Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 193

Bibelvers:

Ords 20:9
Vem kan säga: ”Jag har bevarat mitt hjärta rent, jag är fri från synd”?

Kommentar:

Det finns de som hävdar att vi först behöver ta itu med vårt kött innan vi kan ta striden mot den onda andevärlden. Till en viss del är detta helt riktigt. Om vi medvetet syndar, och inte väljer att omvända oss och bekänna vår synd, så skapas öppningar som onda andar kan använda sig av. Vi behöver bekänna det som blivit fel.

1 Joh 1:9
Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Då vi bekänner vår synd blir vi förlåtna och renade, och då kan vi ta den andliga striden på ett helt annat sätt. Samtidigt visar oss Ords 20:9 en viktig sanning, nämligen att vi aldrig kommer att bli helt syndfria. Om vi alltså skulle vänta tills vi är genomhelgade för att kunna strida mot onda andar, så skulle dessa inte kunna stoppas. Det säger sig självt att det inte är så som Gud har tänkt att det ska vara. Guds ord säger att vi ska stå emot fienden.

Jak 4:7
Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

Det handlar inte om att vi antingen ska söka helgelse eller strida. Vi behöver göra bådadera. Det ena förutsätter det andra.

2019/12/06 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. (Matt 7:7).
 
I grundtexten står orden ”be”, ”sök” och ”bulta” i verbformen presens particip. Det handlar om en pågående handling. Vad det egentligen står är att vi ska be, och be, och be, och be, så ska vi få. Och vi ska söka, och söka, och söka och söka, så ska vi finna, osv.
Vi luras att tänka att Matt 7:7 säger att bara vi har bett en gång så ska vi få. Visst händer det att vi får omedelbara bönesvar, men det är alltså inte vad bibeltexten säger här. Här talas det om att vara uthållig i bönen.
Fienden försöker lura dig att tänka att du inte bara kan hålla på och be. Det måste ju hända något också! Vad du behöver göra är att bestämma dig för att be tills du ser manifesterat bönesvar.

2019/12/06 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Gud älskar dig som du är, men han älskar dig för mycket för att låta dig förbli där du är. Därför vill han möta dig med sin enorma kärlek, och fylla varje utrymme av din själ med den. Han vill fylla dig så att du flödar över av hans kärlek, inte bara till dem som förtjänar att älskas utan även till dem som inte förtjänar det.

2019/12/05 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Hur den onda andevärlden påverkar människor – del 2

(Läs gärna del 1 av den här undervisningen. Klicka här för att läsa.)

På vilka olika sätt kan den onda andevärlden påverka människor psykiskt?

När vi talar om att människor kan påverkas psykiskt av onda andar, så tänker nog många att det handlar om psykiska sjukdomar. Visst kan onda andar orsaka psykiska sjukdomar, men det handlar om mycket mer än så.

Låt oss fundera lite på vad som finns bakom t.ex. depressioner och självmordstankar.

Kan en depression vara en andlig attack?

En depression kan absolut vara demoniskt orsakad. De onda andarna kan attackera både tankar och känslor, och den onda andevärldens syfte är alltid att stjäla, slakta och döda (Joh 10:10). När detta är sagt behöver vi också ha klart för oss att depressioner även kan ha ”naturliga” orsaker, t.ex. sorg, sömnproblem, medicinska orsaker, osv.

Var kommer självmordstankar ifrån?

Självmordstankar kommer aldrig från Gud. Den typen av tankar kan i och för sig komma från oss själva, men oftast handlar det nog om en attack från den onda andevärlden. Onda andar bjuder på tankar i stil med att det skulle vara bättre att ta sitt liv än att fortsätta leva. Dessa tankepilar kan lätt uppfattas som våra egna tankar, men de har alltså ett demoniskt ursprung.

Hur använder den onda andevärlden människor i vår närhet till att attackera oss?

Onda andar kan attackera direkt i en människas sinne, men de kan också använda sig av människor i vår omgivning. Onda andar kan inspirera människor att tala eller agera på ett sätt som slår emot oss. Särskilt svårt kan detta bli när en person först har attackerats i sitt sinne, t.ex. av tankar att han är värdelös, och sedan fienden attackerar genom att få andra att visa förakt mot honom.

Hur använder den onda andevärlden omständigheter för att påverka människor?

Vi kan drabbas av svåra omständigheter här i livet. Vi kan t.ex. ha haft en svår barndom, drabbats av sorg, hamnat i chock osv. Onda andar utnyttjar sådant, som ju redan är en plåga i sig, till att plåga oss på olika sätt. Andarna kan t.ex. använda våra svårigheter som en täckmantel för egna attacker, eller för att öppna upp oss så att de kan komma in.

