Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Av barns och spädbarns mun (Ps 8:3) – del 5

Ps 8:3
Av barns och spädbarns mun har du berett en makt för dina fienders skull, för att förgöra fiende och hämnare.

Är det en övermäktig fiende vi möter?

Svaret är: Både ja och nej.
När vi möter den onda andevärlden i vår egen kraft är vi chanslösa. Men Gud har inte lämnat oss försvarslösa. Han har gett oss möjligheten att agera utifrån hans makt. Den makten har redan besegrat fienden.

Ps 8:3
Av barns och spädbarns mun har du berett en makt …

Hur ska fienden bemötas?

I Ps 8:3 visar oss Gud hur fienden ska bemötas. Bibeltexten säger att Gud vill ”förgöra” fienden.

Ps 8:3
Av barns och spädbarns mun har du berett en makt för dina fienders skull, för att förgöra fiende och hämnare.

Det ord som används i grundtexten är grekiskans shabath som betyder ”upphöra”. Vi ska se på några översättningar av shabath för att få en bild av hur fienden ska bemötas.

Hur översätts ordet ”shabath” i bibeln?

Ordet shabath översätts bland annat:

• Avsätta
• Göra slut på
• Göra ände på
• Kasta bort
• Skaffa bort

Hur vill Gud att den onda andevärlden ska bemötas?

Gud vill att hans makt ska förlösas mot fienden genom oss, genom att vi talar.
Guds syfte är inte bara att fösa undan fienden. Han vill att fienden ska oskadliggöras. Det är skillnad på att kasta ut en demon ur en människa och att stoppa demonen från att fortsätta att plåga människor.

2017/05/24 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Men genom Guds nåd är jag vad jag är … (1 Kor 15:10)

Paulus, vars namn betyder ”liten”, hade en stor tjänst genom Guds förmåga. Han fokuserade inte på sin egen begränsade förmåga utan på Guds obegränsade förmåga. Vi behöver göra detsamma.

2017/05/23 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Skillnaden mellan pånyttfödelse och själens frälsning

Bibeln talar om frälsning både som att ta emot Jesus och bli född på nytt, och som en pågående helgelse. Det är vad den här predikan handlar om.

Människan består av ande, själ och kropp

1 Tess 5:23
Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer.

Bibeln delar in människan i ande, själ och kropp. Själen är centrum för vår vilja, våra känslor och vårt förstånd, och vår ande är avsedd för gemenskap med Gud.

Situationen för en ofrälst människa är att hennes ande är passiv, den har ännu inte den funktion som den är avsedd för. I hennes själ regerar det som bibeln talar om som köttet, dvs. hennes mänskliga natur.

När en människa tar emot Jesus så kommer genast den helige Ande in i hennes ande och fyller den med liv. I människans själ sker däremot ingen ögonblicklig förändring. Köttet finns fortfarande kvar och styr över vilja, känslor och tankar. Men efter hand försöker den helige Ande ta över rådandet i själen. Om vi tillåter honom att göra det så kommer vi att förändras till att bli som Gud har tänkt. Läs mer

2017/05/23 Posted by | predikan | | 2 kommentarer

Dagens tanke

… HERREN är min herde, mig skall intet fattas. (Ps 23:1)

Om du har tagit emot Jesus så är han din Frälsare, men är han din Herde? Det senare förutsätter att du följer honom.

Det är när du följer Jesus som han utrustar dig för tjänst. Då ska varken kraft eller förmåga fattas dig.

2017/05/22 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Psaltaren – 301

Bibelvers:

Ps 144:3
HERRE, vad är en människa, att du bryr dig om henne, en människoson, att du tänker på honom?

Kommentar:

Det finns flera svar på frågan vad en människa är:

1. För det första är människan skapad av Gud. Ingen av oss har kommit till av en slump.

Joh 1:3
Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.

2. För det andra är varje människa älskad av Gud.

Joh 3:16
Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

3. För det tredje är en människa kallad att ta emot Jesus som sin Frälsare.

Rom 10:9
Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.

4. För det fjärde har en troende människa fått auktoritet.

Joh 1:12
Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.

”rätt” = exousía = auktoritet, myndighet

5. För det femte använder Gud en troende människas mun, dvs. våra ord, till att bekämpa den onda andevärlden.

Ps 8:3
Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull till att förgöra fiende och hämnare.

6. För det sjätte är en människa totalt beroende av Gud.

Joh 15:5
… Utan mig kan ni ingenting göra.

2017/05/22 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. (Ps 32:8)

Gud har en plan för ditt liv, och han vill undervisa dig om varje steg som han har tänkt att du ska ta.

2017/05/21 Posted by | Dagens tanke | 1 kommentar

Återblicken: Guds soldater

Den här predikan handlar om att Gud kallar oss att vara soldater i sin armé. Tanken på andlig strid kan kännas ovan för många troende, men vi har faktiskt inget val om vi vill göra Guds vilja.

Måste man strida?

Det är nog många troende som ställer frågan: ”Måste man strida?” Svaret är: ”Ja, det måste vi”. Vi ska se på en förklaring till det.

Jesus har kallat oss att göra slut på djävulens gärningar

1 Joh 3:8
… Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.

Jesus kom för att göra slut på djävulens gärningar, och han har sänt oss med samma uppdrag.

Joh 20:21
Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”

För att göra slut på djävulens gärningar måste vi stå emot honom

Vi kan inte utföra det uppdrag vi har fått av Jesus om vi förhåller oss passiva. Det finns bara ett sätt vi kan göra slut på djävulens gärningar på, och det är att driva bort djävulen och hans andar.

Jak 4:7
… Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

Det finns inget annat sätt att stoppa djävulen än att stå emot honom.

Vi kan inte gråta bort djävulen

Det kan vara mycket tufft att drabbas av fiendens attacker, men det är viktigt att förstå att vi inte kan sörja eller gråta bort fienden. Det funkar inte så. Det är BARA genom att stå emot fienden som vi kan få honom att fly.

Fienden försöker få dig att backa och fly, men det är han som ska fly – inte du!. Läs mer

2017/05/20 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

  • Gud är bara god
  • Gud har obegränsad förmåga
  • Gud vill hjälpa dig
  • Gud älskar dig

Vill du leva det maximala livet i tjänst för Gud så har du inte råd att tvivla på dessa sanningar. Håll fast vid dem, och låt inte fienden få dig att tvivla på dem.

2017/05/19 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Psaltaren – 300

Bibelvers:

Ps 144:2
min nåds Gud och min borg, mitt värn och min räddare, min sköld och min tillflykt, han som lägger mitt folk under mig.

Kommentar:

han som lägger mitt folk under mig

Efter att David först räknat upp flera sanningar ang. Guds beskydd, så konstaterade han att Gud också beskyddade hans ledarskap. Detta gäller lika mycket för församlingen idag.

Den onda andevärlden angriper församlingen på många olika sätt, inte minst ang. församlingens ledarskap. Det kan handla om uppror mot ledare, men det kan lika gärna handla om ledare som agerar diktatoriskt.

Uppror mot ledare

Guds ord visar tydligt att vi ska lyda våra ledare.

Hebr 13:17
Lyd era ledare och rätta er efter dem …

Att få församlingsmedlemmar att se sig som kontrollerade, eller att få dem att ”veta bättre” än pastorn, vad som ska göras och inte göras, är oerhört vanliga sätt för den onda andevärlden att attackera församlingarna.

Det är Gud som har skapat ordningarna i församlingen, och det är han som har bestämt att det ska vara ledare i församlingen. Vi är inte kallade att försöka ändra på Guds ordningar, utan vi är kallade att anpassa oss till dem.

Ledare som agerar diktatoriskt

David insåg att han inte på ett köttsligt sätt behövde hävda sin ledarroll. Han insåg att Gud var mäktig att leda folket till att underordna sig.

Det finns tyvärr ledare som använder sitt ledarskap felaktigt och tvingar medlemmarna till lydnad. Detta går på tvärs med vad Guds ord säger om underordnande. Ett bibliskt underordnande måste vara frivilligt. Det är medlemmen som av egen fri vilja ska välja att ställa sig under pastorns ledning. Att tvinga en medlem till lydnad omöjliggör frivilligheten i det hela, och det blir i stället diktatur.

1 Petr 5:3
Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden.

När det gäller hur man ska förhålla sig mot felaktiga ledare, så är just David ett bra föredöme. Han skadade inte kung Saul, trots att denne ville döda honom, utan han överlät saken till Gud.

2017/05/19 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? … (Rom 8:35)

Jesus älskar dig, och ingenting kan få honom att sluta att älska dig. Han hatar förstås synden, men han älskar DIG.

2017/05/18 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar