Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Vilka vi är i Jesus Kristus

Du som har tagit emot Jesus som din frälsare, ta till dig dessa sanningar angående din rätta identitet, dvs. vem du verkligen är i Jesus Kristus. Det handlar aldrig om hur du känner, utan om vem Guds sanna ord säger att du är.

(Om inget annat anges är texten baserad på Folkbibelns översättning)

 • Jag är en som kan vara välsignad i staden och ute på marken – 5 Mos 28:3
 • Jag är en som kan vara välsignad när jag går in och när jag går ut – 5 Mos 28:6
 • Jag är en som kan vara välsignad i allt vad jag företar mig – 5 Mos 28:8
 • Jag är en som kan vara huvud och inte svans – 5 Mos 28:13
 • Jag är en som kan vara över och inte under – 5 Mos 28:13
 • Jag är en som kan slå ner fiendehärar – Ps 18:30
 • Jag är en som stormar murar – Ps 18:30
 • Jag är en som Gud utrustar med kraft – Ps 18:33
 • Jag är underbart skapad – Ps 139:14
 • Jag är trygg och fruktar inte – Jes 12:2
 • Jag är helad genom Jesu sår – Jes 53:5
 • Jag är en vars skuld Jesus har tagit på sig – Jes 53:6
 • Jag är en som kan stå i gapet till försvar för landet – Hes 22:30
 • Jag är full av kraft – Mik 3:8
 • Jag är jordens salt – Matt 5:13
 • Jag är världens ljus – Matt 5:14
 • Jag är en som kan samla mig skatter i himlen – Matt 6:20
 • Jag är en som kan be så att jag får – Matt 7:8
 • Jag är en som kan söka, och jag ska finna – Matt 7:8
 • Jag är en som kan bulta, och dörren ska öppnas för mig – Matt 7:8
 • Jag är värdefull för Gud – Matt 10:31
 • Jag är en troende som kan kasta ut demoner i Jesu namn – Mark 16:17
 • Jag är en troende som kan tala i nya tungor – Mark 16:17
 • Jag är en troende som kan lägga händerna på de sjuka så att de blir friska – Mark 16:18
 • Jag är beklädd med kraft från höjden – Luk 24:49
 • Jag är en som kan vara ledd av Guds ord – Joh 8:31
 • Jag är verkligen fri – Joh 8:36
 • Jag är gjord ren – Joh 13:10
 • Jag är Guds vän – Joh 15:15
 • Jag är en som inte skäms för evangelium – Rom 1:16
 • Jag är rättfärdig genom Guds nåd – Rom 3:24
 • Jag är en i vilken Guds kärlek är utgjuten – Rom 5:5
 • Jag är en som lever det nya livet – Rom 6:4
 • Jag är en vars gamla människa har blivit korsfäst – Rom 6:6
 • Jag är död från synden och kan leva för Gud – Rom 6:11
 • Jag är en för vilken det inte finns någon fördömelse – Rom 8:1
 • Jag är fri från syndens och dödens lag – Rom 8:2
 • Jag är en som kan leva mitt liv ledd av den helige Ande – Rom 8:5
 • Jag är en som kan drivas av Guds Ande – Rom 8:14
 • Jag är en som har fått barnaskapets Ande – Rom 8:15
 • Jag är Guds barn – Rom 8:16
 • Jag är en som Anden själv ber för – Rom 8:26
 • Jag är en för vilken allt samverkar till det bästa – Rom 8:28
 • Jag är förutbestämd till att formas efter Guds Sons bild – Rom 8:29
 • Jag är förklarad rättfärdig – Rom 8:30
 • Jag är en som Jesus ber för – Rom 8:34
 • Jag är en som vinner en överväldigande seger – Rom 8:37
 • Jag är en som lever för Herren – Rom 14:8
 • Jag är kallad till gemenskap med Jesus Kristus – 1 Kor 1:9
 • Jag är en som har fått Guds Ande, för att jag ska veta vad jag har fått av Gud – 1 Kor 2:12
 • Jag är en som har Kristi sinne – 1 Kor 2:16
 • Jag är en Guds åker – 1 Kor 3:9
 • Jag är ett guds tempel – 1 Kor 3:16
 • Jag är köpt för ett pris – 1 Kor 6:20
 • Jag är en hos vilken Anden uppenbarar sig så att det blir till nytta – 1 Kor 12:7
 • Jag är en lem i Kristi kropp – 1 Kor 12:27
 • Jag är kallad att söka vinna de andliga gåvorna – 1 Kor 14:1
 • Jag är en som Gud ger segern genom min Herre Jesus Kristus – 1 Kor 15:57
 • Jag är en vars arbete i Herren inte är förgäves – 1 Kor 15:58
 • Jag är en som Gud alltid för fram i Kristi segertåg – 2 Kor 2:14
 • Jag är en Kristi välluktande rökelse – 2 Kor 2:15 [1917]
 • Jag är en ny skapelse – 2 Kor 5:17
 • Jag är försonad med Gud – 2 Kor 5:18
 • Jag är ett sändebud för Kristus – 2 Kor 5:20
 • Jag är en som kan bryta ner fästen – 2 Kor 10:4
 • Jag är en som kan bryta ner tankebyggnader – 2 Kor 10:4
 • Jag är en som kan göra varje tanke till en lydig fånge hos Kristus – 2 Kor 10:4
 • Jag är korsfäst med Kristus – Gal 2:19
 • Jag är friköpt från lagens förbannelse – Gal 3:13
 • Jag är kallad till frihet – Gal 3:13
 • Jag är Guds barn genom tron på Jesus – Gal 3:26
 • Jag är en arvinge enligt löftet till Abraham – Gal 3:29
 • Jag är son och arvinge, insatt av Gud – Gal 4:7
 • Jag är inte längre slav – Gal 4:7
 • Jag är gjord fri -Gal 5:1
 • Jag är kallad till frihet – Gal 5:13
 • Jag kan vara ledd av den helige Ande – Gal 5:18
 • Jag är en som har kärlek genom den helige Ande- Gal 5:22
 • Jag är en som har glädje genom den helige Ande – Gal 5:22
 • Jag är en som har frid genom den helige Ande – Gal 5:22
 • Jag är en som har tålamod genom den helige Ande – Gal 5:22
 • Jag är en som har vänlighet genom den helige Ande – Gal 5:22
 • Jag är en som har godhet genom den helige Ande – Gal 5:22
 • Jag är en som har trohet genom den helige Ande – Gal 5:22
 • Jag är en som har mildhet genom den helige Ande – Gal 5:22
 • Jag är en som har självbehärskning genom den helige Ande – Gal 5:22
 • Jag är välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse – Ef 1:3
 • Jag är gjord levande – Ef 2:1
 • Jag är frälst av nåd – Ef 2:5
 • Jag är skapad till goda gärningar som Gud har förberett – Ef 2:10
 • Jag är en som har tillträde till Fadern – Ef 2:18
 • Jag är en del av Guds familj – Ef 2:19
 • Jag är ljus i Herren – Ef 5:8
 • Jag är en som förmår allt i honom som ger mig kraft – Fil 4:13
 • Jag är frälst från mörkrets välde – Kol 1:13
 • Jag är förd in i Guds älskade Sons rike – Kol 1:13
 • Jag är försonad med Gud genom Jesus – Kol 1:20
 • Jag är kallad att äga Kristi frid – Kol 3:15 [1917]
 • Jag är bestämd till att vinna frälsning – 1 Thess 5:9
 • Jag är en till vilken Gud har gett kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande – 2 Tim 1:7
 • Jag är kallad med en helig kallelse – 2 Tim 1:9
 • Jag är en god Kristi Jesu soldat – 2 Tim 2:3
 • Jag är född på nytt till ett levande hopp – 1 Petr 1:3
 • Jag är på väg att vinna målet för min tro, min själs frälsning – 1 Petr 1:9
 • Jag är friköpt med Kristi dyrbara blod – 1 Petr 1:18-19
 • Jag är född på nytt genom en oförgänglig säd – 1 Petr 1:23
 • Jag är en förkunnare av Guds väldiga gärningar – 1 Petr 2:9
 • Jag är botad genom Jesu sår – 1 Petr 2:24
 • Jag är en som har vänt om till min själs herde och vårdare – 1 Petr 2:25
 • Jag är kallad att ärva välsignelse – 1 Petr 3:9
 • Jag är kallad till Guds eviga härlighet – 1 Petr 5:10
 • Jag är välsignad med Guds mycket stora och värdefulla löften – 2 Petr 1:4
 • Jag är en som har fått del av Guds natur – 2 Petr 1:4
 • Jag är stark – 1 Joh 2:14
 • Jag är en i vilken Guds ord förblir – 1 Joh 2:14
 • Jag är en av dem som har besegrat den onde – 1 Joh 2:14
 • Jag är en kung – Upp 1:6
 • Jag är en präst – Upp 1:6
 • Jag är köpt med Jesu blod – Upp 5:9

2008/05/10 Posted by | Vilka vi är i Jesus Kristus | | 2 kommentarer