Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 104

Bibelvers:

Ords 13:21
Syndare förföljs av olycka …

Kommentar:

Många gånger kan det se ut som att de som lever i världens synder har hur mycket framgång som helst. Men bakom en yttre fasad av lycka finns en dold verklighet. Andligt sett drar synd till sig demoner.

Ps 12:9
Runt omkring drar ogudaktiga fram, när uselhet prisas av människors barn.

Synden fungerar som en magnet på de onda andarna, men inte nog med det, utan synden öppnar också upp för dem.

Det är inte Guds plan att vi ska leva i synd och som levande magneter dra till oss demonisk verksamhet. Guds plan är att vi ska vandra i ljuset och jaga de onda andarna på flykten.

2019/01/21 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas … (Rom 12:2)

Den helige Andes uppgift är att göra oss lika Jesus och olika världen.

2019/01/21 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram … (Jes 55:12)

Som troende vill du säkert ta nya steg tillsammans med Jesus. Ju mer du låter dig fyllas av hans frid, ju mer kan han föra dig vidare in i tjänst för honom.

2019/01/19 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Återblicken: Närheten i församlingen avgör dess styrka

Församlingen är involverad i striden mellan Gud och djävulen

Som församling är vi involverade i striden mellan Gud och djävulen. Därför är det viktigt att församlingen är stark.

Två faktorer som avgör församlingens styrka

Församlingens styrka beror på …
• Om vi är medvetna om vår auktoritet och använder den mot fienden
• Hur nära vi står tillsammans

I den här predikan ska vi fokusera på hur församlingen kan bli starkare genom att vi står nära tillsammans.
Läs mer

2019/01/19 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 103

Bibelvers:

Ords 13:19
… dårar hatar att överge sin ondska

Kommentar:

Den onda andevärlden har en förmåga att bedra människor så att synd kan verka oförarglig och till och med lockande.

Hebr 3:13
Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra.

Det är viktigt att vi står emot fiendens bedrägeri så att vi inte hamnar i synd. Fiendens avsikt är inte bara att få oss att synda för att vi ska komma fel, utan synden skapar öppningar för onda andar att komma in. Vi har ett ansvar att hålla dörren stängd för den onda andevärlden, och därför behöver vi fly från frestelserna att göra ont.

Ords 3:7
Håll dig inte själv för vis, frukta HERREN och fly det onda.

Att ”fly det onda” innebär inte att vi ska fly från de onda andarna, utan från det som de frestar oss med. De onda andarna ska vi stå emot och driva på flykten.

Jak 4:7
… Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

Har du blivit lurad av fienden och hamnat fel? Skynda dig då att bekänna din synd.

1 Joh 1:9
Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Var inte så dåraktig att du väljer att inte överge det onda, utan bekänn din synd och bli vad du är tänkt att vara. Du är kallad att vara ett hot mot den onda andevärlden.

2019/01/18 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

… frid från Gud, Fadern, och från Jesus Kristus, Faderns Son, vare med oss i sanning … (2 Joh 1:3)

Guds frid är med oss när vi lever i sanning. Vi kan leva i lögn, så att vi bedrar både oss själva och andra, men det finns ingen frid i lögnen. När vi däremot väljer att vara sanna mot oss själva och andra så kan vi leva i frid.

2019/01/18 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Jesus, som var syndfri, kunde inte dö. Men när han tog på sig vår synd, våra lidanden, våra
misstag, ja allt, då blev han dödlig. Därför, när han sa ”Det är fullbordat”, och dog, så betyder
det att han även tagit hand om just dina svårigheter. Han bar dem för att du skulle få del av
hans seger.

2019/01/17 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft” (Fil 4:13)

Det står inte att vi förmår lite grann, utan att vi förmår ALLT. Men det är i HONOM, dvs när vi följer Jesus, som vi förmår.

2019/01/16 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron …(Rom 15:13)

Paulus bad att Gud skulle uppfylla de troende med frid, men ser du VAR han säger att Gud skulle fylla dem? I tron. När vi tror på Guds frid kan Gud fylla oss med den.

2019/01/15 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Den reformerande församlingen

Där församlingar har stagnerat, fastnat i mänskliga traditioner och verksamheter, behövs en reformation.

Att reformera innebär att återföra till den rätta formen, men vad är då rätt form? Rätt form är det Gud har tänkt för den tid vi befinner oss i, och för den tid vi är på väg in i.

Självklart vill Gud reformera befintliga församlingar, men många gånger krävs det att en NY församling får gå före och bli redskap för reformationen.

Hur ser då en reformerande församling ut? Det ska vi titta på i den här predikan. Läs mer

2019/01/15 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar