Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Veckans predikan: Ge inte djävulen något tillfälle

Den här predikan handlar om att vi inte ska tillåta fienden att hindra oss från att utföra det uppdrag som Jesus har gett oss.

En kosmisk strid

1 Mos 1:26
Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden.”

Guds avsikt är att människan ska råda på jorden utifrån hans ledning, medan fienden vill använda människan för sitt onda syfte.

I det yttre lever vi våra liv och försöker få det att bli så bra som möjligt, men samtidigt är vi involverade i en kosmisk andlig strid. Vi kan inte stoppa huvudet i sanden och förtränga den striden. Vi måste bli ännu mer medvetna om vad som pågår. Läs mer

2017/06/27 Posted by | predikan | | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Elia stod helt ensam mot ett helt lands förfall. Han hade ingen uppbackning alls, men när han på Guds uppdrag bad så påverkades hela landet. Vänta inte på att hela den svenska kristenheten ska komma tillsammans och be. Börja be själv. Din bön har kapacitet att förändra.

2017/06/26 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Psaltaren – 311

Bibelvers:

Ps 144:10
… du som befriar din tjänare David från det onda svärdet.

Kommentar:

Jesus har avväpnat fienden.

Kol 2:15 (1917)
Han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem bliva till skam inför alla, i det att han i honom har triumferat över dem.

Jesus vann en total seger över djävulen och hans onda andar. Han sa: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden” (Matt 28:18). Men han har inte befriat oss från att bli attackerade. Vi kommer in i striden i det man skulle kunna kalla ”upprensningsfasen”. Slaget är vunnet, men fienden har inte slutat kämpa. Det är vår sak att binda de onda andarna som är verksamma på jorden och i ”mellanhimlen”.

Men hur kan de onda andarna fortsätta att kämpa om de är avväpnade?
De använder sig av vår passivitet och vår olydnad. Om vi, som har fått uppdraget att utifrån Jesu seger ta itu med de onda andarna, inte gör det vi ska göra, ger vi dem automatiskt fritt fram att fortsätta sitt förstörelseverk. Om vi dessutom ställer våra vapen till fiendens förfogande, får de stor möjlighet att ställa till skada.

Vad menar vi med att vi kan ställa våra vapen till de onda andarnas förfogande?
Vi har fått vapen, som är avsedda att användas mot fienden. Ett sådant vapen är munnen, som vi är kallade att använda till att befalla undan fienden och till att be för människor. Om vi i stället använder munnen till att kritisera människor så får fienden nytta av det.

Låt oss sluta att låna våra vapen till en avväpnad fiende! Det är dags att vi använder vapnen på rätt sätt, så att fienden blir oskadliggjord.

2017/06/26 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Överheten som INSTITUTION är förordnad av Gud, men det betyder inte att varje ENSKILD INDIVID är ditsatt av honom. Om någon beslutsfattare börjar agera på tvärs med Guds vilja så måste församlingen agera. Inte så att församlingen gör revolution, men den har en andlig auktoritet och den behöver använda den auktoriteten i bön.

2017/06/25 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Sverige tillhör Gud, och ska därför vara ett kristet land. All annan religion än kristendom är i opposition mot Gud. Varför skulle vi tillåta sådant?

2017/06/24 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Återblicken: Herrens övervinnande armé

Det är skillnad på att se sig som en del av Herrens armé, och att se sig som ”Herrens arma”. Vi är inte arma, fattiga syndare. Vi är Guds barn, kallade att övervinna fienden.

Guds tanke är att ingenting ska skada oss

Luk 10:19
Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er.

När det står ”Ingenting ska någonsin skada er” så står ”ska” i konjunktiv som uttrycker önskan eller villkor. Jesus lovar inte att vi aldrig ska behöva lida. Han visar att det är möjligt att vinna seger OM vi använder vår auktoritet.
Läs mer

2017/06/24 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Jesus visar oss att frihet bygger på sanningen i Guds ord (Joh 8:31-32). Därför är frihet utan sanning ingen egentlig frihet. Många gör anspråk på frihet att få leva sina liv i uppror mot Gud, men om vi ska få se verklig frihet i Sverige så måste överhet och folk ödmjuka sig under Guds ordningar.

2017/06/23 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Psaltaren – 310

Bibelvers:

Ps 144:10
du som ger seger åt kungarna …

Kommentar:

Jesus ger seger åt oss.

I föregående avsnitt konstaterade vi att Jesus är konungarnas konung, och att varje troende har en konungslig, dvs. rådande, ställning. I det här avsnittet ska vi fokusera på att Jesus ger sin seger till oss.

Jesus kom för att göra om intet djävulens gärningar, och han fullbordade sin del av detta på korset. Jesu uppdrag var att ta auktoriteten att råda från djävulen.

Matt 28:18
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden.

Jesus ger oss uppdraget att verkställa hans seger genom att, i hans namn, kasta ut och binda de onda andarna.

Mark 16:17
Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar …

När vi utför det uppdrag som har blivit oss givet, är det viktigt att inser att vi inte strider OM segern, utan UTIFRÅN segern! Jesu seger är vår utgångspunkt. Det är på grund av Jesu seger som vi vinner seger.

Rom 8:37
Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.

2017/06/23 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Gud har sagt att det han har sammanfogat ska människan inte åtskilja. 2014 upplöstes ca 24000 äktenskap i Sverige. Trots att man lovar varandra trohet tills döden skiljer åt så är nu medellängden för ett äktenskap ca 11 år.

2017/06/22 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

… Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och de som bor i den (Ps 24:1)

Vårt land tillhör inte politikerna, finansvärlden, EU eller någon framtida världsregering. Sverige tillhör Gud, och bara Gud.

2017/06/21 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar