Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

ISEBELS ANDE (del 14)

Hur blir en Isebel-person* själv attackerad?

Vi har hittills tagit upp vissa sätt att attackera som Isebels ande har använt Isebel-personer som redskap till. Vi ska nu också se på hur en Isebel-person själv attackeras:

  • Bedragen i sin tjänst för Gud
  • ”Sjukdomsvinst”
  • Avundsjuka
  • Bitterhet
  • Överlägsenhet
  • Ambition och perfektionism
  • Orealistisk förväntan på andra

(* Med Isebels-person menar vi den person som Isebels ande agerar igenom)

Kan en Isebel-person ha en djup övertygelse att tjäna Gud?

Vi kan ha så lätt att helt döma ut en person som är ett redskap för Isebels ande, men sanningen är att en Isebel-person kan ha en ärlig önskan att tjäna Gud. Låt oss komma ihåg att en Isebel-person egentligen är det största offret för Isebels ande, och han/hon har troligen en stark kallelse på sitt liv. Det märkliga är alltså att en Isebel-person kan ha en verkligt djup övertygelse att han/hon hängivet tjänar Gud, medan Isebels ande perverterar den verkliga kallelsen.

Hur använder sig en Isebel-person av sjukdom?

Vi brukar tala om begreppet ”sjukdomsvinst”, dvs. man drar nytta av en sjukdom eller svaghet. Detta gäller oavsett om sjukdomen är inbillad eller verklig.
Vi vill samtidigt betona att sjukdomsvinst inte är enbart är kopplad till Isebels ande, utan ett sådant beteende kan förekomma även oberoende av den anden.

En Isebel-person kan använda sig av sjukdom på två olika sätt, dels som ursäkt för att inte behöva göra något som han/hon inte vill, och dels för att få uppmärksamhet och bli betjänad.
Men att använda sig av sjukdomstänkande innebär också att verklig sjukdom kan uppstå och förstärkas. I slutändan kan det bli ett högt pris att betala.

Vad har avundsjuka med Isebels ande att göra?

En Isebel-person kan vara extremt avundsjuk, inte minst när andra får uppmärksamhet, och kan då få det mycket jobbigt inom sig. Han/hon kommer, medvetet eller omedvetet, att försöka att ställa till hinder för att andra inte ska få någon uppmärksamhet.

 

2020/07/15 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Jesus såg på dem och sade: ’För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt’(Mark 10:27)

Eftersom vi människor är begränsade så finns det mycket som verkar omöjligt. Utifrån det frestas vi att tänka att det också är omöjligt för Gud, men ingenting är omöjligt för honom.

2020/06/12 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Psaltaren – del 3

Bibelvers:
Ps 1:1
Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd …

Kommentar:
Andevärldens syfte är att hindra oss från att ta emot frälsning och att leva vårt liv för Gud.

Både vårt eget liv, våra föräldrars liv och generationer bakåt har blivit studerade. Utifrån detta vet andevärlden hur den skall komma med ”råd” som vi troligen tar emot. Om du t.ex. har haft en svår uppväxt kommer andevärlden att tala om för dig att du inte har några förutsättningar att tjäna Gud. Den ger dig rådet att inte sträcka dig efter något, för att du ska slippa att bli besviken igen. Vad den däremot inte talar om för dig är att Jesus vann full upprättelse för dig på Golgata.

Följ inte andevärldens råd. Texten säger inte att den är salig som inte hör andevärldens råd, utan salig är den som inte följer dem. Vi kan inte hindra tankepilarna att komma, men vi kan vägra att följa dem.

2020/05/08 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Församlingen har en uppgift att vara en stödjepelare för sanningen (1Tim  3:15). En stödjepelare måste vara stabil, och får inte vika sig för trycket från omgivningen. Konsekvensen av att församlingen inte står stadigt upp för Guds ord blir att samhället kommer bort från sanningen.

2019/11/22 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Dagens tanke

”Vem kan leva ett totalt heligt liv”, kanske du tänker. ”Det är ju bara Jesus som vandrat i total helighet här på jorden”. Du har alldeles rätt. Men, låt mig då få fråga dig var du vill sätta gränsen. I vilket läge tycker du det är berättigat att säga: ”Nu är jag tillräckligt helgad, nu kan det väl inte förväntas mer av mig?” Det finns ingen sådan gräns, eller hur?

2019/10/25 Posted by | Uncategorized | 1 kommentar

Dagens tanke

Guds tanke för oss är genombrott – personligt, för församlingen och ytterst för Guds rike. Men, och det är viktigt att förstå, vi behöver våra syskon i församlingen för att göra genombrott. Detta gäller inte minst när det handlar om genombrott för landet. Det krävs församlingen för att bryta igenom i Sverige, inte bara enskilda kristna.

2019/09/19 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Dagens tanke

När vi ser på den svåra situationen får vi ingen tro för genombrott.
När vi ser på vår egen förmåga att hantera situationen får vi ingen tro för genombrott.
Vi behöver se på Jesus, som har all makt. Då inser vi att genombrott är möjligt.

2019/06/16 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Men de som hoppas på Herren får ny kraft … (Jes 40:31)

Hoppas på” kan också översättas ”förväntar sig från”. När vi sträcker oss efter Guds kraft, i tro, så får vi all kraft vi behöver.

2019/06/14 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Hans frälsning är nära dem som fruktar honom, för att härlighet skall bo i vårt land. (Ps 85:10)

Grundtextens ord för ”frälsning” i ovanstående bibelvers, kan också översättas ”frihet” eller ”befrielse”.
Man skulle kunna parafrasera Ps 85:10 enligt följande:
”Gud förmedlar frihet genom de troende som har respekt för hans ordningar, för att hans närvaro ska bli synlig i vårt land.”

.

2019/06/06 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Vad lär oss Ps 110 om Jesu återkomst? – del 5

Ps 110:1
En psalm av David. Herren sade till min Herre: ”Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter.

Om du vill repetera vad som sagts hittills, så kan du klicka på följande länkar:

Avsnitt 1
Avsnitt 2
Avsnitt 3
Avsnitt 4

Hur kommer Fadern att ta itu med de onda andarna medan Jesus sitter på hans högra sida?

I det förra avsnittet sa vi att Fadern för en tid kommer att oskadliggöra de onda andarna under tiden som Jesus sitter på hans högra sida.. Nu ska vi börja titta på hur han gör det, och då läser vi början av Ps 110:2.

Ps 110:2
Din makts spira ska Herren sträcka ut …

Budskapet i vers 2 är en direkt fortsättning på det som sägs i vers 1. I Ps 110:1 talas det om att Fadern ska lägga Jesu fiender under hans fötter, och i vers 2 talas det om hur det ska gå till.

Det talas om en spira som Fadern ska ”sträcka ut”, eller ”sända ut” som grundtexten också kan översättas. King James översättning säger: ” The LORD shall send …”.

För att Jesu fiender ska läggas under hans fötter, dvs. oskadliggöras (se avsnitt 4), sänder Fadern ut Jesu makts spira. En spira är en symbol för rådande, så vad David profeterar om är att Fadern ska sända ut Jesu regerande makt.

Matt 28:18
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.

Jesus, som sitter på Faderns högra sida, har all makt. Det är den makten som Fadern kommer att sända ut, och som kommer att lägga Jesu fiender under hans fötter.

Låt oss sammanfatta vad vi har kommit fram till hittills

Ps 110:1 är ett viktigt bibelställe, som citeras 6 gånger i NT. Bibelstället handlar om att Jesus ska sitta på Faderns högra sida till dess att Jesu fiender har lagts som en pall under hans fötter, dvs. tills de har oskadliggjorts för en tid. Detta ska, enligt vers 2, ske genom att Fadern sänder ut Jesu rådande (regerande) makt.

2017/11/30 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar