra.

Ef 2:10
Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.

Den nya skapelsen, Guds eget verk i oss, är tänkt att användas till goda gärningar, dvs. vi är kallade att betjäna andra utifrån vad han har förberett.

Joh 10:10
… Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.

I den nya skapelsen har vi Guds liv, och vi har det ” i överflöd” Vi har alltså fått mer än vad vi själva behöver. Överflödet är till för andra. Läs mer

2019/08/20 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Återblicken: Priset är betalt

Jesus har betalat ett högt pris

Jes 53:5-6
5 Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.
6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom.

Vi kan nog inte till fullo förstå vilket högt pris Jesus fick betala för oss. Mitt och ditt straff, och alla andras, blev lagt på honom.

Vi är köpta

1 Kor 6:19-20
19 … Ni tillhör inte er själva,
20 ni är köpta till ett högt pris …

Det faktum att Jesus betalade ett högt pris för att köpa oss, innebär också att vi inte tillhör oss själva. Vi är köpta, och priset är betalat. Vi behöver påminna oss om detta hela tiden, och välja att låta ägaren bestämma över våra liv.

Jesus betalade för vår frihet med sitt blod

Hebr 9:11-12
11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen,
12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

Jesus betalade priset med sitt eget blod. Han gav sitt liv på korset, och senare bar han betalningen, sitt blod, in i det himmelska tabernaklet. Ingen kan göra detta om intet. Betalningen för vår frihet är i tryggt förvar i himlen. Läs mer

2019/08/17 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar