Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 87

Bibelvers:

Ords 12:18
Ord från en tanklös kan hugga som svärd, de visas tunga ger läkedom.

Kommentar:

Om och om igen konstaterar vi hur viktigt det är med våra ord. I den här bibelversen talas det om att ord från en ”tanklös” kan hugga som svärd. Utifrån grundtexten skulle vi kunna uttrycka det som att babblande kan såra människor. När vi bara pladdrar på, utan att den helige Ande får vara med och påverka våra tankar och ord, kan den onda andevärlden utnyttja detta för att skada dem som lyssnar.

Om vi ser på vad som står i slutet av bibelversen så ser vi att våra ord också kan vara till välsignelse. Det talas om att ”de visas tunga” ger läkedom. Vilka är då de visa? Är det de som har hög intelligens och utbildning? Nej, verklig vishet handlar om att vara ledd av den helige Ande, vishetens Ande.

Jes 11:2
Över honom skall HERRENS Ande vila, Anden med vishet och förstånd, Anden med råd och styrka, Anden med kunskap och fruktan för HERREN.

Samme Ande med vishet bor i dig om du har tagit emot Jesus som din Frälsare. Låter du honom leda dig i vad du säger, tänker och gör? När vi talar ord som är inspirerade av den helige Ande, blir de till helande, befrielse och upprättelse för dem som hör dem. Detta är en form av andlig krigföring, genom att fienden tvingas ge tillbaka vad han stulit från dessa människor.

2018/11/19 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8).

Många läser Apg 1:8 som att vi ska få kraft ATT bli vittnen, men det står inte så. Det står att vi ska få kraft OCH bli vittnen.

2018/11/19 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

… du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud … (Apg 26:18).
 
• De ofrälsta är djävulens barn – och de vet inte om det!
• De ofrälsta tillhör mörkrets rike – och de vet inte om det!
• De ofrälsta är under djävulens våld – och de vet inte om det!
• De ofrälsta är förblindade – så att de inte ser sin situation!
 
De behöver få hjälp att se sanningen om sin situation, så att de kan välja att ta emot Jesus.

2018/11/18 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Återblicken: Förtröstan och förväntan

I den här predikan ska vi titta på två sätt att beskriva vad tro är, nämligen som förtröstan och som förväntan. Man skulle också kunna säga att det är två sidor av tron.

Förtröstan handlar om att lita på Gud

Ps 115:11
Ni som vördar Herren, lita på Herren! …

Vi kan ha en helig respekt för Gud, men det är också viktigt att vi litar på honom. Det hör ihop.

Det är meningen att vi ska lita helt och fullt på Gud

Ords 3:5
Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.

Vi är kallade att lita helt och fullt på Gud. Gud har i och för sig gett oss förstånd för att vi ska använda det, men när förståndet säger en sak och Guds ord säger en annan sak så ska vi välja att lita på Gud.

Abraham gick i förtröstan på Gud

1 Mos 12:1
Herren sade till Abram: ”Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig.

Abraham fick inte veta vart han skulle, men han gick ändå.

Hebr 11:8
I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv, och han gav sig i väg utan att veta vart han skulle komma.

Abraham litade på Gud. Han satte inte förståndet före tilliten.
Läs mer

2018/11/17 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. (2 Kor 4:4)

Djävulen och hans andar förblindar de ofrälsta andligt så att de får svårt att ta till sig budskapet om frälsning (2 Kor 4:4). Vi har ett uppdrag att befalla bort fienden ifrån dem.

2018/11/17 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 86

Bibelvers:

Ords 12:16
Dåren visar genast sin vrede, klok är den som döljer smälek.

Kommentar:

Vi kan alla hamna i situationer där människor behandlar oss felaktigt. Då är det så lätt att känna sig kränkt, och att bli upprörd, och det kan kännas befogat att visa sin irritation. Men bibelstället ovan säger något annat, nämligen att det är klokt att dölja sin upprördhet, och om vi ser på det hela ur ”andlig krigföring – synpunkt” förstår vi bättre sanningen i bibelversen.

Den onda andevärlden försöker inspirera människor att tala och handla felaktigt. Det sker ofta genom att de onda andarna beskjuter människors sinnen med olika tankar och känslor, och det är lätt att ta dessa tankar och känslor som sina egna. Om då en människa, på grund av en tanke hon tagit emot från den onda andevärlden, kan fås att tala ut något sårande till en annan person, så tolkar den drabbade det ganska säkert som att det är personen som talade som är det verkliga problemet. Följaktligen blir det naturligt att visa irritation mot den personen, och på så sätt vinner de onda andarna en dubbel seger. Först fick de en människa att tala sårande till en annan människa, och sedan fick de den drabbade att visa irritation mot den som de använde som sitt redskap. I själva verket var det ju onda andar som attackerade genom den som talade.

Jesus visade oss hur vi ska behandla människor som behandlar oss felaktigt.

Luk 6:28
Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er.

Luk 6:37
Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna.

Jesus kallar oss att be för, välsigna, och förlåta, dem som gör fel mot oss. Detta är något helt annat än att visa sin vrede. Däremot ska vi inte spara på vreden när vi tar strid mot de andar som orsakade det hela. Men det gör vi i första hand utan att den andra personen är närvarande.

2018/11/16 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Situationen i vårt land är en direkt konsekvens av att Kristi kropp inte använder sin auktoritet.

2018/11/16 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

De två andliga rikena – del 1

Vilka typer av riken talar bibeln om?

Bibeln talar om både naturliga och andliga riken.

Vad menas med naturliga riken?

Alla människor lever i en nation, ett land, vare sig vi bor i städer eller byar eller på landsbygden, Dessa länder har en eller flera ledare som styr över landet. Naturliga riken är synliga, dvs. vi kan se ett land och människorna i det.

Vad menas med andliga riken?

På samma sätt som det finns naturliga riken som vi kan se, så finns det andliga riken som vi inte kan se. Dessa riken är bebodda av andevarelser, men även vi människor tillhör dem. Även i andliga riken finns det regenter.

Vilka andliga riken finns det?

Det finns två andliga riken, Guds rike och djävulens rike. Det finns inget mellanting mellan dessa riken. Antingen tillhör vi det ena eller det andra.

Är ett naturligt rike kopplat till ett visst andligt rike?

Nej, i varje naturligt rike finns båda de andliga rikena representerade.

Finns det någon neutral andlig zon i ett naturligt rike?

Nej, och detta är oerhört viktigt att förstå. Andligt sett finns bara Guds rike och djävulens rike.

Vad är det som avgör vilket andligt rike vi tillhör?

Var och en som har tagit emot Jesus som sin personliga frälsare tillhör Guds rike, medan var och en som inte har gjort det tillhör djävulens rike. Utgångspunkten är alltså att man tillhör djävulens rike till dess att man tar emot Jesus och blir en del av Guds rike.

Om någon uppträder vänligt och omtänksamt, tillhör han då Guds rike?

Hur vi uppträder avgör inte vilket andligt rike vi tillhör. Däremot borde det vara naturligt att vi uppträder vänligt och omtänksamt när vi tillhör Guds rike. Men det är vårt ställningstagande till Jesus som avgör vilket andligt rike vi tillhör och inget annat.

2018/11/15 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. (Fil 4:6)

Vi uppmanas att inte göra oss bekymmer för NÅGOT. Det innebär ett val för oss. Antingen fortsätter vi att bekymra oss, och förklarar det med att det är befogat att bekymra sig, eller så böjer vi oss för Guds ord och vägrar att bekymra oss.

2018/11/15 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 85

Bibelvers:

Ords 12:14
Av sin muns frukt blir man mättad med gott …

Kommentar:

I föregående avsnitt talade vi om behovet av att tala rätt, och ovanstående bibelställe ger oss anledning att fortsätta på samma tema.

Vid en hastig titt på bibelstället kanske man först av allt tänker på att bli välsignad på olika sätt, t.ex. ekonomiskt välsignad, genom att tala tro. Och visst, redan i detta ligger det en stor sanning. Vi kan inte förvänta oss välsignelser genom att tala tvärt emot Guds ord, t.ex. genom att upphöja fattigdom som det enda rätta. Vi behöver i stället tala ut att Gud har makt att låta all nåd över flöda, så att vi alltid, och under alla förhållanden, har nog av allting, och kan ge i överflöd till varje gott verk (2 Kor 9:8). Och när vi talar ut Guds ord behöver vi samtidigt ha en förväntan på att han ska belöna vår tro (Hebr. 11:6). Men, eftersom den här undervisningsserien handlar om andlig krigföring ska vi se på bibelversen ovan ur en annan aspekt.

Gud vill välsigna oss, men det finns en tjuv som vill stjäla välsignelserna (Joh 10:10).För att vi fullt ut ska få del av vad Gud har för oss, behöver vi därför befalla undan fienden. Jesus har gett oss auktoritet att göra det.
Vi använder den auktoritet vi har fått, genom att tala ut befallningar mot fienden. När vi i Jesu namn befaller de onda andar, som hindrar bönesvaren från att nå oss, att backa undan, då måste de göra det. Det sker inte pga. vår egen kraft och förmåga, utan därför att vi förlöser den helige Andes kraft när vi talar.

Om vi använder vår mun på rätt sätt skapar det alltså förutsättningar för Guds goda att nå oss full ut.

2018/11/14 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar