Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Av barns och spädbarns mun (Ps 8:3) – del 1

Ps 8:3
Av barns och spädbarns mun har du berett en makt för dina fienders skull, för att förgöra fiende och hämnare.

Vad säger oss Ps 8:3 angående andlig krigföring?

Ps 8:3 är en oerhört väsentlig bibelvers när det gäller andlig krigföring. Den talar om:

• Förutsättningarna för att vi ska kunna bli använda av Gud i andlig krigföring
• Den auktoritet som har blivit oss given
• Fiendens karaktär
• Hur fienden ska bemötas

Vilka är förutsättningarna för att vi ska kunna bli använda i andlig krigföring?

Det finns flera förutsättningar för att vi ska kunna användas i andlig krigföring. De är:

• Att vi är Guds barn, dvs. att vi är pånyttfödda kristna
• Att vi inser att vi fått delegerad auktoritet
• Att vi inser att det finns en fiende
• Att vi talar Guds befallningar mot fienden

Varför talar Ps 8:3 om ”spädbarn”?

Ordet syftar på en baby, ett barn som diar. Ur andlig synvinkel förstår vi det som en människa som har tagit emot Jesus, blivit född på nytt, men som inte har hunnit långt i sin andliga utveckling. Detta innebär att du kan bli använd av Gud så fort du har blivit frälst. Vi behöver alltså inte vänta tills vi nått en viss nivå av mognad. Gud har tänkt andlig krigföring för alla.

2017/04/26 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill. (Rom 8:26-27).

Inser du att du har den bästa förebedjare du kan ha, och att han bor i dig? Personen den helige Ande bor i dig, och han ber för dig så som Gud vill.

2017/04/25 Posted by | Dagens tanke | 1 kommentar

Veckans predikan: Är du medveten om att du har förklarats rättfärdig?

Två slags rättfärdighet

Det finns två slags rättfärdighet, Guds rättfärdighet och egenrättfärdighet.

Guds rättfärdighet

Hebr 4:16
Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Guds slags rättfärdighet handlar om att vi får komma frimodigt inför honom utan skam och skuld. Vi kan också uttrycka det som att ha det rätt ställt med Gud.

Egenrättfärdighet

Rom 10:3
De känner inte rättfärdigheten från Gud utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet …

Egenrättfärdighet handlar om att försöka komma till Gud på sina egna villkor och i egen kraft.

Utifrån egenrättfärdighet kan människor t.ex. säga:
”Jag gör så gott jag kan”
”Jag har i alla fall inte mördat, och jag stjäl inte”
”Jag brukar skicka pengar till hjälporganisationer”
”Jag är ju bara människa. Gud kan inte begära att jag ska vara perfekt”

Vi kan aldrig prestera rätt slags rättfärdighet

Rom 3:20-21
20 Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd.
21 Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag …

Vi kan inte åstadkomma rättfärdighet på egen hand. Vi kan inte utifrån gärningar få det rätt ställt med Gud.

Rättfärdighet är en gåva

Rom 3:23-24
23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,
24 och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus.

Vi kan aldrig FÖRTJÄNA rättfärdighet. Rättfärdighet är en GÅVA till oss. Vi fick den när vi tog emot Jesus. Läs mer

2017/04/25 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig (Joh 16:8-9).

Det står inte att den helige Ande ska överbevisa världen om synder, utan om synd, dvs. han överbevisar inte de otroende om alla varianter av synd utan om deras behov av Jesus.

2017/04/24 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Psaltaren – 293

Bibelvers:

Ps 144:1
… Lovad vare HERREN, min klippa…

Kommentar:

Låt oss, utifrån ett perspektiv av andlig krigföring, se på några betydelser av att Gud är en klippa.

Gud förändras inte. Han är bara god, och han gör bara rätt.

5 Mos 32:4
Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han.

Det är utifrån sanningen att Gud är oföränderligt god, som vi kan få en fasthet och trygghet i våra liv. Utifrån den sanningen kan vi också lättare förstå att det inte är Gud som är bakom våra problem, utan fienden.

Gud är vår tillflykt, vårt beskydd

Ps 18:3
HERRE, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min tillflykts klippa, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn.

När vi ser vilket starkt beskydd vi har, kan inte fienden skrämma oss lika lätt.

Vi står på klippan, inte på ett gungfly

Ps 40:3
Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta.

Det är viktigt att ha fast mark under fötterna, både när det gäller andlig krigföring och i hela vår vandring med Gud.

När församlingen är byggd på klippan klarar den av stormarna

Mat 7:25
Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan.

När Jesus får bygga sin församling, kan inte fiendens attacker stoppa den.

2017/04/24 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Församlingsmedlemmarna i den lilla församlingen var hängivna i att vittna för människor, men de var nedslagna eftersom det inte blev något resultat. Ingen hade blivit frälst på länge. Efter undervisning i andlig krigföring började 12 medlemmar träffas en timme före söndagsmötet, för bön och andlig krigföring. Andarna över området bands. Redan vid första bönesamlingen fick de uppenbarelse om vilken andefursten över området var.

Efter kort tid kom ett definitivt genombrott. Personer började komma till mötena på eget initiativ, och ville veta hur de kunde bli frälsta. Lägg märke till att man tidigare inte hade sett något resultat trots att man varit ute och evangeliserat, men nu började alltså folk självmant komma till församlingen och be om att få bli frälsta. Har du hört det sägas att vi inte kan sitta inom fyra väggar och vänta på att folk ska komma? Det ligger en stor sanning i detta, men det var ändå precis vad som hände som svar på andlig krigföring. Pastorn berättade senare att det fortsatt var genombrott, och att man kunde känna en annorlunda atmosfär över hela området.

2017/04/22 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Återblicken: Det behövs enhet för att rädda Sverige

Vi är ett i Kristus

Gal 3:28
Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus

ALLA som har tagit emot Jesus är ETT i honom.

Vi är en kropp

Rom 12:4-5
4 Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift,
5 så är vi, som är många, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar.

Alla frälsta tillhör den universella församlingen. Lokala församlingar är lemmar i samma kropp, och enskilda troende är medlemmar.

Vi ska arbeta på att bli ett

Vi ÄR ett, och vi ska arbeta på att BLI ett.

Ef 4:16
Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.

Kroppen fogas samman och hålls ihop (enhet) genom det stöd som VARJE led ger.

Ef 4:11-13
11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare.
12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp,
13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

Tjänstegåvorna utrustar de troende. De troende har en tjänst att bygga upp Kristi kropp. Målet för de troendes tjänst är att ALLA ska nå fram till ENHET. Läs mer

2017/04/22 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Vi, som har tagit emot Jesus, har fått en hjälpare, den helige Ande. Han är där och hjälper oss att förstå Guds ord, och han ger oss vägledning i alla situationer. De ofrälsta däremot har ingen hjälpare. De kan inte ta emot hans vägledning.

2017/04/21 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Psaltaren – 292

Bibelvers:

Ps 144:1
Av David. Lovad vare HERREN, min klippa, han som lärde mina armar att kriga, mina händer att strida,

Kommentar:

Herren är en stridsman, och han vill lära oss att strida.

2 Mos 15:3
HERREN är en stridsman, HERREN är hans namn.

Jesus, vår Herre, är konungars konung, herden, det slaktade lammet, läkaren, befriaren, och mycket mer, men han är också en stridsman. Det senare tenderar många troende att glömma bort.

Låt oss se på några bibelställen som visar att Gud strider:

5 Mos 20:4
ty HERREN, er Gud, går själv med er för att strida för er mot era fiender och ge er seger.”

Ps 24:8
Vem är denne ärans konung? Det är HERREN, stark och väldig, HERREN, väldig i strid.

Jes 42:13
HERREN drar ut som en hjälte, han eggar upp sig med en stridsmans iver. Han ropar högt, han ger upp ett härskri och visar sin makt mot sina fiender.

När Jesus kommer tillbaka kommer han som en stridsman.

Upp 19:11
Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han … strider …

Guds folk behöver få en mycket större förståelse för den andliga striden. Gud vill lära oss att strida på rätt sätt mot fienden, den onda andevärlden (Ef 6:12). Han vill lära oss vilka vapen vi har fått, och hur de ska användas.

2 Kor 10:4
De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen …

Det kommer en tid, och måtte den snart vara här, när Guds folk får en villighet att strida.

Ps 110:3
Villigt kommer ditt folk när du samlar din här …

2017/04/21 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Vi är frälsta för att vi har tagit emot Jesus. Han är enda vägen till räddning. Men för de ofrälsta så är situationen att de är förlorade tills de tar emot Jesus.
Brukar du tänka på att de flesta människor du möter är andligt förlorade?

2017/04/20 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar