Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Andlig krigföring i Psaltaren – 345

Bibelvers:

Ps 145:21
Min mun skall förkunna HERRENS lov …

Kommentar:

Det ligger en stor hemlighet i att tala, eller sjunga, Herrens lov. När fienden försöker bryta ner vårt mod, då är det dags att lova Herren. Tänk t.ex. på Paulus och Silas när de hade satts i fängelse. Inte jämrade de sig, och tyckte att livet var orättvist. Inte heller var de arga på Gud. Vad gjorde de då? De sjöng lovsånger.

Apg 16:25
Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem.

Resultatet blev en jordbävning som satte dem fria.

Apg 16:26
Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar, och allas bojor lossnade och föll av.

Inte nog med att de blev fria, fångvaktaren tog emot Jesus och döptes tillsammans med sin familj. Inget av detta hade hänt om Paulus och Silas hade valt att gå in i självömkan.

Vi kan inte ha blicken på problemen, och samtidigt lova Herren. När vi lovar och tillber Gud så fokuserar vi på honom, inte på problemen. På så sätt tappar fienden mycket av sin möjlighet att plåga oss med fruktan och depression.

Vi behöver bestämma oss, redan innan vi hamnar i svårigheter, att vi ska lova Herren vad som än händer. Säg som David: ”Min mun skall förkunna HERRENS lov”.

2017/10/20 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Församlingens andliga position är på Faderns högra sida, i Jesus. Ingen i denna världen har en sådan position som vi troende har. Frågan är bara om vi lever och agerar utifrån den positionen, eller om fienden har lyckats få oss att acceptera ett världsligt sätt att se på oss själva.

2017/10/19 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Det räcker inte med bra idéer, utan det måste vara Guds idéer. De lokala församlingarna måste byggas efter Guds planritning.

2017/10/18 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Andliga vapen: Kärlek

Hur starkt andligt vapen är kärlek?

Guds kärlek är ett mycket starkt vapen.

1 Joh 4:18
Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan …

Guds kärlek kan övervinna det onda inom oss.

Finns det mer än en form av kärlek beskriven i bibeln?

Ja, grundtexten har flera ord för kärlek, t.ex. philéo (vänskapskärlek) och agápe.

Vilket grundtextord beskriver bäst Guds slags kärlek?

Grundtextens agápe beskriver bäst Guds slags kärlek. Ordet står för utgivande kärlek som inte är beroende av om den får något gensvar eller inte.

Kan fienden kopiera Guds kärlek?

Fienden kan erbjuda en falsk kopia av mycket som förekommer i Guds rike, t.ex. helande, men Guds kärlek kan inte kopieras. Det finns de som tror att det kommer att vara just Guds kärlek som kommer att visa skillnaden mellan Guds rike och djävulens rike i den sista tiden.

Joh 13:35
Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar

Hur vet vi att vi har Guds kärlek inom oss?

Om vi har tagit emot Jesus som Herre, så har vi också tagit emot den helige Ande. Och Guds ord säger att den helige Ande har förlöst Guds kärlek i oss.

Rom 5:5
… ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.

Eftersom Guds ord säger att vi troende har Guds kärlek inom oss så finns den där oavsett om vi känner det eller inte. Bibelns sanningar ändras inte beroende på hur vi känner det.

Men varför känner jag inte alltid Guds kärlek fast den finns där?

För det första är vi inte kallade att vandra i våra känslor, utan i tro. Det innebär att vi inte ska ”känna efter” om Guds kärlek finns där, utan vi är kallade att tro det.

För det andra behöver vi förstå att Guds kärlek finns i oss där den helige Ande finns. När vi tar emot Jesus i våra liv tar vi emot den helige Ande i vår ande. Men människan består av ande, själ och kropp. Våra känslor är kopplade till vår själ, och den helige Ande får inte automatiskt tillträde dit. Den helige Andes tillträde till själen är en pågående process som vi kallar helgelse, och den bygger på vår medverkan. Man skulle alltså kunna säga att Guds kärlek är ”instängd” i vår ande till dess att vi öppnar dörrarna för den helige Ande till vår själs olika områden.

Vad är syftet med att Guds kärlek finns i oss?

Guds kärlek finns i oss av två anledningar:

• För att vi ska påverkas av den till hela vår varelse
• För att den ska få flöda genom oss ut till vår omgivning

Vilket sammanhang finns det mellan kärlek och tro?

Gal 5:6
Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek.

Det grekiska ord som här har översatts ”verksam” är ordet energéo från vilket vi har fått ordet energi. Vår tro blir aktiv, får energi, genom Guds kärlek.

2017/10/18 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Psaltaren – 344

Bibelvers:

Ps 145:20
HERREN bevarar alla dem som älskar honom, men alla ogudaktiga förgör han.

Kommentar:

… alla ogudaktiga förgör han …

I den här undervisningsserien har vi valt att tolka ”ogudaktiga” som den onda andevärlden. Naturligtvis kan ordet också stå för t.ex. ofrälsta människor, och låt oss börja det här avsnittet med en påminnelse om vart dessa är på väg.

Upp 21:8
Men de … otroende … skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel …

Tanken på att alla ofrälsta är på väg mot eldsjön borde inte ge oss en lugn stund. Gud vill att alla människor ska bli frälsta (1 Tim 2:4), och vi behöver få en mycket större nöd för deras räddning.

Om vi nu återvänder till att tolka ”ogudaktiga” som onda andar, så kan vi konstatera att Gud vill förgöra dem. De kommer också att hamna i eldsjön till sist, men frågan är vad han vill göra med dem fram till dess. Har Gud tänkt att de onda andarna ska vara fria, fram till domens dag, att plåga människor? Nej, Gud vill stoppa deras härjningar. Han vill oskadliggöra dem, och han har bestämt att församlingen, de troende, ska vara hans redskap i detta.

Mark 16:17
Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar …

Vi ska driva ut onda andar, varhelst vi träffar på dem. Markus specificerar inte vad de onda andarna ska kastas ut ur, så tänk inte begränsat att det bara handlar om befrielse av människor. Det handlar t.ex. även om att befria ett geografiskt område.

Guds ord visar oss att vi inte bara ska driva ut, eller skicka iväg, de onda andarna. De ska också bindas.

Matt 18:18
Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen …

Låt Gud få använda dig som sitt redskap till att oskadliggöra den onda andevärlden!

2017/10/18 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför (Fil 3:13)

Vi behöver sträcka oss i tro mot det som ligger framför oss. Tron förverkligar det i våra liv som vi STRÄCKER oss efter. Om jag inte sträcker mig, inte förväntar mig, och inte tar steg, så kommer jag att stå stilla eller i värsta fall gå bakåt. I vilket fall kommer jag inte att röra mig mot målet.

2017/10/17 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Hur tänker du?

Moget tänkande

1 Kor 13:11
När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men sedan jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga.

Det finns ett omoget sätt att tänka, och det finns ett moget sätt. Gud vill att vi ska mogna i vårt sätt att tänka.

Paulus visar oss hur vi ska tänka som mogna.

Fil 3:13-15
13 Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än. Men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför
14 och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.
15 Så bör vi tänka, vi som är mogna …

Gud känner våra tankar

1 Krön 28:9
… Herren rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar …

Gud vet vad vi tänker. Vi kan aldrig gömma våra tankar för honom.

Ps 139:2
Om jag sitter eller står vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån.

Varifrån kommer tanken?

Det är viktigt att vi lär oss identifiera var en tanke kommer ifrån.

Tankar kan komma från …
• oss själva
• från Gud
• från fienden

Läs mer

2017/10/17 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Andens enhet är det när du hör den helige Ande och gör som han säger, och när någon annan hör den helige Ande och gör som han säger. Anden kan ge mycket olika uppdrag till er båda, men lyder ni så har ni Andens enhet.
Enhet som bygger på att man finner minsta gemensamma nämnare, och kompromissar ihop sig, kallas ekumenik. Det finns ingen garanti för att det samtidigt är Andens enhet!

2017/10/16 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Psaltaren – 343

Bibelvers:

Ps 145:20
HERREN bevarar alla dem som älskar honom …

Kommentar:

Vilka är det som älskar Herren? Det är de som har tagit emot Jesus som sin Frälsare, och samtidigt tagit emot den helige Ande.

Rom 5:5
… ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.

Den helige Ande har fyllt vår pånyttfödda människa med Guds egen kärlek. Den kärleken flödar tillbaka till Gud från vårt innersta hela tiden. När det talas om ”dem som älskar honom” så handlar det alltså inte om något känslomässigt, utan om att vi har Guds kärlek inom oss.

Bibeln visar väldigt tydligt att Gud bevarar dem som har tagit emot Jesus i sina liv, och det är trosstärkande att läsa alla de bibelställen, t.ex. Ps 91, som talar om detta. Samtidigt måste vi inse att vi måste göra det Gud har lagt på oss att göra. Gud gör det han ska göra, men han gör inte det vi ska göra.

Bakom många fler av våra problem än vi anar, finns demonisk attack. Det är vi som ska befalla bort de onda andarna, och den helige Ande är där till vår hjälp med uppenbarelse och kraft. När vi förlöser den helige Andes kraft måste den onda andevärlden backa. Men om vi är passiva kan fienden fortsätta att härja, och resultatet blir att det ser ut som om Gud inte beskyddar oss.

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att vi är under Guds beskydd när vi tar emot Jesus som vår Frälsare, och vi sedan använder den auktoritet vi får från honom till att förlösa den helige Andes kraft mot den onda andevärlden.

2017/10/16 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Den församling som är född av Gud, och som fortsätter att gå med Gud, den församlingen kommer att segra. Den församlingen kommer att övervinna världens system och utbreda Guds rike på den plats som Gud har utsett för den att verka på.

2017/10/15 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar