Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Andlig krigföring i Psaltaren – 225

Bibelvers:

Ps 139:22
Jag hatar dem med starkaste hat, mina fiender har de blivit.

Kommentar:

Det finns olika nivåer när det gäller hur man förhåller sig till den onda andevärlden.

För det första är det förstås en uppdelning mellan de som inte tror att det finns onda andar, och de som tror att andarna är verkliga.

Bland dem som tror på existensen av onda andar finns det också en uppdelning:

1. De som är rädda för de onda andarna
2. De som tycker det är bäst att ignorera dem
3. De som har kunskap om dem, men väljer att inte agera
4. De som gör motstånd mot dem
5. De som hatar dem

Det är den sistnämnda kategorin vi behöver sträcka oss efter. Vi behöver ha en aggressiv attityd gentemot den onda andevärlden. Det får inte finnas någon likgiltighet eller ”låt gå anda”. Vårt ansvar är stort. Om vi inte gör vad vi ska och har fått förmåga till av Herren så kommer människor att bli kvar i lidande och fångenskap.

Det är dags att bli ännu mer aggressiv mot fienden, och att ännu mer älska människorna, även dem som nu används av fienden.

2016/08/29 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Jer 18:4
Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand.

Kärlet misslyckades, men VAR misslyckades det? Kärlet misslyckades i HANS HAND. Vi är fortfarande i Guds hand när vi misslyckas.

2016/08/28 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Vi är kallade att säga till hindren: ”Flytta dig, i Jesu namn!” Det är något helt annat än att säga ”Jag vill inte ha det här problemet!” Vi behöver använda den auktoritet som har blivit oss given.

2016/08/27 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Återblicken: Är du ett offer eller en övervinnare?

Vi hamnar alla i svårigheter av olika slag, men vi kan hantera dem olika. Vi kan välja att se oss som offer, men vi kan också välja att se på oss själva som övervinnare. Vad du väljer kommer att ha betydelse för din möjlighet att tjäna Gud. Läs mer

2016/08/27 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Elia hade ingen kompromissdialog med baalsprästerna på Karmel. Han utmanade dem, och som svar på hans bön manifesterades Guds kraft. Detta gäller lika mycket församlingen i vår tid. Församlingen ska inte kompromissa med det som är fel, utan den behöver utmana det felaktiga på ett kraftfullt sätt.

2016/08/26 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Psaltaren – 224

Bibelvers:

Ps 139:21
Skulle jag inte hata dem som hatar dig, HERRE? …

Kommentar:

Den onda andevärlden hatar Gud.

Ofta ser vi på de onda andarna som VÅRA fiender, och visst är de det, men framför allt är de GUDS fiender. Striden står egentligen mellan Gud och djävulen, och det är ingen tvekan om vem som är mäktigast av dem. Djävulen kan inte ens komma i närheten av Gud, eftersom djävulen är nedkastad från himlen.

Upp 12:7-9
7 En strid uppstod i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred,
8 men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen.
9 Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom.

Den onda andevärlden kan alltså inte attackera Gud direkt, men de kan attackera oss, och när de gör det så sker det framför allt för att göra Gud illa. Vi är hans skapelser, som han älskar, och en attack på oss tar han personligt. Vi behöver alltså se våra attacker i ett större perspektiv. Ju mindre vi faller i fällan att tycka synd om oss själva för att vi blir utsatta för attacker, ju mer kan Gud föra oss in i sin plan, där han vill använda oss till att stoppa sina fiender.

2016/08/26 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Efter en tid av förberedelse var det dags för Johannes Döparen att träda fram. Han hade levt undanskymd, men han fortsatte inte att leva så utan det kom en förändring. På samma sätt har församlingen under lång tid varit marginaliserad. Det är dags för församlingen att träda fram.

2016/08/25 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Församlingen består av människor som inte är färdiga, och för att skapa enhet och harmoni behöver vi kunna hantera varandras svagheter. Guds ord säger faktiskt att de starka är skyldiga att bära de svagas svagheter (Rom 15:1).

2016/08/24 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

ISEBELS ANDE (del 17)

Vad förlöser Isebels andes attack mot den lokala församlingen?

Naturligtvis är den lokala församlingen en måltavla i sig, eftersom den ingår i Guds ordningar, men vi ska se lite mer specifikt på vad som väcker Isebels andes vrede.

Isebels ande attackerar särskilt en församling som karakteriseras av allt eller något av följande:

• Passion att komma närmare Gud och att lära känna honom bättre
• Hjärta för lovsång och tillbedjan
• Kärlek till Guds ord, och respekt för det
• Öppenhet för den helige Andes flöde och tjänst
• Insikt om betydelsen av bön
• Insikt angående den troendes auktoritet
• Andefyllda ledare
• Kärleksfull gemenskap mellan medlemmarna
• Iver för Guds rikes utbredande, både lokalt och vidare ut
• Passion för världsmission
• Passion för Israel som Guds egendomsland
• Aktiv förbönstjänst
• Aktiv befrielsetjänst
• Öppenhet för det profetiska
• Vision att påverka samhället till positiv förändring

Var och en av ovanstående punkter kommer Isebels ande att attackera, och avsaknaden av ovanstående punkter i en församling är ett tecken på att Isebels ande har haft framgång.

Hur ser den församling ut som Isebels ande inte attackerar?

Vissa församlingar kommer inte att vara lika nödvändiga att attackera. Det mest typiska för dessa är att traditioner och mänskliga beslut har fått ersätta den helige Andes ledning.

Det finns också en typ av församling som Isebels ande inte kommer att våga attackera. Det är en församling som är fylld av den helige Ande och där varje troende omedelbart använder sin auktoritet mot den ande eller andemakt som försöker attackera. Varje troende i en sådan församling har visat andevärlden att han/hon menar allvar, genom att reagera på samma sätt varje gång den onda andevärlden attackerar, nämligen genom att omedelbart ta itu med andarna bakom attacken.
Sådana församlingar finns förmodligen inte fullt ut än så länge, men de kommer.

2016/08/24 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Veckans predikan: Det är makt i dina ord

Det du säger ska behaga Gud

Ps 19:15
Låt min muns ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, Herre, min klippa och återlösare.

Vi talar så mycket, men talar vi det som behagar Gud?

• Behagar det Gud när vi talar illa om dem som gjort oss illa? Nej, det är när vi förlåter dem , ber för dem, och välsignar dem som det behagar honom.
• Behagar det Gud när vi säger att vi är värdelösa? Nej, men det behagar honom när vi tackar honom för att han tycker vi är så värdefulla.
• Behagar det Gud när vi säger att vi lika gärna kunde dö? Naturligtvis inte! Det behagar Gud när vi tackar Jesus för att han har gett oss liv i överflöd.

Tala utifrån din ande – inte utifrån känslorna

Vi kan tala utifrån vår ande, vår inre människa, men vi kan också tala utifrån våra känslor.

Att tala utifrån vår ande

Den helige Ande bor i vår ande. När vi talar från vår ande så kommer vi att tala rätt. Den helige Ande kommer aldrig att få oss att tala det som inte stämmer med Guds Ord.

Att tala utifrån våra känslor

Känslor kan få oss att säga saker som KÄNNS sanna men som inte stämmer med Guds Ord.

1 Petr 4:11
Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord …
Läs mer

2016/08/23 Posted by | predikan | Lämna en kommentar

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 48 andra följare