Vad menas med att andar kan använda våra svårigheter som en täckmantel?

De onda andarna vill helst arbeta ostört när de attackerar oss och stjäl ifrån oss. Om de då kan få oss att skylla sina attacker på något annat, t.ex. en dålig barndom, så blir detta en bra täckmantel för dem.

Hur kan onda andar använda sig av en persons dåliga barndom?

Om någon har haft en dålig barndom så är det till att börja med troligt att detta beror på onda andar. Den onda andevärlden kan ha använt en eller båda föräldrarna som redskap till att skada barnet. Troligtvis har föräldrarna inte varit medvetna om att de varit fiendens redskap, men resultatet kan ha blivit förödande. När sedan barnet växer upp kommer andevärlden att se till att minnen från det förgångna hänger kvar.

En person som haft en svår barndom riskerar att skylla problem i sitt liv på detta. Om onda andar då lyckas få personen att hålla fast vid mönstret att skylla allt på det som hände i barndomen, så kommer personen inte att tänka att senare problem kanske handlar om demoniska attacker. En sådan person behöver hjälp att se att Jesus har tagit allt lidande på sig för att vi ska bli fria, men också hjälp att förstå hur den onda andevärlden attackerar.

2019/12/04 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Gud vill manifestera sin kraft genom oss troende i den tid som kommer. Men vi behöver förstå att kraften är kopplad till kärlek. Därför behöver vi lära känna både Guds kraft och hans kärlek.

2019/12/04 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Vikten av förlåtelse

Förlåtelse är ett centralt tema i Guds ord, och det är oerhört viktigt att vi lever i ständig förlåtelse.

I Matt 18:23-34 berättar Jesus en liknelse som handlar om förlåtelse.

Tjänarens skuld var enorm

Matt 18:23-27
23 Därför är himmelriket som en kung som ville ha redovisning av sina tjänare.
24 När han började granskningen, förde man fram till honom en som var skyldig tio tusen talenter.
25 Eftersom han inte kunde betala, befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt han ägde skulle säljas för att betala skulden.
26 Tjänaren föll ner för honom och vädjade: Ha tålamod med mig, så ska jag betala tillbaka allt till dig!
27 Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld.

Tjänaren var skyldig sin herre oerhört mycket pengar. 10.000 talenter var detsamma som 60 miljoner dagslöner! Tjänaren kunde omöjligt betala den skulden. Detta är en bild på vår skuld inför Gud. Den är omöjlig att betala.

Tjänarens herre förbarmade sig över honom och efterskänkte hela skulden. På samma sätt har Fadern förbarmat sig över oss, genom Jesus Kristus, och gett oss en möjlighet att få full förlåtelse. Läs mer

2019/12/03 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Våra omständigheter kan vara som väldiga berg, och Jesus har visat oss hur vi ska hantera dessa ”berg”. Vi ska tala till dem! Många gånger talar vi OM våra problem, hur hemska de är, i stället för att tala TILL problemen och befalla dem att vika undan.

2019/12/03 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 192

Bibelvers:

Ords 20:8
Kungen som sitter på domarsätet sållar bort allt ont med sin blick.

Kommentar:

När man läser ovanstående bibelvers så är det helt naturligt att tolka ”kungen” som Jesus. Han är kungars kung, och han ska en gång sitta på domarsätet och sålla bort allt ont. Men, vi troende är faktiskt kungar vi också.

Upp 1:5-6
5 … Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod
6 och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen.

Vilken roll har vi då som kungar? Jo, en kung regerar, eller de gjorde det i alla fall på bibelns tid. Vi har fått auktoritet att råda, inte över människor utan över den onda andevärlden. Jesus har redan besegrat fienden, men vi har ett uppdrag att stoppa fienden här på jorden, utifrån Jesu seger.

Vi har ett uppdrag att se till att den onda andevärlden inte får någon framgång, och då behöver vi först få upp ögonen för den andliga strid som pågår. Det är dags att vi börjar se den egentliga orsaken till mycket av människors lidanden.

2019/12/02 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Att upptäcka din egen svaghet och oförmåga är inte slutet på din väg, utan början. Det är när vi inser vår egen oförmåga som vi kan ta emot Guds förmåga. I Guds kraft förmår vi gå hela vägen med honom.

2019/12/02 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

… jag är med er alla dagar intill tidens slut. (Matt 28:20)

Tänk dig att Jesus skulle stå där synligt vid din sida i all sin härlighet och makt. Skulle du vara rädd för något då? Naturligtvis inte. Men han är faktiskt med dig även när du inte ser honom, så du behöver aldrig vara rädd.

2019/12/01 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar