Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Dagens tanke

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. (1 Joh 1:9)

När vi bekänner våra synder blir vi förlåtna och renade. När sedan ”åklagaren” kommer med anklagelser kan du tala om för honom att Jesus har burit din skuld. ”Satan, kommer du ihåg korset? Där tog Jesus all min skuld.”

2019/04/21 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Vad hände på korset?

Vad hände på korset?

Vi vet naturligtvis att Jesus gav sitt liv för oss på korset, men låt oss titta närmare på vad det innebär.

Genom Jesus slöt Gud fred med oss

Kol 1:20 (NUB)
och genom hans blod på korset har Gud slutit fred och försonat allting med sig …

Gud slöt fred med människorna. Vi kunde inte sluta fred med honom.

Rom 5:8
Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.

Det var Guds initiativ, inte vårt.

Joh 14:6
Jesus sade till honom: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Vägen till Gud var stängd, och bara Jesus kunde öppna den.
På korset öppnade Jesus vägen för oss till Gud. Läs mer

2019/04/20 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Dagens tanke

… Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. (Kol 2:13-14)

När någon dömdes till fängelse så skrev man ett ”skuldebrev”, dvs. en lista på anklagelserna mot personen, och spikade upp den på utsidan av fängelsedörren. När sedan straffet var sonat, tog man bort skuldebrevet och skrev ”Det är fullbordat”.

2019/04/20 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 129

Bibelvers:

Ords 15:1
… ord som sårar väcker harm

Kommentar:

Låt oss se på några synonymer till ordet ”harm”:

  • Vrede
  • Ilska
  • Indignation
  • Upprördhet
  • Irritation

Guds ord säger att sårande ord väcker ovanstående reaktioner inom oss. Effekten blir att vi frestas att agera tvärs emot hur Gud vill att vi ska agera.

Vi frestas att bli arga, men Guds ord säger att vi ska lägga bort all vrede.

Ef 4:31
Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska.

Vi frestas att bli irriterade på våra medmänniskor, men vi är kallade att förlåta varandra.

Kol 3:13
Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra.

Det är uppenbart att det passar fienden alldeles utmärkt när vi talar sårande ord till varandra. På så sätt blir vi hans redskap, dels till att skada andra människor, och dels till att trigga dem att skada andra i sin tur.

2019/04/19 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder … (Ef 1:7)

Vi var räddningslöst förlorade och på väg mot eldsjön. Då köpte Jesus oss fria med sitt blod.
Där, på korset, räddade Jesus våra liv. Vi behöver förstås VÄLJA att ta emot vad han har gjort för oss, för han tvingar oss inte.

2019/04/19 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Mannen från gerasenernas land – del 5

Vad hände när Jesus steg iland från båten?

Så fort Jesus steg iland, kom den besatte mannen rusande mot honom.

Mark 5:2
När Jesus steg ur båten, kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande

Varför kom mannen emot Jesus?

Låt oss se på två olika förklaringar till varför mannen kom emot Jesus:

  • Han kom emot Jesus för att få hjälp
  • Han kom för att anfalla Jesus

Vad talar för att mannen sökte hjälp?

Har du hört predikanter säga: ”Inte ens en legion demoner kunde hindra honom att komma till Jesus”? Tanken bakom detta är att mannen någonstans var medveten om sin eländiga tillvaro och att han förstod att Jesus kunde hjälpa honom.
När mannen kom fram till Jesus föll han ner inför honom. Detta verkar vid första anblicken bekräfta att mannen bad Jesus om hjälp, men vi ska snart se att det kan tolkas på ett annat sätt.

Vad talar för att mannen försökte anfalla Jesus?

Vi har tidigare konstaterat att mannen var så våldsam att ingen kunde färdas igenom det område där han fanns (Matt 8:28). Så kom Jesus och lärjungarna med båt och steg iland. Varför skulle inte mannen se dem som inkräktare, och vad vore då mer naturligt än att göra som han alltid brukat göra, nämligen anfalla.
Men så var det då det där med att mannen föll ner för Jesus. Var inte det ett tecken på att han sökte hjälp?

Varför föll mannen ner för Jesus?

För att förstå varför mannen föll ner för Jesus, behöver vi se på vad som hände alldeles innan. Mannen kom springande mot Jesus, och i det läget befallde Jesus de onda andarna att fara ut. När mannen föll ner hade Jesus alltså redan tagit auktoritet över andarna. Med andra ord är det mycket möjligt att mannen rusade mot Jesus för att anfalla honom och att situationen förändrades när Jesus tilltalade andarna.

Luk 8:29
Jesus hade just befallt den orene anden att fara ut ur mannen …

Föregående avsnitt

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4

2019/04/18 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Korset är inte bara något vi kom till för att ta emot Jesus, utan vi behöver påminna oss om korset hela tiden. Det är utifrån vad Jesus gjorde på korset som vi får kraft att leva våra kristna liv.

2019/04/18 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Den onda andevärldens hierarki – del 1

Finns det en organiserad ordning i den onda andevärlden?

Det verkar finnas en organiserad ordning i den onda andevärlden. Även om bibeln inte är särskilt tydlig på den här punkten, så talar den ändå om olika onda andar som verkar ha en inbördes rangordning.

Är hierarkin i den onda andevärlden djävulens eget påhitt?

Vi vet att djävulen inte kan skapa på det sätt som Gud kan. Vad djävulen gör är att han perverterar och fördärvar Guds fantastiska skapelse. Det finns en organiserad ordning i Guds rike. Den ordningen har djävulen gjort en falsk kopia av.

Varför är det viktigt att känna till den onda andevärldens hierarki?

Vi har en benägenhet att se det som att vi strider mot en eller annan demon när vi konfronterar andar. I verkligheten kan det vara så att den ande vi tar itu med kan ingå bland en mängd olika andar under ledning av en ande med hög rang.

Vem är den onda andevärldens högste ledare?

Frågan kan verka obefogad. Självklart är det djävulen som står högst i rang i den onda andevärlden. Men kom ihåg att han har besegrats av Jesus!

Vem är den onda andevärldens huvud?

Kol 2:10
…han som är huvudet över alla makter och väldigheter

Enligt Kol 2:10 är Jesus huvudet även för den onda andevärlden. Jesus är alltså huvud både för församlingen och för den onda andevärlden. Den stora skillnaden är att vi har kontakt med Huvudet, medan den onda andevärlden inte har det. Man skulle kunna säga att de onda andarna är ”huvudlösa”!

Läs också: Kol 2:15; Ef 1:20-21; 1 Petr 3:22

2019/04/17 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom. (Rom 12:2)

Vi behöver förvandlas från att ha varit anpassade till den här världen. I Guds rike gäller andra ordningar. Där handlar det om vad som behagar Gud, inte vad som behagar oss.

2019/04/17 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Jag säger er sanningen: Om någon säger till det här berget: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. (Mark 11:23)

När vi talar i tro till olika hinder i våra liv så förlöser vi egentligen den helige Andes kraft. Det är den kraften som kastar undan hindren.
Det är inte meningen att du ska försöka övertyga hindret att flytta sig. Du ska tala i tro och därigenom förlösa den helige Andes kraft mot hindret.

2019/04/16 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar