Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Dagens tanke

Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. (Ps 139:4 Svenska Folkbibeln98)

När du ber, är du medveten om att Gud redan vet allt om saken?

2021/05/16 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning … (1 Tim 2:1-2)

Politikers beslut berör många människor. Därför är det mycket viktigt att vi ber för dem, och då inte bara för dem som vi gillar.

2021/05/15 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Återblicken: Tala Guds förändring

Gud kan förändra allt

Luk 18:27
Han svarade: ”Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud.”

Vi kan ha omständigheter som kan verka vara omöjliga att förändra. Men Gud KAN.

Luk 1:37
… ingenting är omöjligt för Gud.

Gud använder oss för att förändra

Gud förändrar genom oss.

Ef 3:20
Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss

Gud kan! Men han verkar med sin kraft i och genom oss. Den kraften är enorm. Läs mer

2021/05/15 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Bön är en av de största möjligheterna, en av de största förmånerna, och en av de största tjänsterna som finns tillgänglig för alla kristna.
(Derek Prince)

2021/05/14 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

… Stå emot djävulen, så ska han fly från er. (Jak 4:7)

Det är när vi använder auktoriteten och STÅR EMOT fienden som han måste fly. Det är fienden som ska fly, inte vi!

2021/05/13 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Underlydande andar till Isebels ande – del 5

ANDE AV ARROGANS

Vad gör en ande av arrogans?

En ande av arrogans arbetar på att få människor att bete sig arrogant.

Beror arrogans alltid på andar?

Nej, en människa kan bete sig arrogant utan att andar är inblandade.

Varför vill den onda andevärlden få människor att bete sig arrogant?

Arrogans, som väl kan beskrivas som en kombination av förakt och högmod, skapar distans och isolering. Dessutom blir en människa som utsätts för arrogans lätt missmodig eller arg. Allt detta har den onda andevärlden nytta av.

Hur skapar ande av arrogans distans och isolering?

Om andevärlden får en människa att uppträda arrogant kan omgivningen t.ex. bli försiktigare i relationen till den människan. Alternativt kan omgivningen reagera med förakt mot den som uppträder arrogant. I båda fallen byggs det upp murar.

Hur använder Isebels ande sig av arrogans?

En arrogant person blir lätt en Isebel-person, dvs. ett redskap för Isebels ande. Högmodet och föraktet kan användas av Isebels ande till att förslava människor på olika sätt.

2021/05/12 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Hur enorm (omätbar, obegränsad, överlägsen) hans styrka (makt) är i oss som tror … (Ef 1:19 Svenska Kärnbibeln)

Vi behöver inse hur ENORM Guds styrka är i oss.

2021/05/12 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft … (Apg 1:8)

Den helige Andes närvaro innebär KRAFT. Den kraften, universums största kraft, bor i dig.

2021/05/11 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Psaltaren – del 100

Bibelvers:

Ps 37:32
Den ogudaktige vaktar på den rättfärdige och står efter att döda honom

Kommentar:

Den onda andevärlden iakttar oss.

Det kan vara en obehaglig sanning att vi är iakttagna av den onda andevärlden. Samtidigt har det stor betydelse att vi är medvetna om att det är på det sättet.

Varför behöver vi då känna till att vi är iakttagna? Ja, inte är det för att vi ska bli rädda i alla fall. Kom ihåg att det är den onda andevärlden som är rädd, nämligen för Jesus i dig och för den auktoritet han har gett dig!

Anledningen till att vi behöver känna till att vi är iakttagna av den onda andevärlden, är bl.a. att vi ska inse att vi måste tänka på hur vi reagerar. De onda andarna kan inte läsa våra tankar, men de kan studera våra reaktioner. Därför testar de med olika attacker, för att se hur vi reagerar. Om vi t.ex. reagerar med stor oro på de tankepilar som skjuts mot oss, då blir det en signal till den onda andevärlden att dessa pilar är användbara till att attackera oss. Samma sak gäller om vi reagerar med vrede, apati eller liknande, som inte är inspirerat av den helige Ande.

Ibland, när vi har vunnit seger på ett område, kan det plötsligt dyka upp frestelser att agera som vi gjorde förr. Då behöver vi veta att det är den onda andevärlden som testar om vi står fast i vår seger.

Låt oss mer och mer visa de onda andarna att vi står på segrarsidan, och att det är meningslöst för dem att attackera oss!

 

2021/05/10 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Jag jublar av glädje för jag vet att du älskar mig … (Ps 31:8 Levande bibeln)

Grunden för att vinna seger är naturligtvis att ha tagit emot Jesus. Men det är också viktigt att vi VET att vi är ÄLSKADE av Gud.

2021/05/10 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar