Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Andlig krigföring i Psaltaren – 240

Bibelvers:

Ps 140:10
Låt dem som omringar mig själva drabbas av sina läppars ondska

Kommentar:

… dem som omringar mig …

David var medveten om att han var omgiven av fiender, och det behöver vi också vara. Det betyder inte att vi ska fokusera mer på fienden än på Jesus, men vi får inte negligera fiendens närvaro. I ett krig innebär det ett säkert nederlag om man agerar som om fienden inte finns.

Man kan reagera olika på sanningen att vi är omgivna av en ond andevärld. En del förnekar den, andra blir rädda, och så finns det de som vet att de har auktoritet över de onda andarna. Den senare kategorin ska bli större och större. Vi troende har alltid varit kallade att göra djävulens gärningar om intet, men nu är det mer aktuellt än någonsin tidigare.

… sina läppars ondska …

Har de onda andarna läppar? Nej, de saknar kroppar, men de använder människor till att tala ut det de vill ha förlöst. Naturligtvis kan ofrälsta människor vara den typen av redskap för fienden, men vi troende kan också bli använda och därför behöver vi vara noga med vad vi talar ut. Vi är kallade att tala välsignelse och inte förbannelse.

Låt dem … drabbas …

David ber Gud att han ska låta fienderna drabbas av deras egen ondska. Vi lever i det nya förbundet, där Jesus har besegrat de onda andarna och gett oss troende auktoritet över dem. När en människa tar emot Jesus som sin Frälsare, får hon omedelbart auktoritet över den fiende som tidigare använde henne som sitt redskap. Hon får möjlighet att använda sig av den auktoriteten genom att tala ut befallningar mot fienden, inte bara för att skydda sig mot sina egna fiender, utan för att stoppa fiendens härjningar mot andra människor. På så sätt drabbas fienden av den mun som han tidigare använde.

2016/10/21 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Begreppet frihet kan ha så olika betydelse för oss människor. Man kan tänka ”Jag är fri. Jag gör som jag vill” eller så kan man tänka ”Jag är fri att göra som Gud vill”. Det är en oerhörd skillnad mellan de två tänkesätten, eller hur?

2016/10/20 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Romarnas rustning hade inget skydd för ryggen. Rustningen fyllde en funktion bara när soldaten gick emot fienden, inte när han flydde. På samma sätt innebär den andliga vapenrustningen ett beskydd när vi står emot fienden, inte när vi kompromissar och flyr för honom.

2016/10/19 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

ISEBELS ANDE (del 24)

Hur använder Isebels ande tankepilen ”Jag har blivit så sårad så det vill jag inte utsätta mig för igen”?

Vi har redan tidigare talat om hur lätt det händer att vi känner oss sårade, med eller utan rätta, av någon i församlingen. I sådana situationer kommer Isebels ande med en väldigt typisk attack. Den erbjuder sin ”hjälp”.

När man blir sårad av någon så är det en naturlig reaktion att vilja skydda sig mot att bli ännu mer sårad. Isebels ande kan då komma och erbjuda sin ”hjälp”. Naturligtvis går denna ”hjälp” ut på att stjäla, slakta och döda (Joh 10:10), men den framställs som något förståndigt och bra.

Isebels ande kan t.ex. ”hjälpa” en sårad person att sätta upp en skyddsmur. Det kan verka bra att hålla andra människor på distans, men effekten blir att personen själv blir instängd.

Ett annat sätt att skydda sig, som Isebels ande kan inspirera till, är att slå tillbaka. Man kan bli ”rättmätigt upprörd” och gå till attack, åtminstone verbalt. ”Anfall är bästa försvar” heter det ju. Men det kan i sin tur resultera i att den som sårade, kanske helt ofrivilligt, själv blir sårad och erbjuds ”hjälp” av Isebels ande.

Till sist kan Isebels ande få en person som blivit sårad att helt hålla sig borta från församlingen. Det finns troligtvis oerhört många människor som håller sig borta från sin församling därför att de upplever sig sårade. Det fruktansvärda är att de mitt i sin jobbiga situation är bedragna av Isebels ande. De blir bestulna. Isebels ande stjäl deras möjlighet att reda ut problemen och få se relationer upprättade, den stjäl deras möjlighet att mogna eftersom de inte möter problemet med Guds hjälp, och den stjäl deras tjänst för Gud. Visst kan de tjäna Gud i begränsad omfattning, men inte i fullheten av Guds plan.

2016/10/19 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Det är dags för församlingen att vara huvud i Sverige. Det måste bli ett slut på ”svans-tiden”!

2016/10/18 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Närheten i församlingen avgör dess styrka

Församlingen är involverad i striden mellan Gud och djävulen

Som församling är vi involverade i striden mellan Gud och djävulen. Därför är det viktigt att församlingen är stark.

Två faktorer som avgör församlingens styrka

Församlingens styrka beror på …
• Om vi är medvetna om vår auktoritet och använder den mot fienden
• Hur nära vi står tillsammans

I den här predikan ska vi fokusera på hur församlingen kan bli starkare genom att vi står nära tillsammans.
Läs mer

2016/10/18 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Dagens tanke

1 Joh 4:4
… han som är i er är större än den som är i världen.

Många har den felaktiga tanken att det är farligt att konfrontera onda andar, men det är faktiskt andarna som behöver vara rädda för oss.

2016/10/17 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Psaltaren – 239

Bibelvers:

Ps 140:9
HERRE, uppfyll inte de ogudaktigas önskningar, låt inte deras planer lyckas, så att de förhäver sig …

Kommentar:

David ber Gud att inte låta de ogudaktigas planer lyckas. I det här studiet har vi ju valt att se på de ogudaktiga som den onda andevärlden, och vi vet naturligtvis att Gud inte hjälper de onda andarna. Ändå kan det se ut som om han gjorde det. Vi ber till Gud att våra svårigheter ska upphöra, och ändå gör de många gånger inte det. I det läget har många börjat förklara saken med att det måste vara Guds vilja att de ska ha det svårt.

Gud har gett oss, som har tagit emot Jesus som Herre i våra liv, auktoritet över de onda andarna. I de fall där sådana andar är orsaken till våra problem, kommer det inte att hjälpa att enbart be Gud hjälpa. Han har redan hjälpt oss genom att ge oss auktoritet. Vad det handlar om är om vi använder oss av den eller inte.

Låt oss sluta att anklaga Gud för att han inte hjälper oss, och i stället börja ta itu med de andar som attackerar oss.

2016/10/17 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Gud har en plan för ditt liv, även om allt ser ut att bli fel. Ge inte upp, fortsätt att tjäna mitt i svårigheterna. Förlåt dem som agerar fel mot dig. När rätt tid är inne kommer fullheten av Guds syfte för dig.

2016/10/16 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Joh 8:36
Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria

På korset gjorde Jesus oss fria, för att vi ska kunna leva i frihet. Han gör oss inte halvt fria. Han gör oss verkligt fria.

2016/10/15 Posted by | Dagens tanke | 2 kommentarer