Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Besatt, demoniserad eller under inflytande?

I det här avsnittet ska vi försöka reda ut begreppen när det gäller vilka olika sätt som onda andar attackerar på.

Allra först behöver vi göra skillnad mellan inre och yttre attacker.

Inre och yttre attacker

Onda andar kan antingen attackera oss på vår insida eller utifrån. Naturligtvis kan det också förekomma samordnade attacker, där olika andar samtidigt attackerar inifrån och utifrån, men grundläggande kan vi alltså dela in attackerna i inre och yttre.

Inre attacker

Onda andar kan komma in i oss, men låt oss genast konstatera att de inte kan göra det hur som helst. Vad som öppnar för dem ska vi återkomma till senare.

Onda andars påverkan på oss från vår insida kan ske helt eller delvis. En total påverkan, där onda andar tar över kontrollen över en människa helt och hållet, kallar vi besatthet. Den som är besatt har ingen egen kontroll över vad han gör, eller över vad han säger.
En frälst människa kan inte bli besatt.

När onda andar har en begränsad påverkan på en människa, på hennes insida, talar vi om demonisering. När en person är demoniserad är han medveten om vad som händer, och han kan styra sitt beteende, förutom på det område där demonerna finns.
En frälst människa kan vara demoniserad.

Yttre attacker

När onda andar attackerar oss utifrån, kan man säga att vi är under inflytande. Vi påverkas av dem utan att de finns inom oss.

Onda andar kan ha inflytande, inte bara över enskilda individer, utan även över grupper av människor, t.ex. invånare i ett geografiskt område.

2018/09/20 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse (2 Tim 1:9).

Hur ofta tänker du på att du har en kallelse från Gud? Och hur ofta tänker du på att din kallelse är HELIG?

2018/09/20 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Fiendens vapen: Självmordstankar

Mer än 1500 personer tar sitt liv varje år i Sverige, och åldersgruppen 15-24 år är den grupp där självmorden ökar mest.

Varje självmord är en tragedi. En människas liv har stulits, och för de efterlevande innebär det ofta ett enormt lidande.

Självmord börjar med en tanke

Alla möter vi svårigheter i livet, men alla tar inte sitt liv. För dem som begår självmord har svårigheterna kombinerats med tankar typ ”Jag orkar inte leva längre”, ”Allt är meningslöst” osv.

Var kommer självmordstankar ifrån?

Det är lätt att tänka att självmordstankar beror på yttre omständigheter. Man kanske har upplevt misslyckanden, blivit sviken eller blivit utsatt för kränkning, för att bara nämna några orsaker, men är det verkligen hela förklaringen till självmordstankarna?

Det finns en tjuv

Vi måste inse att det finns en tjuv som vill stjäla våra liv.

Joh 10:10
Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda …

Det står att tjuven kommer för att döda. Fienden kan inte döda människor bara så där, då skulle vi alla vara döda. Därför använder han sig av list. Genom att så in tankar i en människa att hon ska ta sitt liv kan fienden få den människan att själv verkställa det han inte kunde göra.

Dödsandar

Vi attackeras inte av dödsandar för att vi är döda, utan dödsandar attackerar oss för att vi ska dö. Hur tragiskt är det inte när människor tar sitt liv för att på andra sidan upptäcka att de blivit bedragna av dödsandar.

Hur ska vi agera mot fiendens vapen självmordstankar?

Det är för det första viktigt att människor får klart för sig att den onda andevärlden finns bakom självmordstankarna.

För det andra är det viktigt att vi inte accepterar självmordstankar som en lösning på våra problem. De är ALDRIG lösningen. Jesus är lösningen.

För det tredje behöver vi ta auktoritet över dödsandar, och befalla bort dem, om vi själva eller någon i vår närhet får självmordstankar.

2018/09/19 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Vi sjunger gärna sången ”Se på Jesus, jag vill lyfta min blick, och se honom såsom han är”, men hur ser vi egentligen på Jesus? Ser vi honom som en betjänt som ska uppfylla våra önskningar, eller ser vi honom som den Helige?

2018/09/19 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Glädje i Herren

Bibeln talar mycket om att vi ska glädja oss i Herren

Ps 32:11
Gläd er i Herren och fröjda er, ni rättfärdiga …

Ps 37:3-4
3 Lita på Herren och gör det goda, bo i landet och lev i trofasthet,
4 och ha din glädje i Herren

Jes 29:19
De ödmjuka ska få allt större glädje i Herren

Jes 61:10
Jag gläder mig stort i Herren, min själ fröjdar sig i min Gud …

Fil 3:1
För övrigt, mina bröder, gläd er i Herren! …

Fil 4:4
Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er!

Världens glädje och glädje i Herren är inte samma sak

Det är viktigt att vi lär oss göra skillnad mellan mänsklig glädje och glädje i Herren.

2 Kor 6:10
vi är bedrövade men alltid glada …

Paulus visar att vi kan vara bedrövade, men att vi ALLTID kan vara glada.

Den naturliga glädjen försvinner lätt när vi hamnar i svårigheter, medan glädjen i Herren finns där oavsett hur omständigheterna ser ut. Läs mer

2018/09/18 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 70

Bibelvers:

Ords 11:2
När högfärd kommer, följer förakt …

Kommentar:

Högfärd och förakt behöver nödvändigtvis inte vara demoniskt orsakade, men de kan vara det. Och även när de inte är det, så finns risken att de öppnar upp oss för den onda andevärlden.

Ande av högfärd banar väg för ande av förakt. Men den banar väg för något annat också, nämligen undergång.

Ords 16:18
Stolthet går före undergång och högmod går före fall.

Ibland är andlig krigföring väldigt praktisk. När Jesus tvättade lärjungarnas fötter, så visade han dem en helt motsatt väg än högfärdens och föraktets väg. Även vi behöver böja oss ner och tjäna, i stället för att bli tjänade. Då skyddas vi från att komma på fall.

2018/09/17 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

… Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma (1 Kor 3:20).

Det har funnits många stora tänkare i historien, och de har mötts av respekt och beundran, men Gud bedömer människors tankar på ett annat sätt. Gud ser på mänskliga tankar som tomma. Anledningen till att Gud ser människors tankar som tomma är att han inte finns med i dem. Ta med Gud i dina tankar så blir de inte tomma.

2018/09/17 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Återblicken: Gud har gett dig andliga vapen

Gud har ställt andliga vapen till vårt förfogande, och det är viktigt att vi känner till dem och använder dem.

2 Kor 10:4-5
4 De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader
5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus

Läs mer

2018/09/15 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

”Den församling som håller på att resa sig är starkare, sundare och mäktigare och har förmågan att förändra städer till att tillhöra Kristus genom att förändra deras andliga klimat”
(Ed Silvoso)

2018/09/15 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 69

Bibelvers:

Ords 10:32
… de ogudaktigas mun förvränger allt.

Kommentar:

I den här undervisningsserien har vi valt att tolka ”ogudaktiga” som onda andar. Vad menas då med ”de ogudaktigas mun”? Jo, precis som den helige Ande använder frälsta människors mun till att förlösa Guds handlande här på jorden, så kan också de onda andarna använda människors mun till att utföra sitt verk.

En sak som den onda andevärlden ofta gör är att förvränga. Du säger en sak till någon, men den personen uppfattar det på ett helt annat sätt än vad du menade. Det är speciellt typiskt när man evangeliserar. Den du talar med kan plötsligt börja tala om helt andra saker.

När du talar med någon, och den personen bara försöker vinkla till det hela på ett felaktigt sätt, finns det anledning att misstänka demonisk aktivitet bakom. Då hjälper det inte att försöka argumentera. Du kommer inte att kunna överbevisa onda andar om att de har fel. Vad du behöver göra är att avsluta dialogen på ett vänligt sätt, och gå avsides och ta auktoritet över de andar som påverkar den person du pratade med. Då kan personen bli fri att kunna ta emot det du säger, och fri att tala med dig utan demonisk påverkan.

2018/09/14 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar