Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Andlig krigföring i Psaltaren – 284

Bibelvers:

Ps 143:10
… Må din gode Ande leda mig på jämn mark

Kommentar:

När vi läser att David ville bli ledd av den helige Ande på ”jämn mark så är det lätt att tolka det som att han ville slippa svårigheter. Det ville han naturligtvis också, ingen gillar väl problem, men vi behöver se det han säger utifrån sammanhanget. I Ps 143 talar David om att han är attackerad av sina fiender, och det är där, mitt i striden, som han vill gå på jämn mark. Han vill ha ett stabilt fotfäste, så att han inte tappar balansen i striden.

I andlig krigföring behöver vi gå på jämn mark. Vi kan naturligtvis önska oss bort från den andliga striden, men ingen slipper undan den. Däremot finns det en banad väg rakt igenom allt motstånd, om vi låter den helige Ande leda oss.

Paulus säger, i Rom 8:37, att mitt i svårigheterna vinner vi en överväldigande seger.

Rom 8:37
Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.

Med ”allt detta” menar Paulus det han räknat upp ett par verser tidigare.

Rom 8:35
Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd?

Det är när vi är ledda av den helige Ande som vi kan gå igenom svårigheterna, vinna seger, och gå vidare.
Det är när vi, ledda av den helige Ande, vandrar i lydnad för Guds ord, som vi får gå fram på en jämn väg.
Det är när den helige Ande får leda oss, som vi får ett säkert fotfäste i den andliga striden.

2017/03/24 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Varje plats där ni sätter er fot har jag gett er, som jag lovade Mose. (Jos 1:3)

Varje plats i löfteslandet var given till dem av Gud, det ingick i Guds plan, men det var bara på de platser där de satte sina fötter som löftet fullbordades. De måste strida och inta varje plats.

Grundtextens ord för ”plats” är hebreiskans ”makom” som kan översättas land, trakt, ort, boning, hus, hem, rum.

2017/03/23 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Och HERREN sade till Mose: ”Hur länge skall detta folk förakta mig? Och hur länge skall de vägra tro på mig trots alla de tecken jag har gjort ibland dem? (4 Mos 14:11)

Folket såg sin fruktan och sitt uppror som naturligt utifrån omständigheterna. Gud såg det som förakt, och som att de vägrade att tro på honom.

2017/03/22 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

ISEBELS ANDE (del 46)

Hur ska församlingen agera mot Isebels ande?

Isebels ande är en av församlingens största fiender, och det får allvarliga konsekvenser om de lokala församlingarna antingen är okunniga om den anden och hur den agerar, eller om de väljer att förhålla sig passiva trots att de känner till Isebels ande.

Det behövs undervisning, om Isebels ande och över huvud taget om andlig krigföring, i de lokala församlingarna, och då inte bara undervisning om att den anden finns, utan framför allt hur den manifesterar sig.

Det är också viktigt att den lokala församlingen tar ett större ansvar att bekämpa Isebels ande. Det handlar om mer än att bara försvara sig själva. Det är bara de troende som kan hålla fritt runt människor ute i samhället.

Vilket ansvar har den lokala församlingen att bekämpa Isebels ande ute i samhället?

Den lokala församlingen har ett oerhört ansvar för samhället runt omkring. Får Isebels ande härja fritt, så kommer människor att hindras att ta emot Jesus som sin frälsare, våldet kommer att breda ut sig, och sexuella perversioner kommer att få mer och mer utrymme, bara för att nämna några exempel.

Vad händer med den lokala församlingen om den inte tar strid mot Isebels ande?

En lokal församling som inte tar en medveten strid mot Isebels ande, och mot alla andra andar från den onda andevärlden, kommer att få svårt att överleva. I stället för att vara Guds redskap att driva undan fienden och utbreda Guds rike, kommer en sådan församling att kompromissa. Det är bara det att det inte är möjligt att kompromissa med fienden. Det handlar om vilket rike som ska råda på en ort, och det finns inga gråzoner. Varje utrymme som församlingen backar ifrån kommer att tas över av fienden. Slutresultatet kan bli en samlingsplats för onda andar, där ingen med rent hjärta kan stanna kvar.

2017/03/22 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Du har Guds kraft inom dig

Den här predikan handlar om den helige Andes kraft. Vi som har tagit emot Jesus har den kraften inom oss. Vi har fått den för att vi ska kunna klara av våra egna liv, och för att andra ska få Guds hjälp genom oss.

Guds kraft är enorm

Jer 32:17
”O, Herre Gud, se, du har gjort himmel och jord med din stora kraft och din uträckta arm. För dig är ingenting omöjligt.

Är vi överens om att Guds kraft är enormt stor?
Är vi överens om ingenting är omöjligt för Gud?

Gud behåller inte sin kraft för sig själv

2 Krön 16:9 (FB98)
Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. …

Gud sitter inte i himlen som en åskådare och behåller sin kraft för sig själv. Han vill hjälpa oss med sin kraft.
Läs mer

2017/03/21 Posted by | predikan | | 1 kommentar

Dagens tanke

Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. (Ef 2:10)

Gud har förberett gärningar som han vill leda oss in i. Det handlar inte om gärningar som vi själva har hittat på, utan som Gud har förberett för oss, och vi kan inte vandra i dessa förberedda gärningar om vi inte låter honom leda oss.

2017/03/20 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Psaltaren – 283

Bibelvers:

Ps 143:10
… Må din gode Ande leda mig …

Kommentar:

Andlig krigföring handlar om att vara ledd av den helige Ande. Det handlar aldrig om att strida utifrån egna idéer om vad som behöver förändras. Vi får aldrig glömma att det egentligen är Gud som strider, och att vi är hans redskap i den striden.

Hur kan vi då bli ledda av den helige Ande?

Vi ska se på några viktiga faktorer:

  • Ta tid med Gud. Om vi bara rusar omkring, och aldrig stillar ner oss, blir det svårt att uppfatta hans ledning.
  • Fråga Gud hur han vill använda dig. Den tid som du avsätter i bön, för att söka Guds plan, är oersättlig.
  • Läs bibeln. Den helige Ande har inspirerat det som står i bibeln, och han använder ordet till att tala personligt till dig.
  • Överlåt dig till Gud. Bestäm inte åt Gud hur du tycker att han ska använda dig, utan låt honom bestämma.
  • Var öppen för oväntade uppdrag. Begränsa inte hur Gud får använda dig, utan lyd när han talar.
  • Fråga mera. Upplever du att Gud har talat om något du ska göra, men du ändå känner dig osäker hur du ska gå tillväga, be honom då visa mer. Han vill inte leka kurragömma med dig.
  • Känner du en maning inom dig? Vi sa tidigare att vi inte strider utifrån egna idéer, men den helige Ande kan också leda oss genom att vi får idéer som är inspirerade av honom.
  • Våga ta steg. Om vi ska vänta tills vi är 200% säkra får vi vänta länge!

2017/03/20 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Den som vördar Herren undervisar han om vägen han ska välja. (Ps 25:12)

Gud tvingar oss inte att gå hans väg. Vi har fått en fri vilja. När vi böjer oss under hans ledning så leder han oss rätt. Man kan också uttrycka det som att den som har respekt för Gud får vägledning, inte den som lever i uppror.

2017/03/19 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Hos mig finns råd och sann insikt. Jag är förstånd, och hos mig finns makt. (Ords 8:14)

Eftersom Gud vet allt så är det bästa vi kan göra att lita på honom totalt.

2017/03/18 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Återblicken: Det är dags att ta livet med Gud på allvar

Det har naturligtvis alltid varit angeläget att ta livet med Gud på allvar, men det är tyvärr så lätt att komma in i mönster och slumra till. Vi befinner oss i en tid när det är oerhört viktigt att vi reser oss och går fullt ut med Gud. Läs mer

2017/03/18 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar