Källportens Weblog

En blogg från församlingen Källporten

Dagens tanke

Det är så oerhört viktigt vad vi beslutar oss för. Den helige Andes närvaro i dig, med Guds obegränsade möjlighet och kraft, är hela skillnaden. Men du måste besluta dig! Om du beslutar dig för att Guds ord är sant och håller fast vid den sanningen, oavsett hur dina omständigheter än är, så sätts Guds kraft i rörelse. Men om du sätter dina omständigheter först, och beslutar dig för att omständigheterna är för svåra, då begränsar du vad Gud kan göra för dig.

2019/07/21 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Återblicken: Har du beslutat att följa Jesus?

Att följa Jesus handlar om val

Valet att ta emot Jesus

För att följa Jesus behöver vi välja att ta emot honom som vår personliga Frälsare.

Valet att fortsatt följa Jesus

Det handlar inte bara om att ta emot Jesus, att ”bli frälst”, utan vi måste följa honom.

Ps 23:1
… Herren är min herde

Fåren följer herden. Är Herren din herde? Det visar sig i om du följer honom.

För att följa Jesus behöver vi göra flera konkreta val:

1. Valet att låta döpa sig
2. Valet att gå med i en församling
3. Valet att tillåta den helige Ande att göra oss mer och mer lika Jesus
4. Valet att tjäna Gud utifrån hans vilja och plan
Läs mer

2019/07/20 Posted by | Återblicken, predikan | | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Du är inte längre slav. Du var slav under synden, och du tillhörde mörkrets rike. Men så är det inte längre. Slaveriet är upphävt! Något nytt har kommit. Du är Guds barn, med Guds barns auktoritetsposition.

2019/07/20 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Andlig krigföring i Ordspråksboken – del 156

Bibelvers:

Ords 16:32
Bättre en tålmodig man än en hjälte, bättre styra sitt sinne än inta en stad.

Kommentar:

Den här bibelversen visar oss något mycket viktigt, nämligen att det är ännu viktigare att ha seger på insidan än att ha seger i det yttre.

Att inta en stad för Jesus, så att den andliga atmosfären ändras, är verkligen något stort. Om vi vinner seger över den onda andevärlden på en ort så blir det en helt annan möjlighet för människorna där att ta emot Jesus och att leva sina liv i fullheten av Guds kallelse. Ändå läser vi att det är bättre att styra sitt sinne, än att inta en stad.

Förklaringen, till att det är så viktigt att kunna styra sitt sinne, är att det är just i sinnet som vi vinner den viktigaste segern. Vårt sinne är ett slagfält, och seger där får effekt även i det yttre.

Om vi inte vinner seger i sinnet så kan vi kanske ändå vinna en tillfällig seger i det yttre, vi kan t.ex. anordna en väckelsekampanj där människor blir frälsta, men resultatet kommer inte att innebära en bestående förändring på orten. Fienden kommer att utnyttja vår brist på seger i sinnet till att ta tillbaka vad han har förlorat.

För att få genombrott på en ort, och kunna behålla marken, behövs det alltså att vi låter den helige Ande förändra oss på insidan. När detta är sagt ska det också sägas att vi naturligtvis inte ska sitta och vänta tills vi är färdighelgade innan vi tar strid för våra orter. Då får vi vänta länge!!! Vi behöver både strida och låta den helige Ande göra sitt arbete i oss.

2019/07/19 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Vi gör oss ibland en bild av Jesus, och den bilden kan bli mer sann för oss än Jesus sådan som han VERKLIGEN är. Vi behöver lära känna den verkliga Jesus!

2019/07/19 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Gud har placerat dig över dina omständigheter. Vi är vana att se oss som under omständigheterna, men din auktoritetsposition är över dem. Fadern har, andligt sett, placerat dig i Jesus på sin högra sida (Ef 2:6). En högre auktoritetsposition kan du inte få!

2019/07/18 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Kriget mot församlingen – del 1

Hur viktig är församlingen när det gäller andlig krigföring?

Församlingen har en oerhört viktig funktion i andlig krigföring.

Varför attackeras församlingen av den onda andevärlden?

Församlingen attackeras grundläggande för att den är av Gud. Allt som är av Gud blir utsatt för attack. Men den attackeras också för att den är ett hot mot den onda andevärlden.

Församlingen är egentligen det enda hotet mot den onda andevärlden.

På vilket sätt är församlingen ett hot mot den onda andevärlden?

Församlingen är ett hot eftersom Gud har bestämt att använda sina barn, de troende, till att oskadliggöra de onda andarna. Detta är en sanning även om vi inte tillhör en lokal församling, utan bara den universella församlingen (men det vore ovist att ta strid mot onda andar utan att ha beskyddet i den lokala församlingen).

Hur attackeras församlingen?

Församlingen utsätts för attacker från den onda andevärlden på många olika sätt. Dessa attacker kan säkert delas in på många olika sätt. Här ska vi göra en indelning som bygger på varifrån attackerna kommer.

• Attacker som kommer utifrån, dvs. genom individer och grupper utanför Kristi kropp
• Attacker som kommer inifrån

Vilka attacker mot församlingen kommer utifrån?

En vanlig attack är att marginalisera och förlöjliga församlingen. Den onda andevärlden försöker få människor att se på församlingen som en samling bedragna töntar. Den attacken på Guds folk har funnits i alla tider.

4 Mos 13:34
Vi såg också jättarna där – Anaks barn kom från jättestammen – och vi var som gräshoppor i våra egna ögon, och så var vi också i deras ögon.

Ett annat sätt att attackera församlingen är att påverka regering och riksdag att fatta beslut som strider mot Guds ordningar. På så sätt kan församlingens frihet begränsas. Historien är full av exempel på förföljelse mot kristna grundad på myndigheters beslut.

Ytterligare en form av attack på församlingen sker genom andra religioner. Det kanske inte sker lika tydligt, men lika fullt handlar det om ett verkligt hot mot församlingen. Bakom allt fagert tal om enhet, förståelse och ”samma Gud” finns en ond andevärld som vill döda.

Till sist ska vi också påminna oss de attacker församlingen utsätts för genom ockult verksamhet. Kristna är en måltavla för satanister och andra ockulta grupperingar.

2019/07/17 Posted by | AK-skolan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Det finns situationer när vi har gjort allt ”rätt” och vi ändå inte ser lösningen från Gud manifestera sig. Då kan vi räkna med att tjuven har varit framme. Djävulen och hans andar vill stjäla alla Guds välsignelser ifrån oss (Joh 10:10), och de kommer att fortsätta med det så länge som vi tillåter det. Vi tillåter stölden genom att inte använda vår auktoritet.

2019/07/17 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar

Återblicken: Ta strid för Guds goda plan för ditt liv

Gud, som är kärleken, har goda gåvor och planer för oss. Samtidigt finns det en fiende som vill hindra oss från att få del av det Gud har för oss, och därför behöver vi ta strid och driva fienden på flykten.

Gud är bara god

Jak 1:17
Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens Far, som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker.

Gud förändras inte. Han är bara god. Läs mer

2019/07/16 Posted by | Återblicken, predikan | Lämna en kommentar

Dagens tanke

Har du tro för att kasta ett berg i havet? Jag menar ett riktigt berg, inga andliga symboler. Nej, jag tänkte väl det. Men om jag ändrar frågan till om du tror att Gud, som har skapat berget med sitt ord, kan kasta det i havet? Visst kan han det, eller hur? Det är inte särskilt svårt att tro. Ser du att det är viktigt vad vi fäster uppmärksamheten på? Om vi ser på berget får vi ingen tro. Om vi ser på oss själva får vi inte heller någon stor tro. Men om vi ser på Gud och hans förmåga är det lätt att tro. Tro på Gud och HANS förmåga!

2019/07/16 Posted by | Dagens tanke | Lämna en kommentar