Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Dagens tanke

Låt inga smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs, så att det blir till glädje för dem som hör det. (Ef 4:29).

Vi är inte kallade att tala ut bristerna vi ser hos andra eftersom det inte bygger upp dem. Vi är istället kallade att tala och förlösa hur det ska bli.

2017/08/19 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Återblicken: Du kan stärka eller försvaga din församling

Den här predikan handlar om att hur vi som medlemmar väljer att agera, påverkar hela församlingen. Vi kan bidra till att församlingen blir starkare, men agerar vi fel så försvagas den istället.

Det finns ingen perfekt församling

”En del kristna letar efter den perfekta församlingen. Jag måste erkänna att jag ännu inte funnit en sådan församling. Och om jag skulle finna en sådan församling så skulle jag inte kunna gå med i den, eftersom den då inte längre skulle vara perfekt.”
(Derek Prince)

Varje församling består av människor som inte är färdiga. Att vara pastor är mer än något annat att stå ut med människor som inte är färdiga, och att vara medlem är mer än något annat att stå ut med syskon som inte är färdiga och en pastor som inte är färdig.

Vi behöver tillhöra en församling

1 Joh 1:7
Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra …

Om vi vandrar i ljuset har vi gemenskap med varandra. Gemenskapen är en viktig del av livet i församlingen. Det är i gemenskapen med varandra som vi kan mogna och utrustas.

Att tillhöra en församling är inte frälsningsavgörande, men det uppdrag som ligger framför oss kan vi inte utföra ensamma. Det är församlingen, inte troende som har isolerat sig, som ska utföra Guds uppdrag i den tid som kommer.
Läs mer

2017/08/19 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Det Jesus gjorde på Golgata för oss är fullt tillräckligt. Han betalade full lösepenning (Ps 130:7). För dig! Det betyder att han har gjort det möjligt för dig och för oss alla att bli fullständigt fria. Vi har ännu inte sett fullheten av vad Jesus gjorde för oss.

2017/08/18 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Psaltaren – 326

Bibelvers:

Ps 145:7
Man skall utbreda ryktet om din stora godhet …

Kommentar:

Naturligtvis kan man tolka den här bibelversen som att vi ska vittna om hur god Gud är. Det är mycket viktigt att vi berättar för människor om Guds godhet, men låt oss också se på ett annat sätt att tolka texten.

Det ord i grundtexten som här har översatts ”utbreda” betyder ”flöda över”, och innan vi går vidare ska vi på ett bibelställe som handlar om att den helige Ande ska flöda över i oss.

Joh 7:38-39
38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.”
39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom …

Som troende har vi tagit emot den helige Ande. Han vill fylla oss med sin närvaro, men han vill också flöda ut från oss till andra. När hans kraft får fritt flöde från oss till andra människor, förlöses Guds mirakulösa ingripanden i deras liv. Det i sin tur gör att det sprids rykten om Guds godhet.

Vi ska med andra ord både vittna om Guds storhet, och vara kanaler för hans kraft så att det blir ännu mer att vittna om.

2017/08/18 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Tänk inte: ”Jag får finna mig i att leva ett begränsat liv!”, utan tala ut: ”Det är fullbordat! Alla Guds löften har fått sitt JA genom Jesus! Därför gör jag anspråk på alla Guds välsignelser, i Jesu namn!”

2017/08/17 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Säg inte: ”Jag får finna mig i min brist!”, utan tala frimodigt ut: ”Det är fullbordat! Därför gör jag anspråk på alla Guds välsignelser, och jag befaller tjuven att ge sjufalt tillbaka, i Jesu namn!”

2017/08/16 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Andliga vapen: Förlåtelse – del 1

Vilken betydelse har förlåtelse i andlig krigföring?

Att förlåta är lika viktigt som att strida mot demoniska krafter, eftersom förlåtelse stänger de ingångar av oförlåtelse som fienden använder för att få ett fäste i våra liv.
Förlåtelse löser oss också från att bli felaktigt bundna till händelser i det förgångna, och till personer som gjort oss illa.

Vad innebär det att förlåta?

Förlåtelse är ett val att inte längre hålla emot någon för vad han har gjort.

Vad är förlåtelse inte?

Förlåtelse är inte:
• en känsla
• ett medgivande att det felaktiga som gjorts var ok

Vad innebär det att förlåtelse är ett val och inte en känsla?

Det innebär att jag kan besluta mig för att förlåta, även när mina känslor säger något annat, och att jag är ansvarig inför Gud för mitt val.

Varför ska jag välja att förlåta även om jag inte har rätt känsla?

1. Först och främst ska vi förlåta därför att Jesus har instruerat oss att göra det. Vi är inte kallade att lyda Jesus när vi känner för det, utan vi behöver ha en attityd av förutsättningslös lydnad.
2. För det andra ska vi förlåta för att oförlåtelse är så farlig
3. För det tredje ska vi förlåta för att det innebär så stor välsignelse för oss.

Vad innebär det att förlåtelse inte är detsamma som ett medgivande att det som gjorts var ok?

När vi förlåter någon så innebär det inte att vi tycker att personen handlade rätt mot oss. Vi kan vara fullt medvetna om att personen gjort fel, och ändå välja att förlåta. När vi förlåter måste vi inte förneka det felaktiga i personens handlande. Vad vi gör när vi förlåter är att vi slutar att hålla emot personen för det felaktiga han har gjort.

(Fortsättning följer.)

2017/08/16 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Vi vill att andra ska ändra på sig så att vi ska kunna ha en fridsam relation med dem, men Gud vill att vi ska ta emot Andens frukt frid och agera i den oavsett hur andra beter sig.

2017/08/15 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Har du beslutat att följa Jesus?

Att följa Jesus handlar om val

Valet att ta emot Jesus

För att följa Jesus behöver vi välja att ta emot honom som vår personliga Frälsare.

Valet att fortsatt följa Jesus

Det handlar inte bara om att ta emot Jesus, att ”bli frälst”, utan vi måste följa honom.

Ps 23:1
… Herren är min herde

Fåren följer herden. Är Herren din herde? Det visar sig i om du följer honom.

För att följa Jesus behöver vi göra flera konkreta val:

1. Valet att låta döpa sig
2. Valet att gå med i en församling
3. Valet att tillåta den helige Ande att göra oss mer och mer lika Jesus
4. Valet att tjäna Gud utifrån hans vilja och plan
Läs mer

2017/08/15 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Dagens tanke

I en församling någonstans i England reste sig en man mitt i predikan och sa: ”The meat pie is saved” (köttfärspajen är räddad). Predikanten blev förargad och beslöt sig för att tala mannen tillrätta efter mötet, men då kom en kvinna gråtande fram till mannen. Hon förklarade att hon nyss blivit änka och att hon hade oroat sig över om mannen hunnit ta emot Jesus. Hon hade känt en maning att gå in i kyrkan, och när mannen ropade ut budskapet fick hon det svar hon sökte. Det var nämligen så att hennes man hade drivit ett företag som tillverkade köttfärspaj.
Vågar du ta risken att göra bort dig, om den helige Ande manar dig att säga något? Din lydnad för den helige Ande kan bli till enorm hjälp för människor.

2017/08/14 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar