Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Församlingens uppgift inför Jesu återkomst

Förutsättningar för Jesu återkomst

Vi troende väntar på Jesu återkomst. Många menar att han kommer snart, men det är inte tidpunkten vi ska tala om här utan om förutsättningen för hans återkomst. Jesus kommer inte tillbaka bara så där, utan vissa saker måste ske på jorden innan han kan komma tillbaka. Läs mer

2017/09/03 Posted by | Undervisning | Lämna en kommentar

De två andliga rikena

DE TVÅ ANDLIGA RIKENA

Bibeln talar om både naturliga och andliga riken.

Vad menas med naturliga riken?

Alla människor lever i en nation, ett land, vare sig vi bor i städer eller byar eller på landsbygden,. Dessa länder har en eller flera ledare som styr över landet. Naturliga riken är synliga, dvs. vi kan se ett land och människorna i det.

Vad menas med andliga riken?

På samma sätt som det finns naturliga riken som vi kan se, så finns det andliga riken som vi inte kan se. Dessa riken är bebodda av andevarelser, men även vi människor tillhör dem. Även i andliga riken finns det regenter.

Vilka andliga riken finns det?

Det finns två andliga riken, Guds rike och djävulens rike. Det finns inget mellanting mellan dessa riken. Antingen tillhör vi det ena eller det andra.

Finns det någon neutral andlig zon i ett naturligt rike?

Nej, och detta är oerhört viktigt att förstå. Andligt sett finns bara Guds rike och djävulens rike.

Vad är det som avgör vilket andligt rike vi tillhör?

Var och en som har tagit emot Jesus som sin personliga frälsare tillhör Guds rike, medan var och en som inte har gjort det tillhör djävulens rike. Utgångspunkten är alltså att man tillhör djävulens rike till dess att man tar emot Jesus och blir en del av Guds rike.

Hur förhåller sig de två andliga rikena mot varandra?

De befinner sig i ständigt krig.

Vilken betydelse har det att vi är medvetna om de två andliga rikena och deras ständiga närvaro?

Det har en oerhört stor betydelse. Om vi inte har klarhet över detta kommer vi inte att kunna förstå det som sker runt omkring oss, oavsett om det gäller ditt förhållande till grannen eller världspolitiska frågor.

Innebär striden mellan Guds rike och djävulens rike att vi strider med människor?

Nej, bibeln visar oss att det egentligen inte är människor vi strider med utan det som finns bakom.

Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. (Ef 6:12)

Å andra sidan kommer en stor del av striden att manifestera sig genom människor.

Påverkas ett naturligt rike av de andliga rikenas närvaro?

Ja, ett land påverkas av de andliga rikena. Det påverkas av båda två men först och främst av det andliga rike som har störst inflytande.

Hur kan djävulens rike drivas tillbaka och Guds rike utbredas?

Först och främst drivs djävulens rike tillbaka genom att människor blir frälsta. Men även genom att troende får rätt undervisning, och pga. den agerar utifrån den auktoritet som blivit dem given och kastar ut onda andar, kommer Guds rike att utbredas.

Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. (Matt 12:28)

Kan djävulens rike fullständigt kastas ut från ett naturligt rike?

Även om det verkar nästan som en utopi så måste det ändå vara möjligt.

2008/12/20 Posted by | Undervisning | Lämna en kommentar

Under Jesu fötter (del 1)

 I bibeln talas om att lägga fiender under fötterna. Vad menas med det?

Uttrycket ”lägga under fötterna” betyder att få kontroll, dvs. att ta herravälde över någon eller något. Det är också en symbol för total seger.

 Jos 10:24
När de hade fört ut dessa kungar till Josua, kallade han till sig alla Israels män och sade till befälhavarna för krigsfolket som hade varit med honom: ”Kom fram och sätt era fötter på dessa kungars nackar.” De kom fram och satte sina fötter på deras nackar.

Talar bibeln om Jesu fiender under hans fötter?

Ja, bibeln talar om att Jesu fiender skall läggas under hans fötter. Dels finns det bibelställen där det står så bokstavligt, och dels finns det bibelställen där det framkommer indirekt.

Vilka är Jesu fiender?

Visst kan människor vara fientliga mot Jesus, men de verkliga fienderna är djävulen och hans andar.

Ef 6:12
Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

När ska Jesu fiender läggas under hans fötter?

Det finns två olika tillfällen när Jesu fiender blir lagda under hans fötter:

  • Medan Jesus sitter på Faderns högra sida
  • När Jesus kommer tillbaka

Säger bibeln att Jesus, från sin position på Faderns högra sida, själv ska lägga sina fiender under sina fötter?

Nej, bibeln talar om att Jesu fiender skall läggas under hans fötter, dvs. Jesus ska inte lägga dem där själv.

Hebr 10:12-13
12  Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har satt sig på Guds högra sida
13  och väntar nu på att hans fiender skall läggas som en fotpall under hans fötter.

Vem ska lägga Jesu fiender under hans fötter?

Det är Fadern som lägger dem under hans fötter.

Ps 110:1
En psalm av David. Herren sade till min Herre: ”Sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.”

Jfr Mark 12:35-37

Hur lägger Fadern Jesu fiender under hans fötter?

Han använder oss, de troende.

Rom 16:20
Fridens Gud skall snart krossa Satan under era fötter …

När Rom 16:20 säger att Satan ska bli krossad under de troendes fötter handlar det inte enbart om djävulen själv, utan också om de onda andarna i hans tjänst.

Satan ska ju kastas i eldsjön. Hur kan han då krossas under de troendes fötter?
 
Upp 20:10
Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.

Det handlar inte om att krossa honom som person, utan om att krossa hans inflytande. Jesus kom för att göra hans gärningar om intet.
 
1 Joh 3:8 (1917)
… Och just därför uppenbarades Guds Son, att han skulle göra om intet djävulens gärningar.

Vi har samma uppdrag.

Joh 20:21
Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”

Men är inte betydelsen av Ps 110:1 att Jesus väntar på att få komma tillbaka och lägga sina fiender under sig?

Nej, vi måste se vad det står. Det står inte ”till dess han ska lägga” utan ”till dess jag har lagt”.
Enligt bibeltexten ska alltså Jesus sitta på Faderns högra sida till dess att hans fiender har blivit lagda under hans fötter.

Ps 110:1
… Herren sade till min Herre: ”Sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.”

2008/07/05 Posted by | Undervisning | | Lämna en kommentar