Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Dagens tanke

Guds tanke för oss är genombrott – personligt, för församlingen och ytterst för Guds rike. Men, och det är viktigt att förstå, vi behöver våra syskon i församlingen för att göra genombrott. Detta gäller inte minst när det handlar om genombrott för landet. Det krävs församlingen för att bryta igenom i Sverige, inte bara enskilda kristna.

2019/09/19 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Dagens tanke

När vi ser på den svåra situationen får vi ingen tro för genombrott.
När vi ser på vår egen förmåga att hantera situationen får vi ingen tro för genombrott.
Vi behöver se på Jesus, som har all makt. Då inser vi att genombrott är möjligt.

2019/06/16 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Men de som hoppas på Herren får ny kraft … (Jes 40:31)

Hoppas på” kan också översättas ”förväntar sig från”. När vi sträcker oss efter Guds kraft, i tro, så får vi all kraft vi behöver.

2019/06/14 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Hans frälsning är nära dem som fruktar honom, för att härlighet skall bo i vårt land. (Ps 85:10)

Grundtextens ord för ”frälsning” i ovanstående bibelvers, kan också översättas ”frihet” eller ”befrielse”.
Man skulle kunna parafrasera Ps 85:10 enligt följande:
”Gud förmedlar frihet genom de troende som har respekt för hans ordningar, för att hans närvaro ska bli synlig i vårt land.”

.

2019/06/06 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Vad lär oss Ps 110 om Jesu återkomst? – del 5

Ps 110:1
En psalm av David. Herren sade till min Herre: ”Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter.

Om du vill repetera vad som sagts hittills, så kan du klicka på följande länkar:

Avsnitt 1
Avsnitt 2
Avsnitt 3
Avsnitt 4

Hur kommer Fadern att ta itu med de onda andarna medan Jesus sitter på hans högra sida?

I det förra avsnittet sa vi att Fadern för en tid kommer att oskadliggöra de onda andarna under tiden som Jesus sitter på hans högra sida.. Nu ska vi börja titta på hur han gör det, och då läser vi början av Ps 110:2.

Ps 110:2
Din makts spira ska Herren sträcka ut …

Budskapet i vers 2 är en direkt fortsättning på det som sägs i vers 1. I Ps 110:1 talas det om att Fadern ska lägga Jesu fiender under hans fötter, och i vers 2 talas det om hur det ska gå till.

Det talas om en spira som Fadern ska ”sträcka ut”, eller ”sända ut” som grundtexten också kan översättas. King James översättning säger: ” The LORD shall send …”.

För att Jesu fiender ska läggas under hans fötter, dvs. oskadliggöras (se avsnitt 4), sänder Fadern ut Jesu makts spira. En spira är en symbol för rådande, så vad David profeterar om är att Fadern ska sända ut Jesu regerande makt.

Matt 28:18
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.

Jesus, som sitter på Faderns högra sida, har all makt. Det är den makten som Fadern kommer att sända ut, och som kommer att lägga Jesu fiender under hans fötter.

Låt oss sammanfatta vad vi har kommit fram till hittills

Ps 110:1 är ett viktigt bibelställe, som citeras 6 gånger i NT. Bibelstället handlar om att Jesus ska sitta på Faderns högra sida till dess att Jesu fiender har lagts som en pall under hans fötter, dvs. tills de har oskadliggjorts för en tid. Detta ska, enligt vers 2, ske genom att Fadern sänder ut Jesu rådande (regerande) makt.

2017/11/30 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Psaltaren – 265

Bibelvers:

Ps 143:3
Se, fienden förföljer min själ …

Kommentar:

Målet för fiendens attacker är, mer än något annat, människans själ. Själen, sätet för känslor, tankar, vilja osv. är utsatt för ett bombardemang av pilar från fienden. När du blir attackerad i ditt sinne så är det alltså inget konstigt som händer bara dig. Alla blir attackerade på det sättet, även om själva attacken kan variera beroende på var vi har våra svagheter.

I Ef 6:16 talas det om brinnande pilar. Det handlar om att fienden genom sina attacker försöker få vårt känsloliv att brinna, dvs. att känslorna ska dra iväg med oss.

Ef 6:16
Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar.

Det står inte att trons sköld gör att fienden inte skjuter brinnande pilar mot oss. Det står att trons sköld släcker dem.

Vi behöver mer och mer få upp ögonen för den andliga strid som pågår. Vi behöver stå emot attackerna i tro, och inte tillåta fienden att köra med oss. Vi behöver också använda vår auktoritet till att driva honom på flykten.

Jak 4:7
Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

Men det är inte bara våra egna attacker som vi behöver besegra. Vi är omgivna av människor som är måltavlor för fienden, och Gud vill använda oss till att ta strid även för dem.

2017/01/16 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Semester

De närmaste veckorna kommer vi inte att göra några inlägg här på bloggen.

Vi önskar er alla riktigt välsignade dagar med Herren! På återseende!

2016/07/25 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Återblicken: Sverige behöver kompromisslösa församlingar

Sverige behöver få höra Guds ord

Jer 22:29
O land, land, land, hör HERRENS ord!

Antingen kompromissar vi och accepterar att Sverige går åt fel håll, eller så väljer vi att kompromisslöst tala Guds ord till landet.

Gud behöver ett folk i Sverige som är helt överlåtet till honom

För att Guds ord ska förkunnas på rätt sätt i vårt land, måste Guds folk vara helt överlåtet till honom.

2 Krön 16:9
Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom …

Gud söker efter dem som ger sig hän åt honom, eller som är helt överlåtna till honom som en engelsk översättning uttrycker det. Läs mer

2016/06/11 Posted by | Återblicken, Uncategorized | Lämna en kommentar

Guds folk måste våga utmana ett gudsfientligt ledarskap

När politikerna går emot Gud och hans vilja så måste Guds folk våga utmana dem.

I sin bok ”Den profetiska församlingen” säger Kjell Sjöberg:

”Då jag besökte ett kommunistland berättade man om hur Gud svarat på bön, då en församling länge bett om tillstånd att få bygga en kyrka. De ansökte först om byggnadstillstånd. Kommunistpartiets ordförande i staden sade nej. Då bad församlingen: Förändra hans sinne eller flytta på honom!” Han blev förflyttad och degraderad strax efteråt. Samma sak hände med näste partiordförande. Han vill ej ge byggnadstillstånd. Församlingen bad: ”Förändra hans sinne eller flytta på honom!” Också han blev degraderad. Så kom en tredje ordförande. Då församlingens representant kom svarade han: ”Ni får inget tillstånd att bygga kyrka. I den här staden är det jag som är Gud. Jag kommer aldrig någonsin att ger er tillstånd att bygga kyrka”. Församlingen bad: ”Förändra honom eller flytta på honom!” Strax efteråt omkom han i en bilolycka. Folk i staden satte det i samband med att han kallat sig själv för gud och att han så bestämt hade stoppat byggnadstillståndet. Den fjärde ordföranden hade stor respekt för den bedjande församlingen. Han gav dem tillstånd att bygga sin kyrka.”

Det är en enorm makt i bönen. Vi behöver använda oss av den möjligheten för att Guds vilja ska ske i vårt land.

2016/04/18 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Gott Nytt År

Ett riktigt välsignat

GOTT NYTT ÅR

önskar vi alla våra besökare här på Källportsbloggen.

2015/12/31 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar