Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Dagens tanke

Den första församlingen blev motsagd, den mötte motstånd. Med andra ord störde den fiendens verksamhet. Stör församlingen fortfarande? Om allt blir lugnt och stilla kring församlingen, vad håller vi då på med?

2017/12/17 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Det är Jesus som ska bygga sin församling, och han gör det genom att ge uppenbarelse. Han ger direktiv hur han vill ha varje lokal församling byggd. Det är inte meningen att vi ska bygga församlingar utifrån våra egna önskningar och idéer, utan vi behöver ta emot uppenbarelse från Jesus. Då blir församlingen stark och mäktig, och ”helvetets portar” får ingen makt över den, dvs. den onda andevärlden kan inte övervinna den.

2017/12/16 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Återblicken: Guds kärlek – en förutsättning för att församlingen ska komma ut i fullheten

Guds kärlek är annorlunda mot mänsklig kärlek

Det är viktigt att vi skiljer på Guds kärlek och mänsklig kärlek. Gud har gett oss SIN kärlek. Den finns i oss.

Rom 5:5
Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.

Vi HAR Guds kärlek inom oss, och det är den kärleken vi ska agera utifrån i kontakten med andra människor. När vi gör det så går inte bara vi, utan församlingen, framåt.
Läs mer

2017/12/16 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Den enskilde troende har fått del av Guds makt, men Gud för samman de troende i lokala församlingar. Då mångdubblas kraftmanifestationen.

2017/12/15 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Psaltaren – 361

Bibelvers:

Ps 147:7
Sjung till HERREN med tacksägelse. Lovsjung vår Gud till harpa,

Kommentar:

Vi har redan många gånger i den här undervisningsserien talat om lovsångens betydelse, men det kan aldrig nog betonas hur viktig lovsång är.

Vad är då lovsång? Är det att sjunga i olika stämmor i en kör, eller att sjunga i badrummet? Naturligtvis kan det i båda fallen handla om lovsång, och den kan ske på många andra sätt också. Men, det finns ett viktigt kriterium för att det ska vara äkta lovsång. Den behöver komma från hjärtat.

Det är en välsignelse att ha en vacker sångröst, men det är långt ifrån alla som tycker att de sjunger vackert. Pga. olika händelser, t.ex. där man har upplevt det som att folk har tittat konstigt på en för att man inte sjunger så bra, har många slutat att sjunga och dragit sig undan lovsångssamlingar. Det tragiska är att dessa människors beslut att sluta sjunga har en felaktig grund. Man har utgått från hur det låter rent fysiskt, och inte från vad som sker andligt.

I en av sina böcker berättar Corrie Ten Boom en påhittad historia för att belysa problemet. Hon berättar om hur en församling hade en lovsångsledare som inte var särskilt musikalisk, men som hade ett hjärta som brann för att lovsjunga Gud. Så småningom blev lovsångsledaren ersatt med en annan person, som rent tekniskt sett var mycket skicklig. Församlingen lärde sig bl.a. att sjunga i stämmor, och man tyckte man gjorde ett verkligt framsteg. Nu hör det till saken att man hade en lovsångssamling varje jul. Julen efter att den nya lovsångsledaren kommit, hade man också en sådan samling. Men, dagen efter fick församlingsledaren besök av en ängel. Ängeln undrade varför församlingen inte hade haft någon lovsång. Församlingsledaren protesterade då och sa att det hade man ju visst haft, till och med ännu mer avancerat än vanligt. Ängel sa då: ”Vi hörde ingenting i himlen”.

Sann lovsång handlar inte om hur vackert vi låter, utan om vi hörs i himlen eller inte. Det är ditt hjärtas inställning som hörs där. Därför, du som har backat pga. att du tycker att du inte kan sjunga, nu är det dags att du öppnar din mun och blir hörd i himlen.

2017/12/15 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Det är bara Gud som kan helga oss. I vår egen kraft är det omöjligt. Samtidigt måste vi förstå att Gud aldrig går emot vår vilja. Han har gett oss en fri vilja, och vi har ansvar för vad vi väljer. Gud vill och kan helga oss, men vi måste tillåta att bli helgade.

2017/12/14 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Vad lär oss Ps 110 om Jesu återkomst? – del 7

Ps 110:1-2
1 En psalm av David. Herren sade till min Herre: ”Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter.”
2 Din makts spira ska Herren sträcka ut från Sion …

I förra avsnittet sa vi att Jesu rådande makt förmedlas genom den helige Ande som Fadern har sänt till oss troende. I det här avsnittet ska vi tala om att Jesu rådande makt sänds ut från oss mot fienden.

Jesu rådande makt ska sändas ut från Sion

Ps 110:2
Din makts spira ska Herren sträcka ut från Sion …

Det står att Jesu rådande makt ska sändas ut från Sion, och då är det naturligtvis viktigt att veta vad som menas med Sion. Sion står som symbol både för Jerusalem och församlingen, så frågan är från vem av dem som makten ska sändas ut.

Ska Jesu rådande makt sändas ut från Jerusalem?

Joe 3:16
Herren ryter från Sion, han låter sin röst höras från Jerusalem så att himlen och jorden bävar …

Vi vet att Jesus kommer att återvända till jorden, och bibeln talar om att hans makt då kommer att gå ut från Jerusalem. Det som sägs i Ps 110:1-2 handlar däremot om tiden när Jesus sitter på Faderns högra sida, dvs. INNAN han kommer tillbaka.

Svaret på frågan, om Jesu rådande makt ska sändas ut från Sion, är alltså att det kommer att ske, men inte medan Jesus sitter på Faderns högra sida.

Ska Jesu rådande makt sändas ut från Församlingen?

När vi talar om Församlingen, så avser vi den allmänna församlingen, dvs. alla troende och alla lokala församlingar tillsammans. Är det då Sion i betydelsen av den allmänna församlingen som Jesu rådande makt ska sändas ut ifrån? Ps 8:3 ger oss svaret.

Ps 8:3
Av barns och spädbarns mun har du berett en makt för dina fienders skull, för att förgöra fiende och hämnare.

Gud har berett en makt, den helige Andes makt, som ska förlösas mot fienden genom Guds barn, dvs. församlingen. Den makten kommer att stoppa fienden.

2017/12/14 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

”Vem kan leva ett totalt heligt liv”, kanske du tänker. ”Det är ju bara Jesus som vandrat i total helighet här på jorden”. Du har alldeles rätt. Men, låt mig då få fråga dig var du vill sätta gränsen. I vilket läge tycker du det är berättigat att säga: ”Nu är jag tillräckligt helgad, nu kan det väl inte förväntas mer av mig?” Det finns ingen sådan gräns, eller hur?

2017/12/13 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Fiendens vapen: Vrede – del 2

I det förra avsnittet sa vi att både de som hävdar att det är viktigt att vi inte stänger in vreden för att vi ska må bra, och de som hävdar att vi inte ska släppa loss vår vrede mot vår omgivning, har rätt. I det här avsnittet ska vi titta närmare på de båda åsikterna, men innan vi gör det så låt oss konstatera att vi behöver se på vrede som något väldigt destruktivt. Vår vrede kan ställa till stor skada hos andra människor när vi förlöser den mot dem, och den kan också ställa till stor skada om vi stänger in den i oss själva.

Varför är det viktigt att inte stänga in vrede?

Många, inte minst vi troende, har blivit fostrade att inte visa vrede. Resultatet blir att vi försöker stänga in vreden. Kanske pyser den ändå ut på olika sätt, ibland mot helt oskyldiga personer, men om den blir kvar inom oss så riskerar vi att bli skadade.

Undertryckt vrede kan skada oss fysiskt. Läkare hävdar t.ex. att undertryckt vrede är en bidragande or¬sak till bl.a. magsår, högt blodtryck, och migrän.

Undertryckt vrede kan även få andliga konsekvenser. Vid befrielsen av en person visade det sig att en ande kommit in i honom pga. just undertryckt vrede. När mannen valde att hålla tillbaka sin vrede, istället för att släppa fram den, så skapade detta alltså en öppning för en ond ande.

Varför är det viktigt att vi inte släpper loss vrede mot människor?

Det finns flera orsaker till att vi inte ska släppa loss vår vrede mot vår omgivning.

För det första så har vi redan konstaterat att vrede är destruktiv. Vrede som blir förlöst mot andra människor kan skada dem på djupet. Därför behöver vi hålla tillbaka vreden av ren omtanke om andra.

För det andra så är vreden inte lösningsfixerad. Vi släpper inte loss vrede för att vi vill ha en lösning, utan för att vi har ett behov att visa motparten att vi inte accepterar det han sagt eller gjort. På så sätt kan det ena ge det andra tills det uppstår en allvarlig konflikt. Vill vi undvika detta behöver vi hålla tillbaka vår vrede redan från början.

Den tredje, och största orsaken, varför vi inte ska släppa loss vrede mot någon människa, är att Jesus har kallat oss att älska människor.

Matt 5:43-45
43 Ni har hört att det är sagt: Du skall älska din nästa och hata din ovän.
44 Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er.
45 Då är ni er himmelske Faders barn …

Så ska vi då släppa loss vår vrede eller inte?

Det kan ju verka motsägelsefullt när vi å ena sidan konstaterar att det inte är bra för oss att hålla kvar vreden inom oss, och å andra sidan säger att vi inte ska förlösa den mot människor, men det finns faktiskt en lösning. Den lösningen ska vi titta på i nästa avsnitt.

2017/12/13 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. (Hebr 12:14 SFB98)

Att sträva efter helgelse är något mycket mer än att ta itu med de allra värsta synderna i ens liv. Vad det handlar om är att med stor iver, och stort allvar, tillåta att den helige Ande får göra ett fullständigt verk i oss.

2017/12/12 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar