Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Reprisen: God of this city

2011/10/28 Posted by | lovsång, Reprisen | Lämna en kommentar

Reprisen: Satanisten förbannade pastorn men blev frälst

I den här reprisen vill vi lyfta fram en härlig video om en pastor som blev förbannad av en satanist. Pastorn mötte detta på rätt sätt, och det hela slutade med att satanisten blev frälst.

2010/05/06 Posted by | Reprisen | Lämna en kommentar

Reprisen: How to Pass From Curse to Blessing – Derek Prince

Den här gången vill vi lyfta fram de tio videoavsnitt, med undervisning av Derek Prince, som vi publicerade här på bloggen lite längre tillbaka.
Derek Prince har ingen ”häftig” framtoning , men hans undervisning är otroligt bra. Den är väl värd att ta sig tid att lyssna på.

Klicka här för att komma till första avsnittet.

2010/04/20 Posted by | Reprisen | Lämna en kommentar

Reprisen: Gud är …

Här nedan följer en lista på sanningar om vem Gud är.

Använd listan till att:

  • Tacka Gud för den han är
  • Påminna dig själv om vem Gud är
  • Proklamera till andevärlden vem Gud är

Gud är …

Abba, Fader
Alfa och omega
All nåds Gud
All trösts Gud
Allas Fader
Barmhärtighetens Fader
Begynnelsen och änden
De faderlösas Fader
Den allsmäktige
Den för vilken allt är möjligt
Den för vilken ingenting är omöjligt
Den förste och den siste
Den högste
Den som bevarar mig
Den som bönhör
Den som frikänner
Den som för min talan
Den som förmår
Den som ger mig glädje i hjärtat
Den som ger liv
Den som ger seger
Den som gör under
Den som har all makt
Den som har byggt allt
Den som har skänkt mig evigt liv
Den som hjälper mig
Den som hör
Den som låter mig bo i trygghet
Den som lär mig vad nyttigt är
Den som manar gott
Den som omsluter mig
Den som ser
Den som skaffar mig rum
Den som skaffar rätt
Den som står på den fattiges sida
Den som styrker mig
Den som upplyfter mitt huvud
Den som verkar i mig, både vilja och gärning
Den som vet allt
Den som är och som var och som kommer
Den vars ord är sanning
Dörren
En förlåtande Gud
En hjälp i nöden
En väldig Gud
Evig
Fader
Fridens Gud
Fridsfurste
Frälsaren
Försoningen för min synd
God
Helig
Herrarnas Herre
Herren den högtlovade
Herren den högste
Herren den närvarande
Herren min frid
Herren min försörjare
Herren min läkare
Herren min rättfärdighet
Herren mitt banér
Herren som ser
Herren som utser
Himmelens Gud
Hoppets Gud
Hämndens Gud
Härlighetens Gud
Härskarornas Gud
Hörnstenen
Kärlek
Kärlekens Gud
Livet
Livets bröd
Ljus
Min befriare
Min borg
Min frälsnings Gud
Min fröjd
Min förespråkare
Min förlossare
Min glädje
Min herde
Min hjälp
Min klippa
Min konung
Min nåds Gud
Min räddare
Min rättfärdighets Gud
Min själs herde och vårdare
Min sköld
Min starkhet
Min tillflykt
Min tillflykts klippa
Min återlösare
Min ära
Mitt allt
Mitt bergfäste
Mitt frälsnings horn
Mitt hopp
Mitt livs värn
Mitt starka värn
Min förespråkare
Mäktig
Nådig
Nära mig
Ordet
Rättfärdig
Sanningen
Skapare av allt
Stor
Stor i mildhet
Större än alla ”gudar”
Trofast
Trons upphovsman och fullbordare
Tröstens Gud
Underbar i råd
Urtidens Gud
Uthållighetens Gud
Vägen
Väldig
Välsignad i evighet
Värdig att ta emot pris, ära och makt
Änkors försvarare
Ärans konung
Över alla, genom alla och i alla
Över allting

2010/04/16 Posted by | Reprisen | 1 kommentar

Reprisen: Vilka vi är i Jesus Kristus

Du som har tagit emot Jesus som din frälsare, ta till dig dessa sanningar angående din rätta identitet, dvs. vem du verkligen är i Jesus Kristus. Det handlar aldrig om hur du känner, utan om vem Guds sanna ord säger att du är.

(Om inget annat anges är texten baserad på Folkbibelns översättning)

Jag är en som kan vara välsignad i staden och ute på marken – 5 Mos 28:3
Jag är en som kan vara välsignad när jag går in och när jag går ut –
5 Mos 28:6
Jag är en som kan vara välsignad i allt vad jag företar mig –
5 Mos 28:8
Jag är en som kan vara huvud och inte svans –
5 Mos 28:13
Jag är en som kan vara över och inte under – 5 Mos 28:13
Jag är en som kan slå ner fiendehärar – Ps 18:30
Jag är en som stormar murar – Ps 18:30
Jag är en som Gud utrustar med kraft – Ps 18:33
Jag är underbart skapad – Ps 139:14
Jag är trygg och fruktar inte – Jes 12:2
Jag är en som kan stå i gapet till försvar för landet – Hes 22:30
Jag är full av kraft – Mik 3:8
Jag är jordens salt – Matt 5:13
Jag är världens ljus – Matt 5:14
Jag är en som kan samla mig skatter i himlen – Matt 6:20
Jag är en som kan be så att jag får – Matt 7:8
Jag är en som kan söka, och jag ska finna – Matt 7:8
Jag är en som kan bulta, och dörren ska öppnas för mig – Matt 7:8
Jag är värdefull för Gud – Matt 10:31
Jag är en troende som kan kasta ut demoner i Jesu namn – Mark 16:17
Jag är en troende som kan tala i nya tungor – Mark 16:17
Jag är en troende som kan lägga händerna på de sjuka så att de blir friska – Mark 16:18
Jag är beklädd med kraft från höjden – Luk 24:49
Jag är en som kan vara ledd av Guds ord – Joh 8:31
Jag är verkligen fri – Joh 8:36
Jag är gjord ren – Joh 13:10
Jag är Guds vän – Joh 15:15
Jag är en som inte skäms för evangelium – Rom 1:16
Jag är rättfärdig genom Guds nåd – Rom 3:24
Jag är en i vilken Guds kärlek är utgjuten – Rom 5:5
Jag är en som lever det nya livet – Rom 6:4
Jag är en vars gamla människa har blivit korsfäst – Rom 6:6
Jag är död från synden och kan leva för Gud – Rom 6:11
Jag är en för vilken det inte finns någon fördömelse – Rom 8:1
Jag är fri från syndens och dödens lag – Rom 8:2
Jag är en som kan leva mitt liv ledd av den helige Ande – Rom 8:5
Jag är en som kan drivas av Guds Ande – Rom 8:14
Jag är en som har fått barnaskapets Ande – Rom 8:15
Jag är Guds barn – Rom 8:16
Jag är en som Anden själv ber för – Rom 8:26
Jag är en för vilken allt samverkar till det bästa – Rom 8:28
Jag är förutbestämd till att formas efter Guds Sons bild – Rom 8:29
Jag är förklarad rättfärdig – Rom 8:30
Jag är en som Jesus ber för – Rom 8:34
Jag är en som vinner en överväldigande seger – Rom 8:37
Jag är en som lever för Herren – Rom 14:8
Jag är kallad till gemenskap med Jesus Kristus – 1 Kor 1:9
Jag är en som har fått Guds Ande, för att jag ska veta vad jag har fått av Gud – 1 Kor 2:12
Jag är en som har Kristi sinne – 1 Kor 2:16
Jag är en Guds åker – 1 Kor 3:9
Jag är ett guds tempel – 1 Kor 3:16
Jag är köpt för ett pris – 1 Kor 6:20
Jag är en hos vilken Anden uppenbarar sig så att det blir till nytta – 1 Kor 12:7
Jag är en lem i Kristi kropp – 1 Kor 12:27
Jag är kallad att söka vinna de andliga gåvorna – 1 Kor 14:1
Jag är en som Gud ger segern genom min Herre Jesus Kristus – 1 Kor 15:57
Jag är en vars arbete i Herren inte är förgäves – 1 Kor 15:58
Jag är en som Gud alltid för fram i Kristi segertåg – 2 Kor 2:14
Jag är en Kristi välluktande rökelse – 2 Kor 2:15 [1917]
Jag är en ny skapelse – 2 Kor 5:17
Jag är försonad med Gud – 2 Kor 5:18
Jag är ett sändebud för Kristus – 2 Kor 5:20
Jag är en som kan bryta ner fästen – 2 Kor 10:4
Jag är en som kan bryta ner tankebyggnader – 2 Kor 10:4
Jag är en som kan göra varje tanke till en lydig fånge hos Kristus – 2 Kor 10:4
Jag är korsfäst med Kristus – Gal 2:19
Jag är friköpt från lagens förbannelse – Gal 3:13
Jag är kallad till frihet – Gal 3:13
Jag är Guds barn genom tron på Jesus – Gal 3:26
Jag är en arvinge enligt löftet till Abraham – Gal 3:29
Jag är son och arvinge, insatt av Gud – Gal 4:7
Jag är inte längre slav – Gal 4:7
Jag är gjord fri -Gal 5:1
Jag är kallad till frihet – Gal 5:13
Jag är kan vara ledd av den helige Ande – Gal 5:18
Jag är en som har kärlek genom den helige Ande- Gal 5:22
Jag är en som har glädje genom den helige Ande – Gal 5:22
Jag är en som har frid genom den helige Ande – Gal 5:22
Jag är en som har tålamod genom den helige Ande – Gal 5:22
Jag är en som har vänlighet genom den helige Ande – Gal 5:22
Jag är en som har godhet genom den helige Ande – Gal 5:22
Jag är en som har trohet genom den helige Ande – Gal 5:22
Jag är en som har mildhet genom den helige Ande – Gal 5:22
Jag är en som har självbehärskning genom den helige Ande – Gal 5:22
Jag är välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse – Ef 1:3
Jag är gjord levande – Ef 2:1
Jag är frälst av nåd – Ef 2:5
Jag är skapad till goda gärningar som Gud har förberett – Ef 2:10
Jag är en som har tillträde till Fadern – Ef 2:18
Jag är en del av Guds familj – Ef 2:19
Jag är ljus i Herren – Ef 5:8
Jag är en som förmår allt i honom som ger mig kraft – Fil 4:13
Jag är frälst från mörkrets välde – Kol 1:13
Jag är förd in i Guds älskade Sons rike – Kol 1:13
Jag är försonad med Gud genom Jesus – Kol 1:20
Jag är kallad att äga Kristi frid – Kol 3:15 [1917]
Jag är bestämd till att vinna frälsning – 1 Thess 5:9
Jag är en till vilken Gud har gett kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande – 2 Tim 1:7
Jag är kallad med en helig kallelse – 2 Tim 1:9
Jag är en god Kristi Jesu soldat – 2 Tim 2:3
Jag är född på nytt till ett levande hopp – 1 Petr 1:3
Jag är på väg att vinna målet för min tro, min själs frälsning – 1 Petr 1:9
Jag är friköpt med Kristi dyrbara blod – 1 Petr 1:18-19
Jag är född på nytt genom en oförgänglig säd – 1 Petr 1:23
Jag är en förkunnare av Guds väldiga gärningar – 1 Petr 2:9
Jag är botad genom Jesu sår – 1 Petr 2:24
Jag är en som har vänt om till min själs herde och vårdare – 1 Petr 2:25
Jag är kallad att ärva välsignelse – 1 Petr 3:9
Jag är kallad till Guds eviga härlighet – 1 Petr 5:10
Jag är välsignad med Guds mycket stora och värdefulla löften – 2 Petr 1:4
Jag är en som har fått del av Guds natur – 2 Petr 1:4
Jag är stark – 1 Joh 2:14
Jag är en i vilken Guds ord förblir – 1 Joh 2:14
Jag är en av dem som har besegrat den onde – 1 Joh 2:14
Jag är en kung – Upp 1:6
Jag är en präst – Upp 1:6
Jag är köpt med Jesu blod – Upp 5:9

2010/03/11 Posted by | Reprisen | 2 kommentarer