Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Guds kraft – del 4

Allt förmår den som tror

Vid ett tillfälle kom en pappa till Jesus med sin son som hade epilepsiliknande problem. Pappan sa: ”om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss!” Jesu svar är mycket intressant.

Mark 9:23
Jesus sade till honom: ”Om du kan, säger du. Allt förmår den som tror.”

Jesus sa inte: ”Allt förmår jag som tror”, utan han sa: ”Allt förmår den som tror.” Han talade med andra ord om alla som tror, och han sa att de förmår ALLT. Starka ord eller hur? Kan det verkligen vara möjligt? Förklaringen ligger i att den som tror dels har Guds kraft inom sig, och ingenting är omöjligt för den kraften, och dels att den troende kan sätta den kraften i rörelse.

Ef 1:19
och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.

Vi som tror förmår, därför att Guds makt är i oss.

Ef 3:20
Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss

Gud förmår allt, men det sker genom att vi genom tro sätter hans kraft, som är i oss, i rörelse.

Den traditionella synen på att förlösa Guds vilja

”Långt bortom rymder vida, längre än solar går. Högre än stjärnor tindrar, den bedjandes suckar når.” (Psalm 212 i 1986 års Psalmbok)

All respekt för ovanstående sång, många fina troende har sjungit den genom tiderna, men vilken bild ger den? Man får lätt uppfattningen att Gud finns någonstans långt bort, och att vi här i jämmerdalen bara kan sucka till Gud i bön. Visst, Gud hör våra bönesuckar, men låt oss återigen se på Mark 9:23.

Mark 9:23
Jesus sade till honom: ”Om du kan, säger du. Allt förmår den som tror.”

Jesus säger att den troende förmår allt. Det är något helt annat än att sucka uppgivet.

Tyvärr har vi alldeles för mycket blivit matade med en förkunnelse som går ut på att vi är helt utlämnade till att sucka och beklaga oss inför Gud, med en förhoppning att han ska kunna göra något för oss. Det stämmer inte med Guds ord.

Ef 1:19
och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.

Guds ord säger att Guds väldiga kraft finns i oss. Vi är kallade att i tro sätta den kraften i rörelse.

Föregående avsnitt:

Del 1
Del 2
Del 3

2020/02/26 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Församlingen ska regera på varje ort. Det betyder naturligtvis inte att vi tar över politikernas jobb, men det är bara församlingen som kan förändra det andliga klimatet.

2020/02/26 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Vi behöver bli Guds kanaler till människorna

2 Kor 5:19-20
19 Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord.
20 Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud!

Vi kan välja att se på människor utifrån våra känslor och vad som passar oss, men vi är kallade att vara Guds sändebud till människorna. Läs mer

2020/02/25 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Att älska sina syskon i Herren är inte detsamma som att acceptera deras fel. Synd är synd, och att älska med Guds kärlek är inte att säga att synden är ok. Men Gud, som hatar synd, älskar alltid syndaren. Vi behöver göra samma åtskillnad.

2020/02/25 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 214

Bibelvers:

Ords 24:12
Om du säger: ”Vi visste det inte”, skulle inte han som prövar hjärtan märka det, skulle inte han som vakar över din själ veta det? Han skall vedergälla var och en efter hans gärningar.

Kommentar:

Ords 24:12, som visar oss att vi inte kan åberopa okunnighet, hänger samman med versen innan.

Ords 24:11
Rädda dem som släpas till döden och drag dig inte undan dem som stapplar till avrättningsplatsen.

Okunnighet, om vikten av andlig krigföring för att rädda människor i vår omgivning, är ingen ursäkt inför Gud. För den som är villig att se sanningen är bibeln full av upplysningar om andlig krigföring. Inte minst kan vi läsa om hur Jesus gick omkring och befriade människor som var demoniserade eller besatta. Han gjorde det både för att sätta dem fria och som ett exempel för oss att ta efter.
Låt oss se på ytterligare några bibelställen som tydligt visar att vi ska ta strid mot fienden:

Mark 16:17
Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar …

Luk 10:19
Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er.

Jak 4:7
Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

1 Petr 5:8-9
8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.
9 Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden.

Det är hög tid för Kristi kropp att vakna upp för ansvaret att driva fienden på flykten och därigenom sätta människor fria.

2020/02/24 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Har du en offermentalitet, eller en upprättelsementalitet?
Gud vill föra dig ut ur tänkandet att du är ett hopplöst offer för omständigheterna. Han vill ge dig upprättelse, så att du kan bli ett redskap för honom till upprättelse för andra.

2020/02/24 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

En bibelparafras uttrycker 1 Tess 5:15 på följande sätt:
Var noga med att inte nafsa på varandra när ni går varandra på nerverna. Titta efter det bästa i varandra, och gör alltid ert bästa att ta fram det.

2020/02/23 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Fienden kan inte förminska Guds kraft, men han kan hindra dig att vara en kanal för Guds kraft om han får stjäla din tro.

2020/02/22 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Återblicken: Du har den helige Andes kraft inom dig

Den helige Ande bor i dig

1 Kor 3:16
Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er?

Du, som har tagit emot Jesus, vet säkert, i alla fall rent teoretiskt, att den helige ande bor i dig. Men hur mycket tänker du på det?
Vi behöver bli mycket mer medvetna om hans närvaro. Läs mer

2020/02/22 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 213

Bibelvers:

Ords 24:11
Rädda dem som släpas till döden och drag dig inte undan dem som stapplar till avrättningsplatsen.

Kommentar:

Andlig krigföring handlar inte om en spännande aktivitet, utan om att rädda människor från undergång.

Joh 10:10
Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda …

De onda andarnas syfte är att stjäla, slakta och döda. De vill stjäla alla välsignelser som Gud har för oss, och de vill döda våra andliga liv. Helst vill de döda oss fysiskt också, men det kan de bara göra om vi tar emot deras lögntankar.

När vi börjar förstå betydelsen av andlig krigföring så innebär det samtidigt att vi får ett ökat ansvar för människor i vår närhet. Det handlar inte bara om att vi själva ska bli fria, utan det handlar minst lika mycket om att rädda dem vi kommer i kontakt med. Det finns så många människor som inte har en aning om varför de plågas i sina sinnen och kroppar. De behöver naturligtvis få hjälp att ta emot Jesus om de inte redan är frälsta, men de behöver också hjälp att förstå vad det är som attackerar dem.

Att rädda människor från demonisk attack handlar sällan om att kasta sig över dem och ryta åt demonerna att ge sig av. Det handlar framför allt om att hjälpa dem att förstå vad som pågår, och att visa dem vilken auktoritet vi troende har.

2020/02/21 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar