Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Dagens tanke

5 Mos 28:13
HERREN skall göra dig till huvud och inte till svans. Du skall endast vara över och aldrig vara under …

Församlingen är huvud bara om den bejakar Guds kraft, annars blir det bara religiös verksamhet.

2015/08/27 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Matt 28:18-19
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I det som vi brukar kalla missionsbefallningen säger Jesus att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar, men lägg märke till att han säger: ” Gå DÄRFÖR ut”. Därmed kopplar Jesus samman vårt uppdrag med sin auktoritet. Vi glömmer så lätt bort att missionsbefallningen är kopplad till Jesu auktoritet (Ordet makt i vers 18 är grekiskans exousía som betyder auktoritet). Samma auktoritet har Jesus delegerat till oss.
Det är dags för Kristi kropp att agera utifrån sin auktoritet och sätta de ofrälsta fria att ta emot Jesus.

2015/08/22 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Dagens tanke

1 Joh 2:2
Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jesus dog inte bara för din synd. Han dog för alla människors synd. Det gäller också dem som du har svårt att förlåta.

2015/08/17 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Du har en kallelse över ditt liv

När det talas om kallelse så tänker nog många på olika typer av tjänst i Guds rike. Många går omkring och söker sin kallelse, och ibland kan det bli riktigt frustrerande, men när bibeln talar om kallelse så handlar det om något mycket mer grundläggande.

Alla har en kallelse

2 Tim 1:9
Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet

Gud har inte bara frälst dig, han har också kallat dig med en helig, himmelsk kallelse.

Hebr 3:1
Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse … Läs mer

2015/07/21 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Ef 4:27
och ge inte djävulen något tillfälle.

Vi måste ha en attityd av att inte acceptera NÅGOT som fienden gör. Vi ger djävulen tillfälle varje gång som vi inte använder vår auktoritet.

2015/07/19 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Jer 33:3
Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.

Gud sa ”Ropa till mig”. Många söker inte Guds uppenbarelse, utan menar att om Gud vill säga något så får han väl göra det, men vi behöver ha en iver efter att höra ifrån honom. Är du beredd att ropa?

2015/07/04 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Fil 2:9
Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn

Jesu namn är ÖVER alla namn. Det finns inget namn, vare sig namn på människor eller på omständigheter, som inte Jesu namn är över. Hans namn är över ALLA namn. Och det namnet har han gett oss fullmakt, auktoritet, att använda oss av.

2015/06/24 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Rom 5:8
Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.

Gud älskar dig inte för att du gör allt rätt. Han älskar dig oavsett!!! Du är älskad som du är trots alla dina fel. Han älskar förstås inte det felaktiga i ditt liv, men han älskar dig.

2015/06/22 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Matt 22:37
Han svarade: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.

Älskar du Jesus av HELA ditt hjärta, av HELA din själ och av HELA ditt förstånd? Vi är inte framme där, eller hur? Men visst längtar du efter att älska Jesus ännu mer?
Vi behöver ha en hunger både efter att ta emot Guds kärlek och att älska honom tillbaka.

2015/06/20 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Joh 10:10
… Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.

Jesus kom för att ge dig ett överflödande liv, inte bara i evigheten utan här och nu. Han kom för att Faderns tankar om dig skulle kunna gå i fullbordan.

2015/06/16 Posted by | Uncategorized | Lämna en kommentar