Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Andlig krigföring i Psaltaren – 252

Bibelvers:

Ps 141:8
På dig, HERRE, Herre, ser mina ögon …

Kommentar:

Att se på Jesus handlar inte om att försöka se honom med sina fysiska ögon. I stället handlar det om att vi är medvetna om honom, förväntar oss hjälp och välsignelse ifrån honom, och är uppmärksamma på vad han vill att vi ska göra.

Vi får aldrig ta blicken från Jesus. Han måste vara i fokus hela tiden, oavsett om vi befinner oss i bra eller dåliga omständigheter. Omständigheter har en förmåga att ta bort vår uppmärksamhet från honom. När vi blir välsignade kan vi lätt tappa bort att vi är totalt beroende av Jesus hela tiden, och när vi hamnar i nöd drar bekymren vår uppmärksamhet till sig. Så har inte Gud tänkt att det ska vara, utan han vill att vi hela tiden sätter honom först.

Det finns ingen motsats mellan att se på Jesus och att ta auktoritet över den onda andevärlden. Det hör samman. Om vi ser på Jesus, i passiv förväntan på hans ingripande i omständigheter som fienden ligger bakom, och inte befaller undan fienden, då är vi inte lydiga mot Jesus. Jesus sa att vi är hans vänner om vi gör som han säger (Joh 15:14), och han har gett oss uppdraget att ta auktoritet över onda andar.
Om vi å andra sidan går in i andlig krigföring utan att ha Jesus i fokus, riskerar vi att hamna snett. Det är Jesus som är vår härförare.

Sträck dig mot Jesus, och använd den andliga auktoritet som han har gett dig!

2016/12/02 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Jesus bygger sin församling genom att ge oss uppenbarelse om sin vilja, och det är vår sak att göra som han säger. Jesus kan ha initierat församlingen, men om vi inte hela tiden bygger efter hans instruktioner så upphör den att vara hans församling.

2016/12/01 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Har det rest sig ”berg” på din väg? Kämpar du med sjukdom eller andra svårigheter? Vet då att den helige Andes kraft i dig kan förvandla dessa berg till jämn mark. Det finns ingenting som kan stå emot den helige Andes kraft, och den kraften bor i dig. Välj att tro på den kraften och tala till bergen att vika undan i Jesu namn!

2016/11/30 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

ISEBELS ANDE (del 30)

Varför hatar Isebels ande profeter?

Redan från tiden när Elia och Isebels ande i drottning Isebel möttes, så har den anden hatat profeter.

Isebels ande hatar det profetiska flödet från Gud. Den profetiska tjänsten manar till omvändelse och att vår vilja ska underordnas Gud, och detta är helt på tvärs med Isebels andes planer.

Isebels ande hatar profetens kompromisslösa budskap. Profeten för människor tillbaka till korset och till helighet. Isebels ande vill i stället leda människor bort från Gud, och hjälpa dem att leva ett köttsligt liv.

I närheten av en profet, där den helige Ande har full frihet att verka, blir det hart när omöjligt för Isebels ande att verkställa sina planer.

Men om Isebels ande hatar profeter, varför får den då människor att uppträda som profeter?

Upp 2:20
Men det har jag emot dig att du låter kvinnan Isebel hållas, hon som säger sig vara profetissa …

Det är ingen riktig profetisk smörjelse när det handlar om Isebels ande. Vad det handlar om är en falsk smörjelse, och ”profetiorna” blir redskap till att skada människor.

2016/11/30 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Vi glömmer så ofta bort att Gud inte använder sig av vår kraft (Sak 4:6). Han ger oss istället SIN kraft, genom den helige Ande, för att vi ska kunna göra hans vilja här på jorden.

2016/11/29 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Helande

Grunden för sjukdom

Apg 10:38
hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom.

Den yttersta orsaken till sjukdom är djävulen. Innan han fick rådandet på jorden var allt ”mycket gott” (1 Mos 1:31). Sjukdom och allt annat elände kom genom honom.

Grunden för helande

Jes 53:4-5
4 Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad.
5 Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Grunden för vårt helande är att Jesus har burit våra sjukdomar. Han HAR burit DIN sjukdom och DIN smärta.
Läs mer

2016/11/29 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Det börjar där du är. Gud vill att du på din ort ska stå upp för hans rikes ordningar. Vi är inte kallade att kompromissa med det som är fel, utan vi ska vara ljus i mörkret. Gud vill också att du ska använda den auktoritet som blivit dig given och driva undan den onda andevärlden så att det andliga klimatet på din ort förändras. Men samtidigt är du en del av något större. Gud vill förändring för vårt land, och från vårt land vill han sända tjänare till att förändra Europa.

2016/11/28 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Psaltaren – 251

ibelvers:

Ps 141:7
Som när man har plöjt och rivit upp jorden, så ligger våra ben kringströdda vid dödsrikets rand.

Kommentar:

Ibland blir den andliga striden så enorm att man kan känna det så som David beskriver det i ovanstående bibelvers. Du kanske har upplevt flera segrar, där den onda andevärlden har fått backa undan från ditt liv och andras, men plötsligt möter du ett större motstånd än tidigare, och det kan komma slag som får dig att känna dig totalt krossad. Då kan det vara lätt att ge upp.

Vi behöver vara medvetna om att de onda andarna försöker få oss att ge upp. De vet att vi är fullständigt livsfarliga för dem så länge som vi agerar i tro, men de vet också att vi blir ofarliga om vi ger upp. Därför attackerar de oss med hårda slag, och inger oss samtidigt tanken att vi inte klarar av mer.

David talar om ”kringströdda ben vid dödsrikets rand”, och vi kan som sagt känna det så. Då är det bra att påminna sig att ben kan få liv igen. Hesekiel fick i uppdrag av Gud att tala till döda ben.

Hes 37:4
Då sade han till mig: ”Profetera över dessa ben och säg till dem: Ni förtorkade ben, hör HERRENS ord

Hes 37:7
Jag profeterade som jag hade blivit befalld. Och när jag profeterade hördes ett rassel, och se, det blev ett sorl, och benen kom åter tillsammans, så att det ena benet fogades till det andra.

Hes 37:10
Och jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom Anden in i dem, och de fick liv och reste sig upp på sina fötter, en mycket stor skara.

Benen fick liv igen, det var inte slut. När profeten talade ord från Gud fanns det en fortsättning, och fortsättningen blev faktiskt inte bara att benen fick liv. I Folkbibelns version av Hes 37:10 talas det om ”en mycket stor skara”, men i bibelversionen King James läser vi:

Hes 37:10 (KJV)
So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceeding great army.

När Hesekiel på Guds befallning talade till de döda benen förvandlades de till en armé.

När du blir slagen till marken i den andliga striden, tala då Guds ord över dig själv och Herren ska resa dig upp till fortsatt tjänst för honom. Och när du ser andra troende vara slagna och uppgivna, profetera då Guds fortsättning över deras liv.

2016/11/28 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Jesus gav oss inte ett förslag att vi ska älska varandra, utan han gav oss ett BUD. Du kanske tycker att det är ett för stort krav. Alla är ju inte så lätta att känna kärlek till. Då måste vi komma ihåg att vi har fått Guds egen kärlek inom oss (Rom 5:5). Som frälsta har vi kärlek, och vi har möjlighet att ge ut av den.

2016/11/27 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Vi tänker lätt att när Gud kommer med uppenbarelse så gör han det genom de stora predikanterna och sammanhangen. Det är inte alltid så. Låt oss se på ett tillfälle när Jesus jublade, dvs. han visade en enorm glädje. Sjuttio lärjungar hade återvänt från sina uppdrag, och med glädje rapporterade de att de onda andarna lydde dem när de använde Jesu namn (Luk 10:17). Då jublade Jesus (Luk 10:21). Vad var det han jublade över? Han jublade över att Fadern hade valt att dölja uppenbarelsen om den troendes auktoritet för de visa och kloka, och istället valt att uppenbara detta för de olärda och små.

2016/11/26 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar