Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Återblicken: Att bli användbar för Jesus

Som troende vill vi naturligtvis bli användbara för Jesus, men det finns en väg att gå. I sitt andra brev beskriver Petrus vilka steg vi behöver ta för att kunna tjäna Jesus fullt ut.

Jesus har gett oss tillgång till allt som vi behöver för vårt liv och vår tjänst för honom

Innan vi går vidare och talar om de olika stegen till full tjänst så är det viktigt att vi inser att det grundläggande är Gud som ger oss sin förmåga.

2 Petr 1:3 (Handbok för livet)
Eftersom vi känner honom har vi också genom hans gudomliga makt tillgång till allt som vi behöver för vårt liv och vår tjänst för honom.

Vi kan inte lyfta oss i håret, i vår egen förmåga kan vi inte tjäna Gud fullt ut, men genom Guds makt blir det möjligt.

I kraft av Guds löften får vi del av gudomlig natur

2 Petr 1:4
Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur …

I kraft av löftena får vi del av gudomlig natur, dvs. genom löftena blir vi mer och mer lika Jesus, vilket är en förutsättning för att leva rätt och för att tjäna Gud på rätt sätt.

Genom Jesus har vi tillgång till löftena.

2 Kor 1:20
Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.

Vi ska göra allt vi kan

2 Petr 1:4-5
4 Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur …
5 Gör därför allt ni kan …

Gud har gett oss löftena för att vi ska få del av gudomlig natur, men vi har del i processen. Vi ska göra allt VI kan. Det handlar med andra ord inte om att sitta och vänta på att bli användbara för Gud. Vi har ett arbete att göra, och vi behöver göra det med all kraft.

Låt oss se hur några olika svenska bibelversioner översätter början av 2 Petr 1:5.

• ”Gör därför allt ni kan” (Folkbibeln)
• ”Vinnläggen eder” (1917)
• ”Använden all flit” (Åkesson)
• ”Uppbjud all er kraft” (Giertz)
• ”Med uppbjudande av alla era krafter” (Hedegård)
• ”Därför är det viktigt” (Handbok för livet)
• ”Ni måste … med allvar anstränga er” (Levande bibeln)

Om vi summerar de olika översättningarna så kan vi konstatera att vi som troende verkligen helhjärtat behöver gå in för att ta de steg som Petrus beskriver i de fortsatta verserna. Du kanske tycker att det verkar lagiskt, men den diskussionen får du i så fall ta med Petrus en gång, och framför allt med den helige Ande som inspirerat Petrus att skriva som han gjorde.
Läs mer

2018/06/19 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Ju fler områden i ditt liv som du öppnar för den helige Ande, ju mer fylld av kärlek blir du.

2018/06/19 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Gud älskar dig inte för att du gör allt rätt. Han älskar dig oavsett!!! Men han älskar dig för mycket för att låta dig förbli som du är. Han vet att om han bara får göra de förändringar som behöver göras i ditt liv så finns det ett mycket rikare liv för dig.

2018/06/18 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

En man, som vi känner väl, hade problem med sina knän. Knäna var svullna och värkte, och det knakade i dem när han böjde sig. En läkare undersökte honom och konstaterade att knäna var utslitna. Lite senare bad mannen om förbön, men förebedjaren befallde istället ut sjukdomsandar från hans knän. Sedan fungerade knäna perfekt.

2018/06/17 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Återblicken: Jesu befrielsetjänst och vår

Är du medveten om att Jesus ägande sig lika mycket åt att befria människor som att bota och predika? Befrielse var inte något som han gjorde undantagsvis, utan det var ett vanligt inslag i hans verksamhet. Det borde det vara för oss också.

Direkt efter dopet fördes Jesus ut i öknen till en konfrontation med djävulen

Mark 1:9-13
9 Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes.
10 Och se, när han steg upp ur vattnet, såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva.
11 Och en röst kom från himlen: ”Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.”
12 Genast förde Anden honom ut i öknen,
13 och han vistades i öknen under fyrtio dagar och frestades av Satan. Där levde han bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.

Vilken fantastisk upplevelse det måste ha varit när Fadern talade från himlen vid Jesu dop, men lägg märke till vad som hände direkt efter det. Den helige Ande förde ut Jesus i öknen för konfrontation med djävulen.

Matt 4:1
Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen.

Det var inte demoner som förde Jesus ut i öknen, det var den helige Ande. Varför gjorde han det?

1 Joh 3:8
… Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.

Jesus hade kommit för att göra slut på djävulens gärningar, och den helige Ande förde Jesus in i konfrontation med den han skulle ta itu med.

Jesus har sänt oss med samma uppdrag som han själv hade

Joh 20:21
… Som Fadern har sänt mig sänder jag er

Jesus var sänd för att göra slut på djävulens gärningar, och vi har samma uppdrag. Frågan är då om vi är beredda att låta den helige Ande föra oss i konfrontation med fienden? Eller vill vi ha ett så enkelt liv som möjligt? Vi borde inte bli så överraskade av att möta demoniskt motstånd, utan vi behöver inse att vi är kallade att ta itu med fiendens gärningar och stoppa dem.
Läs mer

2018/06/16 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Det finns de som hävdar att vi ska vara försiktiga med att gå in i den andliga striden, men sanningen är att vi riskerar att bli skadade om vi INTE strider.

2018/06/16 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Fråga efter Herren och hans makt, sök alltid hans ansikte (Ps 105:4).

Frågan är inte vad du kan, utan vad Gud kan. Vi behöver söka Herren, och förvänta oss hans makt.

2018/06/15 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Vi tanker nog lätt att det är seger först när vi slipper svårigheter, men Paulus talar om en överväldigande seger mitt i dem (Rom 8:37). När vi hamnar i svårigheter är det alltså inte meningen att vi ska ge upp. Vi behöver sträcka oss vidare, utifrån Jesu seger.

2018/06/14 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Gud längtar efter att välsigna dig. Du behöver alltså inte övertala Gud att välsigna dig. Istället behöver du leva så att han kan välsigna dig.

2018/06/13 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Återblicken: Församlingen behöver bli fri från religiösa andar

I den här predikan kommer vi att tala om hur religiösa andar agerar för att stoppa enskilda troende och hela församlingar. Det finns naturligtvis också religiösa andar som agerar via andra religioner, men här inriktar vi oss på de andar som är inriktade på att infiltrera Kristi kropp.

Religiösa andar beter sig ”rätt” men tillhör den onda andevärlden

Religiösa andar, precis som t.ex. ockulta andar, tillhör den onda andevärlden, men de religiösa andarna måste agera på ett ”kristet” sätt. De måste passa in bland de troende oavsett vilken stil en församling har. De anpassar sig både till en stillsam församling och till en som är mera livlig.

Religiösa andar är specialiserade för att stoppa församlingarna

Det finns många slags andar som försöker påverka ofrälsta människor, men de religiösa andarna är specialiserade på att påverka troende i avsikt att stoppa församlingarna.

2 Tim 3:5
… ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft …

De religiösa andarna har ett sken av gudsfruktan, dvs. de agerar på ett ”kristet” sätt, men de kommer aldrig att uppmuntra troende till att leva gudfruktigt och att agera i den helige Andes kraft.

Religiösa andar vill döda

Joh 10:10
Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda …

Vi har redan konstaterat att de religiösa andarna kan uppträda ”kristet”. De kan komma med de mest fromma idéer, men vi får aldrig glömma att deras avsikt är att döda.

Matt 26:3-4
3 Översteprästerna och folkets äldste samlades nu i översteprästen Kajfas palats.
4 De planerade att gripa Jesus med list och döda honom.

De religiösa andarna ville fånga Jesus med list och döda honom. Idag vill de fånga och döda hans kropp, församlingen, och de använder list.
Läs mer

2018/06/12 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar