Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Böne-Svens profetia om den kommande väckelsen i Sverige

Jag fann en intressant profetia, förmedlad av Böne-Sven på 80-talet. Det är intressant att han profeterar om att alla demoner som är över Sverige ska kastas ut. Det ligger i linje med profetian om att Sverige ska bli en fristad i den yttersta tiden.

Klicka här för att läsa den profetia som Böne-Sven förmedlade.

2008/05/03 Posted by | Profetior, Sverige | , , , | 3 kommentarer

Synen angående södra Sverige

För ett antal år sedan visade Gud mig följande syn angående den kommande väckelsen:

Jag såg en eld i öster (Blekinge), och sedan såg jag en eld i väster (nordvästra Skåne). Medan jag såg på började eldarna röra sig mot varandra. När de möttes blev det en enda jättebrasa, och jag såg att hela Skåne brann. Därefter skiftade bilden, så att jag såg Sverige som en karta, med jätteelden längst i söder. Människor uppifrån landet kom springande ner mot Skåne. De hade otända facklor i händerna, och när de nådde fram till elden i Skåne så sträckte var och en sin fackla in i elden och tände den på så sätt. Sedan sprang de tillbaka uppåt landet, och när de passerade orter på vägen så använde de facklan till att tända eld där också.

 

2008/05/03 Posted by | Profetior, Sverige | , , , , | Lämna en kommentar

Har vi sett församlingen sådan den är tänkt att vara?

Jag har försökt finna det som Rick Joyner skrev inför millennieskiftet, men eftersom jag inte kan hitta det så får jag försöka återge det så gott jag minns. Han skrev alltså ungefär så här:

Församlingen, som den egentligen är tänkt att vara, har vi inte sett ännu. När den kommer, så kommer världens människor inte att förstå att det finns ett samband mellan den och det som har varit.
När det nya kommer så får de gamla sammanhangen en möjlighet att förändras till detta nya. Där man väljer att inte låta sig förändras, dit kommer allt mörker att samlas. Till sist kommer var och en som vill ha med Gud att göra att tvingas lämna ett sådant sammanhang.

Jag hoppas att ni har överseende med om ovanstående inte är ordagrant återgivet. Innehållet är i alla fall helt klart i linje med det som Rick Joyner skrev.

Vad är det för ny slags församling som kommer? För min egen del är jag övertygad om att det handlar om församlingar som känner till sin auktoritet, och använder den. Det är församlingar som kommer att förstå sitt uppdrag, och därför förgör den onda andevärldens fästen och fängslar demonerna i avgrunden.

De församlingar som vägrar att låta sig förändras, kommer enligt Rick Joyners förutsägelse att fyllas av mörker. Det är egentligen en ganska självklar konsekvens av att de onda andarna tvingas fly när de troende har intagit sin rätta position. Vart flyr de onda andarna? De flyr till de sammanhang där de får vara ifred!

 

2008/05/01 Posted by | församling, Profetior | , , | Lämna en kommentar

Sverige – en fristad i den yttersta tiden

 

För många år sedan profeterade en kvinna att Sverige ska bli en fristad i den yttersta tiden. En känd förkunnare, Kjell Sjöberg, frågade Gud angående denna profetia. Gud sa till honom att det kan bli så, men då får vi ta striden först.

Hur kan Sverige bli en fristad, och vad innebär det att vara en fristad?

För att börja med den senare delen av frågan, vad det innebär att vara en fristad, så får vi gå tillbaka till fristäderna i gamla testamentet. De var avsedda att vara orter som man kunde fly till undan ”blodshämnare”. Stadens väktare skulle se till att hämnaren inte kom in i staden.

Hur kan det tillämpas idag? Även idag finns ”hämnare”, en ond andevärld som vill stjäla, slakta och förgöra Guds skapelse. Om väktarna, de troende, gjorde sin tjänst att vakta och stänga ute den onda andevärlden från sina egna liv och sammanhang, även från geografiska områden, skulle Sverige kunna bli en ”fristad”.

Vi tror att Gud vill resa upp, och koppla samman, ett folk som vet vad andlig auktoritet innebär, och som är berett att ta striden.

2008/04/22 Posted by | andlig krigföring, Profetior, Sverige | , , , , , | 7 kommentarer

Andliga soldater

En vän skickade några intressanta länkar, bl.a. den här:

http://profetiskt.blogspot.com:80/2007/08/frberedelse-av-andliga-soldater.html

Lars Erik

2008/04/21 Posted by | andlig krigföring, Profetior | , | Lämna en kommentar

Intressant profetia

Jag läste just ett mycket intressant profetiskt budskap.

http://profetiskt.blogspot.com:80/2008/04/holy-work-of-separation-is-coming-soon.html

 

2008/04/21 Posted by | Profetior | | 1 kommentar